Directorul Agenţiei de Dezvoltare Sud Muntenia, Liviu Muşat, a făcut o trecere în revistă a celor mai importante proiecte cu bani europeni pe care Argeşul le are în implementare. “Argeșul este județul din regiune cu cele mai multe contracte semnate în Programul Operațional Regional și cu suma cea mai mare de bani. Sperăm ca aceste proiecte să capete contur într-un timp cât mai scurt și să intre în folosul pentru care ele au fost realizate.”, a declarat Liviu Mușat - directorul ADR Sud-Muntenia.

De asemenea, Argeșul va fi primul județ din regiune care va semna al doilea contract pe axa 6 – axa de drumuri. "Mă bucur să anunţ că în februarie – martie vom semna şi contractul de finanţare pentru modernizarea drumului judeţean 503 de la graniţa cu Giurgiu până la Cătanele, prin Slobozia, pe o distanţă de 42,5 km pe teritoriul Argeşului. Este al doilea proiect de acest gen după cel pentru drumul 504 dinspre Teleorman, lung de circa 25 km. În cazul drumului 503, valoarea proiectului este de 90 milioane lei”, a spus Muşat.

Alte proiecte aflate în stadiu avansat sunt cele pentru modernizarea, extinderea şi dotarea la Spitalul Judeţean (ambulatoriu şi Urgenţe), Spitalul de Pediatrie (Urgenţe), modernizarea Muzeului Judeţean, a Galeriei de Artă şi a Cetăţii Poenari, dar şi pentru înfiinţarea unor centre de zi la Tigveni şi Ciofrângeni pentru persoanele vulnerabile.

Un alt proiect menţionat de Muşat  este cel de reabilitare a străzilor din Curtea de Argeș proiect cu o valoare de 71 milioane lei.

1668 de proiecte semnate în valoare de 1460 de milioane de euro, 59.000 de elevi care învață în școli mai bune, 10.000 de noi locuri de muncă, 1000 de IMM-uri sprijine, 135 de kilometri de străzi orășenești modernizate, 28 de hectare de spații verzi, toate acestea sunt doar câteva din realizările în cei 20 de ani de activitate ai Agenției de Dezvoltare Sud Muntenia. 20 de ani de activitate celebrați la Muzeul Golești din Ștefănești, el însuși un proiect de succes prin reabilitarea pe fonduri europene.

Adunate, toate orele de muncă ale specialiștilor din ADR Sud Muntenia rezultă, în cei 20 de ani, peste un 1067 de ani de activitate.  O experiență de peste un mileniu, la dispoziția beneficiarilor.

Amfitrionul evenimentului a fost Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia. La manifestarea dedicată celor 20 de ani oaspeții s-au bucurat de standurile celor șapte județe care au conținut exponate reprezentative și produsele tradiționale organizată sub egida Fabricat în Sud Muntenia. Au fost prezenți reprezentanți ai conducerilor din administrațiile județelor Muntenia - Giurgiu, Călărași, Ialomița, Teleorman, Dâmbovița, Argeș și Prahova, președinți ai Consiliilor Județene, membrii fondatori ai ADR Sud Muntenia, membrii ai Consiliului Regional de Dezvoltare Sud Muntenia. Anul acesta, Argeșul deține președinția acestui Consiliu Regional.

Printre oaspeți s-au numărat secretarul de stat în ministerul Dezvoltării, Nicolae Tudose, secretarul de stat în ministerul Economiei, Constantin Ivan, ambii argeșeni, dar și Lucian Pătrașcu, secretar de stat în cadrul aparatului propriu al prim-vicepremierului. Nu au lipsit nici oamenii de afaceri și beneficiari ai fondurilor europene prin proiectele implementate prin ADR Sud Muntenia. De altfel, din fiecare județ au fost premiate câtre șapte proiecte de referință.

Nu au lipsit nici momentele deosebite, precum discursurile membrilor fondatori. La acest eveniment, fostul președinte al CJ Argeș Constantin Nicolescu a susținut primul său discurs public după retragerea din politică. Un moment cu totul emoționant a fost acela al evocării celui care a fost director al ADR Sud Muntenia în perioada 1998-2003, Ion Manole. Evenimentul a fost înfrumusețat și de spectacole populare ale artiștilor din cele șapte județe din Regiune.

