Important, dacă dețineți mijloace de transport

By Februarie 11, 2015 668

 Contribuabilii care au înstrăinat un mijloc de transport sau care şi-au schimbat domiciliul au obligatia de a depune o declaraţie fiscală la biroul Impozite şi Taxe din cadrul unitaţii administrativ teritoriale unde au fost înregistraţi în evidenţele fiscale, în termen de 30 de zile de la modificarea survenită .
       Scaderea de la plata impozitului pentru mijloacele de transport se face în cazul înstrăinării acestora, în cazurile rezilierii contractelor de leasing înainte de ajungerea la scadenţă, în cazurile în care acestea sunt scoase din funcţiune, cât şi în cazul în care contribuabilul nu mai poate face dovada existenţei fizice.
        Pentru proprietarii de mijloace de transport, plecaţi din localitatea unde au declarat ca au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, fară să înştiinţeze despre modificarile intervenite, taxele aferente se debitează în evidenţele fiscale, urmând ca ulterior să se facă cercetari pentru a se identifica noua adresa de domiciliu urmând ca aceştia să fie urmariţi la plata (a se vedea dispozitile art.264 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal coroborat cu pct 127 din HG nr 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a legii cu modificarile şi completarile ulterioare).

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.