Pentru 67 de localități din Argeș au fost impuse noi restricții, precum permiterea funcționării barurilor la o capacitate de 50%, interzicerea nunților și botezurilor și închiderea magazinelor la ora 22.00.
Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în care au fost stabilite localitățile ce vor adapta măsurile de prevenire și combatere a pandemiei de COVID-19 în funcție de incidență.
Iată lista localităților afectate


Cei care doresc să se vaccineze împotriva COVID-19 o pot face la Centrul de Vaccinare Racovița chiar și-n zilele de sărbătoare.

Iată, așadar, care este programul acestui final de an și pentru primele zile de ianuarie:

Vineri, 31 decembrie 2021- 08.00 - 14.00;

Sâmbătă, 1 ianuarie 2022 - 08.00 - 14.00;

Duminică, 2 ianuarie 2022 - 08.00 - 14.00.

Informații suplimentare se pot obține  la numărul de telefon 0790.238.745.

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 110/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 945/04.10.2021 au fost aduse reglementări privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane, în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, astfel:
-Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, precum și pentru părinții care au în întreținere copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o formă de învățământ, respectiv înscriși în cadrul unei unități de învățământ preuniversitar, inclusiv de educație timpurie antepreșcolară;

-Prevederile se aplică pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2021-2022, fără a se include vacanțele, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși;

-Prevederile se aplică părinților care fac parte din categoriile de mai sus, în condițiile în care celălalt părinte nu beneficiază, la rândul sau, de zile libere sau, după caz, părintele care solicită acordarea de zile libere se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 (divorțată, necăsătorită, văduvă, etc), iar locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă.

 
Beneficiază de aceste prevederi și:

-părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, doar în situația în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată;

-părinții copiilor cu vârsta de până la 18 ani, înscriși în cadrul unor unități de învățământ, dacă face parte dintr-o grupa de risc sau locuiește împreună cu o persoană diagnosticată cu boli grave;

-unul dintre părinți care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată.

Zilele libere plătite se acordă la cererea părintelui care îndeplinește condițiile, depusă la angajatorul acestuia, începând cu data depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice. Cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea de părinte.

Angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2021.

Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (5.380 lei x 75% = 4.035 lei). Pentru această indemnizație se datorează de către angajator impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și contribuția asiguratorie pentru muncă.

Sumele pentru plata indemnizației se decontează din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale numai pentru perioada acordării zilelor libere, potrivit art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 110/2021.

Pentru indemnizațiile plătite nu se acordă facilități fiscale, iar persoanele fizice beneficiare a indemnizațiilor nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizațiilor respective, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației, angajatorul depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul, însoțită de documente justificative privind îndeplinirea condițiilor de decontare a indemnizației.

Universitatea din Pitești anunță că trece în predarea cursurilor în sistem online din cauza creșterii infectărilor cu COVID-19 la nivelul județului Argeș.
Într-un comunicat de presă, UPIT a precizat:
„Consiliul de Administrație al Universității din Pitești, întrunit în ședință extraordinară, a decis luni, 11.10.2021, trecerea activităților didactice în scenariul roșu (online). Motivarea deciziei are la bază:
– Depășirea pragului de 6 la mie cazuri confirmate pe raza municipiului Pitești;
– Metodologia de desfășurare a activităilor didactice pentru anul universitar 2021 – 2022;
– Consultarea studenților privitoare la opțiunile de derulare a activității;
– Solicitarea celor două sindicate din UPIT.”
Până la această dată cursurile s-au desfășurat în sistem hibrid.

