Un nou model al formularului 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

By Alice Vijac Septembrie 06, 2021 75

Prin Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 1253/09.08.2021, publicat în M.O. nr. 791/17.08.2021 s-a aprobat noul model al formularului 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”.
Direcția de Finanțe Publice Argeș informează că în formular se introduce Secţiunea “Informaţii privind valoarea totală, fără TVA, a operaţiunilor prevăzute la art. 2781 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, respectiv a vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanţă şi a prestărilor de servicii de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum şi servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile din alte state membre UE”, în care se înscriu informaţiile privind baza de impozitare a prestărilor de servicii înscrise la rândurile 17 şi 18 din deconturile de TVA, cumulat pentru anul precedent, respectiv cumulat pentru anul curent.
Decontul de TVA se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii iulie 2021.

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.