Nicolae Georgescu, deputat, vicepreședinte PSD Argeș, le transmite oamenilor ca proiectul de lege cu măsuri fiscale, reduceri de cheltuieli în sectorul bugetar și măsuri de combatere a evaziunii pentru care Guvernul își va angaja răspunderea în fața Parlamentului, se realizează “pentru a acoperi deficitul bugetar creat de Guvernele PANDEMIEI și INCOMPETENȚEI (Orban și Cîțu), precum și în vederea continuării reformelor și a accesării fondurilor europene prin PNRR.“.
Integral: “Scrisoarea deschisă” adresată argeșenilor:

“Stimați cetățeni,
Guvernul Ciolacu (PSD) a venit în fața dumneavoastră cu proiectul de lege cu măsuri fiscale, reduceri de cheltuieli în sectorul bugetar și măsuri de combatere a evaziunii pe care își va angaja răspunderea în fața Parlamentului.
Trebuie să știți că acest demers se realizează pentru a acoperi deficitul bugetar creat de Guvernele PANDEMIEI și INCOMPETENȚEI (Orban și Cîțu), precum și în vederea continuării reformelor și a accesării fondurilor europene prin PNRR.

 Printre măsurile așteptate de majoritatea populației și care se regăsesc în proiect se numără:

    Instituirea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru marile firme și bănci.
    O nouă impozitare la microîntrerpinderi.
    Eliminarea facilităților fiscale din mai multe domenii, inclusiv IT, un fapt cerut și discutat cu dumneavoastră.
    Impozit suplimentar pe locuințe și mașini scumpe și o taxare a veniturilor a căror sursă nu poate fi dovedită, o altă măsură așteptată de mulți.
    Tichetele de vacanță și cele de masă acordate numai angajaților din sectorul bugetar ale căror venituri salariale sunt mai mici de 14.000 de lei brut.
    Diminuarea cu cel puţin 25% a funcţiilor de demnitate publică de secretar de stat, consilier de stat/subsecretar de stat/vicepreşedinte şi a funcţiilor de demnitate publică asimilate acestora, desfiinţarea posturilor vacante, desfiinţarea funcţiei de şef birou şi diminuarea ponderii funcţiilor publice de conducere în totalul funcţiilor la nivel ordonator principal de credite de la 12% la 8%.

Restul măsurilor le găsiți în documentul supus dezbaterii.
În urma aplicării proiectului se estimează un impact bugetar de peste 600 de milioane de lei (reduceri de cheltuieli) pentru acest an și de 20 de miliarde de lei anul viitor (3,3 mld lei reduceri de cheltuieli și 16,4 miliarde de lei creșteri de venituri).”

Guvernul Ciolacu și-a angajat răspunerea pe pachetul de măsuri economice-fiscale prin care încearcă, pe de o parte, să reducă cheltuielile și pe de altă parte să colecteze mai bine. Iată principalele măsuri:
‼️ Companiile mari vor avea un impozit de 1% pe cifra de afaceri, dacă cel pe profit este mai mic de 16%.
Companiile mari (cu cifra de afaceri de peste 50 milioane euro) vor plăti un impozit de 1% pe cifra de afaceri dacă cel pe profit (de 16%) este mai mic.
Practic se introduce o formulă din care se scad diverse lucruri, precum investițiile, ori accizele.
Sunt exceptate companiile care desfășoară exclusiv activități de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale și care sunt reglementați/licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.
‼️ Băncile vor plăti un impozit suplimentar de 2% pe cifra de afaceri
În cazul băncilor se introduce un impozit suplimentar (pe lângă cel pe profit)de:
2%, pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025 inclusiv;
1%, începând cu data de 1 ianuarie 2026
‼️ Impozit suplimentar pentru companiile din sectoarele petrol și gaze naturale
Se introduce un impozit suplimentar de 0,5% și pentru companiile de petrol și gaze cu o cifră de afaceri de peste 50 milioane euro.
Practic, pe lângă impozitul pe profit să se aplice și acest nou impozit.
‼️ Grilă de impozitare pentru IMM-uri
Se modifică taxarea microîntreprinderilor. Astfel, vor fi următoarele cote de impozitare.
1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro
3%, pentru microîntreprinderile care:
1. realizează venituri peste 60.000 euro; sau
2. desfășoară activități, principale sau secundare în diverse coduri CAEN
‼️ 

