Luni, 28 martie 2022, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Argeș, în cadrul căreia au fost adoptate următoarele hotărâri privind:
? Stabilirea unor măsuri pentru asigurarea spațiilor de funcționare a Consiliului Județean Argeș.
Începând din această lună, pentru o perioadă de 2 ani, Consiliului Județean Argeș se va muta în clădirea fostului Centru de Calcul din B - dul Republicii nr. 71, Pitești.
În această perioadă clădirea Palatului Administrativ va intra într-un proces de reabilitare în cadrul proiectului “Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ”, un proiect cu fonduri europene accesat de Consiliul Județean Argeș, cu o valoare totală de 34.461.397,66 lei.
În imobilului situat în bulevardul Republicii nr. 71 se vor muta următoarelor structuri din cadrul Consiliului Județean Argeș:
1. Președintele Consiliului Județean Argeș
2. Vicepreședinții Consiliului Județean Argeș
3. Administratorul public al Județului Argeș
4. Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Argeș
5. Cabinetele Vicepreședinților Consiliului Județean Argeș
6. Secretarul General al Județului Argeș
7. Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională
8. Direcția Tehnică
9. Direcția Economică
10. Direcția Juridică Administrație Publică Locală
11. Direcția Cultură Turism și Tineret
12. Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism
13. Serviciul Resurse Umane
14. Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă
15.Control Intern Managerial
Serviciile Audit Public Intern și Asistență Medicală și protecție Socială vor funcționa în cadrul imobilului situat în Pitești, bulevardul Petrochimiștilor nr. 18, județul Argeș.
Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. și Serviciului Public Județean Salvamont – Argeș care, de asemenea, își aveau sediul în Palatul Administrativ se vor muta pe str. George Coșbuc nr. 40, în Municipiul Pitești (sediul Regiei Județene de Drumuri Argeș).
? Încheierea unui Acord de Asociere între Județul Argeș și Asociația Județeană de Fotbal Argeș pe anul 2022. În baza acestui acord Consiliul Județean Argeș va acorda un sprijin financiar Asociației Județene de Fotbal Argeș în cuantum de 70.000 lei pentru achiziționarea unui set echipament sportiv (kit echipament joc) pentru echipele înscrise în Campionatul Județean de Fotbal – Liga a 5-a. Echipamentele sportive vor fi inscripționate cu stema Consiliului Judeţean Argeş și vor fi distribuite echipelor de fotbal în cadrul competițiilor sportive desfășurate în cursul anului 2022, de către reprezentanți ai Consiliului Judeţean Argeş și ai Asociației Județene de Fotbal Argeș. Asociația Județeană de Fotbal Argeș, prin proiectele derulate, dorește să promoveze sportul ca alternativă de socializare în societate, încurajează și susține practicarea sportului la orice vârstă, a sportului pentru toți și a sportului de performanță, punând în valoare potențialul sportiv al tinerilor și asigurând promovarea imaginii partenerilor atât la nivel local cât și la nivel național. În contextul ,,2022 - Anului european al tineretului”, Consiliul Județean Argeș își propune să colaboreze în vederea susținerii financiare a achiziției de echipament sportiv pentru echipele participante la Campionatul Județean de Fotbal – Liga a 5-a, încurajând dezvoltarea unui climat favorabil pentru atingerea performanţei sportive la nivel județean.
? Protocolul de colaborare între UAT JUDEȚUL ARGEȘ și ARHIEPISCOPIA ARGEȘULUI ȘI MUSCELULUI, în vederea depunerii proiectului “Promovarea Bisericilor de lemn din Județul Argeș”, protocol ce are ca obiect conlucrarea în vederea depunerii proiectului în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și Cultură, Investiția 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale. Proiectul va fi depus de CJ Argeș.
? Aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizare DJ 679 D Malu (DJ 679 – km 38+940) – Colțu – Ungheni – Recea – Negrași - Mozacu, km 7+940-14+940, L = 7 km, comuna Ungheni, jud. Argeș”. Este vorba de un drum județean cu lungimea de 7 km, iar valoarea totală a investiției se ridică la 19.471.538,24 lei cu TVA. Durata de realizare – 14 luni (P+E).
?Aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizare DJ 703 B Morărești (DN 7 – km 148+980) –Saliștea – Vedea – Lim. Jud. Olt (km 34+714) – Marghia – Pădureți – Costești – Șerbănești – Siliștea – Căteasca – Leordeni (DN 7 – km 91+230), km 77+826 – 83+126, L = 5,3 km, comuna Căteasca, jud. Argeș”. Lungimea drumului este de 5,3 km km, iar valoarea investiției este de 16.925.529,06 lei cu TVA. Durata de realizare – 14 luni (P+E).
? Validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef laborator – Laborator radiologie și imagistică medicală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești. Postul a fost ocupat de dna. dr. Daniela Mirela Fianu.
? Validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef – Secția Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești, post ocupat de dna. dr. Ileana Ramona Ștefănache.
? Validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef – Secția Cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești. Postul a fost ocupat de dna. dr. Adriana Laura Dănuleț.
? Organigrama și Statul de funcţii ale Teatrului ,,Alexandru Davila” Pitești.
? Statul de funcții al Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești.
? Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Argeș.
? Achiziționarea unor servicii de asistență juridică pentru consultanță, asistare și reperezentare în fața instanțelor de judecată în care Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești este parte.
? Aviz în favoarea U.A.T. Bascov pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
? Aviz în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Bascov pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
? Aviz în favoarea U.A.T. Călinești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
? Aviz în favoarea U.A.T. Ciomăgești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
? Aviz în favoarea U.A.T. Dragoslavele pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
? Aviz în favoarea U.A.T. Popești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
? Aviz în favoarea U.A.T. Rociu pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
? Planul de analiză și acoperire a riscurilor al județului Argeș pentru anul 2022.
? Completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunul imobil Clădire birouri administrative P+1E, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni. Este vorba de o clădire birouri administrative ce a fost renovată și modernizată.
? Constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș asupra imobilelor – clădiri și terenuri în care își desfășoară activitatea, precum și a unui autoturism. În luna februarie a acestui an s-a aprobat înființarea Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș prin fuziunea prin contopire a Centrului Cultural Județean Argeș și a Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești, începând cu data de 01.04.2022. Pentru desfășurarea activității s-au dat în administrarea Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș imobilele în care au funcționat cele două instituții reorganizate.
? Constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș asupra imobilelor – clădiri în care își desfășoară activitatea.
? Constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Lerești, pe perioadă temporară asupra zonei de la marginea carosabilului până la limita de proprietate, aferentă drumului județean DJ 734, de la km 2 până la km 2+150, pe partea stângă (direcția Lerești - Voina), în vederea realizării obiectivului: rigolă betonată acoperită cu grilaj metalic.
? Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judetean Argeș nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul 2022.
? Majorarea indemnizației de ședință a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș, în procent de 5% din indemnizația lunară a președintelui Consiliului Județean Argeș, în limita sumelor disponibile din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Argeș.
? Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A., pe anul 2022.
?Actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022.
Hotărârile adoptate în această ședință precum și ghidurile privind alocarea sumelor pentru finanțarea proiectelor pot fi consultate pe site-ul instituției: www.cjarges.ro

 

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.