Finanțele din Argeș, anunț important privind schimbarea perioadei fiscale în sensul TVA

În vederea actualizării datelor din vectorul fiscal, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează ca perioadă fiscală ”trimestrul calendaristic” şi care efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România sunt obligate să schimbe perioada fiscală, aceasta devenind ”lună calendaristică”.
Astfel, aceste persoane impozabile vor depune formularul (092) ”Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România”, în maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare care generează această obligaţie.

Persoana impozabilă a cărei perioadă fiscală a devenit luna, ca urmare a efectuării unei achiziţii intracomunitare de bunuri, va utiliza ca perioadă fiscală luna calendaristică pentru anul curent şi pentru anul următor. Dacă în cursul anului următor nu efectuează nicio achiziţie intracomunitară de bunuri, persoana respectivă va reveni la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală şi va depune formularul (094) ”Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată și un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Declaraţia se poate depune şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.