Instituția Avocatului Poporului Pitești aduce la cunoștință cetățenilor din județul Argeș că, începând de azi, Biroul teritorial Pitești al instituției Avocatul Poporului nu mai dispune de un spațiu public de lucru. Situația va fi reglementată cu sprijinul autorităților județene care au competența legală să sprijine instituția Avocatul Poporului în acest sens. În sediul în care funcționa Avocatul Poporului de pe strada Garoafelor, din Pitești (în cartierul Eremia Grigorescu) va fi amenajat laboratorul de analize medicale pentru depistarea Coroanvirus.

"Întrucât, Consiliul Județean Argeș a solicitat biroului nostru să eliberăm locația pentru a putea permite desfășurarea lucrărilor de amenajare a laboratorului de analize medicale moleculare și instalarea aparatului dedicat (Real Time PCR) și pentru că am înțeles importanța vitală pentru comunitatea argeșeană a acestui aparat în lupta pe care o ducem toți, în mod solidar, împotriva virusului CoVid19, am procedat la eliberarea locației, deși ne aflam sub dispozițiile în vigoare a unei hotărâri de consiliu județean care nu a fost revocată.
Din discuțiile informale pe care le-am avut cu autoritățile locale și centrale avizate și de notorietate în materie, am primit asigurări că punerea în funcțiune a laboratorului de analize medicale moleculare, în această locație, nu reprezintă niciun risc pentru sănătatea publică. Până la atribuirea unui nou spațiu necesar funcționării Biroului teritorial Pitești al instituției Avocatul Poporului, rămânem la dispoziția cetățenilor care ne pot contacta pe următoarele căi: telefonic – 0248 211 101 sau pe email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. a transmis Avocatul Poporului Pitești, Mihaela Stănciulescu.

 

Avand in vedere prevederile OUG nr. 30/21.03.2020 privind sustinerea somajului tehnic de catre stat  si prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invataman, AJOFM Arges va face cunoscut faptul ca, incepand cu data de 23.03.2020, a infiintat o linie telefonica speciala pentru oferirea de informatii specifice.

Numarul de telefon este 0248 222421.
De asemenea, informatii pot fi solicitate si la adesele de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Guvernul a decis să asigure plata şomajului tehnic în proporţie de 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut, a declarat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban.

Ce este Șomajul TEHNIC și cum se acordă

Pe perioada stării de urgentă, instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul Romaniei, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

De prevederile menționate mai sus, beneficiază salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:

a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor.

Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Plata indemnizației în cazul angajatorilor de la pct. (b) se va realiza în baza unei declarații pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației de șomaj tehnic, angajatorii depun, prin poșta electronică, la agenţia pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la OUG 30/2020, însoțită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară. Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor de șomaj se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

Din motive de siguranta  medicala legate de prevenirea raspandirii si infectarii cu COVID -19,
Casa Judeteana de Pensii Arges anunta ca INCEPAND CU DATA DE 18.03.2020, pe toata durata decretarii starii de urgenta, completeaza masurile luate anterior cu urmatoarele masuri:

Inregistrarea cererilor de deschidere a drepturilor de pensie se va realiza telefonic, la numerele 0248.610.115  si 0248.222.393 sau pe e-mail la adresele: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Aceasta inregistrare va consta in preluarea datelor personale si a numarului de telefon de catre un operator, care va comunica numarul de inregistrare solicitantului, urmand ca ulterior, documentatia in original (cartea de munca, adeverintele privind sporurile permanente si conditiile superioare de munca si alte documente prevazute de normele de aplicare a legii) si in copie (actele de stare civila, cartea de munca, etc), sa fie transmisa in plic sigilat, prin intermediul CN Posta Romana SA, cu confirmare de primire.

In perioada sus mentionata, in situatia copiilor urmasi care implinesc varsta de 16 ani in perioada suspendarii cursurilor scolare, le aducem la cunostinta ca plata pensiei nu va fi suspendata. Acestia vor avea obligatia sa prezinte adeverinta din care sa rezulte ca urmeaza cursurile scolare in anul scolar 2019 – 2020, in termen de 30 de zile de la data expirarii starii de urgenta.

Având în vedere Hotărârea nr. 6/09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a Covid-19 și ultimele comunicări oficiale ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență legate de măsurile pentru prevenirea răspândirii Covid-19, astăzi 12 martie 2020,

OAMGMAMR Filiala Argeș a dispus următoarele:

1. Suspendarea programului cu publicul începând cu data de 13 martie 2020, până la o dată ce va fi anunțată ulterior. Excepție vor face situațiile în care se impune prezența membrilor la Filiala Argeș a OAMGMAMR. În aceste situații se vor face programări prin intermediul adresei de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. cu menționarea explicită a motivului.

2. Continuarea procesului de eliberare a avizului anual, care se va face prin corespondență online, prin intermediul adresei de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., unde membrii Filialei Argeș vor trimite în format pdf (scanat) documentele necesare eliberarii avizului anual și cererea pentru eliberarea avizului anual, care se descarcă de pe site-ul filialei http://oammr-arges.ro/wp-content/uploads/2019/10/Cerere-aviz-anual.pdf.

După verificarea cererii și a documentelor trimise de solicitant, dacă acestea îndeplinesc condițiile legale de obținerea avizului, Filiala Argeș a OAMGMAMR va trimite avizul solicitantului prin e-mail, în format pdf.

