Joi, 21 iulie 2022, reprezentanţii Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş au organizat alături de membrii Camerei de Comerț și Industrie Argeş, în sala de ședințe a CCI Argeș, o dezbatere cu tema “Aspecte referitoare la factura electronică RO E factura și sistemul RO E transport”.
    În prezenţa și cu implicarea doamnei Georgeta Aurora Negru, şef administraţie A.J.F.P. Argeş şi a domnului George Caval, preşedinte C.C.I. Arges, cei circa 40 de membri ai Camerei de Comerț prezenţi la întâlnire au beneficiat, timp de peste 3 ore, de o sesiune interactivă de întrebări şi răspunsuri referitoare la sistemele RO E factura și sistemul RO E transport, care se aplică începând cu data de 1 iulie 2022.
Participanţii la întâlnire au fost deosebit de interesaţi în legătură cu modul de punere în practică a noilor prevederi legislative, adresând întrebări şi primind clarificări din partea conducerii și reprezentanţilor AJFP Argeş la peste 200 de întrebări adresate în timpul şedinţei.
Pentru a consolida parteneriatul cu contribuabilii şi pentru a veni in întâmpinarea nevoilor de informare a acestora, A.J.F.P. Argeş va continua explicarea noutăţilor fiscale corect şi la timp şi lămurirea diverselor probleme pe care aceştia le întâmpină.

Finanțele Publice Argeș informează că prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 90/2022 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 470/2021 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 204 “Declaratie anuala de venit pentru asocieri fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei totale”, publicat in Monitorul Oficial nr. 104/02.02.2022, au fost aduse modificari si completari formularului 204 “Declaratie anuala de venit pentru asocieri fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei totale”, astfel:

        Prin Ordonanta Guvernului nr. 80/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost completat art. 105 alin. (2) din Codul fiscal, prin introducerea unei noi categorii de venit din activități agricole pentru care venitul anual se determină pe bază de norme de venit, respectiv “Plante furajere”.
Având în vedere modificarea legislativă menționată, a fost necesară completarea tabelului “Produse vegetale” din “Anexa nr.... privind calcularea venitului net anual impozabil din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit, la nivelul asocierii fără personalitate juridică” la formularul 204, cu noua categorie de venit.
Totodată, au fost actualizate în mod corespunzător și instrucțiunile de completare a formularului 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”.
Formularul 204 astfel modificat se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu anul 2022.

Reamintim faptul ca formularul 204 se completează și se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din :
a) activități independente (activități de producție, comerț, prestări servicii, profesii liberale) pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
b) drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
c) activități agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
d) piscicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;
e) silvicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;
f) activități agricole, pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit.
Termenul de depunere a declarației este :
- până în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui de raportare, în cazul veniturilor de la lit. a)-e) de mai sus.
- până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, în cazul veniturilor prevăzute la lit. f) de mai sus.

ANAF Argeș informează că, în Monitorul Oficial nr. 97/31.01.2022 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 11 din 31 ianuarie 2022, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene. Astfel:

► Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, pentru anul 2022, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 180 de zile calculată de la data intrării în vigoare a ordonanței.

► În consecință, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, cu completările ulterioare, aferent anului 2022,     prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu diferența dintre numărul de 365 de zile calendaristice și numărul de 180 de zile calendaristice.

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2021, publicată în Monitorul Oficial   nr. 1202/18.12.2021 au fost aduse modificări și completări Titlului IV ''Impozit pe    venit” și Titlului V “Contribuții sociale obligatorii” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel:
 
Referitor la tichetele cadou, au fost aduse următoarele modificări:

- majorarea plafonului neimpozabil de la suma de 150 lei la suma de 300 lei pentru fiecare persoană și fiecare eveniment (cu ocazia Paștelui, Crăciunului, sărbătorilor similare altor culte religioase, cu ocazia zilei de 8 Martie, zilei de 1 Iunie), în cazul cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv a tichetelor cadou, oferite de angajator  angajaților;                                                  

