Pandemia de COVID – 19 a lăsat răni adânci, a determinat schimbări și a oferit lecții importante.
Pentru a nu se uita rănile și pentru a nu se irosi lecțiile, președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Argeș, Estera Stămoiu, a avut inițiativa realizării unui ,,Jurnal de pandemie” care să cuprindă mărturii ale asistenților medicali argeșeni, parte importantă a echipei Eroilor din Linia Întâi.
Astfel, asistenți medicali de la Serviciul Județean de Ambulanță Argeș, Spitalul Județean de Urgență Pitești, Spitalul Orășenesc Mioveni, Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung, Spitalul Municipal Câmpulung, Spitalul Valea Iașului, Spitalul Municipal Curtea de Argeș, Spitalul de Pediatrie Pitești, Direcția de Sănătate Publică Argeș, și membrii echipei de conducere a OAMGMAMR ARGEȘ au răscolit amintirile ultimilor doi ani și au acceptat să facă publice o parte dintre ele. OAMGMAMR ARGEȘ le-a solicitat asistenților medicali antrenați în acest proiect să scrie despre sacrificiile uriașe făcute și urmele lăsate în viețile lor de această pandemie, despre lecțiile învățate și despre ce ar trebui făcut pentru ca recunosștința semenilor și respectul câștigat să dăinuie.
,,Jurnal de Pandemie” a văzut lumina tiparului în luna mai, cu prilejul evenimentului   Zilele Asistentului Medical Argeșean.
Recent, conducerea Filialei Argeș a OAMGMAMR a decis postarea, pe una dintre rețelele de socializare, a mărturisirilor făcute de cei pe care îi reprezintă din dorința de a împărtăși publicului larg experiențe ce pot fi lecții de viață pentru fiecare cititor.
Apariția Jurnalului de Pandemie în mediul online a stârnit un val de aprecieri la adresa asistenților medicali argeșeni care și-au împărtășit trăirile dureroase din perioada pandemiei de COVID-19.
Despre ,,Jurnalul de Pandemie” și efectele sale, președintele OAMGMAMR ARGEȘ, Estera Stămoiu, a declarat: ,,Pandemia de COVID- 19 a fost o traumă, un război a cărui mare trudă  a fost purtată, într-o măsură covârșitoare, de asistenții medicali și de medicii din prima linie de front a luptei împotriva virsului SARS CoV- 2. A fost o pagină de istorie și avem datoria morală de a scrie această pagină pentru a rămâne mărturie generațiilor viitoare. Jurnalul asistenților medicali argeșeni are valoare de documentar și cuprinde descrieri ale unor momente dificile, experiențe personale sau detalii legate de organizarea administrativă din acea perioadă. Cu sacrificii și eforturi făcute până la epuizare ne-am recâștigat dreptul la o viață fără mască!
Vom pregăti volumul doi al acestui documentar întrucât alte mărturii așteaptă să fie împărtășite. Colegii noștri din centrele de vaccinare, din medicina de familie, din farmacii, dar și din alte secții ale unităților sanitare au fost umăr de nădejde în lupta împotriva COVID-19 și găsesc firesc să facem cunoscute și experiențele lor. Le mulțumesc și le sunt recunoscătoare tuturor celor care au fost parte din acest proiect, care și-au deschis, deși nu a fost ușor, sufletul pentru a le vorbi semenilor despre lungul și anevoiosul drum de la sacrificii la supraviețuire. Acesta este drumul învingătorilor.”.

