Vor fi acordate tichete sociale pentru sprijin educaţional în valoare de 500 lei/copil, într-o tranșă unică, în următorii patru ani școlari. Conform estimărilor, 410.000 copii provenind din medii dezavantajate vor beneficia de acest sprijin în fiecare an școlar, pentru achiziționarea de rechizite și articole de vestimentaţie necesare frecventării şcolii şi grădiniţei.

În ședința de Guvern, a fost aprobată Ordonanța de urgență privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de preșcolari și elevi dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile.
120 milioane euro se alocă din Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, pentru copiii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial. Astfel, se continuă sprijinul acordat în anii trecuți din Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020, în contextul în care abandonul școlar și scăderea ratei de școlarizare în rândul copiilor din categoriile vulnerabile pot contribui la creșterea riscului de sărăcie.

Beneficiază de aceste tichete copiii din învățământul de stat preșcolar care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului educațional acordat copiilor din familie defavorizate, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare, precum și elevii din ciclul primar și gimnazial înscriși în unități de învățământ de stat, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

Unitățile de învățământ informează părinții sau părintele singur/reprezentantul legal sau reprezentanții legali cu privire la condițiile de eligibilitate pentru acordarea tichetelor sociale.

Solicitările pentru acordarea tichetelor se depun la unitatea de învățământ în termen de 45 de zile de la începerea anului școlar curent și în termen de 25 de zile de la începerea anilor școlari aferenți perioadei 2024-2027.

Guvernul a publicat în transparență decizională Legea privind măsurile fiscale, prin intermediul căreia se vor desființa 200.000 de posturi în sistemul bugetar, dar se vor introduce și o serie de măsuri fiscale care vor avea un impact major asupra cetățenilor. Premierul Marcel Ciolacu va merge în fața Parlamentului, în cursul acestei săptămâni, unde își va angaja răspunderea pe acest proiect de lege.
Pricipalele modificări fiscale:

- Impozit minim pe cifra de afaceri – companiile cu afaceri mai mari de 50 mil. euro vor plăti impozitul minim pe cifra de afaceri, în cazul în care impozitul pe profit ar fi mai mic decât valoarea impozitului minim pe cifra de afaceri;

- Impozit pe cifra de afaceri pentru bănci – cifra de afaceri a băncilor se calculează ca veniturile din dobânzi şi impozitul este de 1%.

- Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

a) 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depăşesc 60.000 euro;

b) 3%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri peste 60.000 euro sau care desfăşoară activităţi în producţie de software, restaurante, catering, baruri, stomatologie etc.

- Scutirea de impozit pe venit se aplică la un singur angajator/plătitor, pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei inclusiv obţinute din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoana fizică. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu beneficiază de facilităţi fiscale.

-  Se elimină scutirea la plata contribuţiilor sociale de sănătate pentru angajaţii din construcţii şi scutirea la plata contribuţiilor sociale de sănătate pentru angajaţii din sectorul agricol şi din industria alimentară;

-  Creşte TVA de la 5% la 9% pentru serviciile constând în permiterea accesului la parcuri de distracţii şi parcuri recreative, livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale (maximum 120 mp.), inclusiv a terenului pe care sunt construite, livrarea de energie termică, livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficienţă, cu emisii scăzute; livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxă.

- Impozit de 5% pe tranzacţiile imobiliare cu clădiri rezidenţiale. Se calculează, la prima vânzare, prin aplicarea unei cote de 5% asupra preţului de vânzare al fiecărei clădiri rezidenţiale vândute, din care se scade valoarea de 600.000 lei, fără a lua în considerare taxa pe valoarea adăugată aferentă.

