Ordinul Asistenților Medicali Filiala Argeș aduce la cunoștința membrilor săi ultimele modificări intervenite în metodologia de reatestare a competenței profesionale.

Este cunoscut faptul că, potrivit legii privind exercitarea profesiei de asistent medical, cei care nu îşi desfășoară activitatea ,,efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii”.

Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic şi va susţine o probă teoretică după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.

Procedura de reatestare este inițiată doar la solicitarea asistentului medical, iar pentru înscriere candidatul va depune un dosar care va conține următoarele documente:

  1. a) cerere de solicitare reatestare;
  2. b) copia actului de identitate;
  3. c) copia certificatului de membru, după caz;
  4. d) taxa pentru reatestarea competenței profesionale;
  5. e) certificate de sănătate fizică și psihică;
  6. f) documente care să ateste vechimea în exercitarea profesiei, după caz.

Noile reglementări adoptate prin Hotărârile nr. 18, 27 și 33/2018 ale Consiliului Național al OAMGMAMR pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 32/2009 privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali stabilesc prevederi importante, astfel:

  • în vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării avizului anual și/sau certificatului de membru, după caz;
  • nu se mai consideră continuitate în exercitarea profesiei, perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap, așa cum era prevăzut în vechiul act normativ;
  • asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care fac dovada că au acumulat cu normă întreagă cel puțin 12 luni de activitate profesională în decursul ultimilor 4 ani anterior datei solicitării reatestării vor fi reatestați profesional doar prin susținerea probei teoretice.

Durata stagiului practic este raportată la vechime, după caz. Stagiul se va efectua în unităţi sanitare stabilite de președinții filialelor OAMGMAMR.

Evaluarea şi validarea stagiului se vor face, în baza fişelor de evaluare, de către directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie/mentor. Punctajul minim de promovare a stagiului practic este 7. În caz de nepromovare a stagiului practic, la solicitarea candidatului, se poate organiza un stagiu suplimentar cu o durată stabilită de comisie.

Proba teoretică va consta într-un test grilă cu 40 de întrebări.

,,Este foarte important ca asistenții medicali să cunoască aceste reglementări în mod corect pentru că odată ce sunt îndeplinite condițiile care impun ca obligatorie reatestarea competențelor profesionale, această procedură trebuie urmată.

Nu sunt puține cazurile în care asistenții medicali au oportunități de participare la concurs, în vederea angajării în sistemul public sau privat, și nu le pot valorifica pentru că nu îndeplinesc condițiile legale de exercitare a profesiei.

Cunoașterea reglementărilor legale, responsabilitatea față de profesia aleasă, diligența manifestată pentru respectarea legislației sunt necesare fiecărui asistent medical pentru a evita posibile situații cu caracter juridic. Este interzisă angajarea unui asistent medical care se află în situația de neexercitare a profesiei pe o perioadă de 1 an în ultimii 5 ani” a precizat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali filial Argeș.

Asistenții medicali interesați pot obține informații suplimentare privind procedura de reatestare accesând site-ul filialei www.oammr-arges.ro secțiunea Legislație/Hotărâri Consiliu Național.

 

Legea pensiilor a fost adoptată cu 193 voturi pentru, 1 împotrivă, 14 abțineri. 4 parlamentari nu și-au exprimat votul. Puterea a acceptat câteva din cerinţele UDMR în privința Legii pensiilor. Voturile deputaţilor UDMR au fost cruciale pentru trecerea acestui proiect de lege. Controversele rămân, iar un atac al Opoziţiei la Curtea Constituţională pare iminent.

Marţi, aceștia au decis, în unanimitate, că persoanele cu handicap grav vor beneficia de pensie mai devreme.

Astfel, stagiul de cotizare pentru această categorie este redus la doar o treime din total, la fel ca în cazul nevăzătorilor.

Amendamentul admis de plen, cu 215 voturi “pentru”, prevede că: “Pensionarul este persoana care beneficiază de una din categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege şi a realizat cel puţin stagiul minim de cotizare de 15 ani, precum şi persoanele încadrate în grad de handicap grav care au realizat o treime din stagiul complet de cotizare”.

În raportul Comisiei de muncă, definiţia calităţii de pensionar era: “Persoana care beneficiază de una din categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege şi a realizat cel puţin stagiu minim de cotizare de 15 ani”.

Conform unui amendament adoptat, pensionarii cu stagiu de cotizare de până în 10 ani pot opta între pensia calculată potrivit prevederilor legii şi indemnizaţia socială, cei care au un stagiu de cotizare între 10 şi 15 ani - pensia minimă se stabileşte în procent de 40% din salariul minim brut pe ţară, la care se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, pentru fiecare an de stagiu de cotizare realizat între 11 ani şi 14 ani inclusiv.

