România Educată a lui Iohannis, asumată în ședința de guvern. Care sunt țintele pentru elevi și profesori

Într-o şedinţă prezidată de președintele Klaus Iohannis, Guvernul a adoptat memorandumul de implementare a proiectului, împreună cu o serie de obiective care să aducă mai aproape reforma în sistemul de învăţământ. Printre măsuri se numără şi modificări importante privind examenele naţionale. Bacalaureatul ar putea fi acelaşi pentru învăţământul teoretic şi cel profesional şi vocaţional. În octombrie şi noiembrie ale acestui an, Executivul doreşte să organizeze consultări cu partenerii sociali, reprezentanţi ai asociaţiilor de părinţi, ai mediului economic şi organizaţiilor neguvernamentale, ai comunităţilor locale, ai altor autorităţi/ entităţi publice, elevi, studenţi, profesori, experţi, pentru definitivarea pachetului legislativ.  Un obiectiv vizează și salarizarea cadrelor didactice. Se analizează dacă statutul profesorilor va fi încadrat în noua lege a educației sau va fi legiferat de sine stătător.

În proiect sunt precizate şi ţinte pentru învăţământ. În ceea ce priveşte educaţia timpurie, ţintele sunt următoarele: până în 2025, există un curriculum naţional pentru toate nivelurile de educaţie timpurie; până în 2030, 30% dintre copiii cu vârsta de până la 3 ani participă la o formă de educaţie antepreşcolară; până în 2030, cel puţin 96% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi vârsta pentru înscrierea obligatorie la şcoala primară participă într-o formă de educaţie timpurie.

- până în 2025, se va trece la aplicarea unui model de proiectare a curriculumului bazat pe competenţe la toate nivelurile de învăţământ preuniversitar;

- până în 2025, va fi implementat şi aplicat sistemul portofoliilor educaţionale, care să permită o mai bună monitorizare a evoluţiei copilului pe durata şcolarizării - acesta include, printre altele, catalogul electronic, observaţiile consilierilor şcolari, evaluări de profil şi recomandări de recuperare etc.;

până în 2030, vor fi dezvoltate servicii de consiliere pentru elevi, cu rolul de a facilita tranziţia spre învăţământul secundar superior, reducerea abandonului şcolar şi promovarea stării de bine în comunităţile de educaţie - va fi asigurat minimum un consilier la fiecare 500 de elevi;

până în 2030, rata de părăsire timpurie a şcolii va scădea, până la un nivel de cel mult 10%; reducerea ratei analfabetismului funcţional cu 50% (până la un nivel de cel mult 20%) până în 2030.

Pentru învăţământul superior ţintele sunt:

- până în 2030, 20% dintre absolvenţii primelor două cicluri de învăţământ superior (licenţă şi master) vor participa la programe de mobilitate externă;

- până în 2030, cel puţin 40% dintre tinerii de 30-34 de ani vor fi absolvenţi de studii superioare;

- în 2030, în România, studiază cel puţin 10% studenţi internaţionali (din totalul studenţilor înmatriculaţi);

- în 2030, minimum 30% din totalul cursurilor din învăţământul superior vor fi opţionale, oferind studenţilor posibilitatea de a îşi particulariza şi adapta formarea la complexităţile în creştere ale pieţei muncii.

Între propunerile din proiect se numără dreptul liceelor teoretice, vocaţionale şi profesionale de a organiza examene de admitere, conform unei metodologii stabilite de către Ministerul Educaţiei.

“Elevii de clasa a VIII-a au dreptul de a se înscrie la examenul de admitere, iar cei care primesc o ofertă de studiu ca urmare a promovării acestuia, nu mai trebuie în mod obligatoriu să participe la Evaluarea Naţională”, se arată în proiect.

Învăţământul secundar superior sau liceal se poate derula în licee teoretice, vocaţionale şi profesionale pentru elevii claselor IX-XII.

“Transferul între cele trei filiere ale învăţământului secundar superior se poate face anual, în baza unor examene competitive, în funcţie de numărul de locuri existente, înainte de atingerea capacităţii maxime de şcolarizare. (...) Transferurile nu se pot face în clasa a IX-a sau după începutul clasei a XII-a”, se arată în raport.

