Până în anul 2023, terenurile din cartierele Mioveni și Racovița vor fi înregistrate gratuit în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară, în cadrul Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF). Cetățenii deținători de terenuri (fermieri) sunt beneficiarii direcți ai acestui program, iar înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru se va realiza gratuit, anunță primarul Ion Georgescu.
Pentru o informare corectă legată de cadastrarea gratuită, proprietarii de terenuri din cartierul Mioveni - zonele ”Valea Bisericii”, „Strâmba”, „Sub Coastă” sunt invitați la sediul Primăriei, sâmbătă, 27 octombrie, ora 10.00, în Sala de Consiliu. Tot, sâmbătă, 27 octombrie, proprietarii de terenuri din cartierul Racovița - zonele „Șipot”, „Sălciile Roșii”, „Bălți” și „Lilieci” sunt așteptați la Casa de Cultura Racovița, de la ora 12.00, pentru a participa la ședința de informare, organizată de reprezentanții ANCPI.

GHID DE INFORMAȚII
Ce trebuie să facă cetățeanul în cazul în care pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în care acesta deține proprietăți, se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică
1. Să meargă la punctul de informare
- punctele de informare sunt organizate la sediile primăriilor de pe raza UAT-urilor în care se derulează lucrările de înregistrare sistematică sau în alte locații anunțate în timpul campaniei de informare.
2. Să meargă la Primărie cu actele de proprietate pentru a obține copii legalizate
- în cazul localităţilor unde funcţionează birouri ale notarilor publici se va face legalizarea notarială a copiilor actelor de proprietate.
3. Să pregătească actele necesare intabulării și să le înmâneze echipei de teren a executantului lucrărilor de
- actele doveditoare ale dreptului de proprietate* (Titlu de proprietate, Certificat de moștenitor, Contract de vânzare-cumpărare) în copie legalizată;
- actele de identitate, în copie;
- actele de stare civilă, în copie.
* În cazul în care actul doveditor este Titlul de proprietate emis în baza legilor proprietății, nu este necesară predarea copiei titlului de proprietate.
4. Să colaboreze cu echipa de teren a executantului lucrărilor de înregistrare sistematică, să-i permită accesul pe proprietate și să verifice datele din fișa de date care îi va fi prezentată.
5. Să meargă la Primărie după afișarea rezultatelor lucrărilor de cadastru și să verifice dacă informațiile despre proprietatea sa sunt corecte.
6. Să depună cerere de rectificare dacă datele publicate nu sunt corecte

În cadrul Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, ANCPI colectează direct sau indirect și prelucrează prin intermediul executanților lucrărilor de înregistrare sistematică, date cu caracter personal furnizate de deținători în scopul înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Informaţiile cu privire la imobile şi proprietari, posesori, alţi deţinători legali, obţinute ca urmare a realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, sunt aduse la cunoştinţa publică, în condiţiile legii, respectând criteriile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Sâmbătă, 28 mai a.c., de la ora 10.00, la Casa de Cultură Racovița va avea loc Festivalul - Concurs de Poezie, Cântec şi Teatru Francez „Anna de Noailles”, ediția a XII-a.
Concursul se va desfăşura pe patru secţiuni: recitare, solist - vocal, grup vocal și teatru/monolog, pe două categorii de vârstă (7-10 ani și 11-15 ani).
Câştigătorii vor fi răsplătiţi cu diplome și premii în bani.
 Festivalul este organizat de Asociaţia de Prietenie Mioveni-Landerneau, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, Liceul Teoretic “Iulia Zamfirescu” - Mioveni, Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia şi Centrul Cultural Mioveni.

