Începând cu data de 15.11.2018 OAMGMAMR filiala Argeș derulează activitatea de eliberare a avizului anual – 2019 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/asistent medical/moașă.
Acordarea avizului pentru anul 2019 se face în baza depunerii de către solicitant la secretariatul filialei a următoarelor documente:
- cerere tip (poate fi descărcată de pe site-ul www.oammr-arges.ro link-ul Informatii utile/Formulare tip sau poate fi pusă la dispoziție la sediul filialei);
- copie a poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis) valabilă pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, (se păstrează limitele aplicate şi în anul 2018, respectiv valoarea minimă a poliței este:
a) 10.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi;
b) 4.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii;
c) 2.000 EURO pentru asistenții medicali de farmacie);
- extras din Revisal (Raport per salariat) semnat și ștampilat de către angajator, excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația lunar;
- numărul mimim de 30 credite EMC cumulat în anul 2018 (se vor depune în copie doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Argeș);
- copie a Certificatului de membru;
- copie a documentelor care atestă modificări ale contractului individual de muncă, după caz.

Asistenții medicali aflați în una sau mai multe dintre situațiile enumerate mai jos vor avea în vedere următoarele precizări:
Cei care și-au schimbat numele sau cartea de identitate, vor prezenta acte doveditoare, după caz :
- copie CI;
- copie certificat căsătorie;
- copie hotărâre desfacere căsătorie.
Absolvenții de școală postliceală și facultate (anul 2018), care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberată de unitatea de învățământ, vor prezenta :
- copie legalizată după diploma de absolvire

NOTĂ: Asistenții medicali pensionari care își continuă activitatea vor depune și certificat se sănătate fizică și psihică în vederea eliberării avizului.
Program de lucru: Luni – Joi, orele 08.00-16.00.
Informații suplimentare pot fi obținute la secretariatul OAMGMAMR Argeș, telefon 0348 401 082.
”Amintim asistenților medicali argeșeni că exercitarea legală a profesiei de asistent medical se face exclusiv cu respectarea condițiilor prevăzute de legea exercitării profesiei noastre, și anume, deținerea Certificatului de membru, însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei”, a declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.

 

 

 

 

La ceasul sfintei sărbători creștine a marilor purtători de vești bune, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, le doresc tuturor celor care își aniversează ziua onomastică multă sănătate, împlinirea gândurilor frumoase și răspuns bun la rugăciune!

La mulți ani binecuvântați!

 Estera STĂMOIU, președinte Ordinul Asistenților Medicali Argeș

În perioada 30-31.10.2018, o delegație a OAMGMAMR Argeș a participat, la Sinaia, la cel de-al treilea focus grup organizat în cadrul proiectului “Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă – POLMED” (Cod SIPOCA 169/ Cod SMIS 111787).

Delegația argeșeană, formată din cinci asistenți medicali cu vastă experiență în domeniu (Neli Homeghiu, Aura Rizescu, Carmen Zamfir, Valentina Ghiold, Marinela Bădulescu), s-a alăturat delegațiilor din județele Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. Participanții s-au implicat activ și au oferit informații complementare pentru realizarea anchetei referitoare la situația actuală din România cu privire la valorile profesiilor de asistent medical și moașe.

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea unui set de valori profesionale fundamentale pentru asistenți medicali și moașe, în beneficiul relației personal medical-pacient. Obiectivele secundare ale acestuia urmăresc creșterea capacității organizației de a formula propuneri de politici publice în sectorul medical și derularea unui proces participativ de elaborare a unei propuneri de politică publică alternativă care face referire la profesiile de asistent medical și moașă.

Despre participarea la acest focus grup, vicepreședintele OAMGMAMR Argeș, Neli Homeghiu, a declarat: ,,În centrul discuțiilor noastre au fost valorile profesiei de asistent medical care ne ghidează în activitatea de zi cu zi. Le regăsim în setul de principii și valori care stau la baza Codului de etică și deontologie profesională, iar analiza noastră a avut în vedere măsura transpunerii în practică precum și îmbunătățirea acestora în acord cu evoluția profesiei, cât și a unui standard adecvat timpurilor noastre. Cu siguranță, documentul final va fi corolarul unui set de valori capabil să îmbunătățească, astfel, calitatea actului de îngrjire medicală.

De asemenea, participanții au avut ocazia să se exprime deschis și au adus în atenție și dificultățile pe care le întâmpină în activitatea desfășurată. În plus, s-au făcut sugestii pentru ca sistemul de sănătate din România să se îndrepte către unul centrat cu adevărat pe pacient. Consider că un astfel de proiect este binevenit pentru sistemul nostru de sănătate unde este esențial să putem pune în practică strategii menite să dezvolte benefic relația dintre pacienți și personalul medical”.

