Guvernul a adoptat bugetul pentru Prima Casă 2019. Care sunt condițiile și ce se modifică Featured

Bugetul pentru programul „Prima Casă” 2019 a fost adoptat astăzi de Guvern printr-un proiect de act normativ. Asta înseamnă că programul, ce permite cumpărarea unei locuințe, va continua și în acest an. Iar Guvernul s-a ținut de cuvânt și a alocat două miliarde de lei pentru program.
Românii pot cumpăra sau construi locuinţe, prin programul "Prima casă", statul garantând în proporţie de 40% sau 50% creditul pe care-l face cumpărătorul la finanţator. Totuşi, pentru a obţine creditul prin acest program, solicitantul trebuie să îndeplinească mai multe condiţii.
Printre altele, aceştia trebuie să aibă un avans de cel puţin 5% din valoarea locuinţei pe care intenţionează s-o achiziţioneze şi, de principiu, să nu înstrăineze locuinţa cumpărată prin program timp de cinci ani, notează avocatnet.ro.
 
„Executivul a aprobat în ședința de Guvern de astăzi plafonul total de garantare pentru anul 2019, aferent programului Prima casă. Două miliarde de lei alocă Ministerul Finanțelor Publice în acest an pentru românii care doresc să își achiziționeze o locuință.”, arată un comunicat de presă al Guvernului.

Potrivit unei declarații a ministrului Finanțelor Publice, programul ar putea suferi unele modificări în acest an, în sensul că se va îndrepta mai mult spre partea socială a proiectului.

Finanţarea există, a fost bugetat, programul continuă. Până nu îl modificăm, va continua în aceiaşi parametri. Până la final de februarie o să ieşim, cred, cu o Hotărâre de Guvern.

„Mă refer la suprafaţa casei, la persoanele cu venituri mai mici. Este un program social la urma urmei. Nu îţi iei casă de 500 de metri pătraţi prin Prima Casă, îţi iei o casă pentru familie atât cât poţi.”, a explicat Eugen Teodorovici.

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, de la lansarea programului ‘Prima Casă’ în anul 2009 până la finele lunii octombrie 2018, au fost acordate 264.578 garanţii şi promisiuni de garantare, în valoare totală de 23,40 de miliarde de lei. De la începutul anului 2018 şi până la finele lunii octombrie 2018 numărul garanţiilor acordate era de 17.915, iar valoare totală a acestora de 1,7 miliarde lei.
Pogramul „Prima casă” este un program guvernamental care facilitează accesul la cumpărarea sau construirea unei locuinţe pentru persoanele fizice, prin intermediul unor credite pe care acestea le contractează şi pe care statul le garantează într-un anumit procent. Pentru a putea primi un credit prin acest program, beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 m²;
- achiziţionează sau construieşte o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile Programului; - are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul. Notă: Persoanele care au solicitat credite pentru "Prima Casă" pot verifica starea cererii lor cu ajutorul unei aplicaţii online, ce este disponibilă aici.
Garanţie mai mare pentru locuinţele noi OUG nr. 60/2009 prevede că pentru locuinţele noi, statul poate garanta maximum 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare. Pentru celelalte locuinţe, statul va garanta cel mult 40% din valoarea finanţării (exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare).

După cum stabileşte HG nr. 717/2009, beneficiarii care achiziţionează în cadrul programului o locuinţă finalizată trebuie să îndeplinească anumite criterii de eligibilitate. Astfel, aceştia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 m2;
- locuinţa care se achiziţionează în cadrul programului se încadrează în una dintre clasele A, B sau C de eficienţă energetică;
- îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor (băncile);
- dispun de un avans de cel puţin 5% din preţul de achiziţie a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată;
- prezintă finanţatorilor documentele specifice procesului de licitaţie, în locul antecontractului de vânzare-cumpărare. Criteriul este aplicabil în cazul achiziţionării de locuinţe în cadrul procedurilor de executare silită;
- se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu trei rate de dobândă; - se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii;
- se obligă să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor.

Acelaşi act normativ stipulează şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei ce aleg să-şi construiască singuri o casă.
Aşadar, după cum stabilesc normele, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică
- au în proprietate terenul pe care se construieşte locuinţa, inclusiv în cazul celor construite prin ANL, înscris în cartea funciară în condiţiile legii, liber de orice sarcini, şi se obligă să garanteze cu acesta, precum şi cu locuinţa construită din finanţarea garantată în condiţiile programului;
- prezintă finanţatorului proiectul tehnic şi detaliile de execuţie a locuinţei, întocmite conform legii; -
 deţin o autorizaţie de construire a locuinţei în cadrul programului valabilă, precum şi avizele şi acordurile necesare conform legii;
- prezintă finanţatorului un contract de antrepriză încheiat cu o societate de construcţii, în calitate de antreprenor general al imobilului, în baza căruia solicită acordarea finanţării garantate, precum şi estimările costurilor necesare pentru edificarea locuinţei, conform devizului estimativ al lucrărilor, anexă la contract;
- prevăd în contractul de antrepriză obligaţia antreprenorului general de a finaliza construcţia locuinţei în termen de cel mult 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanţarea garantată; - prezintă finanţatorului certificatul de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care atestă împrejurarea că acesta nu înregistrează restanţe mai mari de 60 de zile la plata obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat;
- prezintă finanţatorului poliţa de asigurare a lucrărilor de construcţii-montaj pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă aflat în construcţie, încheiată cu o societate de asigurare agreată de finanţator;
- prezintă finanţatorului dovada constituirii unei garanţii de bună execuţie de 10% din valoarea totală a devizului estimativ de lucrări, sub forma unei scrisori de garanţie bancară de bună execuţie;
 - prezintă finanţatorului contractul valabil încheiat cu un diriginte de şantier autorizat; - îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor;
- dispun de un aport propriu de minimum 5% din valoarea costului de construire a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre valoarea din contractul de antrepriză şi finanţarea garantată;
- se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu trei rate de dobândă;
- se obligă să nu cesioneze drepturile de construire şi să nu înstrăineze terenul şi locuinţa construită prin program în primii cinci ani de la data instituirii ipotecii legale;
- se obligă să noteze autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului; - se obligă să asigure locuinţa finalizată, construită din finanţarea garantată, împotriva tuturor riscurilor;
- se obligă să acopere din surse proprii eventualele costuri rezultate, suplimentare faţă de cele din devizul estimativ;
- se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie formalităţile de notare a autorizaţiei de construire în cartea funciară;
- se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie toate formalităţile necesare înscrierii în cartea funciară a locuinţei individuale, după finalizarea acesteia, şi să prezinte finanţatorului documentele necesare în vederea înscrierii ipotecilor legale în cartea funciară. Guvernul a adoptat marţi plafonul total de garantare pentru anul 2019, aferent programului „Prima casă”, în valoare de 2 miliarde de lei, stabilind totodată şi băncile care vor acorda împrumuturile garantate de stat. Finanţatori participanţi în program sunt: BRD, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Banca Românească, Unicredit, Garanti, Piraeus Bank, Marfin, Credit Agricole şi Leumi Bank.