Direcția de Finanțe Argeș: Ce trebuie să știți dacă vreți să faceți donații sau procentul din impozit către instituțiile de cult

Direcția de Finanțe Argeș anunță că, începând cu data de 1 aprilie 2019:
* sponsorizările efectuate de plătitorii de impozit pe profit şi de impozit pe veniturile microîntreprinderilor către ONG-uri/unităţi de cult, vor putea fi deduse de acestea din impozitele datorate, în anumite limite, doar dacă beneficiarii sumelor sunt înscrişi în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
* începând cu veniturile realizate în anul 2019, persoanele fizice vor putea redirecţiona 3,5% din impozitul datorat pe veniturile din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, salarii, pensii sau  cedarea folosinţei bunurilor, către ONG-uri/unităţi de cult, cu condiţia ca beneficiarii sumelor să fie înscrişi în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
Înscrierea în registru se solicită de către entitate, prin depunerea formularului163 “Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiţii:
a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;
b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;
c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;
e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.
Registrul se organizează de ANAF, este public şi se afişează pe site-ul ANAF  (www.anaf.ro)
Împreună cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune şi certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale, în a căror evidenţă aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe locale.
Formularul 163 “Cerere de înscriere / radiere în/din Registrul entităţilor / unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale” se completează cu ajutorul aplicaţiei informatice şi se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.