Primăria Mioveni angajează!

“Primăria oraşului Mioveni organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție temporar vacante de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul compartimentului Sprijin Asociații Proprietari, Fond Locativ( pe perioada concediului pentru creșterea copilului).

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:

a) perioada de depunere a dosarelor de concurs: 23.08. - 30.08.2018

b) proba scrisă va avea loc în data de 04.09.2018, ora 1000 ;

c) interviul va avea loc în data de 06.09.2018, ora 1400;   

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei oraşului Mioveni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Condiţiile de participare la concurs sunt:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în  unul din domeniile: științe administrative/științe economice/științe inginerești/științe juridice/urbanism;

- vechime de minimum 1 an în specialitatea studiilor absolvite;

- să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată2, pentru ocuparea unei funcţii publice.

Bibliografia şi actele necesare pentru dosarul de înscriere se pot obţine la tel.0348/455455, sunt publicate pe site-ul instituţiei: www.emioveni.ro şi se afişează la sediul Primăriei oraşului Mioveni.”

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.