Băsescu, plângere împotriva Guvernului

By Ianuarie 26, 2015 2192

Fostul președinte Traian Băsescu a trimis Guvernului o plângere administrativă prealabilă în care avertizează că se va adresa instanțelor judecătorești dacă nu i se acordă în folosință gratuită o locuință de protocol, cu destinația de reședință și un cabinet de lucru, drepturi care i se cuvin în calitate de fost șef al statului.

"Subsemnatul Băsescu Traian, în calitate de fost șef al statului român, în temeiul art. 1 alin. 1, art. 2 lit. g, h, i, m și n, respectiv art. 7 și art. 8 din Legea nr. 554/ 2004 privind contenciosul administrativ, formulez prezenta Plângere Administrativă Prealabilă împotriva refuzului autorităților de atribuire a folosinței gratuite a unei locuințe de protocol, cu destinația de reședință și a unui cabinet de lucru, drepturi care mi se cuvin în calitate de fost președinte la României", se arată în plângerea lui Traian Băsescu.

Fostul președinte arată că la data de 21 decembrie 2014 și-a încheiat cel de-al doilea mandat prezidențial de 5 ani și anterior finalizării mandatului, respectiv la data de 30 septembrie 2014, în conformitate cu Legea nr. 406/ 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român și HG nr. 1241/ 2001 privind stabilirea modalităților de exercitare a drepturilor prevăzute de Legea nr. 406/2001, a solicitat RAAPPS și Secretariatului General al Guvernului următoarele: "folosința gratuită a unei locuințe de protocol cu destinația de locuință și folosința gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinet de lucru".

În urma corespondenței dintre cele două instituții, RAAPPS, prin adresa nr. 12495/10.10.2014 trimisă către SGG, concluzionează că "imobilul care îndeplinește criteriile de atribuire a destinației de reședință oficială, așa cum sunt reglementate prin HG nr. 561/ 1991, cu modificările și completările ulterioare, este Vila IA cu terenul aferent, situată în sat Snagov, comuna Snagov, str. Florilor nr. 151, județul Ilfov".

În continuarea RAAPPS, prin scrisoarea nr. 14546 din 21.11.2014 adresată SGG, având în vedere și adresa Serviciului de Pază și Protecție (SPP), a stabilit că "imobilele care îndeplinesc în acest moment condițiile impuse de actele normative în vigoare pentru a avea destinația de reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român sunt: vila IA cu o suprafață utilă de 324 mp și 9.900 mp curte; vila 11 cu o suprafață utilă de 2.189 mp și 27.412 mp curte".

Traian Băsescu precizează că la această concluzie s-a ajuns prin vizionarea a 6 imobile, de către reprezentanții RAAPPS și SPP, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale consacrate de HG nr. 1000/1999 privind modificarea și completarea HG nr. 561/1999 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a imobilelor cu destinația de reședințe oficiale și a celorlalte locuințe de protocol.

În paralel cu corespondența purtată între instituțiile implicate în această procedură legală (RAAPPS, SGG și SPP), în data de 9 decembrie 2014, RAAPPS a comunicat Administrației Prezidențiale — Cancelaria Președintelui României, demersurile realizate pentru aplicarea Legii nr. 406/2001, anexând și un tabel cu 7 imobile ce ar fi putut face obiectul atribuirii unei locuințe de protocol.

Ca urmare a acestei adrese s-a realizat o vizionare a celor 7 imobile, împreună cu reprezentantul RAAPPS și SPP vizându-se în principal aspectele legale cu privire la securitatea clădirii și a demnitarului, dar și starea tehnică aparentă, stabilindu-se de comun acord: imobilele de la pct. 1,2,3,4 și 5 din anexa de la adresă nu corespund criteriilor legale precizate de HG nr. 1000/1999; imobilele de la punctele 6 și 7 corespund acestor criterii (Vila 11 și Vila IA, ambele situate în Snagov), urmând ca RAAPPS să evalueze starea tehnică reală și să decidă conform normelor legale.

În consecință, s-a solicitat RAAPPS să precizeze care dintre cele două imobile de la punctele 6 și 7 urmează a fi puse la dispoziția subsemnatului, în calitate de fost șef al statului român.

Fostul șef al statului mai spune că RAAPPS trebuia să propună unul dintre cele două imobile (pozițiile 6 și 7 — poziții pentru care există și avizul SPP), însă nici până în prezent nu i s-a atribuit, conform legii, folosința gratuită a unei reședințe și a unui cabinet de lucru.

"În concluzie reiterez cererea mea, întemeiată pe dispozițiile legale menționate în prezenta plângere prealabilă, solicitând:
atribuirea în calitate de fost șef a statului român a folosinței gratuite a unei locuințe de protocol cu destinația de locuință și a unui spațiu cu cu destinația de cabinet de lucru, în conformitate cu art. 2 lit. a și art. 4 alin. 2 și 3 din Legea nr. 406/ 2001, respectiv art. 1 alin. 1 și 2 și art. 6 alin. 1 din HG nr. 1214 /2001 atribuirea acestor spații să se realizeze cu respectarea condițiilor legale referitoare la o reședință oficială așa cum sunt stabilite prin HG nr. 1000/ 1999 și HG nr. 561/ 1999. De asemenea, atribuirea acestor spații să se facă în mod rezonabil și cu interpretarea cu bună-credință a dispozițiilor legale având în vedere faptul că, potrivit legii, toate cheltuielile de întreținere și funcționare vor fi suportate de subsemnatul", se mai arată în plângerea lui Traian Băsescu.

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.