În data de 31 iulie, ADR Sud Muntenia a primit vizita unei delegații a Comisiilor Regionale Sectoriale din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova. Delegația, condusă de directoarea ADR Sud din Republica Moldova, Maria Culeşov, a fost formată din reprezentanți ai autorităților publice locale din Republica Moldova, specialiști ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud și colaboratori ai proiectului GIZ - Modernizarea Serviciilor Publice Locale.
În deschiderea evenimentului, directorul ADR Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, a declarat următoarele: „Suntem onorați și, în egală măsură, foarte încântați de prezența dumneavoastră la sediul nostru. Vizita de studiu organizată în regiunea Sud Muntenia este o dovadă a consolidării relației noastre de colaborare dezvoltate în urmă cu patru ani, la Cimișlia, odată cu semnarea acordului de parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud din Republica Moldova. Trag nădejdea ca aceste zile pe care le veți petrece în regiunea noastră să fie de bun augur pentru realizarea de schimburi de experiență utile pentru noi toți, în vederea dezvoltării de proiecte de investiții menite să aducă plusvaloare regiunilor noastre”.
De asemenea, directoarea ADR Sud din Republica Moldova, Maria Culeşov, a declarat, în deschiderea întâlnirii de lucru, următoarele:
„În primul rând vreau să vă mărturisesc faptul că această vizită de studiu a fost așteptată mulți ani. Ne bucurăm foarte mult că relațiile noastre de colaborare create în anul 2014 s-au consolidat de-a lungul timpului și sperăm ca, după această vizită de studiu în regiunea dumneavoastră, după acest schimb de experiență și cunoaștere reciprocă aprofundată, să inițiem proiecte comune sustenabile.”
Scopul organizării vizitei de lucru la sediul Agenției din Călărași a fost de a informa reprezentanții Regiunii Sud a Republicii Moldova despre domeniul de activitate al ADR Sud Muntenia, modalitatea de funcționare a acesteia, programele de finanțare nerambursabilă, pe care le gestionează  în calitate de Organism Intermediar la nivel regional, precum și despre aportul avut în vederea stimulării dezvoltării socio-economice durabile a regiunii Sud Muntenia, prin elaborarea şi implementarea de documente programatice. Totodată, cu această ocazie, delegația Republicii Moldova a aflat detalii despre măsurile întreprinse de Agenție pentru atragerea de investiţii, precum şi pentru promovarea potenţialului economic al regiunii Sud Muntenia atât pe plan intern, cât şi extern.
Un alt subiect dezbătut în cadrul întâlnirii a vizat implementarea Programului Operațional Regional –  noţiuni generale despre modalitatea de accesare a fondurilor europene alocate regiunii Sud Muntenia, dar și rezultatele programului Regio în exercițiul financiar anterior.
Această vizită de studiu a avut ca obiectiv consolidarea relaţiilor parteneriale dintre ADR Sud Muntenia şi ADR Sud din Republica Moldova, dezvoltate în anul 2014, odată cu semnarea acordului de colaborare între cele două Agenții. Documentul de colaborare prevede sprijinirea reciprocă în scopul diminuării dezechilibrelor, prin dezvoltarea de proiecte europene în parteneriat, pentru stimularea dezvoltării economice, sociale şi culturale durabile a ambelor regiuni, în vederea creșterii calităţii vieţii. Totodată, protocolul vizează promovarea în interiorul celor două regiuni a inovării, transferului tehnologic şi de know-how, prin atragerea de investiţii și prin consolidarea colaborării dintre mediul de afaceri şi cel ştiinţific/ tehnologic/ de cercetare.
Întâlnirea de lucru de la sediul Agenției din Călărași face parte din vizita de studiu în domeniul Aprovizionării cu apă și canalizare (AAC) și Managementului deșeurilor solide (MDS) în regiunea Sud Muntenia, ce are loc în perioada 30 iulie – 3 august.

