Ministerul Educației a anunțat că va introduce testele rapide în școli. Și, dacă în sfârșit, s-a reușit achizița acestor teste pe bază de salivă, non-invazive, autoritățile s-au lovit de un alt impediment: nu există personal suficient care să se ocupe de această procedură medicală. În lipsa medicilor și a asistenților, cadrele didactice ar urma să se ocupe de testare, anunță ministerul. Numai că majoritatea cadrelor didactice nu este de acord cu această propunere. Este și poziția cadrelor didactice din sindicatul SIPA Muntenia, care indică faptul că nu doresc să își asume o responsabilitate făcând ceva pentru care nu au pregătire:
"Ca profesori, respectam munca celor din linia I, medicii, asistenții medicali și personal medical și ii invitam sa-si îndeplinească toate atributiile, inclusiv cele cu privire la prevenție,  testare,  tratare... Au sporuri de 80%-100% din salariul de încadrare (inclusiv cei din ATI, UPU, infectioase  laborator medical) și obligația de a face munca pe care si-au ales-o și pentru care sunt pregatiti. Este dreptul lor la munca în cadrul profesiei alese de ei...
Noi suntem cadre didactice și atributul cadrelor didactice este activitatea didactica: predare și evaluare. Strategia de predare și evaluare este construita de profesori!
Mult succes și respect profesional reciproc"
De altfel, cele două sindicate reprezentative din domeniul Educației (Federația Spiru Haret și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ) cer anularea acestei decizii a Ministerului Sănătății, susținând că testarea elevilor ar trebuie să se facă în familie, iar profesorii nu pot fi constrânși în acest sens.
Principalele argumente aduse în acest sens sunt iminenta blocare a activității în unitățile de învățământ și s-ar pierde 1-2 ore de curs, de două ori pe săptămână, precum și faptul că acestea s-ar putea transforma în adevărate focare de infecție, iar vina ar putea fi aruncată tot în seama cadrelor didactice.
Reprezentanții celor două organizații sindicale spun că mult mai simplu și mai practic ar fi ca testările să fie efectuate în familie, de către părinți, iar rezultatele să fie comunicate școlii. În acest fel, copiii depistați pozitiv rămân acasă și se elimină și riscul de a-i contamina pe ceilalți colegi sau pe profesorii care ar trebui să facă testările. Sindicaliștii sun că măsura decisă de Ministerul Sănătății nu va putea fi pusă în practică, întrucât majoritatea cadrelor didactice nu sunt de acord cu ea și au anunțat deja că nu vor testa elevii.
„Având în vedere opiniile prezentate de specialişti şi faptul că, potrivit reglementărilor în vigoare, niciun salariat din învăţământul preuniversitar nu poate fi constrâns să realizeze această testare, nu trebuie să surprindă faptul că cele mai multe cadre didactice vor refuza efectuarea acestor testări. În cazul în care Guvernul României nu va interveni pentru corectarea anomaliilor din această instrucţiune, iar asupra cadrelor didactice se vor face presiuni pentru a se implica în testarea elevilor, conform numeroaselor semnale pe care le primim, acestea sunt hotărâte să protesteze. Subliniem că personalul din unităţile de învăţământ nu a avut niciodată tangenţă cu normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi dintr-o dată li se cere să le cunoască şi să le aplice, existând şi riscul suportării unor sancţiuni, dacă nu le respectă. Şcoala nu e unitate sanitară şi nici nu poţi transfera personalului şcolii atribuţii rezultând din acesta”, susțin sindicaliștii, care cer anularea instrucțiunii emise de Ministerul Sănătății. În sprijinul lor, sindicaliștii amintesc și recomandările făcute de Societatea Medicilor din Colectivităţile de Copii şi Tineri, conform cărora ar fi indicat ca testările copiilor să fie făcute în familie și nu la școală. Un prim motiv ar fi acela că elevii infectați intră în colectivități și astfel este anulat rolul screeningului, respectiv acela de identificare a infecţiei înainte de intrarea copiilor în colectivitate, astfel încât colegii să poată continua cursurile cu prezenţă fizică. Totodată, administrarea testelor la școală necesită acordul informat al părinților, iar în cazul în care este descoperit un elev pozitiv, clasele trebuie să fie dezinfectate riguros. În plus, colegii de clasă ai unui copil depistat pozitiv la școală vor fi consideraţi contacţi direcţi, deoarece au stat împreună fără mască, în spaţiu închis, şi va trebui să treacă în on-line.
 Nu în ultimul rând, medicii amintesc și de procedura de colectare a testelor folosite, în special a celor pozitive, care trebuie să se facă în condiţii sporite de siguranţă. „Ţinând cont de pericolul la care ar fi supuşi angajaţii, care nu beneficiază nici măcar de echipament de protecţie, considerăm că aceste testări, dacă se organizează în unitatea de învăţământ, pot fi făcute doar de către personal medical calificat. În plus, testările vor afecta grav actul educaţional deoarece, ţinând cont de numărul mare de elevi, nu au cum să se realizeze într-un timp scurt, ceea ce ar conduce la blocarea procesului de predare-învăţare” mai susțin sindicaliștii. Un alt impediment este legat de faptul că elevii testați nu trebui să mănânce și să bea nimic cu cel puțin o oră înainte, iar cadrele didactice spun că aceștia ar trebi să plece la scoală nemâncați și se întreabă câți părinți vor accepta să îi mai trimită, în aceste condiții.
 

