Lege care va face dreptate Bisericii Ortodoxe!

Comisia Juridică a Camerei Deputaților va dezbate în curând o inițiativă legislativă semnată de deputatul Mircea Drăghici. Este vorba despre propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare (Plx nr. 320/2020)
 Propunerea privește clarificarea situației juridice delicate a cimitirelor parohiale care au fost introduse abuziv în inventarul domeniului public local, urmare intrării în vigoare a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.
Conform proiectului,  „Toate cimitirele parohiale, precum şi lăcașurile de cult şi casele parohiale, împreună cu terenul aferent, introduse abuziv în inventarul domeniului public local, respectiv a acelor imobile care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, nu se aflau în inventarul domeniului public local, ci erau deținute şi se aflau în evidențele unităţilor de cult se radiază din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului/ orașului/ comunei”.

"În eventualitatea în care propunerea legislativă este adoptată de către Parlament, radierea cimitirelor parohiale din inventarul domeniului public local urmează să se facă într-un termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi. Demersul legislativ al parlamentarului Mircea Drăghici Încerc să vin în sprijinul unităților de cult ale Bisericii Ortodoxe Române, să îndrept o nedreptate care a fost făcută la un moment dat. Ar fi de mare însemnătate ca această modificare să fie adoptată de colegii mei parlamentari, pentru că deja în unele localități din țară, consiliile locale au început deja demersurile legale de înscriere în cartea funciară a cimitirelor trecute abuziv în inventarul domeniului public local în baza Legii nr. 213/1998. În absența oricărui act de proprietate sau a altui act doveditor, ignorând prevederile legale anterior enunțate, numeroase consilii locale au trecut în inventarul domeniului public local cimitirele parohiale din localitățile respective, considerându-se, fără niciun temei, ca fiind cimitire comunale sau orășenești. Mai mult, în inventarul domeniului public au fost trecute chiar lăcașuri de cult şi case parohiale, considerându-se, de asemenea fără temei legal, că acestea sunt clădiri publice.
    În această modalitate, practic, în mod abuziv și injust, Biserica Ortodoxă Română a fost expropriată de un număr însemnat de imobile. Astfel, urmare interpretării greșite a acestor acte normative, până în prezent, peste 3.600 de cimitire parohiale au fost trecute în inventarul public al comunelor și orașelor", a subliniat deputatul Mircea Drăghici.


Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.