- Impozit special de 0,3% pentru locuinţe de peste 500.000 de euro şi maşini de peste 75.000 de euro.
Măsuri pentru încetinirea cheltuielilor:

- Numărul total al posturilor de demnitate publică efectiv ocupate aferente funcţiilor de secretari de stat, consilieri de stat, subsecretari de stat, vicepreşedinţi şi a funcţiilor asimilate acestora se reduce până cel târziu la data de 1 ianuarie 2024 cu minimum 25%;

- Numărul de posturi de consilieri din cadrul cabinetului cancelariei precum şi numărul de posturi din cadrul autorităţilor publice de interes local se reduc cu 50% din totalul numărului de posturi aprobate până cel târziu la data de 1 noiembrie 2023;

- Numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat, din statele de funcţii aprobate potrivit legii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se desfiinţează;

- Personalul cu funcţii de conducere eliberat din funcţia de conducere deţinută ca urmare a reorganizării activităţii beneficiază de drepturile prevăzute de lege. Acesta are dreptul de a ocupa o funcţie publică de conducere vacantă de acelaşi nivel sau o funcţie publică de conducere de nivel ierarhic inferior vacantă, pentru care îndeplineşte condiţiile de ocupare; instituţiile publice publice acordă, anual, vouchere de vacanţă în cuantum de 1.600 lei, în perioada 1 ianuarie 2024 -31 decembrie 2026, personalului ale căror salarii lunare de încadrare sunt de pană la 14.000 lei.

- Pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, sporul nu poate fi mai mare de 15% din salariul de bază şi nu mai mult de 1.500 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

- Cheltuielile lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontat din fonduri publice sunt de maximum 25 lei/lună/aparat de telefonie mobilă;

- Până la data de 1 ianuarie 2024 direcţiile de sănătate publică (DSP), sanitar-veterinare, judeţene şcolare etc. se reorganizează la nivel de direcţii regionale în cadrul fiecărei regiuni şi cu structuri teritoriale fără personalitate juridică la nivel judeţean. Numărul consilierilor din cabinetele preşedinţilor consiliilor de administraţie, preşedinţilor, vicepreşedinţilor, directorilor generali, directorilor generali adjuncţi precum şi din alte cabinete ale conducătorilor de la nivelul operatorilor economici se reduce cu 50% din numărul de posturi aprobate.

Președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Mînzînă, a semnat, astăzi, la Palatul Victoria, în prezența premierului Marcel Ciolacu, contractul de finanțare pentru proiectul de achiziționare a celor 25 de microbuze electrice destinate transportului elevilor.
Astfel, peste 5800 de elevi din județul Argeș vor beneficia de #transport către și de la instituțiile de învățământ în condiții de siguranță, moderne și ecologice.
La eveniment a fost prezent și administratorul public al județului, Marius Cristian Puiu.
Proiectul ”Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Argeș”  este finanțat în cadrul unui proiect derulat de Ministerul Educației - România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fiind vorba de fonduri nerambursabile 100%.
"Avem un al treilea proiect concretizat prin care Consiliul Judetean Arges, în cadrul programelor derulate de Guvernul României, sprijină administrațiile locale din zona rurală în modernizarea infrastructurii școlare.
Pe lângă acest proiect prin PNRR, în județul #Argeș vor mai ajunge alte 17 microbuze electrice în alte 17 localități, printr-un proiect finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), iar alte 3 microbuze școlare clasice au ajuns deja în comune. Practic, jumătate din comunele din #Argeș vor avea microbuze moderne pentru elevi. Cred că este o investiție benefică pentru fiecare comunitate și mai ales pentru copiii noștri, pentru că le facilităm accesul la educație și, în același timp, protejăm și mediul înconjurător"  - Ion Mînzînă, președinte Consiliul Judetean Arges.
Selecția celor 25 de comune care vor beneficia de aceste microbuze electrice pentru transportul elevilor a avut la bază criterii obiective, criteriile din ghidul solicitantului, precum inaccesibilitate la transport școlar, numărul de elevi care trebuie transportați, zonele defavorizate.
Conform proiectului, beneficiarii investiției trebuie să amplaseze o stație de încărcare pentru microbuzul electric într-un loc public până la data de 31.12.2024. Localitățile care nu vor realiza acest lucru nu vor putea primi microbuzul. De asemenea, trebuie să asigure pe o durată de minimum 4 ani șofer, să asigure costurile de reparații și întreținere a microbuzelor, precum și costurile de alimentare.
Valoarea totală a proiectului ”Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Argeș” este de 30.183.559,25 lei fără TVA (35.918435,51 lei cu TVA), din care valoarea eligibilă este de 30.172.259,25 lei fără TVA (35.904.988,51 lei cu TVA), iar valoarea neeligibilă este de 11.300,00 lei fără TVA (13.447,00 lei cu TVA) este aferentă cheltuielilor de informare și publicitate, cheltuieli care sunt obligatorii.

