Mai mulți locuitori din Micești au protestat astăzi, în fața sediului Consiliului Județean. Aceștia sunt nemulțumiți de faptul că,de luni bune, nu au o linie de transport care să le facă legătura spre Pitești.


Cea mai afectată categorie o reprezintă elevii și studenții care învață la Pitești. Totuși, sute de oameni nu au cu ce face naveta, iar reprezentanții Consiliului Județean se apără invocând aspecte legislative. În toamna anului trecut a fost organizată licitația privind transportul pe mai multe trasee, inclusiv spre Micești, dar mulți operatori au contestat în instanță rezultatul. Astfel, până la finalizarea procedurilor judiciare CJ nu poate interveni pe rutele aflate în litigii.


Disperate, autoritățile locale, caută soluții alternative
Printre cei prezenți, alături de cetățenii care au protestat s-a aflat și primarul comunei Micești, Dumitru Voicu. Edilul a purtat discuții cu reprezentanții Consiliului Județean, dar a declarat că, cel puțin pentru moment, va alege o soluție în parteneriat cu omologii de la Mărăcineni, Budeasa sau Bascov.

O variantă ar fi aceea ca fiecare Consiliul Local să-și organizeze, pe raza administrativ teritorială propriul transport public de persoane, prin conexarea la traseele județene care tranzitează localitățile respective. Totuși, până la rezolvarea problemei, locuitorii din Micești, dar și din alte comune limitrofe se văd nevoiți să găseaescă soluții pe cont propriu.

Ce spune CJ Argeș

la Consiliul Județean Argeș, a avut loc o întâlnire între vicepreședintele CJ Argeș, Ion Mînzînă, conducerea Autorității Județene de Transport Argeș și un grup de cetățeni din comuna Micești, însoțiți de primarul Dumitru Voicu și de trei consilieri locali. Discuțiile au vizat problemele legate de transportul public de persoane.

Astfel, de la 1 septembrie 2017, localitățile Ștefănești, Albota, Bascov, Băbana, Budeasa, Mărăcineni, Micești și Moșoaia au rămas fără transport public de persoane ca urmare a restrângerii activității SC Publitrans 2000 cât și a faptului că activitatea de transport din cadrul ADI “Zona Metropolitană Pitești” a fost eliminată. Până la această dată, împreună cu municipiul Pitești, cele 8 localități erau membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Pitești” și au avut transportul public de persoane reglementat prin statutul asociației, transport care nu se supunea reglementărilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Județean Argeș.

La solicitarea Consiliilor Locale din comunele Albota, Băbana, Moșoaia, Mărăcineni, Micești, Ștefănești și Bascov, după restrângerea activității operatorului de transport Publitrans doar pe raza municipiului Pitești și după retragerea acestora din ADI Zona Metropolitană Piteşti, cele 11 trasee care asigurau transportul public de persoane în respectivele localități au fost introduse ca trasee noi în programul județean de transport persoane 2014-2019. Pentru realizarea acestui lucru, conform legii, au fost realizați următorii pași:


INFORMARE PRIVIND TRASEELE NOI ( 11 TRASEE) INTRODUSE IN PROGRAMUL 2014-2019
 

Activitea de transport persoane pe raza judeţului Argeş este reglementată prin :

Ø Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local -actualizată prin Legea nr.163/2011-art. 16 , alin 3,lit a;

Ø Ordinul M.I.R.A. nr.353/2007, privind normele de aplicare a Legii nr.92/2007, actualizat prin Ordinul M.A.I. nr.182/2011;

Ø Hotărârea C.J. Argeș privind modificarea statului Zonei Metropolitane - eliminarea organizării transportului metropolitan;

Ø Hotărârea C.J. Argeș nr.229/31.08.2017- privind introducerea celor 11 trasee noi în programul județean 2014-2019;

Ø Calendar și sedința de atribuire a celor 11 trasee noi prin sistemul S.A.E.T. al Agenției pentru Agenda Digitală a României - București 13.10.2017 ;