Consiliul Local și Primăria orașului Mioveni, prin Centrul Cultural organizează sâmbătă, 14 mai a.c., începând cu ora 19.00, la Casa de Cultură Racovița, un spectacol de folclor susținut de ansamblurile „Plai de Dor” și “Dorulețul”.
Centrul Cultural Mioveni și-a propus organizarea periodică de evenimente în fililalele sale, proiect ce are în vedere atât revitalizarea vieţii culturale din toate cartierele orașului, cât și implicarea locuitorilor în aceste tipuri de activităţi, indiferent de segmentul de vârstă (copii, tineri, persoane de vârsta a treia, etc).
În data de 21 mai a.c., tot de la ora 19.00, la Clădirea Multifuncțională Colibași, va avea loc un alt spectacol, de această dată pentru locuitorii din cartierul Colibași.Cursanţii secţiilor de canto, dans modern şi chitară ale Centrului Cultural Mioveni vor da un spectacol pentru elevii Şcolii Gimnaziale „Marin Sorescu” din Racoviţa. Astfel, în data de 13 mai 2015, cu începere de la ora 11.00, scena Casei de Cultură Racoviţa va fi locul unde vor cânta artiştii pregătiţi de profesorul de canto Marius Bălan şi cei ai instructorului de chitară Levente Hamar. De asemenea, trupa de dans modern A-DANCE a instructorului Alin Mihail a pregătit pentru elevii din Racoviţa un program special.

Joi, 12 februarie, într-o ședință organizată în premieră la Casa de Cultură Racovița, consilierii locali au votat bugetul local al Mioveniului pentru anul 2015 care se ridică la aproximativ 22 de milioane de euro. Un buget al viitorului, am putea spune, având în vedere că principalele proiecte sunt noul spital, centura orașului, parcul tehnologic industrial sau muzeul Dacia, dar și alte investiții în infrastructură și educație.
Trei consilieri locali (1PP-DD şi 2 PSD), s-au abţinut la votarea  proiectului de buget pe acest an al oraşului. Cei trei consilieri locali unul PP-DD şi doi  PSD, s-au abţinut din motive obiective (sunt angajaţi la societăţile subordonate Consiliului Local) la votarea proiectului de buget pe acest an al oraşului.

Iată investițiile
 

A.   LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - buget  total 69.804.419 lei            

                                