Angajații din IT - impozit pe venit pentru ce depășește 10.000 de lei
‼️ Angajații din construcții, agricultură și indutria alimentară - CASS
Se reduc excepțiile din IT, construcții, agricultură și industria alimentară.
Cei din IT vor plăti impozitul pe venit pentru suma ce depășete 10.000 de lei. De asemenea, ei vor fi scutiți de plata contribuției la Pilonul II de pensii, in sensul că pot opta pentru asta.
În ceea ce privește sectoarele construcții, agricultură și industria alimentară, angajații vor plăti contribuția la sănătate (CASS), deoarece oricum beneficiază de servicii.
‼️ Contribuția la sănătate (CASS) pentru bonurile de masă.
‼️ PFA-activități independente: plafon de 60 de salarii minime la sănătate
Persoanele fizice autorizate (PFA) și în general cele care au activități independente vor avea la CASS un plafon de 60 de salarii minime.
Practic, vor plăti 10% pentru orice sumă până în 60 de salarii. Cei care au venituri foarte mari sunt avantajați.
‼️ Creșteri de TVA pentru viciu
Crește TVA de la 9% la 19% pentru livrarea de bere fără alcool și de alimente cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahăr este de minimum 10g/100g produs.

‼️ Se majorează de la 5% la 9% pentru:

livrarea de locuințe sociale
livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei
livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență
serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale, altele decât cele scutite de taxă

‼️ Crește de la 5% la 19% TVA pentru:

sălile de fitness
livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Livrarea acestor alimente va fi însoțită de copia documentului de recunoaștere/atestare/certificare eliberat de autoritatea competentă, cu excepția livrării efectuate către consumatorul final.
Cota de 5% rămâne pentru:
serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice;
livrarea către persoanele fizice de lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare
livrarea către persoane juridice sau alte entități, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, inclusiv școli, spitale, dispensare medicale şi unități de asistență socială, de lemn de foc

‼️ Apare acciza pentru băuturile cu zahăr
Se introduce o taxă pentru zahăr. Mai exact este vorba despre o acciză pentru:
băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins între 5g – 8 g/100 ml de 40 lei/hl
băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 ml de 60 lei/hl
Prin zahăr adăugat se înțelege zahăr din trestie, zahăr brun, zaharoză cristalină, zahăr invertit, dextroză, melasă, zaharuri din miere, melasă și siropuri, cum ar fi sirop de malț, sirop de fructe, sirop de malț de orez, sirop de porumb, sirop de porumb bogat în fructoză, sirop de arțar, sirop de glucoză, glucoză-fructoză, fructoză, zaharoză, glucoză, lactoză, lactoză hidrolizată și galactoză adăugate ca ingrediente, zaharuri în nectaruri, cum ar fi nectarul de flori de cocos, nectarul de curmale, nectarul de agave, zaharuri din sucurile de fructe neîndulcite, concentrat de suc de fructe, zaharuri din piureuri de fructe si dulceață.

‼️ Impozit special pentru bunurile scumpe: case și mașini
Apare un impozit special pentru case și mașini.
Se va aplica pentru:
persoanele fizice care, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale situate în România, dacă valoarea impozabilă a clădirii, calculată depășește 2,5 milioane lei.
persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei. Impozitul se datorează pe o perioadă de 5 ani începând cu anul fiscal în care are loc predarea-primirea autoturismului sau pentru fracțiunea de ani rămasă până la împlinirea perioadei de 5 ani de la această dată pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc anterior.
În cazul proprietăților reprezentând clădiri rezidențiale se va aplica o cotă de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2,5 milioane lei;
În cazul autoturismelor se va aplicare o cotă de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei.

‼️ Redevența pentru concesiunea transportului gazelor crește de 25 de ori

Se majorează de 25 de ori a redevența plătită pentru concesiunea transportului gazelor, de la 0,4% la 10%.

‼️ Impozitul pe veniturile neidentificate urcă de la 16% la 70%

Persoanele care nu pot justifica averile pe care le au vor plăti un impozit de 70%, în loc de 16% cum este în prezent.
Prin decizia de impunere ANAF va stabili cuantumul impozitului şi al accesoriilor.

e-Factura din 2024

Firmele au obligația în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024 să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO eFactura.
Termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data limită prevăzută pentru emiterea facturii.
Nerespectarea prevederilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.
Prin excepție, nerespectarea prevederilor în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024 nu se sancționează.

