În perioada 23 – 24 mai 2018 Administrația Bazinală de Apă Argeș- Vedea defășoară în județele Argeș și Giurgiu un exercițiu cu sopul de a verifica modul de funcţionare a fluxului informaţional - decizional pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, modul de colaborare a structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, cunoașterea procedurilor elaborate de către Ministerul Apelor și Pădurilor pentru managementul riscurilor la inundaţii de către administraţiile publice locale, primirea şi transmiterea informaţiilor între structurile implicate în scenariul exerciţiului de simulare, cunoașterea prevederilor Planurilor Locale de Apărare Împotriva Inundaţiilor de către membrii Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă.
De asemenea se urmărește verificarea stocului de apărare împotriva inundațiilor existent la nivelul primăriilor, verificarea modului în care şefii Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă cunosc atribuţiile ce le revin pentru managementul riscului la inundaţii la nivel local, verificarea stadiului integrării hărților de risc la inundații în planurile de urbanism și amenajarea teritoriului de interes județean.
Ipoteza exerciţiului de simulare: evacuarea controlată a unui debit de aproximativ 280 mc/s din acumularea Vidraru – râul Argeș (corespunzător unei probabilități de 0.1%) care, împreună cu precipitaţiile înregistrate în bazinul hidrografic superior al râului Argeș și scurgerile de pe versanți, torenți și pâraie va conduce la formarea unei viituri aval de barajul Vidraru si va afecta localitățile Arefu, Corbeni, Albeștii de Argeș, Cicănești, Valea Danului, Valea Iașului, Curtea de Argeș din județul Argeș şi localitățile Găiseni, Florești Stoenesti, Bolintin Vale, Ogrezeni, Grădinari, Buturugeni, Mihăilești din județul Giurgiu.
Exercițiul va începe miercuri 23 mai, la ora 10 cu ședinţa CJSU Argeș la CHE Vidraru, iar între orele 12.30 - 14.00 pe lacul Marina (Curtea de Argeș) va avea loc prezentarea modului de intervenție a instituțiilor județene și locale implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații (Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Argeș, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Argeș, Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș Curtea de Argeș, Comitetul Local pentru Situații de Urgență Curtea de Argeș)

Structurile implicate sunt Administrația Națională de Meteorologie, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Ministerul Apelor și Pădurilor – Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, Administrația Națională „Apele Române”, ABA Argeş Vedea, CJSU Argeş, CJSU Giurgiu, IJSU Argeş, IJSU Giurgiu, SGA Argeş, SGA Giurgiu, Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, primăriile Arefu, Corbeni, Albeștii de Argeș, Cicănești, Valea Danului, Valea Iașului, Curtea de Argeș din județul Argeș şi primăriile Găiseni, Florești, Stoenesti, Bolintin Vale, Ogrezeni, Grădinari, Buturugeni, Mihăilești din județul Giurgiu.

Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea este o prezență constantă la Forumul Regional al Apei Dunare-Europa de Est, cea mai importantă manifestare profesională din România dedicată acestui domeniu. Forumul Regional al Apei Dunăre – Europa de Est aduce, anual, în atenţia participanţilor informaţii de cea mai mare actualitate privind evoluţia şi dezvoltarea sectorului apei din România, în primul rând, dar şi din ţările din regiune şi nu numai.
Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea, participă le eveniment în calitate de autoritate publică ce administrează apele din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului de Gospodărire a Apelor formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii interbazinale, prize de apă şi alte lucrări specifice, precum şi infrastructura sistemelor naţionale de veghe hidrologică, hidrogeologică şi de monitorizare a calităţii resurselor de apă aflate în patrimoniul său. ABA Argeș – Vedea este și membru în cadrul Comitetului Teritorial Argeș- Vedea al Asociației Române a Apei.
În cadrul Forumului Apei au loc: ediția a 20-a a expoziției specializate EXPO APA, Conferința Tehnico-Științifică Internațională Managementul și Utilizarea Eficientă a Apei 2018, Seminarul Finanțarea Infrastructurii de Apă prin Fonduri Europene în Perioada de Programare 2014-2020, Workshopul - Reglementări în domeniul apei la nivel internațional. La aceste evenimente reprezentanții ABA Argeș-Vedea au prezentat aspecte din realizarea lucrării “Decolmatare sifoane planșeu Piața Unirii București – râul Dâmbovița”
Reprezentanții ABA Argeș- Vedea au oferit participanților informații despre prevederile legislației în domeniul apei, având în vedere că Forumul Apei se adresează tuturor profesioniştilor din sectorul apei, autorităților publice centrale, regionale și locale, operatorilor de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, consultanţilor, reprezentanților mediului academic şi de cercetare, producătorilor şi distribuitori de echipamente specializate și publicului larg.