Originalul avizului va putea fi ridicat de titular după expirarea măsurilor pentru prevenirea răspândirii coronavirusului și reluarea activităților cu publicul.

3. Continuarea activității pentru eliberarea altor documente, decât cel prevăzut la pct.2, se va face face programat, prin intermediul adresei de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. cu menționarea explicită a solicitării.

4. Suspendarea tuturor activităților de educație profesională continuă organizate de OAMGMAMR Filiala Argeș. Membrii filialei au la dispoziție platforma de cursuri online https://oamr-emc-arges.ro/.

Plata cotizațiilor de membru se va efectua prin transfer bancar în contul RO48BREL0002001799710100, LIBRA INTERNET BANK.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon/fax 0348 401 082, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00.

 

Tinerii dinamici care îşi doresc o carieră militară trebuie să știe că a început întocmirea dosarelor de candidat pentru instituţiile militare de învăţământ liceal, postliceal şi universitar. Înscrierile pentru anul şcolar 2019-2020 se fac până la 1 martie 2019.
Biroul Informare - Recrutare, din cadrul ministerului Apărării Naționale, îi anunţă pe cei care vor să îmbrăţişeze profesia militară că au început înscrierile pentru instituțiile militare.
Până la 1 martie au loc recrutări pentru învățământul universitar, postliceal și liceal militar.

Primul pas este vizita medicală, după care se vor depune documentele necesare în dosarul de candidat (obligatoriu acte de identitate si de studii, cazier).

Mai multe informații și consiliere pot fi găsite la birourile informare - recrutare din cadrul centrelor militare județene și de sector, unde candidaţii trebuie să se prezinte cu cartea de identitate. Pentru liceul militar, tânărul trebuie să fie de dintre părinți sau tutorele legal.
Criterii de recrutare în şcolile militare

Admiterea în învățământul universitar militar de formare a ofițerilor (cu durata între 3 şi 6 ani). Se pot înscrie:

- elevii din clasele a XII-a, precum și tinerii care sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat și care vor împlini cel mult 30 de ani (24 pentru piloți) în anul 2019.

Admiterea în învățământul postliceal militar de formare a maiștrilor militari (cu durata de 2 ani). Se pot înscrie:

- elevii din clasele a XII-a, precum și tinerii care sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat și care vor împlini cel mult 30 de ani în anul 2019.

Admiterea în învățământul postliceal militar de formare a subofițerilor (cu durata de 1 an). Se pot înscrie:

- soldații/gradații profesioniști care sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau care vor face dovada obținerii diplomei până la concursul de admitere) și care vor împlini cel mult 35 de ani în anul 2019, cu o vechime în serviciu de cel puțin 2 ani până la data organizării concursului de admitere și calificativul cel puțin ”Bun” în aprecierea de serviciu din ultimii 2 ani;

- elevii din clasele a XII-a și tinerii care sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat și care vor împlini cel mult 35 de ani în anul 2019.

Colegiile naționale militare (licee militare cu specializare matematică-informatică și durata de 4 ani) se pot înscrie:

- elevii din clasele a VIII-a sau absolvenții care nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ liceal sau profesional, cu vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul 2019.

Selecționarea candidaților recrutați constă în susținerea unor probe psihologice și fizice. Fiecare candidat recrutat va fi planificat pentru parcurgerea probelor de selecție și va fi anunțat cu privire la data prezentării la centrul zonal de selecție și orientare de care aparține.

Număr de locuri în învăţământul militar 2019 - 2020

OFIȚERI - 893 locuri

1. Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, Sibiu (3 ani): 264 locuri
2. Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă", Brașov (3 ani): 184 locuri
3. Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Constanța (4 ani): 108 locuri
4. Academia Tehnică Militară, București (4 ani): 219 locuri
5. Institutul Medico-Militar (5-6 ani): 110 locuri din care: 60 - prin Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti (40 medicină generală, 10 medicină dentară, 10 farmacie) şi 50 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş (medicină generală)
6. Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București (3 ani): 8 locuri

MAIȘTRI MILITARI – 678 locuri

1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre "Basarab I" din Piteşti (2 ani): 313 locuri
2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene "Traian Vuia" din localitatea Boboc, judeţul Buzău (2 ani): 245 locuri
3. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral I. Murgescu" din Constanța (2 ani): 120 locuri
NOTĂ: La maiștri militari, un procentaj de cel mult 25% din numărul de locuri este rezervat absolvenților din acest an ai colegiilor naționale militare.

SUBOFIȚERI - 399 de locuri

1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre "Basarab I" din Piteşti (1 an): 323 locuri
2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene "Traian Vuia" din localitatea Boboc, judeţul Buzău (1 an): 76 locuri

COLEGII NAȚIONALE MILITARE - 600 locuri

1. Colegiul Naţional Militar ”Mihai Viteazul”, din Alba Iulia, județul Alba -120 locuri
2. Colegiul Naţional Militar ”Dimitrie Cantemir”, din Breaza, județul Prahova -120 locuri
3. Colegiul Naţional Militar ”Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava -120 locuri
4. Colegiul Naţional Militar ”Tudor Vladimirescu” din Craiova, județul Dolj -120 locuri
5. Colegiul Naţional Militar ”Alexandru Ioan Cuza” din Constanța, județul Constanța -120 locuri

Candidaţii pot obţine informaţii suplimentare de la birourile informare - recrutare din cadrul centrelor militare județene și de sector de care aparțin cu domiciliul.
Adrese și numere de telefon, găsiți AICI

Pagina 1 din 4

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.