În perioada 04-05 martie 2019 s-au desfășurat, la Băile Felix, lucrările Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali din România, la care a participat Estera Stămoiu, președintele filialei Argeș.
Încă din deschiderea lucrărilor, președintele Mircea Timofte a adresat un mesaj emoționant, plin de căldură și apreciere, tuturor asistentelor medicale, urându-le o primăvară frumoasă, cu împliniri personale și profesionale, pe măsura aspirațiilor.
Alături de conducerea Ordinului și de președinții fililelor județene, s-a aflat secretarul de stat, dr. Cristian Grasu.
Pe agenda de lucru a consilierilor naționali au fost teme relevante pentru profesia de asistent medical, respectiv: educația profesională continuă, procedurile de practică pentru asistenții medicali, dosarul de îngrijire, POLMED-proiect finanțat prin POCA.
Privind educația profesională continuă, s-a subliniat necesitatea întăririi colaborării între Ordin și unitățile sanitare, care au responsabilitatea elaborării programelor anuale de formare profesională, având principal scop creșterea gradului de pregătire profesională al asistenților medicali, cât și a calității actului de îngrijire.
Procesul de revizuire a procedurilor de practică pentru asistenții medicali este într-un stadiu avansat, fiind deja 110 proceduri revizuite, urmând ca în perioada următoare să se finalizeze acest proces.
Ghidul de elaborare a dosarului de îngrijire a fost finalizat de grupul de lucru constituit la nivelul Ordinului în acest scop, documentul a fost transmis ANMCS și poate fi consultat de cei interesați.
”Suntem permanent preocupați de reglementarea exercitării profesiei noastre, astfel încât statutul asistentului medical să fi clar definit. Atât procedurile de practică, cât și dosarul de îngrijire sunt esențiale pentru practica asistentului medical. Sunt procese de elaborare complexe, de durată, de maximă responsabilitate și avem satisfacția că-n mare parte am reușit finalizarea lor.”, a declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.Ordinul Asistenților Medicali Filiala Argeș aduce la cunoștința membrilor săi ultimele modificări intervenite în metodologia de reatestare a competenței profesionale.

Este cunoscut faptul că, potrivit legii privind exercitarea profesiei de asistent medical, cei care nu îşi desfășoară activitatea ,,efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii”.

Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic şi va susţine o probă teoretică după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.

Procedura de reatestare este inițiată doar la solicitarea asistentului medical, iar pentru înscriere candidatul va depune un dosar care va conține următoarele documente:

  1. a) cerere de solicitare reatestare;
  2. b) copia actului de identitate;
  3. c) copia certificatului de membru, după caz;
  4. d) taxa pentru reatestarea competenței profesionale;
  5. e) certificate de sănătate fizică și psihică;
  6. f) documente care să ateste vechimea în exercitarea profesiei, după caz.

Noile reglementări adoptate prin Hotărârile nr. 18, 27 și 33/2018 ale Consiliului Național al OAMGMAMR pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 32/2009 privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali stabilesc prevederi importante, astfel:

  • în vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării avizului anual și/sau certificatului de membru, după caz;
  • nu se mai consideră continuitate în exercitarea profesiei, perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap, așa cum era prevăzut în vechiul act normativ;
  • asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care fac dovada că au acumulat cu normă întreagă cel puțin 12 luni de activitate profesională în decursul ultimilor 4 ani anterior datei solicitării reatestării vor fi reatestați profesional doar prin susținerea probei teoretice.

Durata stagiului practic este raportată la vechime, după caz. Stagiul se va efectua în unităţi sanitare stabilite de președinții filialelor OAMGMAMR.

Evaluarea şi validarea stagiului se vor face, în baza fişelor de evaluare, de către directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie/mentor. Punctajul minim de promovare a stagiului practic este 7. În caz de nepromovare a stagiului practic, la solicitarea candidatului, se poate organiza un stagiu suplimentar cu o durată stabilită de comisie.

Proba teoretică va consta într-un test grilă cu 40 de întrebări.

,,Este foarte important ca asistenții medicali să cunoască aceste reglementări în mod corect pentru că odată ce sunt îndeplinite condițiile care impun ca obligatorie reatestarea competențelor profesionale, această procedură trebuie urmată.

Nu sunt puține cazurile în care asistenții medicali au oportunități de participare la concurs, în vederea angajării în sistemul public sau privat, și nu le pot valorifica pentru că nu îndeplinesc condițiile legale de exercitare a profesiei.

Cunoașterea reglementărilor legale, responsabilitatea față de profesia aleasă, diligența manifestată pentru respectarea legislației sunt necesare fiecărui asistent medical pentru a evita posibile situații cu caracter juridic. Este interzisă angajarea unui asistent medical care se află în situația de neexercitare a profesiei pe o perioadă de 1 an în ultimii 5 ani” a precizat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali filial Argeș.

Asistenții medicali interesați pot obține informații suplimentare privind procedura de reatestare accesând site-ul filialei www.oammr-arges.ro secțiunea Legislație/Hotărâri Consiliu Național.

 

În zi de aleasă prăznuire a Sfântului Arhidiacon Ștefan, le doresc tuturor celor care își aniversează ziua onomastică să fie sănătoși, să aibă bucurie în suflete, armonie în case și să fie binecuvântați cu împlinirile de care au nevoie.

Aniversare frumoasă alături de cei dragi!

ESTERA STĂMOIU

Președinte OAMGMAMR ARGES

 

La ceasul sfintei sărbători creștine a marilor purtători de vești bune, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, le doresc tuturor celor care își aniversează ziua onomastică multă sănătate, împlinirea gândurilor frumoase și răspuns bun la rugăciune!

La mulți ani binecuvântați!

 Estera STĂMOIU, președinte Ordinul Asistenților Medicali Argeș

În perioada 1-2 noiembrie a.c., Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) a organizat, prin filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2018. Examenul s-a desfășurat conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.
În județul Argeș, la examenul destinat asistenților medicali cu o experiență profesională de minimum cinci ani, s-au înscris 85 de asistenți medicali generaliști, 14 asistenți de farmacie și 6 asistenți medicali de radiologie. Trei dintre dosarele de înscriere depuse au fost respinse.
Cei 102 candidați care au susținut examenul au promovat cu succes trecând cu brio peste emoții.
,,Examenul de grad principal reprezintă o treaptă deosebit de importantă în profesia fiecărui asistent medical. Apreciind  nivelul ridicat de pregătire, cât și preocuparea lor pentru profesie, le dorim asistenților medicali ca, în timpul cel mai scurt, să fie încadrați corespunzător noului grad profesional obținut. Candidații promovați trebuie să cunoască faptul că promovarea examenului se atestă printr-un certificat de grad principal care se eliberează de către OAMGMAMR în termen de trei luni de la data validării rezultatelor examenului de grad principal. Pentru situații deosebite (încadrare pe post, participare la concurs de ocupare a unui post vacant, plecare în străinătate etc.), președinții filialelor O.A.M.G.M.A.M.R. pot elibera, la cererea candidaților promovați, adeverințe din care să rezulte că titularul a promovat examenul de grad principal, specialitatea, sesiunea, nota obținută și perioada de valabilitate a adeverinței” a precizat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali filiala Argeș.

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.