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 110/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 945/04.10.2021 au fost aduse reglementări privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane, în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, astfel:
-Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, precum și pentru părinții care au în întreținere copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o formă de învățământ, respectiv înscriși în cadrul unei unități de învățământ preuniversitar, inclusiv de educație timpurie antepreșcolară;

-Prevederile se aplică pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2021-2022, fără a se include vacanțele, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși;

-Prevederile se aplică părinților care fac parte din categoriile de mai sus, în condițiile în care celălalt părinte nu beneficiază, la rândul sau, de zile libere sau, după caz, părintele care solicită acordarea de zile libere se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 (divorțată, necăsătorită, văduvă, etc), iar locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă.

 
Beneficiază de aceste prevederi și:

-părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, doar în situația în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată;

-părinții copiilor cu vârsta de până la 18 ani, înscriși în cadrul unor unități de învățământ, dacă face parte dintr-o grupa de risc sau locuiește împreună cu o persoană diagnosticată cu boli grave;

-unul dintre părinți care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată.

Zilele libere plătite se acordă la cererea părintelui care îndeplinește condițiile, depusă la angajatorul acestuia, începând cu data depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice. Cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea de părinte.

Angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2021.

Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (5.380 lei x 75% = 4.035 lei). Pentru această indemnizație se datorează de către angajator impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și contribuția asiguratorie pentru muncă.

Sumele pentru plata indemnizației se decontează din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale numai pentru perioada acordării zilelor libere, potrivit art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 110/2021.

Pentru indemnizațiile plătite nu se acordă facilități fiscale, iar persoanele fizice beneficiare a indemnizațiilor nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizațiilor respective, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației, angajatorul depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul, însoțită de documente justificative privind îndeplinirea condițiilor de decontare a indemnizației.

Ministerul Sănătăţii recomandă testarea elevilor care prezintă simptome specifice COVID în timpul orelor. Formularul nu este obligatoriu, însă el este recomandat de autorități.

Testarea se va face cu teste rapide, în cabinetele şcolare, acolo unde acest lucru este posibil. Părinţii trebuie să-şi exprime consimţământul în scris, iar recomandarea este ca formularul să fie completat deja luni, la reluarea cursurilor. Ministerul Sănătăţii a publicat, vineri seară, formularul pe care părinţii îl pot descărca şi completa.

”În cazul elevilor care prezintă în timpul orelor de curs simptome specifice COVID-19, Ministerul Sănătăţii recomandă testarea cu teste antigen rapide în cabinetele medicale şcolare, atunci când acest lucru este posibil. Testarea este esenţială pentru deschiderea în siguranţă a şcolilor, pentru sănătatea copiilor şi profesorilor şi pentru binele întregii comunităţi”, a transmis, vineri, Ministerul Sănătăţii.

Pentru ca testarea să fie posibilă, este necesar ca părinţii să îşi exprime în scris consimţământul, printr-un formular.

”Recomandăm părinţilor să aducă din prima zi de şcoală formularul de consimţământ tipărit şi semnat, pentru ca elevii să poată fi testaţi imediat atunci când este nevoie”, a mai transmis Miniterul Sănătăţii.

Ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministerului Sănătăţii prevede că, în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs - stare febrilă sau alta simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 - se aplică protocolul de izolare.

”În cazul în care există un consimţământ informat şi semnat al părintelui/tutorele legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării elevilor simptomatici, aceştia vor putea fi testaţi, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimţământul personal. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical şcolar de la nivelul unităţii de învăţământ vor fi raportate către DSP/DSPMB în maxim 24 ore. Dacă părintele/tutorele legal nu îşi exprimă acordul pentru testare, în cazul existenţei unor simptome specifice, ca şi în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea şcolară, acesta va lua legatura cu medicul de familie în vederea stabilirii paşilor următori”, a mai precizat Ministerul Sănătăţii.

Potrivit instituţiei, testarea cu teste antigen rapide se recomandă şi:

1) cadrelor didactice şi altor angajaţi ai unităţii şcolare, simptomatici, a căror simptomatologie de boală debutează în timpul orelor de curs

2) colegilor cazurilor confirmate atât elevi (colegi de clasă) cât şi cadre didactice/personal auxiliar din unitatea de învăţământ (inclusiv celor asimptomatici), imediat după confirmarea primului caz.

Vești bune pentru părinți. Aceștia vor primi zile libere plătite, atunci când cursurile școlare se suspendă. Măsura a fost adoptată în ședința de Guvern și îi vizează atât pe părinții elevilor care fac școală exclusiv online, cât și pe ai celor care studiază în sistem hibrid.

De măsură poate beneficia doar unul dintre părinți și numai dacă specificul muncii acestuia nu permite munca la domiciliu.

Părinții vor primi 75% din salariu.

E haos total la guvern cu doar câteva zile înaintea începerii anului școlar. După ce a văzut reacția negativă a societății care a acuzat faptul că Guvernul pasează întreaga răspundere pe elevi și părinți, de frică să nu piardă puncte electorale, ministrul educației s-a răzgândit și a decis a anunțat că părinții nu vor mai da declarație pe propria răspundere când își vor trimite copiii la școală din 14 septembrie, așa cum prevăd normele pentru începerea anului puse în dezbatere de Ministerul Sănătăți.

Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat pentru StiriEdu.ro că i-a cerut ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, să elimine declarația pe proprie răspundere din partea părinților.

"I-am solicitat domnului ministru Tătaru să fie eliminată acea declarație pe propria răspundere din partea părintelui și acesta a fost de acord. Normele pentru începerea școlii le publicăm mâine (marți – n.a.), nu vor mai cuprinde declarația pe propria răspundere", a spus Anisie.

Declarațiile ministrului au fost confirmate de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării.

Sursa: Mediafax

Pagina 1 din 4

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.