 În data de 28 martie, va avea loc în municipiul Târgoviște, în cadrul Instituției Prefectului Dâmbovița, ședința de lucru a Comitetului de Bazin Argeș – Vedea pe tema Zilei Mondiale a Apei, care este sărbătorită pe data de 22 martie la nivel mondial.
Evenimentele organizate de Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea, au în centrul lor informarea publicului și formarea tinerei generații în spiritul protejării și conservării resurselor de apă. Astfel, în luna martie, au fost organizate activități în instituții de învățământ (grădinițe, școli, licee, universități) din județele Argeș, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dâmbovița  și municipiul București.
În județul Argeș acțiunile au constat în proiectarea de filme educative, consursuri, expoziții de desene și discuții pe tema apei, iar participanții au fost elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială “Carol I” și Colegiul Național „Vlaicu Vodă” din Curtea de Argeș, Școala Gimnazială nr. 1 Ciofrîngeni, GPP „Aripi Deschise” Pitești, Colegiul Național “Zinca Golescu” și studenții Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică din cadrul Universității din Pitești. Alături de reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Argeș – Vedea la activități au fost prezenți și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Argeș.


“Zonele umede pentru un viitor urban durabil” este tema Zilei Mondiale a Zonelor Umede în 2018, o zi care în ultimii ani a devenit din ce în ce mai populară. Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea și Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, au organizat în colaborare acțiuni pentru sărbătorirea evenimentului pe plan local. Data de 2 februarie marchează semnarea Convenţiei de la Ramsar, actul internațional care din anul 1971 reglementează zonele umede.

Acțiunile s-au desfășurat în mijlocul elevilor Colegiului Național “Zinca Golescu” și al elevilor Cercului de Ecologie și Silvicultură din cadrul Palatului Copiilor Pitești. Reprezentanții “Apelor Române” și ai Agenției pentru Protecția Mediului le-au explicat copiilor ce sunt zonele umede, imporanța și rolul acestora. Elevii prezenți au aflat că zonele umede găzduiesc o mare varietate de forme de viaţă, protejează zonele costiere, ajută la ameliorarea schimbărilor climatice, refac rezervele de apă potabilă, filtrează deșeurile, furnizează spații verzi urbane și sunt o sursă de mijloace de existență. Aceste beneficii ale zonelor umede devin din ce în ce mai importante, pe măsură ce numărul locuitorilor orașelor la nivel mondial a depășit pragul de 4 miliarde și continuă să crească. În oraşele aflate în creştere rapidă, zonele umede sunt adesea percepute ca terenuri lipsite de importanță, locuri pentru depozitarea necontrolată a deșeurilor, drenate și umplute cu pământ fertil sau transformate pentru a fi utilizate în alte scopuri. Conform specialiștilor, orașele ar trebui să adopte politici și acțiuni care să contribuie la conservarea și promovarea zonelor umede urbane.

 În România, printre siturile Ramsar, care apar pe listele Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, două se află în bazinul hidrografic Argeș – Vedea: Parcul Natural Comana  (24.963 ha) în județul Giurgiu și Balta Suhaia (19.594 ha) , în județul Teleorman.

 

Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea are propuse investiții majore pentru anul viitor. Dacă proiectele ar fi aprobate de minister și de ANAR, investițiile ar fi de 6-7 ori mai mari comparativ cu cele de anul trecut.
Aproximativ 21 de milioane de lei. La atât s-ar ridica investițiile propuse de directorul Bogdan Gorunescu către ANAR. Dincolo de proiectele vizate la solicitarea primăriilor, Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea își propune trei mari investiții, printre care regularizarea pârâului bascov, regularizarea râului Argeș în special în zona Podului de la Căteasca și decolmatarea lacului Prundu. La acestea se ridică alte lucrări, în valoare de aproximativ 10 milioane de lei, care vor fi realizate pe surse proprii ale administrației.

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.