În urmă cu o zi, trezorierul PSD deputatul Mircea Drăghici a explicat care este de fapt situația cu imobilul din Pipera, spunând că nu a fost niciodată în proprietatea sa și nici la acest moment nu îi aparține. În acel imobil locuiesc, atunci când este nevoie, oameni de la departamentul Online al PSD. În schimb, Mircea Drăghici a revenit și astăzi a postat imagini de la blocul în care locuiește cu familia sa, într-un apartament situat la ultimul etaj. 

Celebra casă din Pipera e de fapt un bloc, în care am închiriat la ultimul etaj un apartament! Cât de sadic să fiu să-mi chinui copiii zilnic pe scări, fără lift, când toată presa urlă că am în proprietate o vilă cumpărată cu banii de la partid! Asta în caz că dorește cineva să cunoască adevărul… Celebra casă din Pipera e de fapt un bloc, în care am închiriat la ultimul etaj un apartament! Cât de sadic să fiu să-mi chinui copiii zilnic pe scări, fără lift, când toată presa urlă că am în proprietate o vilă cumpărată cu banii de la partid! Asta în caz că dorește cineva să cunoască adevărul…”, a transmis deputatul de Argeș Mircea Drăghici, postând și o serie de fotografii.

Taxele și impozitele locale ce vor fi plătite de către populația din Mioveni în anul 2019 se modifică cu rata inflației de 1,3% față de cele din 2018, conform HCL 118/21.06.2018.
Prin urmare pentru persoanele fizice impozitul pe cladirile rezidențiale se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,085% la valoarea impozabilă a clădirii.
Astfel, pentru o casă în zona B, în suprafață de 70 mp, impozitul va fi de 133 de lei.
Pentru o casă în zona C, tot de 70 mp, impozitul va fi de 127 de lei, în zona D de 121 de lei, iar pentru un apartament în suprafață de 70 mp, impozitul este de 186 de lei.
Pentru persoanele fizice impozitul pe clădirile nerezidențiale se calculează prin aplicarea cotei de 0,7% asupra valorii impozabile a clădirii.
Impozitul pe clădiri se plăteste anual în două rate egale până la data de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie, a impozitului pe clădiri datorat, pe anul 2019, de către persoanele fizice, se acordă o bonificație de 10% (menținerea aceleiasi cote cu anul 2018).
Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădire se calculează prin aplicarea unei cote de 1,50% asupra valorii impozabile a cladirii.
Pentru plata cu anticipație, până la data de 31 martie, a impozitului pe clădiri datorat, pe anul 2019, de către persoanele juridice, se acordă o bonificatie de 5%(menținerea aceleiasi cote cu anul 2018).
Pentru mijloacele de transport înregistrate pe raza orașului Mioveni, atât de persoanele fizice, cât și de persoanele juridice, rămân în vigoare aceleași prevederi legale, menționate mai sus, în sensul că impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2019 se modifică cu rata inflației de 1,3 %, față de anul 2018.
Aceleași prevederi legale rămân în vigoare și pentru terenurile deținute de contribuabili, stabilindu-se în funcție de numarul de mp/teren, rangul localității în care este amplasat terenul și zona și/sau categoria de folosință a terenului.
Pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie a impozitului pe teren, datorat, pe anul 2019, de către persoanele fizice, până la data de 31 martie, de 10%, iar pentru persoanele juridice se acordă o bonificație pentru plată cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pe anul 2019 de către persoanele juridice până la data de 31 martie, de 5% (menținerea aceleiasi cote cu anul 2018).