1. Cadastru edilitar imobiliar oraş Mioveni HCL 131/2002, HCL 2/2010 - 30.000    
2. Cadastru extravilan oraş Mioveni (inclusiv planuri cadastrale) HCL 13/2004 , HCL 2/2010 - 200.000    
3. Imprejmuire Baza de Agrement - 288.129                
4. Reabilitare termică blocuri locuinţe ( anvelopare ) - 436.000                
5. Amenajare parc şi loc de joacă cartier Racoviţa  - 484.969    
6. Sala sporturilor oraş Mioveni - 16.631.909    
7. Acoperis scoala  Marin Sorescu Racoviţa - 545.800    
8. Modernizare legătură Dealul Viilor - Piscul Ilinii - 2.600.000    
9. Extindere canalizare menajeră - cart.Colibasi- 50.000    
10. Spital orăşenesc Mioveni - 33.3952.086
 11. Acoperiş tribuna I stadion orăşenesc Mioveni - 550.000    
12. Rigole, trotuare, acostamente şi accese în gospodării pe strada Nicolae Racoviceanu , oraş Mioveni - 735.206    
13. Pictură în tehnică mozaic - Catedrala Mioveni - 2.000.000
14. Modernizare str. Ivaşcu Golescu - 1.000.000                
15. Trotuare, rigole, accese şi îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe str. Miuleştilor cartier Făget - 140.000                
16.    Trotuare, rigole, accese şi îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe str. Piscul Înalt - 50.000                
17.    Trotuare , rigole, accese şi îmbrăcăminte bituminoasă str. N. Titulescu - 1.528.860
18.    Modernizare legătură str. M. Sorbul cu str. Periş Colibaşi - 670.000
19.    Parcare supraterană Piaţa Dacia - 4.075.062                
20.    Modernizare zonă  strada Pieţei cu strada Stadionului, oraş Mioveni  - 100.000                
21.    Amenajare teren sport Racoviţa ( Dealul Viilor ) - pistă de atletism + dren scurgeri apa - 2.269.091                
22.    Parc industrial zona Bemo - 1.794.420
23.    Bloc locuinţe strada 1 Decembrie, oraş Mioveni - 4.572.515                
24.    Sală multifuncţională  şcoala L. Rebreanu - 400.000
25.    Lărgire pod str. N. Racoviceanu şi regularizare viroagă - cartier Racoviţa - 450.000        -    -    
26.    Inlocuire conducta apa rece din otel cu polietilena ( de la S.C. Automobile Dacia Renault S.A- Bloc H27) - 1.388.911            27.    Extindere canalizare menajeră cartier Racoviţa- 50.000    
28.    Reabilitare spălătorie şi centrală termică Grup Şcolar - 267.841
29.    Extindere sediu Primarie oras Mioveni- corp B - 1.200.000                
30.    Extindere sistem de supraveghere video (Mioveni, Racovita, Colibasi)    - 550.000                
31.    Anvelopari cladiri culte religioase -  548.200                
32.    Teren de sport cartier Colibasi (Pleasa)    - 200.000                
33.    Amenajare curte catedrala Sfintii Apostoli Petru si Pavel - 805.166                
34.    Extindere retea de alimentare cu apa Colibasi - 40.712                
35.    Iluminat public drum de legatura DN73 D- Str. Dinicu Golescu - 21.000                
36.    Cladire multifuncţională Faget - 2.000.000                
37.    Extindere retea de alimentare cu apa Mioveni - 98.187                
38.    Extindere retea de alimentare cu apa str. Dealul Viilor - prelungire- carter Racovita - 250.000                
39.    Sistem de alimentare cu apa din puturi forate de mare adancime - 1.854.094                
40.    Alimentare cu energie electrica consumatori casnici si iluminat public zona Gubavu-Pod de fier     - 307.000                
41.    Amenajare corp C Grup Scolar Mioveni      - 400.000                
42.    Put forat si gospodarie de apa teren de sport str.Piscul Ilinii - 50.000                
43.    Regularizare paraul Adancata(str. ID Stefanescu), cartier Faget - 600.000                
44.    Extindere retea de alimentare cu gaze naturale in cartierul Clucereasa     - 604.918                
45.    Extindere retea de alimentare cu gaze naturale str. Dinicu Golescu - 40.000                
46.    Extindere retea de alimentare cu gaze naturale str. Mihail Sorbul - 60.000                
47.    Extindere retea de alimentare cu gaze naturale str. Dealul Viilor -Aleea Poienii - 430.000                
48.    Extindere retea de alimentare cu gaze naturale str. N. Racoviceanu - 90.000                
49.    Extindere retea de alimentare cu gaze naturale str. Colibasi si Manesti - 100.000                
50.    Extindere retea de alimentare cu gaze naturale B-dul Dacia , cart. Colibasi - 82.000                
51.    Extindere retea de canalizare menajera si pluviala Mioveni - 100.000                
52.    Executie rampe de acces pentru prsoane cu handicap (inclusiv sediu Primarie) - 100.000                
53.    Semnalizare rutiera in orasul Mioveni - 300.000                
54.    Legatura str. N. Racoviceanu ( Hoaga) cu B-dul Dacia - 200.000                
55.    Modernizare str. Bugeac - 1.100.000                
56.    Amenajare parcare ecologica zona bloc N1, oras Mioveni - 51.775                
57.    Imbracaminte bituminoasa str. Hanu Rosu, inclusiv parcaje adiacente (bloc V1, V2a, N2, N3, N6) - 400.000                
58.    Sistematizare str. Carol Davila zona CT3- I4 - 81.282                
59.    Imbracaminte bituminoasa str. Postei intre str. Petre Zugravu si str. Logofat Stanciu Mihoveanu - 232.381                
60.    Drum de acces zona Gubavu-pod de fier - 3.000.000                
61.    Drum de acces zona Pod Argesel - str. IC Bratianu - 2.600.000                
62.    Pod peste raul Argesel , str. Morii- cartier Racovita (trafic usor) - 1.000.000                
63.    Modernizare zona bloc A11, A12, A16, CT4a - 115.870                
64.    Consolidare fundatii estacada peste raul Argesel pe str. IC Bratianu - 15.000                
65.    Covor asfaltic pe str. Valea Neagra , cartier Colibasi - 1.550.000                
66.    Modernizare trotuare zona blocuri S1-S2-S3 - 2.119.881                
67.    Covor asfaltic str. N. Racoviceanu  - 2.390.040                
68.    Covor asfaltic strazi oras Mioveni  - 600.000                
69.    Aparare mal canal colector zina parcare Poarta 8, str. 7 Septembrie 1485- 100.000                
70.    Aparare mal din gabioane pe raul Argesel (zona pod) str. IC Bratianu - 100.000                
71.    Imprejmuire şi amenajare  cimitir Clucereas - 8.200                
             