‼️ Plățile în numerar vor fi reduse

Se plafonează încasările efectuate de către magazinele de tipul cash and carry (Metro, Selgros etc) în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană.
De asemenea, magazinelor cash and carry către persoane vor fi și ele plafonate similar (plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi).
Plățile acordate ca avansuri spre decontare urmează să fie plafonate la 1.000 lei, plafon stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.
Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei și, respectiv, de 2.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 1.000 lei, respectiv de 2.000 lei.
‼️ Firmele nu vor mai putea fi dizolvate dacă au datorii la stat
Lista societăților pentru care Oficiul Național al Registrului Comerțului urmează să formuleze acțiuni de dizolvare ar urma să se afișeze în Buletinul electronic al registrului comerțului, cu cel puțin 60 zile calendaristice înainte și se transmite Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
În termen de 45 zile calendaristice de la data afișării/primirii listei, Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și orice alt creditor, comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, societățile care înregistrează obligații bugetare restante și/sau la care este în curs de desfășurare o acțiune de control fiscal, ori alte creanțe neachitate, caz în care se amână inițierea acțiunii de dizolvare, până la stingerea acestora, după caz, respectiv până la finalizarea acțiunii de control fiscal.
Același lucru și în cazul radierii.

‼️  Măsuri prin care se dorește reducerea cheltuielilor bugetare

Numărul total al posturilor de demnitate publică aprobate aferente funcțiilor de secretar de stat, consilier de stat, subsecretar de stat, vicepreședinte și al funcțiilor asimilate acestora, se reduce până la data de 1 ianuarie 2024 cu minim 25%.
Posturile vacante, din statele de funcții aprobate, cu excepția celor din cadrul unităților administrativ teritoriale și subdiviziunilor acestora se desființează.
*Se poate aproba înființarea de noi posturi pentru instituțiile, numai începând cu data de 1 iulie 2024 numai în cazuri temeinic justificate prin memorandum aprobat în Guvernul României sau după caz la nivel local numai cu aprobarea autorităților administrației publice locale prin hotărâre a consiliilor locale/județene.
Se desființează posturile de șef birou.
Personalul încadrat în funcția publică de șef birou beneficiază de toate drepturile legale odată cu eliberarea din funcția publică, inclusiv prin ocuparea, în condițiile legii, a unei funcții publice de conducere ierarhic superioare.
Odată cu desființarea funcției publice de șef birou se desființează și structurile organizatorice care funcționează ca birouri.
Structura organizatorică a autorităților și instituțiilor publice trebuie să respecte următoarele cerințe:
pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 10 posturi de execuție;
pentru constituirea unei direcții este necesar un număr de minimum 20 posturi de execuție;
pentru constituirea unei direcții generale este necesar un număr de minimum 35 de posturi de execuție.
Numărul total al funcțiilor publice de conducere din cadrul autorități sau instituției publice, cu excepția funcțiilor publice de secretar general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum și al funcțiilor publice de conducere a căror ocupare se face prin detașare cu personal din cadrul instituțiilor din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională, conform statelor de organizare aprobate, în condițiile legii, este de maximum 8% din numărul total al posturilor aprobate la nivel de ordonator principal de credite.
Începând cu 1 octombrie 2023, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, pentru personalul încadrat ale căror salarii lunare nete de până la 8.000 lei, inclusiv indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii minime pe economie în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, actualizat anual cu indicele prețului de consum, cu următoarea excepție:
personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale precum și a personalului poliției locale.
În raport cu condițiile de muncă în care se desfășoară activitatea, condiții periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază dar nu mai mult de 1.500 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Achiziția de aparate de telefonie mobilă în entitățile publice nu poate depăși cuantumul de maxim 500 lei exclusiv TVA/aparat de telefonie mobil achiziționat.
Cheltuielile lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontat din fonduri publice sunt de maxim 35 lei exclusiv TVA/lună/aparat de telefonie mobilă.
Numărul consilierilor din cadrul cabinetelor președinților consiliilor de administrație, președinților, vicepreședinților, directorilor generali, directorilor generali adjuncți precum și din alte cabinete ale conducătorilor de la nivelul operatorilor economici se reduce cu 50% din numărul de posturi aprobate.
Consiliul de administrație va fi format din 5-7 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
- au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7,3 milioane euro;
- au cel puțin 50 de angajați
Numărul de membri ai consiliilor de supraveghere/comitetelor de specialitate precum și ai altor comitete organizate pe lângă consiliile de administrație sau alte organe de conducere indiferent de natura acestora, denumirea acestora și modul de organizare nu poate să fie mai mare de 5 persoane.
Societățile, societățile naționale și companiile naționale cu capital integral sau majoritar de stat precum și regiile autonome care activează în domeniul energiei electrice, al gazelor naturale și al petrolului, pot achiziționa autoturisme cu capacitate cilindrică de cel mult 1.600 cm^3, al căror preț poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 23.000 de euro inclusiv T.V.A., dar nu mai mare de 30.000 de euro inclusiv T.V.A.