Ø Hotărârea comisiei paritare din 13.10.2017- privind propunerile de validare a rezulatatelor licitației electronice prin S.A.E.T al Agenției pentru Agenda Digitală a României -București ;

Ø Prin hotărârea C.J. Argeș nr.265/26.10.2017 au fost validate rezultatele atribuirii  electronice prin sistemul S.A.E.T al Agenției pentru Agenda Digitală a României -București cele 11 trasee noi

Ø Ulterior, la data de 27.10.2017, hotărârea CJ Argeș nr 229/31.08.2017 a fost suspendată de instanță ca urmare a contestației depusă de SC LAVICOST TRANS SRL, operator care efectuase până la acea dată transport de persoane pe ruta Pitești – Hințești

Ø Pentru ceilalți operatori ( ASTRA TRANSPORT, TRANS ECPILSA, ALPIN STAR,  MANOLO AUTO ZOB,  AUTO TEHNIC ) instanța a respins acțiunea.

Ø La această dată, cele 11 trasee sunt suspendate prin hotărâre judecătorească, iar Consiliul Județean Argeș are în instanță 19 procese deschise atât de transporatorii care efectuau anterior transport pe aceste trasee cât și de cei care au fost validați după licitație.

Ø În consecință, la această dată, CJ Argeș nu poate interveni pe aceste trasee cu litigii. O soluție este ca fiecare Consiliul Local să-și organizeze, pe raza administrativ teritorială propriul transport public de persoane, prin conexarea la traseele județene care tranzitează localitățile respective.

 

SITUAȚIA CELOR 19 DOSARE AVÂND CA RECLAMANȚI OPERATORII DE TRANSPORT

 

1.   DOSAR NR.7529/109/2017 (s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC ASTRA TRANSPORT - REPREZ. PRIN ADMIN. DOBRESCU MARIAN ȘI SC MANOLO AUTO ZOB SRL- REPREZ. PRIN ADMIN. MANOLE IULIAN

Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ HOT. COMISIEI PARITARE NR.16805/13.10.2017 - ART.14 LG.554/2004

27.11.2017  Hotărâre - nr. 1919/2017

- Respinge acţiunea celor două reclamante. Obligă pe reclamante la 214 lei cheltuieli de judecată către pârâta A.R.R. Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecată solicitate de intervenienţi.Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

 

2. DOSAR NR.7612/109/2017 (s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC MANOLO AUTO ZOB SRL - REPREZ. PRIN ADMIN. MANOLE IULIAN

Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ HOT. COMISIEI PARITARE 16805/13.10.2017, ART.14, LG.554/2004

13.11.2017  Încheiere finală (dezinvestire) - nr. 2

Admite excepţia de conexitate. Conexează dosarul nr.7612/109/2017 la dosarul nr.7529/109/2017. Cu recurs odată cu fondul.

 

3.    DOSAR NR.6401/109/2017 ( s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC TRANS ECLIPSA SRL - REPREZ. PRIN ADMIN. TANASE DUMITRU

Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ ART.14 LG.554/2004 - HOT.C.J.A. NR.229/31.08.2017

13.11.2017  Hotărâre - nr. 1817/2017

Admite excepţia lipsei de interes al reclamantei în ce priveşte suspendarea executării Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 229/31.08.2017, pentru traseele mentionate, cu excepția traseului nr. 160. Respinge acțiunea formulată de reclamantă pentru aceste trasee, ca lipsită de interes. Respinge cererea de suspendare a executării Hotărârii Consiliului Județtean Argeș nr. 229/31.08.2017 în privinta traseului nr. 160, formulată de reclamantă SC Trans Eclipsa SRL în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Județean Argeș, ca nefondată.  Admite cererile de intervenție accesorie formulate de SC P&G KRAFT SPEDITION SRL și SC BUS TRANS SRL. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

 

4.    DOSAR NR.7984/109/2017 ( s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC ASTRA TRANSPORT SRL - REPREZ. PRIN DIRECTOR DOBRESCU MARIAN

Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ H.C.J. ARGEŞ NR.265/26.10.2017

 
26.01.2018  Încheiere - Suspendare - nr. 4

În baza art. 64 alin.4 Cod procedură civilă suspendă judecata cauzei, până la soluţionarea apelurilor formulate de interveniente împotriva încheierii din 12.01.2018 pronunţată de Tribunalul Argeş.