Fostul ministru al Muncii Olguţa Vasilescu, a declarat, după adoptarea în Comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor a raportului la proiectul legii pensiilor, că această lege este bună, aplicabilă şi elimină inechităţi.

“Legea pensiilor este foarte importantă, s-au făcut nişte lucruri pe care noi le-am promis în campania electorală pentru pensionari. Se dublează punctul de pensie de la 871 la 1.775 lei în interiorul mandatului nostru, deci în cei patru ani în care ne-am asumat să guvernăm. Pensiile sub 2.000 de lei nu mai au impozit, pensiile peste 2.000 de lei au un impozit de 10 la sută. S-au eliminat toate acele formule de impozitare introduse de guvernarea Boc pentru că nu i-a lăsat CCR să taie aceste pensii. Dar mai important decât orice, avem o lege bună.(...) Am reuşit să venim şi cu o lege care corectează foarte multe inechităţi”, a afirmat Olguţa Vasilescu, membru al comisiei, potrivit Agerpres.

Ea a menţionat că în comisie nu au fost adoptate amendamente care să modifice structura legii.

“O modificare importantă pe care ne-am dorit-o şi noi priveşte mamele care adoptă copii şi care pot şi ele să beneficieze şi ele de reducerea vârstei de pensionare care, sigur, că este un lucru foarte bun.”, a precizat Vasilescu.

Ieri, în timpul dezbaterilor, au fost adoptate două amendamente, care au făcut ca UDMR să susţină în final acest proiect de lege. Ele se referă la includerea persoanelor cu handicap grav în definiţia pensionarului. Mai mult, acestea pot beneficia de prevederile legii dacă îndeplinesc o treime din stagiul normal de cotizare.

În schimb, cei din Opoziţie susţin că actuala lege are mai multe elemente de neconstituţionalitate şi ameninţă că o vor ataca la CCR, în primul rând pentru că în această lege încă există capitolul legat de pensiile speciale. Opoziţia mai spune că nu se face în mod real o reformă a sistemului de pensii şi că, de fapt, avem de-a face cu un proiect de lege populist.

De cealaltă parte, cei de la PSD susţin că toate promisiunile pe care le-au făcut se vor îndeplini în timpul acestui mandat şi nu în 2021.

Noile măriri de pensii preconizate nu vor intra în aplicare cu data 1 ianuarie 2019, ci cu data de 1 septembrie, anul viitor.

Executivul ar putea adopta, vineri, o OUG pentru programul Start-Up Nation 2018. Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat pe site forma actualizată a documentelor procedurale necesare înscrierii online, acestea incluzând modelul planului de afaceri şi declaraţiile de elegibilitate.
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a publicat pe site forma actualizată a documentelor procedurale necesare înscrierii online în programul Start-Up Nation, ediţia 2018. Potrivit comunicatului Ministerului pentru Mediul de Afaceri, pot beneficia de prevederile Programului Start-Up Nation 2018 societăţile înfiinţate după data de 30 ianuarie 2017, care activează în domeniul producţiei, industriilor creative, serviciilor şi comerţului.
Pentru a participa la program, societăţile trebuie să creeze cel puţin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată şi să menţină locul de muncă ocupat cel puţin doi ani după finalizarea implementării proiectului. Alocaţia Financiară Nerambursabilă, de maximum 200.000 lei pentru fiecare beneficiar, poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societăţile neplătitoare) aferente proiectului, precizează comunicatul ministerului.
Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line, iar calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real şi transparent conform grilei de evaluare.
Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibile.
”Încurajăm antreprenorii să elaboreze planurile de afaceri, pe baza documentelor publicate, şi să fie gata să le înregistreze în momentul deschiderii platformei, în a doua decadă a lunii decembrie. Lucrăm pe mai multe planuri: adoptarea proiectului de Ordonanţă de către Guvern, în şedinţa Executivului de săptămâna aceasta, şi publicarea procedurii de implementare a schemei de minimis în Monitorul Oficial,” a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri Ştefan Radu Oprea.
Statul ar urma să acorde fonduri nermbursabile de maximum 200.000 de lei fiecare unor firme mici şi mijlocii private, noi. Ministrul pentru Mediul de Afaceri spune că ediţia a doua a programului Start-Up Nation se va deschide în a doua decadă a lunii decembrie 2018, pe site-ul aippimm.ro.
Forma actualizată a documentelor procedurale necesare înscrierii online în programul Start-Up Nation, ediţia 2018, a fost publicată pe site-ul Ministerului. Documentele includ modelul planului de afaceri şi declaraţiile de eligibilitate.
locaţia Financiară Nerambursabilă, de maximum 200.000 lei/beneficiar, poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societăţile neplătitoare) aferente proiectului.

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line.

Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real şi transparent conform grilei de evaluare. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibile.