 
‼️ Cheltuielile privind voucherele de vacanță nu pot depăși anual, în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2026, contravaloarea a 1.600 lei/an/persoană.

Și la companiile de stat se va aplica limitarea la telefone și abonamente.


Guvernul a publicat în transparență decizională Legea privind măsurile fiscale, prin intermediul căreia se vor desființa 200.000 de posturi în sistemul bugetar, dar se vor introduce și o serie de măsuri fiscale care vor avea un impact major asupra cetățenilor. Premierul Marcel Ciolacu va merge în fața Parlamentului, în cursul acestei săptămâni, unde își va angaja răspunderea pe acest proiect de lege.
Pricipalele modificări fiscale:

- Impozit minim pe cifra de afaceri – companiile cu afaceri mai mari de 50 mil. euro vor plăti impozitul minim pe cifra de afaceri, în cazul în care impozitul pe profit ar fi mai mic decât valoarea impozitului minim pe cifra de afaceri;

- Impozit pe cifra de afaceri pentru bănci – cifra de afaceri a băncilor se calculează ca veniturile din dobânzi şi impozitul este de 1%.

- Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

a) 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depăşesc 60.000 euro;

b) 3%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri peste 60.000 euro sau care desfăşoară activităţi în producţie de software, restaurante, catering, baruri, stomatologie etc.

- Scutirea de impozit pe venit se aplică la un singur angajator/plătitor, pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei inclusiv obţinute din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoana fizică. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu beneficiază de facilităţi fiscale.

-  Se elimină scutirea la plata contribuţiilor sociale de sănătate pentru angajaţii din construcţii şi scutirea la plata contribuţiilor sociale de sănătate pentru angajaţii din sectorul agricol şi din industria alimentară;

-  Creşte TVA de la 5% la 9% pentru serviciile constând în permiterea accesului la parcuri de distracţii şi parcuri recreative, livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale (maximum 120 mp.), inclusiv a terenului pe care sunt construite, livrarea de energie termică, livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficienţă, cu emisii scăzute; livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxă.

- Impozit de 5% pe tranzacţiile imobiliare cu clădiri rezidenţiale. Se calculează, la prima vânzare, prin aplicarea unei cote de 5% asupra preţului de vânzare al fiecărei clădiri rezidenţiale vândute, din care se scade valoarea de 600.000 lei, fără a lua în considerare taxa pe valoarea adăugată aferentă.

- Impozit special de 0,3% pentru locuinţe de peste 500.000 de euro şi maşini de peste 75.000 de euro.
Măsuri pentru încetinirea cheltuielilor:

- Numărul total al posturilor de demnitate publică efectiv ocupate aferente funcţiilor de secretari de stat, consilieri de stat, subsecretari de stat, vicepreşedinţi şi a funcţiilor asimilate acestora se reduce până cel târziu la data de 1 ianuarie 2024 cu minimum 25%;

- Numărul de posturi de consilieri din cadrul cabinetului cancelariei precum şi numărul de posturi din cadrul autorităţilor publice de interes local se reduc cu 50% din totalul numărului de posturi aprobate până cel târziu la data de 1 noiembrie 2023;

- Numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat, din statele de funcţii aprobate potrivit legii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se desfiinţează;

- Personalul cu funcţii de conducere eliberat din funcţia de conducere deţinută ca urmare a reorganizării activităţii beneficiază de drepturile prevăzute de lege. Acesta are dreptul de a ocupa o funcţie publică de conducere vacantă de acelaşi nivel sau o funcţie publică de conducere de nivel ierarhic inferior vacantă, pentru care îndeplineşte condiţiile de ocupare; instituţiile publice publice acordă, anual, vouchere de vacanţă în cuantum de 1.600 lei, în perioada 1 ianuarie 2024 -31 decembrie 2026, personalului ale căror salarii lunare de încadrare sunt de pană la 14.000 lei.

- Pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, sporul nu poate fi mai mare de 15% din salariul de bază şi nu mai mult de 1.500 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

- Cheltuielile lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontat din fonduri publice sunt de maximum 25 lei/lună/aparat de telefonie mobilă;

- Până la data de 1 ianuarie 2024 direcţiile de sănătate publică (DSP), sanitar-veterinare, judeţene şcolare etc. se reorganizează la nivel de direcţii regionale în cadrul fiecărei regiuni şi cu structuri teritoriale fără personalitate juridică la nivel judeţean. Numărul consilierilor din cabinetele preşedinţilor consiliilor de administraţie, preşedinţilor, vicepreşedinţilor, directorilor generali, directorilor generali adjuncţi precum şi din alte cabinete ale conducătorilor de la nivelul operatorilor economici se reduce cu 50% din numărul de posturi aprobate.

Ministerul Energiei, IMM-urilor și Mediului de Afaceri și Guvernul României vor continua să adopte măsuri care să stimuleze dezvoltarea economică prin relaxarea fiscală și scăderea costului cu forța de muncă, măsuri care vor fi promovate în urma consultărilor cu mediul de afaceri. Acesta a fost unul dintre mesale transmise marți, 27 octombrie, de vicepreședintele ALDE, ministrul Andrei Gerea, în cadrul celei de a XXIII-a ediții a Topul firmelor private din România 2014, eveniment organizat de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.
Oficialul MEIMMMA a prezentat o serie de programe derulate de minister care sunt dedicate mediului de afaceri și în special IMM-urilor, menite să sprijine antreprenoriatul și dezvoltarea întreprinderilor. Ministrul Andrei Gerea a punctat importanța unei educații antreprenoriale de calitate, precum și necesitatea implementării politicilor legate de concurență, competitivitate și parteneriatele public- private, dar și îmbunătățirea cadrului de reglementare existent.  
Ministrul Andrei Gerea a prezentat punctele centrale ale unei analize a climatului de business în România realizată de investitorii din țările nordice. “Această analiză neutră confirmă că suntem pe drumul cel bun: s-a îmbuntățit productivitatea, avem o proporție foarte bună între salarizare și productivitate, a scăzut nivelul corupției față de fosta guvernare, avem stabilitate valutară și un potențial de creștere deosebit. Nivelul taxării este receptat ca un element central al dezvoltării economice. Nu putem vorbi de dezvoltare economică atâtat timp cât avem un nivel al impozitării aberant, cu impozitarea forței de muncă foarte ridicată. În niciun manual de economie nu se învață că, dacă creștem taxele și impozitele, stimulăm economia. Teoria economică nu face politică. Este momentul ca instabilitatea politică și iresponsabilitatea actorilor politici să nu mai afecteze măsurile al căror rol este dezvoltarea economică“, a afirmat ministrul, punctând încă o dată că măsurile propuse de Ministerul Energiei, IMM-urilor și Mediului de Afaceri vor ține cont, la fel ca și până acum, de consultările cu reprezentanții mediului de afaceri.  "S-au luat foarte multe măsuri în trecut, fără să se țină cont de cei vizați în mod direct. Noi avem în sprijinul nostru rezultatul acestor consultări care au avut ca efect legislația care se găsește în Codul Fiscal și în noile măsuri adoptate de Guvern, precum reducerea impozitării pe dividende și taxarea la microîntreprinderi, aplicabile de la 1 ianuarie 2016.  Toate măsurile luate au ținut cont de propunerile mediului de afaceri. Mă bucur foarte mult că printre firmele care se află în top se numără și firme din Argeș, îi felicit pe manageri și sper să fie cât mai mulți la acest nivel", a mai arătat ministrul Andrei Gerea, care a premiat și reprezentanții mai multor firme private care au excelat anul trecut.

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.