O altă taxă prevazută de Hotărârea privind Stabilirea Impozitelor și Taxelor Locale pe anul 2019, se referă la persoanele a căror activitate se încadreaza în grupele 561-Restaurante, 563 - Baruri și alte activităti de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive potrivit Clasificarii Activitătilor din economia națională CAEN, datorează bugetului local al orașului Mioveni o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, în funcție de suprafața aferentă activităților respective, stabilită de către Consiliul Local al orașului Mioveni astfel:
- Pentru unitățile care funcționează sub codul CAEN 561- Restaurante, a caror suprafață este sub 50mp, se stabilește o taxă de 200 lei/an;
-Pentru unitățile care funcționează sub codul CAEN 561- Restaurante, a caror suprafața este între 51mp și 150mp, se stabilește o taxa de 500 de lei/an;
-Pentru unitățile care funcționează sub codul CAEN 561-Restaurante, a caror suprafata este între 151 mp și 500mp, se stabilește o taxă de 1500 de lei/an;
-Pentru unitățile care funcționează sub codul CAEN 561-Restaurante, a căror suprafață este peste 501mp, se stabilește o taxa de 2000 de lei/an;
-Pentru unitățile care funcționează sub codul CAEN 563-Baruri, a caror suprafață este sub 50 mp, se stabileste o taxa de 200 lei/an;
-Pentru unitățile care functioneaza sub codul CAEN 563-Baruri , a caror suprafață este intre 51mp si 150mp, se stabileste o taxa de 300 lei/an;
-Pentru unitățile care funcționează sub codul CAEN 563-Baruri, a caror suprafață este intre 151mp si 500mp, se stabileste o taxa de 500 lei/an;
-Pentru unitățile care funcționează sub codul CAEN 563-Baruri, a căror suprafață este peste 501mp, se stabilește o taxă de 1000 lei/an.
Pentru alte activități recreative și distractive potrivit Clasificarii Activitatilor din economia națională se propune o taxă diferențiată, astfel;
- Pentru o suprafață cuprinsă între 50mp-150mp, se stabilește o taxa de 100 lei,
- Pentru o suprafata cuprinsa intre 150mp-200mp, se stabileste o taxa de 200lei.
Taxa pentru folosirea temporara a domeniului public și domeniul privat pentru desfășurarea unor activități economice, se stabileste în funcție de zona în care se desfășoară activitatea, astfel:
-Platoul Casei de Cultura a Sindicatelor, trotuare și strazi limitrofe(str. Radu cel Frumos, str. Tudor Musatescu) 5 lei /mp/zi,
- B-dul Dacia și zonele publice dintre blocurile orașului Mioveni, 3 lei/mp/zi,
- Racovita si Colibasi, 2 lei/mp/zi,
- Clucereasa și Fagetu,1 leu/mp/zi.
Taxa pentru ocuparea domeniului public și privat al UAT Mioveni, în vederea expunerii sau alte obiecte, este în cuantum de 3 lei/mp/zi.
Taxa acces Zonă Picnic se stabileşte după cum urmează:
Taxă intrare Zona Picnic: 1 leu/adult
Program acces zonă este:
9 - 24 ( lunile iunie, iulie şi august);
9 - 20 ( lunile aprilie şi mai)
Închiriere grătar: 20 lei/2h
Acces toaletă publică: 2 lei
Tiroliană : 10 lei/tură/adult
5 lei/tura/copil.
Taxă de acces la Baza de Agrement ,,Bemo,,
- pentru zilele de luni, marţi, miercuri şi joi:
- adulţi – 5 lei;
- copii, elevi, studenţi, pensionari, persoane cu dizabilităţi – GRATUIT.
- pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică:
- adulţi – 10 lei
- copii, elevi, studenţi, pensionari, persoane cu dizabilităţi - 5 lei.

Taxa de acces la Bazinul de Înot Didactic, astfel:
- bilet intrare bazin – 15 lei/ora;
- bilet (adult şi copil*sub 5 ani) – 18 lei/ora;
- abonament (adult şi copil* sub 5 ani – 10 şedinţe) - 150 lei în 30 de zile;
- abonament agrement (10 şedinţe incluse) – 100 lei/lună;
- abonament iniţiere/învăţare (10 şedinţe) - 120 lei în 30 de zile.
Pentru parcarea în parcările publice cu plată, pentru mijloacele de transport cu masa totală maximă autorizată mai mare de 1500 kg, se vor percepe următoarele taxe:
- 30 lei/mijloc de transport/zi ( 24 H)/parcare tranzit;
- 5 lei/mijloc de transport/oră/.

Cuantumul taxelor pentru utilizarea parcării Peco Petrom pentru mijloacele de transport care nu au dreptul de parcare în parcările publice, având masa maximă autorizată între 1,5 tone -5 tone, se stabilesc după cum urmează:

Abonament pentru o lună- 40 de lei, pentru 3 luni- 100 de lei, pentru 6 luni - 150 de lei, pentru 12 luni - 200 de lei.

Categoriile de scutiri de la plata impozitelor și taxelor locale sunt următoarele:
Se acordă scutire de la plata impozitului pe clădire pentru:
-Clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 2 lit.a.,c.,e. din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificari prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare;
Clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
Clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile și completarile ulterioare;
Clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate;
Clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin.1 lit.b.si art. 4 alin.1 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile și completările ulterioare;
Clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social.
Se acorda scutire de la plata impozitului pe teren pentru:
- Terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate;
-Terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 din Decretul Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile și completarile ulterioare;
-Terenurile aflate În proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de razboi și a văduvelor nerecasatorite ale veteranilor de război;
-Terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 2 lit.a.c.e. din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006, cu modificarile și completarile ulterioare.
-Terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social.
Se acordă scutire de la plata impozitului pe mijloacele de transport pentru;
-Mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecasatorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
-Mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrati în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.
Scutirile de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport, se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2019, persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2018 și care sunt depuse la Registratura Primăriei orașului Mioveni, până la data de 31 martie 2019.
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției – IMPOZITE ȘI TAXE ori puteți suna la numărul de telefon 0348/455.666 sau pe e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

 

 DNA mai primeşte o lovitură, după achitările date în dosarul Consultanța! Tudor Pendiuc, fostul primar al Pitestiului, a fost achitat într-un dosar DNA. Decizia a fost luată de Tribunalul Argeș și nu este definitivă. Este vorba de un dosar în care fostul edil, dar și un angajat al Serviciului de Administrare a Domeniului Public, erau acuzați de fapte de corupție.