B. LUCRARI NOI - buget total 6.169.372 lei

                                
1.    Montat instalatie de filtroventilatie in punctul de comanda subsol Primarie - 40.000                
2.    Amenajare adapost protectie civila subsol Catedrala Ortodoxă Mioveni - 180.000                
3.    Anvelopare cladiri Liceu Tehnologic Mioveni - 60.000                
4.    Anvelopare Liceu Iulia Zamfirescu    - 60.000                
5.    Proiectare si executie retea de alimentare cu gaze naturale Spital Racovita     - 500.000                
6.    Amenajare teren de sport Clucereasa - 450.000                
7.    Extindere iluminat public str. G-ral Lacatusu , cartier Racovita - 42.415                
8.    Extindere retea de alimentare cu energie electrica si iluminat public DN73D cartier Racovita , pompe     - 434.000                
9.    Extindere retea de joasa tensiune si iluminat public oras Mioveni    - 60.000                
10.        Amenajare piata volanta in zona blocului H26 - 30.000                
11.        Extindere retea de joasa tensiune str. Dinicu Golescu I    - 100.000                
12.        Extindere retea de alimentare cu gaze naturale str. 7 Septembrie 1485     - 42.000                
13.        Extindere retea de alimentare cu gaze naturale str. D. Golescu(Gorneanu) - 80.000                
14.        Extindere retea de alimentare cu gaze naturale str. Dealul Viilor - 90.000                
15.        Amenajare cismea teren de fotbal str. Dinicu Golescu - 40.000                
16.        Semaforizare intersectie B-dul Dacia - str. Mioritei - 100.000                
17.        Semaforizare intersectie - B-dul Dacia - str. Inv. Al. Popescu - 55.000                
18.        Semaforizare intersectie str. Petre Zugravu - str. Mioritei - 60.000                
19.        Put forat si fantana zona bl. H4-H5     - 100.000                
20.        Amplificare PTAB Stadion Orasenesc Mioveni - 300.000                
21.        Colectare ape pluviale str. Mihail Sorbul , cartier Colibasi - 68.825                
22.        Sistematizare zona Dispensar Uman - 150.000                
23.    Amenajare accese la proprietati cu realizarea scurgerii apelor pluviale str.Cătrăbocului si Ivascu Golescu    - 650.000                
24.        Legatura str. Valea Neagra cu str. Mihail Sorbul - 239.550                
25.        Sens giratoriu intersectie str. 7 Septembrie 1485- str. Parasti - 400.000                
26.        Relocare punct de oprire Mioveni Halta de la km 117 + 500 la km 119 + 80 , sectia de circulatie nr.108 Golesti- Campulung- 100.000                
27.        Drum incinta scoala Marin Sorescu     - 450.000                
28.        Montare structura inchideri laterale tribuna I    - 576.467                
29.        Montare pergola retractabila tribuna I    - 591.115                
30.        Put forat si cismea pe str. Morii - 120.000                
    
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII - buget total 1.650.000    lei        
                                
1.    Planuri urbanistice generale, zonale si de detaliu - 50.000                
2.    Achiziţionare terenuri - 1.000.000                
3.    Studii şi proiecte mediu - 50.000                
4.    Studii şi proiecte străzi - 50.000
5.    Studii si proiecte gospodărie comunală  - 50.000                
6.    Dotări piata Dacia (corp vechi) - 300.000                
7.    Generator electric     - 150.000
        

Pagina 1 din 2

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.