×

Avertizare

JFile: :read: Imposibil de deschis fișierul: /home/customer/www/proarges.ro/public_html/cache/mod_sp_weather/228-woeid.json

ANAF a creat posibilitatea operatorilor economici de a depune, prin intermediul Spațiului Privat Virtual,  documentele aferente procesului de solicitare și atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale.
Astfel, prin intermediul Spațiului Privat Virtual, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale pot depune "Cererea de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județ/municipiul București sau a numărului unic de identificare din aplicația informatică a Agenției Naționale de Administrare Fiscală" - Formular C 801 și pot primi "Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale".
Formularul C 801 este disponibil pe site-ul www.anaf.ro la rubrica Servicii Online - Declarații Electronice. Informații despre completarea și transmiterea cererii, respectiv  documentele care trebuie atașate, se regăsesc în Ghidul  publicat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală,  în cadrul secțiunii Servicii Online/"Aparate de marcat electronice fiscale (case de marcat)" sau pot fi obținute telefonic, apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor - Call-center la nr. de telefon (+4).031.403.91.60.
Agenția Națională de Administrare Fiscală a întreprins toate demersurile pentru a facilita operatorilor economici obținerea numărului unic de identificare a caselor de marcat și le recomandă acestora să solicite certificatele prin intermediul Spațiului Privat Virtual. Totodată, ANAF sfătuiește contribuabilii să depună formularul C 801 din timp, pentru a evita aglomerarea din ultimele zile.
Pentru nedotarea cu aparatele de marcat definite la art. 3 alin (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, ANAF va aplica sancțiuni  contribuabililor mari și mijlocii, începând cu data de 1 septembrie, și contribuabililor mici, începand cu 1 noiembrie a.c.

 Prin Legea nr. 163 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991,  modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei - M.O. nr. 595/12.07.2018 - au fost reglementate unele aspecte referitoare la repartizarea dividendelor în cursul exerciţiului financiar.

Astfel:
-    a fost reglementată opţiunea de repartizare trimestrială a profitului către acţionari sau asociaţi (la dividende), proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, în cursul exerciţiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate, din care se scad orice pierderi reportate.
-    în acest sens, persoanele juridice au obligaţia să întocmească situaţii financiare interimare aprobate de adunarea generală, care vor fi supuse auditului sau verificării de către cenzori, după caz.
-    dividendele care se distribuie asociaţilor opţional trimestrial se pot plăti în mod opţional trimestrial.
-    regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar are loc anual, după aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate şi plătite în plus în cursul exerciţiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat.

Prevederile legale de mai sus au intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României .

Marți, 31 iulie 2018 este ultima zi în care se poate depune Declarația Unică. Contribuabilii persoane fizice pot depune Declarația online, prin intermediul aplicației care poate fi accesată la adresa https://declunica.anaf.ro/, cu numele de utilizator și parola contului personal din Spațiul Privat Virtual, prin certificat digital calificat sau prin intermediul portalului e-guvernare.ro.

De asemenea, Declarația Unică se poate depune și în format hârtie direct la registratura administrațiilor fiscale ale ANAF, sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Declarația unică se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din România şi/sau din străinătate, și de cele care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii. Persoanele care nu realizează venituri și aleg să plătească contribuția de asigurare de sănătate au, de asemenea, obligația de a depune Declarația Unică.

Pentru depunerea online a Declarației Unice până la 31 iulie 2018 se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit aferent anului 2018 și plătit integral până la 15 martie 2019. Bonificația se acordă corespunzător și pentru contribuțiile sociale datorate potrivit legii.

Nedepunerea la termenul prevăzut de lege de către persoanele fizice a Declarației Unice se sancționează cu amendă de la 50 lei la 500 lei, potrivit art. 336, alin.(3) din Codul de Procedură Fiscală. Începând cu anul 2019, Declarația Unică se va depune exclusiv online, potrivit legislației fiscale în vigoare.

