Guvernul a aprobat extinderea până la 31 iulie a.c., a termenului până la care contribuabilii, persoane fizice trebuiau să depună Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale. Termenul a fost extins deoarece atât bonificaţia de 5% din impozitul pe venit aferent anului 2018 şi plătit integral până la 15 martie 2019, cât și cea acordată corespunzător pentru contribuţiile sociale datorate, au suscitat interesul contribuabililor, care a determinat îngreunarea Spațiului Privat Virtual prin numărul foarte mare de accesări ale acestui serviciu online gratuit în apropierea expirării termenului.

Pentru a simplifica completarea și depunerea online a Declarației Unice, Ministerul Finanțelor Publice - ANAF pune la dispoziția contribuabililor o aplicație informaticã dedicatã, care poate fi accesatã la adresa https://declunica.anaf.ro/.
Declarația Unicã se poate completa și depune de la adresa https://declunica.anaf.ro/ dacã se utilizeazã numele de utilizator și parola contului personal din Spațiul Privat Virtual.

Se recomandã utilizarea din timp a aplicației dedicate completãrii și depunerii online a Declarației Unice, pentru a se evita îngreunarea procedurii de depunere de cãtre un numãr mare de utilizatori înregistrați simultan în sistem.

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din România şi/sau din străinătate, și de cele care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii. Persoanele care nu realizează venituri și aleg să plătească contribuția de asigurare de sănătate au de asemenea obligația de a depune Declarația Unică.
Declarația se poate depune și în format hârtie direct la registratura administrațiilor fiscale ale ANAF, sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Nedepunerea la termenele prevăzute de lege de către persoanele fizice a Declaraţiei Unice se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei, potrivit art.336, alin.(3) din Codul de Procedură Fiscală.

        Contribuabilii care depun electronic Declarația Unicã beneficiazã de bonificația de 5% din impozitul pe venit plãtit integral pânã la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018. O bonificație de 5% se acordã, de asemenea, și pentru contribuțiile sociale datorate potrivit legii.

Termenul limită pentru depunerea „Declarației unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” este luni, 16 iulie 2018.
Declarația se depune de cãtre persoanele care au obligația declarãrii veniturilor realizate  din  România  sau/și  din  strãinãtate  în  anul  2017,  declarãrii  impozitului  pe venitul  estimat/norma  de  venit  a  se  realiza  din  România  în  anul  2018 și de către persoanele care au obligația  declarãrii venitului estimat pentru încadrarea ca plãtitor de contribuții  sociale și,  dupã  caz,  a  declarãrii  contribuțiilor  sociale  datorate  pentru  anul 2018.
Pentru depunerea declarației online, pânã la 16 iulie 2018 inclusiv, se acordã o bonifica ție de 5% din impozitul pe venit plãtit integral pânã la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând   obligațiile   fiscale   anuale   pentru   anul   2018.
Valoarea   bonificației diminueazã  impozitul  pe  venitul  net  anual  plãtit și se aplică corespunzãtor și pentru contribuțiile sociale datorate potrivit legii.
Declaraia  se  poate  depune și  în  format  hârtie  la  registratura  administrațiilor fiscale ale ANAF, sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Formularul și instrucțiunile de completare pot fi descărcate online de pe portalul www.anaf.ro, (la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/DU_PF_OPANAF_1155_2018.pdf.)  
Informații detaliate pot fi obținute prin accesarea secțiunii Asistență Contribuabili de  pe  portalul www.anaf.ro,  rubrica  „Despre  impozite și  taxe  –  Despre  impozitul  pe venit” sau apelând la numãrul 031.403.91.60. De asemenea, specialiștii structurilor de
asistență pentru  contribuabili  oferă la  sediile  ANAF  informațiile  necesare  în  vederea completării și depunerii Declarației Unice.
Declarația Unică poate fi rectificată de către contribuabili din proprie inițiativă.

Pagina 2 din 2

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.