Ploile abundente înregistrate la nivelul bazinului hidrografic Argeș-Vedea au dus la depășirea pragului critic de precipitații în mai multe zone. Nu sunt însă probleme în administrarea lacurilor de acumulare, nivelul apei fiind în majoritatea barajelor sub nivelul normal de retenție, informează Admnistrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea.

La stația hidrometrică Râușor Pod pe râul Bratia au fost măsurați 25.5 l/mp, într-un interval de 6 ore, la stația Brădet pe râul Vâlsan, au fost înregistrați 15,5 l/mp în 3 ore iar la stația Bădeni pe râul Bădeni au căzut 16.2 l/mp într-o oră și 50 de minute. Cele mai mari cantități de apă au căzut la Vulturești, pe râul Argeșel – 75 l/mp, Voinești pe râul Târgului – 68 l/mp, Râușor Pod, pe râul Bratia - 67.9 l/mp, Nămăiești pe râul Argeșel – 64 l/mp și Bălilești pe râul Bratia – 63,8 l/mp. 
De asemenea au fost atinse sau chiar depășite cotele de apărare pe mai multe secțiuni ale râurilor Râul Târgului, Râul Doamnei și Bratia.

Administrația Bazinală de Apă  Argeș – Vedea a realizat decolmatări ale albiilor cursurilor de apă și a canalelor adiacente acestora care prezentau un real pericol de producere a inundațiilor. Lucrările realizate pe raza localităților Negrași, Popești și Izvoru au fost derulate în parteneriat cu primăriile acestora.
Pe pârâul  Berivoaia au fost  executate lucrări de decolmatare pe o lungime de peste 3 km pe raza satului Negrași, comuna Negrași pâna la confluența cu râul Dâmbovnic.   
 Pe râul Teleorman, în zonele de confluență și canalele adiacente, pe raza comunei Popești, au fost realizate decolmatări pe o lungime de 3,5 km.
Tot pe râul Teleorman, în zonele de confluență și canale, dar pe raza comunei Izvoru au fost realizate decolmatări pe o lungime de 2,5 km.
Pentru anul acesta Administrația Bazinală are propuse lucrări de reprofilare și decolmatare pe aproximativ 55 km de cursuri de apă. Din totalul acestor lucrări, pentru cursurile de apă amenajate și neamenajate din județul Argeș sunt propuși 22 de km, cu un volum de terasamente de 160 mii metri cubi.

Masteranzii Facultății de Geografie a Universității din București, specializarea  ,,Climatologie și resurse de apă”, însoțiți de cadre didactice, au fost astazi oaspeții Administrației Bazinale de Apă Argeș- Vedea.
Vizita a fost una de cunoaștere  a activității  specifice de cunoaștere, protecție, punere în valoare și utilizare durabilă a resurselor de apă, gestionarea reţelei de măsurători hidrologice, hidrogeologice şi de calitate a resurselor de apă, precum și administrarea infrastructurii sistemului de gospodărire a apelor.  Masteranzii au vizitat serviciul Hidrologie  unde au primit informații despre realizarea prognozelor hidrologice și colectarea datelor hidrometrice, Laboratorul de calitate a apă și Dispeceratul. Specialiștii ABAAV le-au prezentat oaspeților și proiectul WATMAN prin care este eficientizată activitatea de supraveghere și exploatare în siguranță a lacurilor de acumulare din bazinul hidrografic Argeș- Vedea.  
Aplicația în teren a cuprins o vizită la baraje administrate de ABAAV  pentru cunoașterea  rolului și funcțiilor acestor obiective: asigurarea resurselor de alimentarea cu apă  potabilă, atenuarea undelor de viitură, protecție împotriva inundațiilor, asigurarea necesarului de apă pentru irigarea suprafețelor agricole,  producerea de energie electrică.  


 

În perioada 13 – 14 iunie 2016 Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea va desfășura în județele Argeș și Dâmbovița un exercițiu de simulare, cu sopul de a verifica modul de funcţionare a fluxului informaţional – decizional pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, modul de conlucrare a tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, cunoașterea de către primării a procedurilor elaborate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru managementul riscurilor la inundaţii, primirea şi transmiterea informaţiilor între structurile implicate în scenariul exerciţiului de simulare și cunoașterea prevederilor Planurilor Locale de Apărare Împotriva Inundaţiilor de către membrii Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă.

De asemenea, se urmărește verificarea stocului de apărare împotriva inundațiilor existent la nivelul primăriilor, a modului în care şefii Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă cunosc atribuţiile care le revin pentru managementul riscului la inundaţii la nivel local și a stadiului integrării hărților de risc la inundații în planurile de urbanism și amenajarea teritoriului de interes județean.
Zonele de desfăşurare sunt localitățile riverane râului Dâmbovița, în aval de barajul Pecineagu: Rucăr, Dâmbovicioara, Dragoslavele, Stoeneşti și Cetăţeni în județul Argeș (pe 13 iunie 2016) și Malu cu Flori, Voineşti, Cândeşti, Tătărani, Măneşti, Dragomireşti, Lucieni și Văcăreşti în județul Dâmboviţa (pe 14 iunie 2016).
Ipoteza exerciţiului de simulare este apariția unei mari viituri pe râul Dâmbovița în aval de acumularea Pecineagu, care va conduce la depăşirea COTELOR DE PERICOL la staţiile hidrometrice Malu cu Flori şi Râncăciov.
Structurile implicate sunt Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Ministerul Mediului – Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, Administrația Națională Apele Române, ABA Argeş Vedea, CJSU Argeş, CJSU Dâmboviţa, IJSU (Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență) Argeş, IJSU Dâmboviţa, SGA Argeş, SHI Văcăreşti, SGA Dâmboviţa – ABA Ialomiţa Buzău și primăriile localităților menționate.
 


În perioada 23 martie – 24 aprilie 2015 echipe mixte ale Administrației Bazinale de Apă Argeş Vedea, ISU Argeş şi GNM – CJ Argeş vor efectua controale pe tema salubrizării cursurilor de apă. Se va urmări modul în care au fost igienizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari (existenţa depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi în albiile cursurilor de apă precum şi însecţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor). În urma verificării se vor stabili măsurile pentru remedierea deficienţelor acolo unde sunt constatate. Dacă nu vor fi respectate termenele stabilite, reprezentanţii instituțiilor abilitate vor aplica sancţiuni celor cu responsabilităţi în salubrizarea cursurilor de apă, confom prevederilor legale.

Pagina 4 din 4

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.