La începutul lunii februarie, Ordinul Asistenților Medicali Filiala Argeș va lansa campania ,,Pentru o viață fără mască! Argeșul se vaccinează!”. Cu un titlu sugestiv, acțiunea reprezintă, de fapt, un restart al campaniei de vaccinare lansată încă din anul 2021.
OAMGMAMR ARGEȘ a pregătit acest proiect din necesitatea identificată la nivelul comunității argeșene. Astfel, dublul scop al campaniei urmărește pe de o parte evidențierea rolului esențial al asistentului medical în acoperirea vaccinală, iar pe de altă parte, informarea corectă și conștientizarea de către populație a importanței pe care o are vaccinarea, arma reală împotriva virusului ce a generat pandemia de COVID-19. Pentru atingerea obiectivului, Ordinul Asistenților Medicali Argeș
îi va avea ca parteneri în această acțiune pe asistenții medicali din medicina de familie, veriga cheie a sistemului de sănătate din România și din lume. De altfel, parte a acestei ample campanii vor fi și întâlnirile din mediul online, dar și față în față, cu asistenții medicali argeșeni din cadrul medicinei de familie, reunite sub titlul
,,Provocările campaniei de vaccinare și rolul cheie al asistentului medical în acoperirea medicală”.
Inițiator al mai multor campanii de sănătate derulate la nivel județean, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș, Estera Stămoiu, a evidențiat cu fiecare ocazie, dar mai ales de la începutul pandemiei de COVID-19, rolul celor pe care îi reprezintă.
,,Asistenții medicali, indiferent de locul în care profesează, s-au mobilizat pe deplin și într-o manieră exemplară pentru a oferi, încă de la începutul pandemiei, cel mai bun sprijin populației. Ei sunt cei care au un rol important, un rol educațional și de conștientizare și au capabilitatea de a lupta împotriva ezitării la vaccin. Dialogul pe care îl pot genera, pedagogia pe care știu să o demonstreze zilnic, pot ajuta la complianța pacienților la vaccinare, asistenții medicali reprezentând un vector cheie de informare și de luptă împotriva ezitării la vaccin. Vom fi neobosiți în această campanie cu durată nedeterminată și vom angrena toate forțele și cunoștințele noastre profesionale pentru a susține asistenții medicali argeșeni și a veni, prin intermediul lor, în sprijinul populației.
Eu m-am vaccinat. La fel și copilul meu. Din dorința firească de a ne proteja sănătatea noastră și a celor din jur.Vaccinarea e un act de responsabilitate.
Campania de vaccinare pe care o lansăm curând face parte dintr-un amplu proiect intitulat ,,Spune <<DA!>> prevenției”. Ne vom îndrepta mesajul ce îndeamnă la prevenție, constant, cu fiecare ocazie pe care o să ne-o ofere acest an ,pentru că doar așa putem avea o stare bună de sănătate și putem spera la o viață lungă și de bună calitate. Începem prevenția cu acțiunea de vaccinare.
Așadar, apelul nostru pentru 2022 este: ,,Pentru o viață fără mască! Argeșul se vaccinează!”.

 

 

 

Pentru 67 de localități din Argeș au fost impuse noi restricții, precum permiterea funcționării barurilor la o capacitate de 50%, interzicerea nunților și botezurilor și închiderea magazinelor la ora 22.00.
Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în care au fost stabilite localitățile ce vor adapta măsurile de prevenire și combatere a pandemiei de COVID-19 în funcție de incidență.
Iată lista localităților afectate


Cei care doresc să se vaccineze împotriva COVID-19 o pot face la Centrul de Vaccinare Racovița chiar și-n zilele de sărbătoare.

Iată, așadar, care este programul acestui final de an și pentru primele zile de ianuarie:

Vineri, 31 decembrie 2021- 08.00 - 14.00;

Sâmbătă, 1 ianuarie 2022 - 08.00 - 14.00;

Duminică, 2 ianuarie 2022 - 08.00 - 14.00.

Informații suplimentare se pot obține  la numărul de telefon 0790.238.745.

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 110/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 945/04.10.2021 au fost aduse reglementări privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane, în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, astfel:
-Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, precum și pentru părinții care au în întreținere copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o formă de învățământ, respectiv înscriși în cadrul unei unități de învățământ preuniversitar, inclusiv de educație timpurie antepreșcolară;

-Prevederile se aplică pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2021-2022, fără a se include vacanțele, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși;

-Prevederile se aplică părinților care fac parte din categoriile de mai sus, în condițiile în care celălalt părinte nu beneficiază, la rândul sau, de zile libere sau, după caz, părintele care solicită acordarea de zile libere se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 (divorțată, necăsătorită, văduvă, etc), iar locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă.

 
Beneficiază de aceste prevederi și:

-părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, doar în situația în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată;

-părinții copiilor cu vârsta de până la 18 ani, înscriși în cadrul unor unități de învățământ, dacă face parte dintr-o grupa de risc sau locuiește împreună cu o persoană diagnosticată cu boli grave;

-unul dintre părinți care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată.

Zilele libere plătite se acordă la cererea părintelui care îndeplinește condițiile, depusă la angajatorul acestuia, începând cu data depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice. Cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea de părinte.

Angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2021.

Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (5.380 lei x 75% = 4.035 lei). Pentru această indemnizație se datorează de către angajator impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și contribuția asiguratorie pentru muncă.

Sumele pentru plata indemnizației se decontează din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale numai pentru perioada acordării zilelor libere, potrivit art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 110/2021.

Pentru indemnizațiile plătite nu se acordă facilități fiscale, iar persoanele fizice beneficiare a indemnizațiilor nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizațiilor respective, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației, angajatorul depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul, însoțită de documente justificative privind îndeplinirea condițiilor de decontare a indemnizației.

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.