 

5.    DOSAR NR.6433/109/2017 ( s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC ASTRA TRANSPORT SRL - REPREZ. PRIN ADMIN. DOBRESCU MARIAN SI ZARAFU FLOREA

Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ ART.14, LG.554/2004 - HOT. H.C.J. ARGEŞ NR.229/31.08.2017

18.09.2017  Hotărâre - nr. 1234/2017

Respinge acţiunea. Cu recurs în 5 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 18 septembrie 2017, la Tribunalul Argeş –Secţia Civilă, complet specializat Contencios Administrativ şi Fiscal.

 

6. DOSAR NR.8192/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC P&G KRAFT SPEDITION SRL - REPREZ. PRIN ADMIN. TITU MELANIA CORINA - PRIN AV. ELENA FLORESCU

Obiectul cauzei: - obligaţia de a face OBLIG. EMITERE LICENŢĂ DE TRASEU ŞI CAIETELE DE SARCINI AFERENTE PT. TRASEELE 162, 168 ÎNCEPÂND CU 13.10.2017 + REPARAREA PAGUBEI ÎNCEPÂND CU 26.10.2017

 Termen: 19.03.2018

 
7. DOSAR NR.8006/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC CALIGULA CLASS SRL - REPREZ. PRIN ADMIN. TUCHE ION

Obiectul cauzei: - anulare act administrativ ADRESA SOL CONTEST. NR. 15688/20.10.2017, CONTEST. NR. 230/18.09.2017, PT MOD. ŞI COMPLET. ANEXA 1 H.C.J. NR246/19.12.2013

 Termen: 23.02.2018

 

8. DOSAR NR.8519/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT -  SC LAVICOST TRANS SRL - REPREZ. PRIN DIRECTOR NITU GABRIEL ȘI  SC LAVICOST TRANS SRL - REPREZ. PRIN DIRECTOR NITU GABRIEL - PRIN AV. POSTELNICESCU ALIN

Obiectul cauzei: - anulare act administrativ H.C.J. 229/31.08.2017

Termen: 01.03.2018

 

9. DOSAR NR.8768/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT -  SC APLIN STAR SRL - REPREZ. PRIN ADMIN. ALEXE RADU

Obiectul cauzei: - anulare act administrativ H.C.J. NR.229/31.07.2017

 Termen: 26.02.2018

 

10. DOSAR NR.8478/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT -  SC TRANS ECLIPSA SRL - REPREZ. PRIN ADMIN. TANASE DUMITRU ȘI SC TRANS ECLIPSA SRL - REPREZ. PRIN ADMIN. TANASE DUMITRU - PRIN AV. POSTELNICESCU ALIN

Obiectul cauzei: - anulare act administrativ H.C.J. NR.229/31.08.2017


Termen: 23.02.2018

 

11. DOSAR NR.6863/109/2017 (s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT -  SC AUTO - TEHNIC SRL - REPREZ. PRIN OPREA GHEORGHE

Obiectul cauzei: - suspendare executare act administrativ H.C.J. NR.229/31.08.2017 - ART.14 LG.554/2004

 

13.11.2017  Hotarâre - nr. 1818/2017

Admite exceptia lipsei calității de reprezentant pentru numitul Oprea Gheorghe. Anulează acțiunea formulată de reclamantă SC AUTO-TEHNIC SRL în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Județean Argeș. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

 

12. DOSAR NR.6943/109/2017 (s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT -  SC CALIGULA CLASS SRL - REPREZ. PRIN ADMIN. TUCHE ION

