Plăți online la Consiliul Județean Argeș

De astăzi, 15.11.2021, toate plățile către Consiliul Județean Argeș se pot face electronic, cu cardul, în cadrul serviciilor online oferite cetățenilor.
Plata se poate face accesând site-ul Consiliului Județean Argeș, www.cjarges.ro, Servicii Online/plationline. De aici se intră pe platforma ghiseul.ro, plată fără autentificare.
Prin intermediul platformei ghiseul.ro se pot achita următoarele taxe:
•    Chirii/redevențe
•    Contribuții pentru întreținerea copiilor
•    Dobânzi
•    Penalități și amenzi
•    Rate aferente contractelor de vânzare-cumpărare
•    Tarif închiriere sală de conferințe a Consiliului Județean Argeș de către persoane juridice - altele decât fundațiile, O.N.G.-urile, partidele politice, precum și instituțiile care nu au activitate în județul Argeș
•    Tarif închiriere sală de conferințe a Consiliului Județean Argeș - fundații, O.N.G.-uri și partide politice
•    Tarif închiriere sală de conferințe a Consiliului Județean Argeș - instituții de cultură, învățământ, sănătate și instituții publice cu activitate în județul Argeș
•    Tarif pentru eliberarea licențelor de traseu județean
•    Tarif pentru înlocuirea licenței de traseu
•    Taxa pentru eliberarea certificatului urbanism - în mediul urban
•    Taxă cazare în unitățile SJP Salvamont Argeș - taxă cazare Sboghitești
•    Taxă cazare în unitățile SJP Salvamont Argeș - taxă cazare Cota 2000 paturi duble
•    Taxă cazare în unitățile SJP Salvamont Argeș - taxă cazare Cota 2000 paturi suprapuse
•    Taxă cercetare documente
•    Taxă eliberare filă copiată xerox, anexă la actul oficial eliberat
•    Taxă eliberare adeverințe care atestă situații privind exproprieri, restituiri de imobile, compensări, domeniul public sau privat al județului, etc.
•    Taxă eliberare copii xerox
•    Taxă eliberare copii xerox planuri/transe
•    Taxă eliberare copii xerox ,,CONFORM CU ORIGINALUL" planuri/transe
•    Taxă eliberare copii xerox ,,CONFORM CU ORIGINALUL" de pe documente solicitate în baza Legii 544/2001
•    Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism
•    Taxă pentru eliberarea avizului arhitectului șef pentru documentații de urbanism
•    Taxă pentru eliberarea certificatului de urbanism - în mediul rural
•    Taxă pentru eliberarea de copii heliografiate de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deținute de Consiliul Județean Argeș
•    Taxă pentru emiterea autorizației de amenajare
•    Taxă pentru emiterea autorizației de construire - pentru alte construcții
•    Taxă pentru emiterea autorizației de construire - pentru clădire rezidențială sau clădire-anexă
•    Taxă pentru emiterea autorizației pentru lucrări de organizare de șantier
•    Taxă pentru emiterea avizului de oportunitate pentru inițierea unui Plan urbanistic zonal
•    Taxă pentru emiterea de urgență a autorizației de construire/desființare
•    Taxă pentru formulare tipizate
•    Taxă pentru prelungirea autorizației de construire/desființare
•    Taxă prelungire certificat de urbanism
•    Taxă pt. avizarea documentațiilor de urbanism
•    Taxă reconstituire/legare unități arhivistice (dosare) urmare copierii planurilor
•    Taxă studiu/fotocopiere/ microfilmare a planurilor sau schițelor tehnice
•    Taxă de asistență eveniment sportiv montan
•    Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice.

În cadrul proiectului de informatizare al județului Argeș, până la această oră, 24 de primării au fost înscrise în platforma ghiseul.ro pentru plata online, în diferite stadii de implementare: Albota, Băbana, Bradu, Budeasa, Bughea de Jos, Căldăraru, Ciofrângeni, Dârmănești, Dragoslavele, Leordeni, Lerești, Mărăcineni, Merișani, Mihăiești, Mioveni, Moșoaia, Mușătești, Poienarii de Argeș, Priboieni, Schitu Golești, Stîlpeni, Suseni, Topoloveni, Valea Mare Pravăț.

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.