 Pendiuc a fost trimis în judecată, în luna februarie, de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de instigare la abuz în serviciu în legătură cu asfaltarea unui drum care ar duce către casa fostei sale secretare de la Primăria Pitești.

Potrivit unui comunicat al DNA, în acelaşi dosar a mai fost deferit justiţiei, sub acuzaţia de abuz în serviciu, Florentin-Mircea Branişte, la data faptei director al Administraţiei Domeniului Public Piteşti.

„În luna septembrie 2014, inculpatul Branişte Florentin-Mircea, în calitate de director al Administraţiei Domeniului Public Piteşti, la instigarea primarului Pendiuc Tudor, cu încălcarea dispoziţiilor legale, a dispus în mod abuziv efectuarea unor lucrări de modernizare şi asfaltare pentru un drum aflat în afara domeniului public sau privat al municipiului Piteşti. Suprafaţa de teren respectivă (506,6 metri pătraţi - o parte proprietate privată, o parte a statului) era constituită dintr-o cale de acces neasfaltată până atunci, precum şi dintr-un spaţiu cu vegetaţie aflat în continuarea acestei căi de acces, până la locuinţa unei persoane cu funcţie de conducere în cadrul Primăriei Piteşti”, se precizează în comunicatul DNA.

Conform aceleiaşi surse, ADP Piteşti s-a constituit persoană vătămată şi parte civilă cu suma de 27.747 de lei, care a fost achitată integral de Florentin-Mircea Branişte.

 

 

Magistraţii Curţii de Apel Piteşti au rămas în pronunţare, miercuri, în procesul în care soţii Iohannis cer revizuirea sentinţei prin care au pierdut casa din centrul municipiului Sibiu în urma unei decizii a Curţii de Apel Braşov.
După ce magistraţii s-au lămurit cu privire la situaţia juridică a moştenitorilor mamei lui Carmen Iohannis, Georgeta Lăzurcă, al cărei nume apare ca parte în proces şi care a decedat recent, instanţa urmează să se pronunţe asupra contestaţiei depuse de soţii Iohannis, anunță news.ro.

La ultimul termen, care a avut loc în 18 ianuarie, avocatul preşedintelui şi al soţiei acestuia a cerut amânarea sau suspendarea cauzei, până la clarificarea situaţiei privind moştenitorii Gerogetei Lăzurcă. Magistraţii au respins cererea.

De la începutul procesului la instanţa din Piteşti, în iunie 2016, dosarul a fost amânat de trei ori.

Ultima amânare a fost la înfăţişarea din 7 decembrie. Atunci, completul de judecată a dispus amânarea pentru ca soţia preşedintelui să depună la dosar certificatul de deces al mamei sale, Georgeta Lăzurcă, al cărei nume apare ca parte în proces şi ca să facă dovada că este moştenitoarea acesteia.

Procesul a fost amânat şi în 28 septembrie. Atunci, părţile implicate în proces au fost reprezentate de către avocaţi care au avut o dispută în faţa judecătorilor privind validitatea unor acte. În aceste condiţii, avocaţii au cerut instanţei să compare o semnătură a Rodicăi Baştea de pe contractul de asistenţă juridică cu cea de pe un alt document aflat la dosar.

Primul termen al acestui proces, la Curtea de Apel Piteşti, a avut loc în 22 iunie, când a fost amânat pentru 28 septembrie.

Preşedintele Klaus Iohannis şi soţia sa, Carmen Iohannis, nu mai sunt proprietarii casei din centrul oraşului Sibiu pierdute în instanţă, după ce Oficiul Judeţean de Cadastru a admis cererea Administraţiei Finanţelor Publice de radiere a dreptului de proprietate al celor doi.

Klaus Iohannis şi soţia sa, Carmen Iohannis, au pierdut definitiv casa în care este sediul unei bănci, în noiembrie anul trecut, în urma unei decizii a Curţii de Apel Braşov, după un proces care a durat mai mult de 16 ani.

Soţii Iohannis nu au renunţat însă la imobil şi au depus contestaţie în anulare la Curtea de Apel Braşov. Magistraţii au stabilit iniţial termen pentru 4 ianuarie, apoi pentru 25 ianuarie. La termenul din 25 ianuarie, magistraţii au amânat până în 6 iunie judecarea acestei contestaţii.

Pagina 1 din 3

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.