Modificări privind Bacalaureatul

 

O altă propunere este Bacalaureatul unitar care măsoară competenţele elevilor în domenii-cheie.

“Accesul în oricare formă de studiu de licenţă se face în baza bacalaureatului, cu posibilitatea organizării de testări suplimentare de către universităţi pentru admitere”, prevede documentul.

În proiect se propun şi modificări în ceea ce priveşte arhitectura guvernanţei la nivel judeţean. Între aceste modificări se numără faptul că actualele Inspectorate Şcolare Judeţene vor trece de la rolul de control la cel de sprijin şi de administrare a sistemului judeţean de educaţie. Denumirea acestor structuri se modifică în Centre Judeţene pentru Învăţământul Preuniversitar (CJ-IP).

 

 "Astăzi este o zi extrem de importantă pentru viitorul educaţia din ţara noastră. Împreună înaintăm decisiv către implementarea proiectului România Educată. Vă mulţumesc pentru colaborarea de până acum şi sunt convins că veţi depune toate eforturile astfel încât să schimbăm în bine sistemul de învăţământ românesc. Reforma acestuia este obligatorie dacă vrem ca generaţiile viitoare să beneficieze de educaţie de calitate şi de şanse reale pentru a fi competitivi pe piaţa muncii în continuă şi rapidă schimbare. (...) Proiectul 'România Educată' este unul foarte aproape de sufletul meu, cred că este deopotrivă o oportunitate istorică, dar şi o mare responsabilitate pentru actuala clasa politică de a genera schimbări pe termen nu doar de a rezolva problemele specifice unui singur ciclu electoral", a spus şeful statului, la începutul şedinţei de Guvern pe care o prezidează.

"Guvernul României îşi asumă, prin prezentul memorandum, obiectivele şi ţintele strategice în domeniul educaţiei stabilite prin proiectul 'România Educată', ceea ce va determina accelerarea procesului de reformă a educaţiei româneşti şi va crea premisele asigurării stabilităţii şi credibilităţii sistemului educaţional. Pentru implementarea proiectului 'România Educată', în cadrul căruia sunt clar identificate domeniile prioritare, ţintele, obiectivele şi direcţiile de acţiune, este necesar să se elaboreze un pachet legislativ, astfel încât documentele de politici publice, rapoartele tematice şi acţiunile asociate, rezultate din procesul de dezbatere şi consultare aferente proiectului 'România Educată', să fundamenteze legiferarea unui nou model de guvernanţă în educaţie, capabile să răspundă nevoilor educaţionale şi economice ale unei lumi moderne, globale, competitive, puternic tehnologizate şi digitalizate", se arată în documentul citat de Agepres.

Potrivit memorandumului, reformele preconizate prin proiectul ”România Educată„, concordante cu măsurile prevăzute în programul de guvernare 2021-2024, sunt elaborate în acord cu Recomandările Specifice de ţară ale Comisiei Europene şi cu Programul Naţional de Reformă şi au nevoie de finanţări adecvate din surse multiple: Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, programe operaţionale europene 2014-2020 şi 2021-2027, bugetul central, bugetele locale, parteneriate public-private, fonduri nerambursabile, finanţări SEE, contribuţii ale firmelor private.

Domeniile prioritare de acţiune din cadrul proiectului ”România Educată” sunt: cariera didactică; managementul şi guvernanţa; finanţarea sistemului de învăţământ preuniversitar; infrastructura sistemului de educaţie; curriculum şi evaluare centrate pe rezultate; educaţie incluzivă de calitate pentru toţi copiii; alfabetizarea funcţională; promovarea educaţiei STEAM (science, technology, engineering, arts and mathematics); digitalizare; rezilienţă.

Memorandumul cuprinde şi termene asumate de Guvern pentru implementarea proiectului. Astfel, se urmăreşte constituirea, până la 1 august, a unui grup de lucru interministerial coordonat de prim-ministru, care va elabora rapoarte trimestriale de monitorizare a implementării proiectului "România Educată".

Totodată, se propune adoptarea, până la 10 septembrie, a unei hotărâri de Guvern privind aprobarea planului de acţiune, cu termene şi responsabilităţi, pentru implementarea proiectului.

Până la 1 octombrie, se are în vedere elaborarea pachetului legislativ care să asigure implementarea proiectului "România Educată".

Sursa: TVR

 

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.