Obiectul cauzei: - suspendare executare act administrativ H.C.J. NR.246/19.12.2013, CONTEST. NR.15688/28.09.2017 - ART.14 DIN LG.554/2004

 

13.11.2017  Hotărâre - nr. 1819/2017

Respinge cererea de suspendare a executării Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 230/15.09.2017 formulată de reclamantă SC CALIGULA CLASS SRL în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Județean Argeș. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

 

13. DOSAR NR.6435/109/2017 (s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT -  SC LAVICOST TRANS SRL - REPREZ. PRIN DIRECTOR NITU GABRIEL

Obiectul cauzei: - 27.10.2017  

Hotărâre - nr. 1695/2017

Respinge ca inadmisibile cererile de intervenţie. Admite cererea. Suspendă executarea HCJ Argeş nr. 229/31.08.2017, până la soluţionarea definitivă a acţiunii în anulare. Cu recurs în 5 zile de la comunicare.

S-a declarat recurs în termen de către Consiliul Județean Argeș. Dosarul se află în procedură de regularizare pe rolul Curții de Apel Pitești.

 

14. DOSAR NR.6666/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT -  SC ALPIN STAR SRL și SC ALPIN STAR SRL- PRIN SCPA POSTELNICESCU, NENU SI ASOCIATII

Obiectul cauzei: - suspendare executare act administrativ H.C.J. ARGEŞ NR.229/31.07.2017 - ART.14 LG.554/2004

Termen: 16.02.2018

 

15. DOSAR NR.7613/109/2017 (s-a aflat în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT -  SC TRANS ECLIPSA SRL - REPREZ. LEGAL PRIN ADMINISTRATOR TANASE DUMITRU

Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ HOT. COMISIEI PARITARE 16805/13.10.2017, ART.14, LG.554/2004

11.12.2017  Hotărâre - nr. 1981/2017

Ia act de renunțarea la dreptul pretins, respectiv dreptul de a solicita suspendarea executării Hotărârii Comisiei paritare nr. 16805/13.10.2017, în temeiul art. 14 din Lg. nr. 554/2004. Respinge acțiunea formulată de reclamanta SC Trans Eclipsa SRL în contradictoriu cu pârâții Consiliul Județean Argeș, Autoritatea Rutieră Română, Autoritatea Rutieră Română, Agenția Teritorială Argeș și Comisia paritară privind Transportul Public Județean Argeș.
 

16. DOSAR NR.7613/109/2017/a2 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT -  SC TRANS ECLIPSA SRL - REPREZ. LEGAL PRIN ADMINISTRATOR TANASE DUMITRU

Obiectul cauzei: Completare/lămurire dispozitiv

Termen:15.02.2018

 

17. DOSAR NR.7986/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT -  SC ASTRA TRANSPORT SRL - REPREZ. PRIN ADMIN./DIRECTOR GENERAL DOBRESCU MARIAN și SC ASTRA TRANSPORT SRL - REPREZ. PRIN ADMIN./DIRECTOR GENERAL DOBRESCU MARIAN - PRIN AV. POSTELNICESCU ALIN
 
Obiectul cauzei: anulare act emis de autorităţi publice locale H.C.J. NR.229/31.08.2017

Termen: 12.02.2018

 

18. DOSAR NR.6213/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - SC CALIGULA CLASS SRL - REPREZ. PRIN ADMIN. TUCHE ION

Obiectul cauzei: - obligaţia de a face OBLIG. STAB. PRIN CAIETUL DE SARCINI PRIV. ATRIBUIREA TRASEULUI PT SUMA DE 50.000 LEI REPREZ. DAUNE MORALE + 50.000 LEI REPREZ DESPĂGUBIRI MATERIALE