ANAF  face verificări la PNL pentru a verifica verifidicitatea unor decontări făcute în timpul alegerilor din 2016. Conform România Tv, inspectorii ANAF fac verificări la PNL după ce au constatat că documentele depuse spre decontare de PNL ca urmare a serviciilor prestate de trei firme ar fi false.
Partidul Naţional Liberal este acuzat de fraudă fiscală, iar USR are dosar la Parchet pentru alegerile locale cu posibilă extindere pentru alegerile parlamentare.  Dacă până acum informațiile arătau că Autoritatea Electorală Permanentă a uitat să facă sesizări pe urma faptelor pe care le-a constatat la verificarea actelor partidelor, de data aceasta lucrurile s-au schimbat.
AEP a anunţat că PNL a facturat de mai multe ori acelaşi serviciu şi că a sesizat Direcţia Generală Antifraudă în acest caz.
În schimb, cei de la USR sunt acuzaţi printre altele de finanţare ilegală. Membrii AEP susțin că au facut plângere la Parchet și au fost anunțați ca s-a deschis dosarul penal 50/2018.
Conform informațiilor publice, Partidul Național Liberal (PNL) nu a putut prezenta documente justificative pentru servicii facturate de firma GMP, în campania electorală de la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016 pentru suma de aproximativ 300.000 de euro.
AEP a confirmat oficial neregulile existente în finanțarea campaniei PNL prin faptul că a refuzat să deconteze liberalilor sumele cheltuite și se vehiculează că sunt acte care demonstrează negru pe alb că mai multe filiale ale PNL au plătit aceeași factură.
În urma solicitărilor Proarges.ro către Direcția Națională Anticorupție, pentru a preciza dacă există vreun dosar în privința finanțării campaniei electorale a PNL, Biroul de presă al DNA s-a făcut că nu înțelege despre ce este vorba și ne-a trimis către secția de comunicate a instituției. Asta, deși fiind vorba despre bani rambursați de statul român în privința cheltuielilor campaniilor electorale, conform legii, practic vorbim despre bani publici!
În același timp, la aceeași solicitare, Parchetul General a confirmat că până acum nu există niciun dosar în lucru în privința finanțării campaniei electorale al PNL.

Termenul limită pentru depunerea „Declarației unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” este luni, 16 iulie 2018.
Declarația se depune de cãtre persoanele care au obligația declarãrii veniturilor realizate  din  România  sau/și  din  strãinãtate  în  anul  2017,  declarãrii  impozitului  pe venitul  estimat/norma  de  venit  a  se  realiza  din  România  în  anul  2018 și de către persoanele care au obligația  declarãrii venitului estimat pentru încadrarea ca plãtitor de contribuții  sociale și,  dupã  caz,  a  declarãrii  contribuțiilor  sociale  datorate  pentru  anul 2018.
Pentru depunerea declarației online, pânã la 16 iulie 2018 inclusiv, se acordã o bonifica ție de 5% din impozitul pe venit plãtit integral pânã la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând   obligațiile   fiscale   anuale   pentru   anul   2018.
Valoarea   bonificației diminueazã  impozitul  pe  venitul  net  anual  plãtit și se aplică corespunzãtor și pentru contribuțiile sociale datorate potrivit legii.
Declaraia  se  poate  depune și  în  format  hârtie  la  registratura  administrațiilor fiscale ale ANAF, sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Formularul și instrucțiunile de completare pot fi descărcate online de pe portalul www.anaf.ro, (la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/DU_PF_OPANAF_1155_2018.pdf.)  
Informații detaliate pot fi obținute prin accesarea secțiunii Asistență Contribuabili de  pe  portalul www.anaf.ro,  rubrica  „Despre  impozite și  taxe  –  Despre  impozitul  pe venit” sau apelând la numãrul 031.403.91.60. De asemenea, specialiștii structurilor de
asistență pentru  contribuabili  oferă la  sediile  ANAF  informațiile  necesare  în  vederea completării și depunerii Declarației Unice.
Declarația Unică poate fi rectificată de către contribuabili din proprie inițiativă.

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.