- majorarea plafonului sumelor reprezentând cadourile în bani și/sau în natură,  inclusiv a tichetelor cadou, oferite de angajator angajaților, care nu intră în baza de          calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS) precum și a contribuției de asigurări  sociale de sănătate (CASS), de la 150 lei la 300 lei pentru fiecare persoană și fiecare eveniment;                                                           

         - eliminarea din categoria veniturilor din alte surse, a tichetele cadou acordate pe  baza evidenței nominale altor categorii de beneficiari potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu  modificările și completările ulterioare, pentru campaniile de marketing, studiul          pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă și publicitate. Prin OUG nr. 130/2021 a fost modificat art. 15 din Legea nr. 165/2018, astfel ca tichetele cadou sunt acordate doar angajatilor proprii, pentru cheltuieli sociale;                          

- introducerea în baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS), a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) și a contribuției asiguratorie  pentru muncă (CAM) valoarea nominala a tichetelor cadou prevazute la art. 76 alin.   (3) lit. h) din Codul fiscal, acordate de angajatori potrivit legii.

 

    Referitor la veniturile din pensii, au fost aduse următoarele modificări:

- eliminarea facilității de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de  sănătate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile          din pensii care depășesc 4.000 de lei, pentru partea care depășește suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie;                   

- reglementarea modului de stabilire a venitului impozabil lunar din pensii în vederea determinării impozitului pe venitul din pensii, prin deducerea din venitul          din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei și, după caz, a contribuției     de asigurări sociale de sănătate datorată;                                    

- instituirea obligației depunerii Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor    asigurate (formularul 112), prevazută la art. 147 din Codul fiscal, de către plătitori  de venituri din pensii. Concomitent se elimină obligația depunerii de către plătitorii       de venituri din pensii a Declarației informative privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de          venit (formularul 205);

- introducerea unei reglementări referitoare la obligația depunerii “Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”          (Formularul 212) de către persoanele fizice care obțin din străinătate venituri din pensii pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.

 

    Alte modificări din sfera impozitului pe venit și contribuțiilor sociale:

- clarificarea reglementărilor fiscale referitoare la obligația CEC Bank-S.A. de a calcula, reține și plăti impozitul pe veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1),     în sensul că efectuarea calculului impozitului se realizează pe baza datelor și informațiilor furnizate de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților,       prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut;                                        

- neincluderea în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, sumele reprezentând dobânzi și actualizarea cu          indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/ hotărâri judecătorești definitive și executorii, inclusiv cele acordate          potrivit hotărârilor primei instanțe, executorii de drept, sau potrivit legii, după caz,  acordate în legatură cu salariile, soldele, pensiile sau alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv diferențe ale acestora.                                       

Prevederile fiscale intră in vigoare începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2022.

ANAF a publicat Broșura privind tratamentul fiscal al veniturilor obținute de persoanele fizice din postãri realizate pe diferite rețele de socializare, pe portalul instituției, www.anaf.ro, la rubrica Asistențã contribuabili/Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente și alte materiale informative.

În materialul realizat de specialiștii ANAF sunt prezentate informații utile pentru autorii de conținut pentru rețelele de socializare, cu privire la declararea veniturilor și stabilirea impozitelor și contribuțiilor aferente.

Cu titlu de exemplu, în situația în care activitatea se desfãșoarã cu regularitate, în mod continuu, pe cont propriu și urmãrind obținerea de venituri și sunt întrunite criteriile unei activitãți independente, veniturilor obținute de persoanele publice din postãrile realizate pe diferite reþele de socializare ºi care fac astfel reclamã pentru diverse companii/brand-uri le sunt aplicabile prevederile Cap. II „Venituri din activitãþi independente” din Titlul IV - ”Impozitul pe venit” din Codul fiscal. Veniturile obținute din activitãþi independente desfãºurate în România, potrivit legii, se considerã ca fiind obþinute din România, indiferent dacã sunt primite din România sau din strãinãtate.


Mai multe informații se pot obține:
- pe pagina de internet www.anaf.ro
- telefonic, la numãrul 031.403.91.60


Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.