Termen:09.02.2018


19. DOSAR NR.97/109/2017 (se află în curs de soluționare pe rolul Tribunalului Argeș)

RECLAMANT - MANOLO AUTO ZOB SRL - CU SEDIUL PROC. ALES LA AV. COSTINA DINCA

Obiectul cauzei: - anulare act administrativ ANULAREA ÎN PARTE A HCL NR.265/26.10.2017, ANUL. ÎN PARTE A REZULTATULUI PROC. ORG. ÎN DATA DE 13.10.2017PT. TRASEUL 162 ŞI 163

Dosarul se află în procedură de regularizarePentru a nu afecta totuși transportul elevilor către unitățile școlare din Pitești având în vedere situația creată, în conformitate cu Legea 92/2007 actualizată și a Ordinului MIRA 353/2007 (actualizat),  Consiliul Județean Argeș a emis licențe de transport prin curse regulate speciale pentru transportul elevilor pentru traseul Păuleasca –Pitești, pentru transportatorul SC MANOLO AUTO ZOB SRL, până în 2020.

 

 

 

 

6 transportatori au contestat o hotărâre a CJ Argeș, și una dintre ele a avut câștig de cauză în instanță, blocând întregul demers. Până la clarificarea situației în instanță, autoritățile locale pot organiza trasport public local cu descărcari în fiecare localitate pe traseele județene deja existente.

Ion Mânzână, vicepreședinte CJ Argeș: Pe 31.08. 2017, printr-o hotărâre de Consiliu Județean, au fost introduse 11 trasee noi județene. Motivul pentru care au fost reluate aceste trasee de CJ este legat de faptul că, la acea vreme, toate administrațiile limitrofe Pitești au ieșit din transportul metropolitan.

CJ a emis acea hotărâre prin care au fost validate rezultatele atribuirii electronice a acestor trasee, în urma licitației. Imediat după validare a urmat o serie întreagă de atacuri în instanță a hotărârilor CJ a operatorilor care efectuau deja transportul pe trasee.

Pentru 5 operatori, instanțele au respins contestațiile. Totuși, în urma unei hotărâri în instanță a contestaței unei a șasea societăți, hotărârea de CJ este suspendată și suntem la început acum. Noi vom contesta.

Din păcate, la această oră, întregul demers este suspendat în urma hotărârii instanței în care se suspendă hotărârea CJ Argeș. Cetățenii nu pot beneficia de transport pe aceste trasee al CJ.

Nemulțumirea acestora e legată de faptul că acei operatori care acum desfășoară transport în comun ține de faptul că legea oferă vechime celor care sunt pe traseu. CJ Argeș nu putea stabili vechimea pe traseu. Traseele respective au fost considerate trasee județene noi. Ei au contestat acest lucru, pentru că doi operatori au pierdut contestațiile, nemaiavând continuitate. Vor să stabilească o așa-zisă vechime de traseu în instanță. Ei au efectuat transportul pe trasee, dar nu ca trasee județene.

Ion Gheorghe, ARR- La momentul respectiv, operatorii execută traseele. Nu au scos mașinile de pe traseu. Până se clarifică situația în instanță, primăriile pot face transport local și să facă legătura cu transportul județean.

Dan Manu: Hotărârea în instanță blochează traseul județean. Fiecare consiliul local își poate face transport local și să descarce pe raza de competență a localității în stații județene. Ștefăneștiul, de exemplu, poate face transportul în comun doar în Ștefănești, dar poate descărca în interiorul orașului în stațiile pe trasee județene.

La ora actuală în Argeș sunt 144 trasee județene, 33 operatori și 282 autovehicule.

Una caldă, alta rece. Cam astfel poate fi caracterizată situația proiectelor din județul Argeș pentru fonduri europene. Directorul ADR Sud Muntenia. Liviu Mușat, a afirmat că deja au fost semnate o serie de contracte pentru microîntreprinderi. În plus, va fi făcută și o suplimentare de fondurie, ceea ce înseamnă că peste 100 de proiecte vor fi semnate în plus față de cele considerate eligibile inițial. În același timp, cele trei proiecte de anvergură care vizează restaurarea Cetății Poenari, a Muzeului Județean și a Galeriei de Artă încă mai așteaptă. Contractele nu au fost semnate pentru că au apărut contestații la stabilirea punctajelor.