ADR Sud Muntenia se mută în casă nouă. ADR Sud Muntenia a început demersurile pentru construirea unui nou sediu, lângă cel actual din Călărași. Construcția acesta se va face pe fonduri europene.   Potrivit legislației, ADR Sud Muntenia este obligat să păstreze proiectele PHARE din urmă de 20 de ani. Un singur proiect de drum numără undeva la 55.000 de file, adică 60-70 de bibliorafturi.
În acest context, ADR Sud Muntenia a demarat procesul de atribuire a contractului de servicii de proiectare pentru Corpul B al sediului din Călărași. Toți cei interesati pot consulta fisa de achizitie depusa in SICAP.

Conform directorului ADR Sud Muntenia, în noua clădire aproape jumătate vor fi spații destinate arhivării, iar diferența va fi folosită pentru relocarea unei părți din angajați.

Vechiul sediu, inaugurat în 2010, a fost dimensionat pentru maximum 70 de angajați, în contextul în care în prezent, pentru acoperirea necesarului de activitate cu proiectele, activează deja 100 de angajați.

Noua clădire va avea o suprafață de 1900 mp, pe 5 niveluri și trebuie finalizat într-un an.

Clădirea palatului administrativ în care funcționează Consiliul Județean Argeș și Prefectura Argeș va fi reabilitată energetic și consolidată. Dan Manu, președintele CJ Argeș și Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia, au semnat un contract pe Programul Operațional Regional în valoare de 33,8 milioane de lei, din care 24,6 milioane de lei sunt fonduri nerambursabile. Proiectul are o perioadă de implementare de 39 de luni, din care timp de doi ani vor fi făcute efectiv lucrările. În toată această perioadă, activitatea CJ Argeș va continua, cu anumite restrângeri în zonele unde se va lucra. Pe acoperiș vor fi instalate panouri solare pentru producerea de energie verde. Clădirea palatului administrativ a fost dată în folosință în 1970 și de până acum nu a beneficiat de intervenții capitale.

Proiectul este derulat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, axa prioritară 3 Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiţii 3.1 Operaţiunea B – Clădiri publice.

În cadrul acestui proiect se vor derula următoarele lucrări :

-        se va reabilita energetic anvelopa si planşeele peste subsolul construcţiei;

-        se va înlocui tâmplăria (cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam tripan);

-        se vor reabilita instalaţiile termice, electrice şi sanitare;

-        se vor amplasa peste etajul tehnic  8 panouri solare cu cate 30 de tuburi vidate și două boilere a câte 1000 l fiecare;

-        realizarea unui sistem de producere a energiei electrice din surse regenerabile utilizând panouri fotovoltaice amplasate pe terasa de peste etajul 5.

-        se vor repara eventualele fisuri în elementele de beton armat  și se va realiza impermeabilizarea în zonele afectate de umiditate;

-        se vor trata fisurile întâlnite la intradosul plăcilor de beton armat;

-        se vor reface finisajele interioare și exterioare în zonele afectate de intervenții;

-        se vor completa facilitățile solicitate de legislația în vigoare pentru adaptarea clădirii la cerințele persoanelor cu dizabilități pentru sporirea comfortului acestora;

-        modernizarea sistemului de detecţie şi stingere incendiu;

-        reabilitarea instalației de hidranți interiori și exteriori;

-        construirea unui rezervor de incendiu echipat corespunzător.

Grupul ţintă este format din beneficiarii direcţi: 347 persoane din care 200 de angajaţi din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Argeş, conform organigramei aprobate prin Hotarâre de Consiliu Judeţean nr. 62/30.03.2017 şi 147 de angajaţi în cadrul celorlalte instituţii care ocupă spaţiile în Palatul Administrativ şi beneficiarii indirecţi care vor simţi efectul implementării proiectului ca şi beneficiari colaterali (comunitatea locală). Populaţia deservită prin proiect este formată din locuitorii judeţului Argeş cărora le sunt destinate serviciile publice prestate la nivelul administraţiei publice locale.

Pagina 1 din 4

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.