Aplicaţia va rămâne deschisă timp de 30 de zile. Pot beneficia de prevederile Programului Start-Up Nation 2018 societăţile înfiinţate după data de 30 ianuarie 2017, care activează în domeniul producţiei, industriilor creative, serviciilor şi comerţului. Pentru a participa la program, societăţile trebuie să creeze cel puţin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată şi să menţină locul de muncă ocupat cel puţin doi ani după finalizarea implementării proiectului.
În noua procedură publicată de Ministerul pentru Mediul de Afaceri se menţionează că ediţia a doua a programului Start-Up Nation va avea un buget total de 2 miliarde de lei (circa 430 milioane de euro), din bugetul de stat, însă va fi nevoie ca aceşti bani să fie alocaţi - măcar în parte, în bugetul de stat pe anul 2019, sub formă de credite bugetare, pentru plăţi. Dacă nu vor fi alocaţi, ministerul va fi exonerat de răspundere în relaţia cu firmele calificate la finanţare.

În noua sesiune a Start-Up Nation 2018, plata tranşelor de ajutor se va face astfel, potrivit Startupcafe.ro: „În maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului de finanţare, dar nu mai târziu de  28 iunie al anului următor semnării acordului de finanţare pentru dosarele admise în buget şi 15 noiembrie al anului următor semnării acordului de finanţare pentru dosarele admise în afara bugetului şi care intră la finanţare în urma eliberării de buget, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia aferentă cererii de plată/rambursare la sediul AIMMAIPE. Documentaţia de decont poate fi depusă în maxim 2 tranşe, respectiv prima tranşă pentru avans şi a doua tranşă pentru cerere de plată/rambursare”.

Principalele modificări. CE PROIECTE PRIMESC FINANȚARE
În ediţia a doua a programului Start-Up Nation, statul pune explicit interdicţie finanţării afacerilor cu generarea de criptomonede, cum sunt Bitcoin şi altelele.
„Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede, tabletele si telefoanele mobile nu se finanţează”, prevede draftul de procedură, despre care Ministerul spune că este final.
De asemenea, NU se vor finanţa cheltuielile aferente activităţilor de:
astrologie şi spiritism, inclusiv on-line,
servicii de escortă,
servicii de stabilire a întâlnirilor,
video chat,  
servicii ale agenţiilor matrimoniale,
video chat on-line pentru consiliere matrimonială şi psihologică.
 
Start-Up Nation 2018-2019 va finanţa o serie de cheltuieli eligibile, printre care:
Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.
În categoria echipamentelor pentru care se obtine punctaj suplimentar sunt asimilate urmatoarele: mijloace fixe si obiecte de inventar pentru locurile de joacă şi săli de sport, fitness, x-body şi de forţă, drone, terenuri artificiale pentru sport.  
Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înţeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menţionate.
Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerţ. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziţiei. În categoria spaţii sunt incluse corturile pentru organizare evenimente şi baloanele presostatice. Pentru aceste cheltuieli nu este necesar raport ANEVAR.
Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci şi semiremorci, platforme, izoterme şi frigorifice, doc plutitor, şalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare şi autovehicule cu destinaţie specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Nu se finanţează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

Oficialii au pregătit un proiect de lege care viează toate persoanele ce beneficiază de pensie de handicap sau de invaliditate.  Pensiile de handicap și de invaliditate trebuie actualizate tot timpul la nevoile celor cărora sunt destinate, fiind necesar să fie îmbunătățite și înnoite pe măsura schimbărilor și contextului specific al acestor persoane, susţin inițiatorii în expunerea de motive a proiectului.
“Cele 2 noțiuni, de handicap și invaliditate sunt definite diferit în legislație, astfel că nu există niciun fel de identitate între ele, deși specialiștii spun că handicapul nu exclude în mod automat invaliditatea. Astfel, în momentul actual, o persoană care este încadrată în grad de handicap va putea fi pensionată pentru invaliditate dacă invaliditatea este constatată de către expertiza medical a capacității de muncă din cadrul CNPP”, mai argumentează parlamentarii care au semnat proiectul legislativ.

Criteriile de încadrare în pensia de handicap sau de invaliditate vor fi stabilite și înnoite de ministerele de resort, fără necesitatea schimbării legislației de fiecare data când apar situații noi. Mai ales că Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap nu mai are actualizate criteriile medicale pentru obținerea pensiei de handicap, pentru încadrarea într-un grad sau a pensiei de invaliditate. În plus, acestor persoane li se cere să se deplaseze și să facă eforturi peste puterile lor pentru a-și atesta diagnostice deja existente, punându-le în pericol starea de sănătate și-așa precară.

“Art. 85

(10) Criteriile medico-psiho-sociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad și tip de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății. Elaborarea criteriilor se bazează pe principiul nediscriminării, neținându-se cont de data apariției diagnosticului”.