 

Deja avem câteva zeci de contracte semnate la ministerul Dezvoltării. În Argeș avem 7 din 20 de contracte deja semnate pentru microîntreprinderi. Alte 17 sunt la autoritatea de management. Vom semna și acolo contractele de finanțare. Vom primi suplimentar 20 de milioane de euro, care vor finanța minim 100 de aplicații în plus, pe microîntreprinderi. Sunt convins că și din Argeș vor fi proiecte care vor beneficia de această suplimentare de fonduri - Liviu Mușat, Director ADR Sud Muntenia.

 

Pe Axa 5, pentru patrimoniul cultural și istoric avem un blocaj. Modul de desfășurare al acestei scheme nu ne poate permite să semnăm încă contractele. Metodologia este foarte complicată. Am cerut simplificarea la nivelul acestei metodologii. Noi am făcut punctajele, dar toți cei care au luat punctaje au contestat în speranța că vor obține un contract mai mare și ca atare nu putem încă semna niciun contract. Am solicitat la minister tratatarea cu prioritate a acestor contestații și am primit un răspuns favorabil. Așteptăm să se și materializeze - Liviu Mușat, Director ADR Sud Muntenia.

 

Scandal fără sfârșit la Bradu.Vineri, social-democratul Dănuț Stroe a depus jurământul în calitate de primar. Florin Frătică, fostul primar, în prezent viceprimar, a contestat însă modul în care acesta a depus jurământul, susținând că nu a existat cvorum necesar pentru ședința de consiliu local. De altfel, Dănuț Stroe este primar conform deciziei Tribunalului, care a validat rezultatul alegerilor de acum 9 luni, însă controlul judiciar l-a împiedicat să își exercite funcția.

Dănuț Stroe a fost ales primar în Bradu, însă nu și-a exercitat mandatul pentru din cauza unei măsuri de control judiciar, într-un dosar în care a fost cercetat pentru dare de mită. Conform analizei făcute de juriștii de la Prefectură însă, nu era nevoie de cvorum, fiind vorba despre o ceremonie solemnă, depunerea jurământului nefiind un subiect pe ordinea de zi.
"Din punctul nostru de vedere, nu este nevoie de cvorum pentru ședință, depunerea jurământului este un act solemn, dar nu este punct pe ordinea de zi, nu se emite nicio hotărâre de consiliul local. Pur și simplu, după ce depune jurământul, primarul semnează o serie de documente. De cvorum este nevoie atunci când are loc constituirea de consiliul local. Or aici nu era cazul, iar primarul, să nu uităm, este ales prin vot direct de cetățeni. Sigur, gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă în toate localitățile unde primarul nu are majoritatea ș în consiliul local, ce ar face, ar sta localitatea fără primar pentru că atunci când trebuie să depună jurământul consilierii care i se opun pleacă din sală? Ar însemna că s-ar substitui și ar răsturna voința celor care l-au ales pe primar. Deci din punctul nostru de vedere, Dănuț Stroe este primarul în funcțiune", a declarat pentru proarges.ro Cristian Soare.


Explicând neputința CJ Argeș de a rezolva anumite probleme administrative, dar și legislația debordant de greoaie și restrictivă, vicepreședintele CJ Argeș Ion Mânzână, unul din liderii PSD Argeș, partid care domină Argeșul de la Revoluție încoace, a avut o reacție care nu prea era de așteptat din partea unui personaj politic care a fost parlamentar (deci a promovat și a votat legi), iar acum a candidat și s-a zbătut pentru a obține funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș.