Guvernul Marcel Ciolacu intră de astăzi în linie dreaptă pentru învestire. La ora 10 încep procedurile! Miniștrii propusi vor fi audiați în comisiile de specialitate din Parlament.

Cei 18 miniștri vor veni, rând pe rând, să prezinte proiectele pe care le au în programul de guvernare. Astăzi vor avea loc toate audierile, iar joi la ora 12 urmează ca Guvernul Ciolacu să primească votul de învestitură în plenul reunit al Parlamentului.
Guvernul va depune jurământul la Palatul Cotroceni, iar mâine seară este programată și prima ședință de guvern condusă de Marcel Ciolacu. Vom avea doi vicepremieri, Marian Neacşu de la PSD şi Cătălin Predoiu de la PNL.

Noutăţile din guvernul Ciolacu vor fi ministrul Turismului Radu Oprea, Bogdan Ivan la Digitalizare şi Florin Barbu la Agricultură. Ministerele Muncii, Sănătăţii sau Transporturilor rămân conduce de aceiaşi miniştri ca şi până acum respectiv Marius Budăi, Alexandru Rafila şi Sorin Grindeanu.

Marcel Ciolacu a prezentat noul program de guvernare. Premierul desemnat promite ca pensiile mai mici de 3000 lei nu vor fi impozitate. Până în 2025, toţi românii care muncesc pe salariul minim vor câştiga 500 euro/lună. Reducerea taxării pe munca se amână.

 

* prim-ministru - Marcel Ciolacu;

* viceprim-ministru - Marian Neacşu (propus de PSD);

* viceprim-ministru şi ministrul Afacerilor Interne - Cătălin Predoiu (propus de PNL);

* ministrul Afacerilor Externe - Luminiţa Odobescu (propusă de PNL);

* ministrul Apărării Naţionale - Angel Tîlvâr (propus de PSD);

* ministrul Justiţiei - Alina Gorghiu (propusă de PNL);

* ministrul Transporturilor şi Infrastructurii - Sorin Grindeanu (propus de PSD);

* ministrul Finanţelor - Marcel Boloş (propus de PNL);

* ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Adrian Câciu (propus de PSD);

* ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Florin Barbu (propus de PSD);

* ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului - Radu Oprea (propus de PSD);

* ministrul Energiei - Sebastian Burduja (propus de PNL);

* ministrul Mediului - Mircea Fechet (propus de PNL);

* ministrul Dezvoltării - Adrian Veştea (propus de PNL);

* ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării - Ivan Bogdan-Gruia (propus de PSD);

* ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale - Marius Budăi (propus de PSD);

* ministrul Sănătăţii - Alexandru Rafila (propus de PSD);

* ministrul Educaţiei - Ligia Deca (propusă de PNL);

* ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse - Gabriela Firea (propusă de PSD);

* ministrul Culturii - Raluca Turcan (propusă de PNL).

 

Premierul Nicolae Ciucă a demisionat. El si-a depus demisia la Secretariatul General al Guvernului și urmează să fie ales președinte al Senatului, în locul Alinei Gorghiu, cea care conduce PNL Argeș. Premier interimar va fi Cătălin Predoiu. Marcel Ciolacu, președintele PSD, a început deja negocierile cu UDMR și PNL pentru formarea noului guvern. Se știe deja că sunt tensiuni în Coaliție din cauza faptului că cei de la UDMR nu sunt de acord să accepte alte ministere decât cele pe care le dețin.

Și în PNL se poartă discuții pentru a vedea cine rămâne sau va prelua portofoliile ministeriale.

Cert este că, și fără UDMR, având totuși susținerea minorităților, actualul guvern are majoritate parlamentară, însă PSD preferă ca UDMR să rămână în guvern pentru a avea o majoritate solidă, având în vedere situația dificilă în plan economic și militar. Pe de altă parte, și în PSD au loc discuții pentru nominalizări. Și numele deputatului Simona Bucura Oprescu a fost vehiculat, o perioadă, ca o variantă solidă pentru portofoliul de la ministerul Muncii.

Cert este că viitorul premier Marcel Ciolacu a anunțat că își ca noul Cabinet să depună jurământul săptămâna aceastsa.

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.