City-managerul municipiului Pitești, Lucrețiu Tudor, i-a înmânat astăzi vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, Adrian Dumitru Bughiu, autorizația de construire pentru Reabilitarea Palatului Administrativ.

Vă reamintim că, prin intermediul unui proiect pe fonduri europene accesat de Consiliul Județean Argeș, luna aceasta vor începe lucrările de reabilitare energetică a clădirii în care funcționează Consiliul Județean Argeș și Prefectura județului.  
 
Din acest motiv, începând din această lună, pentru o perioadă de 2 ani, Consiliului Județean Argeș se va muta în clădirea fostului Centru de Calcul din B - dul Republicii nr. 71, Pitești.
În această perioadă clădirea Palatului Administrativ va intra într-un proces de reabilitare în cadrul proiectului “Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ”, un proiect cu fonduri europene accesat de Consiliul Județean Argeș.
 
Valoarea totală a proiectului este de 27.351.508,59 lei (cu TVA inclus) (22 984 461 lei fără TVA), din care:
•proiectare și asistență tehnică 595.894,88 lei (cu TVA inclus)
•execuție lucrări 26.755.613,71 lei (cu TVA inclus).
 
În imobilului situat în bulevardul Republicii nr. 71 se vor muta următoarelor structuri din cadrul Consiliului Județean Argeș:
1. Președintele Consiliului Județean Argeș
2. Vicepreședinții Consiliului Județean Argeș
3. Administratorul public al Județului Argeș
4. Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Argeș
5. Cabinetele Vicepreședinților Consiliului Județean Argeș
6. Secretarul General al Județului Argeș
7. Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională
8. Direcția Tehnică
9. Direcția Economică
10. Direcția Juridică Administrație Publică Locală
11. Direcția Cultură Turism și Tineret
12. Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism
13. Serviciul Resurse Umane
14. Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă
15.Control Intern Managerial
Serviciile Audit Public Intern și Asistență Medicală și protecție Socială vor funcționa în cadrul imobilului situat în Pitești, bulevardul Petrochimiștilor nr. 18, județul Argeș.
Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. și Serviciului Public Județean Salvamont – Argeș care, de asemenea, își aveau sediul în Palatul Administrativ se vor muta pe str. George Coșbuc nr. 40, în Municipiul Pitești (sediul Regiei Județene de Drumuri Argeș).
 
Clădirea are o suprafață de 10.510 mp, cu o lungime totală de 80,68 m şi o lățime de 16,38 m. Aici își desfășoară activitatea Consiliul Județean Argeș, Prefectura Argeș, dar și alte instituții publice, precum Direcția Județeană de Statistică Argeș.

Palatul Administrativ este situat în piața civică centrală a municipiului Pitești şi a fost construit în anii 1969-1970, după un proiect aparținând arhitecților Cezar Lăzărescu şi Mircea Ochinciuc.

 
 

Clădirea palatului administrativ în care funcționează Consiliul Județean Argeș și Prefectura Argeș va fi reabilitată energetic și consolidată. Dan Manu, președintele CJ Argeș și Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia, au semnat un contract pe Programul Operațional Regional în valoare de 33,8 milioane de lei, din care 24,6 milioane de lei sunt fonduri nerambursabile. Proiectul are o perioadă de implementare de 39 de luni, din care timp de doi ani vor fi făcute efectiv lucrările. În toată această perioadă, activitatea CJ Argeș va continua, cu anumite restrângeri în zonele unde se va lucra. Pe acoperiș vor fi instalate panouri solare pentru producerea de energie verde. Clădirea palatului administrativ a fost dată în folosință în 1970 și de până acum nu a beneficiat de intervenții capitale.

Proiectul este derulat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, axa prioritară 3 Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiţii 3.1 Operaţiunea B – Clădiri publice.

În cadrul acestui proiect se vor derula următoarele lucrări :

-        se va reabilita energetic anvelopa si planşeele peste subsolul construcţiei;

-        se va înlocui tâmplăria (cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam tripan);

-        se vor reabilita instalaţiile termice, electrice şi sanitare;

-        se vor amplasa peste etajul tehnic  8 panouri solare cu cate 30 de tuburi vidate și două boilere a câte 1000 l fiecare;

-        realizarea unui sistem de producere a energiei electrice din surse regenerabile utilizând panouri fotovoltaice amplasate pe terasa de peste etajul 5.

-        se vor repara eventualele fisuri în elementele de beton armat  și se va realiza impermeabilizarea în zonele afectate de umiditate;

-        se vor trata fisurile întâlnite la intradosul plăcilor de beton armat;

-        se vor reface finisajele interioare și exterioare în zonele afectate de intervenții;

-        se vor completa facilitățile solicitate de legislația în vigoare pentru adaptarea clădirii la cerințele persoanelor cu dizabilități pentru sporirea comfortului acestora;

-        modernizarea sistemului de detecţie şi stingere incendiu;

-        reabilitarea instalației de hidranți interiori și exteriori;

-        construirea unui rezervor de incendiu echipat corespunzător.

Grupul ţintă este format din beneficiarii direcţi: 347 persoane din care 200 de angajaţi din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Argeş, conform organigramei aprobate prin Hotarâre de Consiliu Judeţean nr. 62/30.03.2017 şi 147 de angajaţi în cadrul celorlalte instituţii care ocupă spaţiile în Palatul Administrativ şi beneficiarii indirecţi care vor simţi efectul implementării proiectului ca şi beneficiari colaterali (comunitatea locală). Populaţia deservită prin proiect este formată din locuitorii judeţului Argeş cărora le sunt destinate serviciile publice prestate la nivelul administraţiei publice locale.

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.