"Stăm cocoșați în fața Uniunii Europene și acceptăm cele mai grele condiții. Parcă suntem condamnați la locul de muncă. Spre deosebire de Polonia sau Ungaria, noi suntem țara cocoșaților! Nu ne ridicăm, că e la modă să stăm aplecați. Toți. Noi am mers cu slugărnicia la maxim. Și în alte state există corupția, numai la noi instituția fundamentală a statului e DNA. Trebuie să modificăm Constituția, deși nu știu dacă mai suntem stat democratic atunci. Avem manageri care stau de frică cu banii în buget", a declarat Mânzână. E adevărat că sunt manageri care stau de frică cu banii sub fund, dar tot așa de adevărat este că unii se luptă să ajungă manageri. Iar banii de salarii nu i-au donat bătăii de joc care s-a numit campania pentru Cumințenia Pământului, nici la SMURD, ci i-au băgat în buzunar. Adică, banii sunt buni, dar zero responsabilitate și capacitate de a găsit soluții legale pentru rezolvarea problemelor sau pentru a face investiții. 

Altfel, Mânzână are dreptate. România este o țară de cocoșați, pentru că am avut lideri la nivel național care au stat cocoșați pentru intereselor lor personale și ale grupurilor pe care le aveau în spate, apoi au cocoșat țara și, cocoșând țara, i-a cocoșat și pe românii care oricum erau învățați cu această poziție încă de pe vremea comunismului. 

Suntem țara care are cel mai greoi cadru legislativ , cu cea mai mare birocrație pentru accesarea de fonduri europene și în general pentru accesarea oricărui proiect. Mai puțin când e vorba despre pile și para-ndărăt. Iar acest sistem ni l-am impus singuri. Politic, economic și social, pentru că votând anumite persoane și partide sau absentând la vot, cetățenii au preferat să stea și ei aplecați. De aceea, suntem și săracii Europei. Și bolnavii Europei. Și, în scurt timp, analfabeții Europei. Și țara din Europa cu cei mai puțini kilometri de asfalt (aici trebuie să mulțumim și partenerilor strategici SUA).

Și țara care cumpără avioane și nave la mâna a doua, fără să impună țării de unde le cumpără legislația care stabilește clar că orice contract trebuie să aibă componenta de off-set. Adică România cumpără de un miliard de euro F-16 la mâna a doua din Portugalia, Portugalia trebuie să cumpere, de cel puțin 800 de milioane de euro (80% din valoarea contractului), din România tehnologie militară. De asta, DNA nu se ocupă, că e complicat, mai ales că, spre exemplu, contractul pentru avioanele SH  F-16, a fost încheiat de statul român pe legislația din SUA?!!

Altfel, da, este absurd să ai de făcut un pod în nouă luni, cum este vorba despre podul de la Vulturești care urmează să intre, de la anul, în lucru, dar să stai doi ani din cauza contestațiilor.

Și da, este absurd ca DNA să fie mai important decât guvernul sau parlamentarul și da, este absurd, conștienți fiind că și în alte state există corupție, dar la noi este mult prea mare față de alte state, ca lupta împotriva corupției să însemne nu DNA sau DIICOT sau parchete, ci o persoană. Indiferent cum se numește ea.

Pagina 1 din 2

Meteo

Cloudy

15°C

Pitesti

Cloudy
Humidity: 69%
Wind: NNW at 22.53 km/h
Sunday
Partly cloudy
11°C / 20°C
Monday
Partly cloudy
11°C / 22°C
Tuesday
Mostly cloudy
13°C / 23°C
Wednesday
Scattered showers
14°C / 22°C

Latest Tweets

Cheile Dâmbovicioarei: Începe concursul de escalada Memorialul Bebe Nistorescu https://t.co/mqVPKc2cf0
Decizia CEx: Dragnea are susținere totală. Planul de război al PSD https://t.co/X5eMnYbmas
Tabere militare și scene din Primul Război Mondial, la Mioveni https://t.co/tpoBed4l8V
Ziua Dunării sărbătorită de Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea https://t.co/7lFaO7XSJK
Surpriză! Angajații Primăriei Mioveni, au venit îmbrăcați în Ie https://t.co/kBFFnwro4C
Follow ProARGES on Twitter