Condiții necesare pentru a primi apartamente în blocul fostului internat de la Mioveni

By Aprilie 11, 2015 901

 În ultimii trei ani, fostul internat al Liceului Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni a fost transformat într-un frumos bloc de locuinţe. Aici, în urma modernizării, au fost amenajate 40 de garsoniere și apartamente. Investiția a fost făcută exclusiv cu bani de la bugetul local și s-a ridicat la aproximativ un milion de euro.
Potrivit conducerii Primăriei, de acum se va lua legătura cu toţi cei care au depus cereri pentru o locuinţă, vor fi analizate toate dosarele, dar şi pe cele care ar putea fi depuse în această perioadă.

Citește și

Anul 2014, investiții record la Mioveni
Exemplu pentru alţii! Consiliul Local Mioveni a modernizat un fost internat într-un bloc de locuinţe pentru tineri


Pot beneficia de repartizarea unei locuinţe cu chirie, familiile sau persoanele care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
- Titularul cererii de locuinţă trebuie să fie major şi să aibă domiciliul pe raza oraşului Mioveni;
- Titularul cererii de locuinţă şi membrii familiei sale – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia  să nu deţină şi să nu fi deţinut în proprietate o locuinţă, să nu fi înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe,  să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat, şi să nu fi deţinut în calitate de chiriaş o locuinţă din fondul locativ de stat şi au fost evacuaţi pentru neplata chiriei şi/sau a utilităţilor;
- Titularul cererii de locuinţă, împreună cu membrii majori ai familiei, trebuie să facă dovada că realizează venituri care le permit să plătească chiria şi cheltuielile comune aferente  locuinţei ce i se poate repartiza.
Dacă toate aceste condiții sunt îndeplinite se va trece la o analiză pe baza unei liste de criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj.
În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă de la data efectivă a repartizării locuinţelor. În cazul în care departajarea nu se poate face nici în baza acestui criteriu, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel  mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă+starea de sănătate actuală+venitul mediu net lunar pe membru de familie).
 
ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE OBŢINERE A UNEI LOCUINŢE:
1. Acte de identitate (B.l./C.l.) ale solicitantului, precum şi ale tuturor persoanelor aflate în intreţinere, care locuiesc împreună cu acesta (copie);
2. Certificate de naştere ale titularului cererii şi copiilor aflaţi în intreţinere(copie);
3. Certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie);
4. Declaraţie notarială pe propria răspundere (originala) din care să rezulte:
•că solicitantul ori alt membru al familiei acestuia nu deţine sau nu a deţinut o locuinţă în proprietate;
•că solicitantul nu beneficiază de alte venituri în afară de cele declarate ;
• numărul de persoane aflate în întreţinerea solicitantului;
5. Copie contract închiriere (dacă e cazul);
6. Copie certificat medical (dacă este cazul);
7.  Adeverinţe de venituri în care să se menţioneze venitul net/lună (adeverinţe salariu, cupon pensie, şomaj);
8.  Acte legal valabile care să ateste studiile solicitantului (copie);
9. Adeverinţă fisc pentru toţi membrii cu vârsta mai mare de 18 ani;
10.  Adeverinţă rol agricol pentru toţi membrii cu vârsta mai mare de 18 ani.
Alte acte pe care comisia de analiză le consideră necesare.
 
 

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.