Partidul Liberal Reformator propune două inițiative de modificare a legislației fiscale care vin în sprijinul mediului de afaceri. Andrei Gerea, ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri și secretarul de stat Cătălin Beciu au înaintat două propuneri privind modificarea Codului de Procedură Fiscală (OG 92/2003) şi a Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1338/2008 pentru aprobarea Procedurii privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor de către organele fiscale. Articolul 13 din Codul de Procedură Fiscală se va modifica astfel încât acesta să stipuleze că „Interpretarea reglementărilor fiscale se face în favoarea contribuabilului, cu respectarea voinţei legiuitorului aşa cum este exprimată în lege”. Această modificare vine în sprijinul contribuabilului, având în vedere că, în urma aplicării ei, acesta va beneficia de prevederile mai favorabile ale legislaţiei. A doua modificare a legislaţiei fiscale propusă de Partidul Liberal Reformator Preşedintelui ANAF se referă la introducerea în Ordinul 1338/2008 a unui nou articol, 8 – (1), care să aibă următorul cuprins: „Punctele de vedere emise de structurile prevăzute la art.1 trebuie să fie asumate şi opozabile ANAF cât şi altor organe de control, atâta timp cât legislaţia în domeniul fiscal nu se modifică”. ”Așa cum am stabilit și la Consiliul Național de la Poiana Brașov, PLR va continua promovarea de măsuri care să asigure un tratament echitabil pentru contribuabili în raport cu statul, pentru că noi considerăm că statul trebuie să fie un partener al mediului de afaceri, al celor care vor să investească și să dezvolte afaceri în țară. Din punctul nostru de vedere, sunt modificări care vin să sprijine activitatea întreprinzătorilor. Considerăm că dacă un contribuabil a solicitat un punct de vedere unuia dintre organele fiscale menţionate el nu mai poate să fie contestat de cei care urmează la control. Mai mult, acest punct de vedere poate să fie opozabil terţilor, inclusiv în justiţie şi, bineînţeles, tuturor instituțiilor care ţin de administraţia fiscală în aşa fel încât contribuabilii să nu mai fie nevoiți să plătească pentru diferenţele de interpretare pe care le fac diverşi funcţionari. Din această perspectivă, apreciem disponibilitatea Ministerului Finanţelor Publice, urmând ca aceste măsurie să se concretizeze cât mai curând”, a apreciat ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, Andrei Gerea, vicepreședinte al PLR.

 Contribuabilii care au înstrăinat un mijloc de transport sau care şi-au schimbat domiciliul au obligatia de a depune o declaraţie fiscală la biroul Impozite şi Taxe din cadrul unitaţii administrativ teritoriale unde au fost înregistraţi în evidenţele fiscale, în termen de 30 de zile de la modificarea survenită .
       Scaderea de la plata impozitului pentru mijloacele de transport se face în cazul înstrăinării acestora, în cazurile rezilierii contractelor de leasing înainte de ajungerea la scadenţă, în cazurile în care acestea sunt scoase din funcţiune, cât şi în cazul în care contribuabilul nu mai poate face dovada existenţei fizice.
        Pentru proprietarii de mijloace de transport, plecaţi din localitatea unde au declarat ca au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, fară să înştiinţeze despre modificarile intervenite, taxele aferente se debitează în evidenţele fiscale, urmând ca ulterior să se facă cercetari pentru a se identifica noua adresa de domiciliu urmând ca aceştia să fie urmariţi la plata (a se vedea dispozitile art.264 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal coroborat cu pct 127 din HG nr 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a legii cu modificarile şi completarile ulterioare).

Pagina 3 din 3

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.