În perioada 24-27 august 2018, la Mioveni,  se vor efectua servicii de dezinsecţie pentru combatere căpușelor  din  spațiile verzi, dar  si dezinfecție pe  platformele  pentru colectarea deșeurilor din Orașul Mioveni.
Activitatea de dezinsecţie si dezinfectie este realizată de firma SC CORAL IMPEX SRL, conform contractului de concesiune a serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în Oraşul Mioveni.
Acţiunea se desfaşoară în conformitate cu prevederile OMS 119/2014 şi cu recomandările Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru microbiologie şi imunologie Cantacuzino.
Produsele folosite se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană de Ministerul Sănătaţii şi fac parte din grupele Xn (gr. III), respectiv Xi (gr. IV) de toxicitate.
Substanţa folosită pentru dezinsecţie este:
- Parainsect CE - cu substanţa activă Lambda Cyhalotrin.
Suplimentar pot fi folosite şi alte substanţe.
Măsuri de prim ajutor în caz de:
- inhalare: se va duce pacientul la aer proaspăt.
- contact cu pielea: se va spăla din abundenţă imediat şi cu atenţie cu apă şi săpun.
- contact cu ochii: se va spăla imediat cu apă cel puţin 15 minute.
- înghiţire: NU se provoacă voma, nu există antidot, este necesar un tratament simptomatic.
În toate situaţiile se va consulta medicul.
Pentru ca serviciile de dezinsecţie să fie eficiente, acestea trebuie efectuate în mod unitar la nivelul întregii localităţi, atât pe domeniul public, cât şi privat.
În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfaşurarea acestei acţiuni, perioada de efectuare a activităţii de dezinsecţie şi deratizare va fi prelungită până la o dată ce va fi comunicată ulterior.

Conducerea Primăriei Mioveni a decis ca duminică, 5 august, să închidă Piaţa Agroalimentară “Dacia”. Măsura este necesară pentru a se efectua lucrări de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi de reparaţii curente. Programul va reveni la normal luni, 6 august 2018.

De ieri a început și programul de dezinsecţie, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al oraşului, în scări de bloc, gospodării individuale și clădiri ale instituțiilor publice şi de învăţământ. Acesta se va finaliza pe 5 august, dacă vremea o va permite.
Cetățeni sunte atenționații să supravegheze cu atenţie copiii şi animalele de companie pentru a nu intra în zonele unde se vor pulveriza aceste substanțe, deoarece contactul repetat şi prelungit al substanţelor cu pielea şi ochii poate cauza iritaţii. Substanţele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătăţii şi fac parte din grupele Xn (III) şi Xi (IV) de toxicitate.
MĂSURI DE PRIM AJUTOR ÎN CAZ DE:
-inhalare: se va duce pacientul la aer proaspăt
-contact cu pielea: se va spăla din abundență imediat și cu atenție cu apă și săpun
-contact cu ochii: se va spăla imediat cu apă cel puțin 15 minute
-înghițire: NU se provoacă voma, nu există antidot, este necesar un tratament simptomatic. În toate situațiile se va consulta medicul.
RECOMANDĂRI:
-Timp de 2 ore după efectuarea tratamentelor de dezinsecţie să nu circulaţi pe scara blocului
-După 2 ore de la efectuarea tratamentelor se va aerisi toată zona tratată timp de minimum 2 ore
-Persoanele cu probleme respiratorii, cardiace sau astmatice sunt rugate să se deplaseze pe domeniul public doar după 4 ore de la efectuarea tratamentelor
-În cazul în care sesizaţi miros specific de substanţă, este recomandată aerisirea imediată a încăperii.
Apicultorii sunt atenționați ca, în perioada menţionată, să ia toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine. În caz contrar, Primăria orașului Mioveni şi SC Coral Impex SRL (firma care desfășoară acțiunea de dezinsecţie, dezinfecție și deratizare) sunt absolvite de orice responsabilitate.

Pagina 2 din 2

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.