Așadar, va fi schimbată și prevederea conform căreia se ține cont de vârstă la stabilirea unui diagnostic, în vederea încadrării pentru pensia de handicap sau invaliditate.

“Art. 87

(1²) Pentru persoanele cu handicap a căror afecțiune a generat amputarea membrelor, Comisia de evaluare va stabili un termen permanent de valabilitate a certificatului, fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice, cu excepție reevaluării în cazul în care se solicită acest lucru ca urmare a agravării condiției medico-psiho-sociale”.

“Art. 89

(1²) Pentru persoanele cu handicap a căror afecțiune a generat amputarea unui membru, Comisia de evaluare are obligația de a elabora programul individual de reabilitare și integrare socială a adultului cu handicap și a-i trimite medicului de familie în vederea monitorizării de către acesta a respectării măsurilor cuprinse în program”.

Proiectul legislativ va fi dezbătut mai întâi la Senat, apoi la Camera Deputaților, care este forul decizional, scrie Bugetulro.

Guvernul a adoptat luni dimineață  o Ordonanţă de Urgenţă privind cele trei legi ale justiţiei, pentru a le pune în acord cu observaţiile Comisiei de la Veneţia, a fost deja adoptată - așa cum a susținut ministrul Justiției, Tudorel Toader.
Pentru corelarea prevederilor celor 3 legi, pentru preluare unora dintre recomandările Comisiei de la Veneția, pentru alte necesare corelări, Guvernul a adoptat prezenta ordonanță de urgență. Noi considerăm că modificările aduse legilor justiției se vor dovedi benefice pentru activitatea justiției, pentru cetățeni, a afirmat Toader, care a subliniat că legile sunt perfectibile și că nu exclude să fie făcute și alte modificări.
Toader a mai menționat, la finalul şedinţei de Guvern, că nu a fost la Comisia de la Veneţia “pentru a solicita şi a lua aprobare”.
“După cum știți, cele trei legi ale justiţiei au fost modificate de Parlament, iar aceste modificări au fost validate de Curtea Constituţională a României şi asigură o mai bună funcţionare a sistemului de justiţie în interesul cetăţenilor. Ceea ce adoptăm astăzi în Guvern reprezintă o armonizare a prevederilor legilor, astfel încât să răspundă cât mai bine situaţiilor întâlnite în practică pentru buna desfăşurare a actului de justiţie. Justiţia din România trebuie să fie garanţia respectării şi apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale românilor, iar abuzurile şi imixtiunile în înfăptuirea actului de justiţie nu sunt şi nu vor fi tolerate” - a spus premierul Viorica Dăncilă în debutul ședinței în care a fost aprobată ordonanța de modificare a legii statutul judecătorilor şi procurorilor, a legii privind organizarea judiciară și a celei privind  Consiliul Superior al Magistraturii.

Principalele modificări aduse prin OUG pe scurt:

- Se mărește experiența solicitată pentru procurorii șefi, procuror-șef de Parchet de la 8 ani cât sunt în prezent, la 15 ani.
- Interviurile pentru procurorii de rang înalt vor fi transmise în direct, arhivate și văzute de oricine dorește.
- Procurorii vor putea fi delegați cu avizul secției de procurori din CSM.
- Atât la DIICOT, cât și la DNA crește vechimea în profesie pentru a putea accede la 10 ani.
- Procurorii șefi nu vor mai putea înceta detașarea procurorilor DIICOT și DNA la cea mai mică sancțiune.
- Reprezentanții societății civile au drept de vot în plenul CSM.
- Ministrul Justiției poate sesiza Inspecția Judiciară pentru a se stabili dacă există indicii că există abateri de la normele comportamentale ale procurorilor.”, arată Tudorel Toader.

Critici de la Șerban Nicolae și Augustin Lazăr
Duminică seară, liderul senatorilor PSD, Şerban Nicolae,a subliniat că formula revocării membrilor CSM e „stupidă”, iar prevederea legată de răspunderea magistraţilor este „o bătaie de joc” și că speră ca textul care a apărut în presă să fie unul greșit, ”un text făcut de nişte oameni foarte, foarte slab pregătiţi şi cu apucăturile securiste de pe vremea Macovei-Prună”.

Procurorul general Augustin Lazăr îl acuză pe Tudorel Toader că încearcă să-şi subordoneze politic procurorii şi că încalcă Constituţia. Într-o postare pe contul de Facebook, Ministerul Public cere ca ministrul Justiţiei să aibă doar rol consultativ în mecanismul de numire a procurorilor în funcţiile de conducere din vârful Ministerului Public. Instituţia condusă de Augustin Lazăr ar vrea ca deciziile să fie luate de preşedintele României.

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.