Estera Stămoiu, președintele OAMGMAMR Argeș (Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali), transmite tuturor un îndemn pentru vaccinarea împotriva COVID0-19. Cel de-al patrulea val începe să își facă simțită prezența și în România, în timp ce în alte state deja au fost luate măsuri mult mai drastice. Noua tulpină, cu origini din India, se dovedește a fi mult mai puternică și mai agresivă, inclusiv în rândul celor tineri, care până acum au fost în bună măsură mai puțin afectați de varianta din China și de cea englezească a COVID, comparativ cu persoanele din grupele de risc.
Iată mesajul președintelui  OAMGMAMR Argeș:

Protecția pacienților, promovarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor sunt datorii profesionale  etice fundamentale ale  asistenților medicali.
Contextul pandemiei, din nou îngrijorător, dar și datele convingătoare referitoare la eficacitatea vaccinului în limitarea transmiterii virale, pledează pentru accelerarea vaccinării. Astfel, mobilizarea socială și profesională este esențială!
Este necesar să ne raportăm cu toții la sursele corecte de informare, specialiștii din domeniul medical fiind o sursă credibilă, a căror pregătire și experiență profesională nu poate fi contestată.
Potrivit acestora, la momentul actual, vaccinarea ocupă primul loc între măsurile de stopare a pandemiei de Covid – 19.
Reprezentanții Ministerului Sănătății au informat că, în România, 60% dintre asistentii medicali  din spitalele publice sunt vaccinați împotriva COVID-19. Acest procent poate fi o dovadă suficientă pentru faptul că cei pregătiți să îngrijească sănătatea și viața au optat pentru a-și proteja propria sănătate și viață, cât și a celor din jur, iar gestul lor este un exemplu demn de urmat.
Inițiatoare a unei campanii de vaccinare, încă de la începutul acestui an, Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș a făcut următoarele precizări:
,,Mobilizându-se exemplar de la debutul acestei pandemii, asistenții medicali au salvat vieți, au atenuat suferințe, au tratat, îndeplinindu-și menirea profesională cu dăruire și sacrificiu. Nimeni nu ar trebui să uite acest fapt!
Vaccinându-se  într-un procent semnificativ, au oferit tuturor o dovadă suplimentară a angajamentului lor profesional și a necesității aderării populației la vaccinare.
Însă toate eforturile de convingere și de mobilizare sunt diminuate de o neîncredere a populației. Este nevoie în continuare de creșterea gradului de încredere al populației în vaccinare. Ca profesioniști, trebuie sa rămânem parte a acestui efort comun.
Este necesar să conștientizăm faptul că reusita oricărei campanii de vaccinare depinde de gradul de încredere pe care  reușim să îl câștigăm  din partea comunității. Încrederea reprezintă cel mai important factor  al acestei reușite.
Trebuie să abordăm în mod evident strategii de informare, prevenire, educație și formare, mai degrabă, decât o logică coercitivă, căutând să convingem, decât să constrângem. A alege să te vaccinezi este o dovadă de responsabilitate, vaccinarea fiind și prima dintre armele cu care putem învinge pandemia de coronavirus. Teama și numeroasele întrebări pe acest subiect sunt absolut firești, iar pentru a alunga îndoiala avem nevoie de surse corecte de informare.
Pentru a veni în sprijinul comunității argeșene, filiala județeană a Ordinului Asistenților Medicali Argeș va continua  seria de  întâlniri între asistenții medicali argeșeni și reprezentanți de elită din corpul medical. Obiectivul principal rămâne  acela de a oferi asistenților medicali toată pregătirea necesară pe acest subiect, deoarece ei se află în strânsă legătură cu întreaga comunitate. Avem datoria să câștigăm lupta cu pandemia!
Luna septembrie reprezintă o răscruce de drum. Depinde de noi dacă alegem drumul cel bun, dacă am păstrat atât de vie experiența dramatică a anului trecut, încât să facem tot ce ne stă în putință pentru a nu o repeta.
Unele dintre cele mai copleșitoare imagini sunt acelea ale copiilor care poartă mască. Să facem tot ce depinde de noi pentru a le reda copilăria, pentru a lasă la iveală zâmbetul lor! Și al nostru, în egală măsură!
Acesta este obiectivul pe care îl avem și care mă motivează, ca lider al asistenților medicali argeșeni, să fac apel atât la colegii pe care îi reprezint, cât și la argeșenii, care sunt părinți și bunici, să înțeleagă faptul că cel mai mare beneficiu al vaccinării este însăși viața, deoarece dacă aleg vaccinarea, protejează atât sănătatea dumnealor, cât și sănătatea celor dragi.
Împreună ne vaccinăm, împreună ne salvăm!”

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.