Proiectul “Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă – POLMED” este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 și se va implementa pe o perioadă de 16 luni, respectiv iunie 2018 – octombrie 2019. Valoarea totală a proiectului este de 999.853,36 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă reprezintă 979.856,29 lei, iar contribuţia Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România fiind de 19.997,07 lei.În perioada 1-2 noiembrie a.c., Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) a organizat, prin filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2018. Examenul s-a desfășurat conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.
În județul Argeș, la examenul destinat asistenților medicali cu o experiență profesională de minimum cinci ani, s-au înscris 85 de asistenți medicali generaliști, 14 asistenți de farmacie și 6 asistenți medicali de radiologie. Trei dintre dosarele de înscriere depuse au fost respinse.
Cei 102 candidați care au susținut examenul au promovat cu succes trecând cu brio peste emoții.
,,Examenul de grad principal reprezintă o treaptă deosebit de importantă în profesia fiecărui asistent medical. Apreciind  nivelul ridicat de pregătire, cât și preocuparea lor pentru profesie, le dorim asistenților medicali ca, în timpul cel mai scurt, să fie încadrați corespunzător noului grad profesional obținut. Candidații promovați trebuie să cunoască faptul că promovarea examenului se atestă printr-un certificat de grad principal care se eliberează de către OAMGMAMR în termen de trei luni de la data validării rezultatelor examenului de grad principal. Pentru situații deosebite (încadrare pe post, participare la concurs de ocupare a unui post vacant, plecare în străinătate etc.), președinții filialelor O.A.M.G.M.A.M.R. pot elibera, la cererea candidaților promovați, adeverințe din care să rezulte că titularul a promovat examenul de grad principal, specialitatea, sesiunea, nota obținută și perioada de valabilitate a adeverinței” a precizat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali filiala Argeș.

Ordinul Asistenților Medicali Argeș dă startul celei de-a treia ediții a campaniei ,,Mâinile curate salvează vieți”. Campania educațională pentru sănătate este inițiată de conducerea OAMGMAMR ARGEȘ, încă din anul 2016, pentru a marca Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini care este sărbătorită, anual, la data de 15 octombrie.

Mâinile reprezintă cea mai expusă parte a corpului la germeni care pot produce îmbolnăviri (bacterii, virusuri, paraziți). Pe parcursul unei zile, mâinile intră în contact cu foarte multe obiecte (haine, cărți, tastatura computerului, telefon, jucării, toaleta etc) sau sunt efectuate diferite activități care, chiar dacă nu murdăresc mâinile, le pot contamina. Cercetările recente arată faptul că pe mâinile murdare trăiesc peste 4.700 de microorganisme.

Pe cât de simplu pare gestul spălatului pe mâini, pe atât de însemnat este, iar UNICEF atenţionează că, din pricina ignorării lui, milioane de copii își pierd viața an de an în întreaga lume. Statisticile arată că, la nivel mondial, 1,4 milioane de copii mor din cauza diareei sau a pneumoniei, iar  15% dintre nou-născuți mor din cauza infecțiilor provocate inclusiv de lipsa de igienă a mâinilor adulților. În România, datele statistice evidenţiază că unul din patru adulți nu se spală pe mâini după ce tușește sau strănută, iar un copil din doi nu se spală pe mâini după ce a atins un animal.

În plus, potrivit situației prezentate de Institutul Național de Sănătate Publică doar în anul 2015, în România, au fost aproximativ șase mii de noi cazuri de Hepatită A. Supranumită “boala mâinilor murdare”, afecțiunea este cel mai des întâlnită la copiii între 5 și 9 ani.

Din acest motiv, campania ,,Mâinile curate salvează vieți” este orientată spre acțiuni în vederea promovării de norme pentru existența unei igiene eficiente în școli și în cadrul comunităților. Scopul demersului este axat pe informarea și educarea populației, în special a copiilor, în ceea ce privește importanța igienei mâinilor, fapt ce duce automat și la scăderea incidenței bolilor. Spălatul pe mâini trebuie să devină un obicei, obligatoriu și temeinic, înainte și după ce pregătim mâncarea, înainte de a mânca, înainte și după schimbarea scutecului la bebeluși, înainte și după ce intrăm în contact cu persoanele bolnave, după ce mergem la toaletă, după ce am vizitat locuri publice.

,,Este al treilea an în care derulăm această campanie de succes. Am inițiat demersul din dorința de a promova în comunitatea noastră, în special în școli, acest gest al sănătății. Trebuie să știm cu toții că o igienă corectă a mâinilor ne poate feri de două sute de boli. Am identificat necesitatea de a promova acest gest al igienei corecte a mâinilor și cei mai potriviți pentru reușita acestui scop sunt asistenții medicali care au un rol major în educația pentru sănătate a populației.

Avem ca atu în demersul nostru, pe lângă profesioniștii medicali, și receptivitatea pe care am observat-o la preșcolarii și la școlarii cu care am interacționat în anii anteriori în care am desfășurat campania. A fost un semn că mesajul nostru a ajuns acolo unde era nevoie și ne-a încurajat să continuăm deoarece este necesar să spunem tuturor, părinți și copii, că spălatul mâinilor e ca un vaccin autoadministrat și reprezintă cea mai simplă şi mai economică măsură de prevenire a infectării, inclusiv cu bolile de sezon (răceala şi gripa).

Campania se va derula până la sfârșitul acestui an și include o serie de acțiuni care se vor desfășura în anumite unități de învățământ precum și informări transmise prin intermediul mass-media și spațiul online.

Suntem datori să începem cu fiecare dintre noi pentru a fi un bun exemplu pentru copiii noștri, știind că obiceiurile deprinse în copilărie se păstrează și la maturitate. Și să nu uităm că, mâinile curate aduc sănătate!”, a declarat Estera Ambruș președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.

 

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.