Act normativ important pentru asistenții medicali

By Proarges.ro Iulie 30, 2018 8160

A fost publicată în Monitorul Oficial Metodologia-cadru pentru recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical, la programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală".
Potrivit prevederilor metodologiei, absolvenţii şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, pot continua studiile în învăţământul superior medical, la programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală", în urma recunoaşterii creditelor pentru educaţie şi formare profesională obţinute de către absolvenţii şcolilor sanitare postliceale în urma avizului favorabil al comisiilor de recunoaştere parţială a studiilor din instituțiile de învățământ superior.
Sunt de menționat câteva aspecte foarte importante prevăzute în metodologie:
- Admiterea absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, la programele de studii universitare de licenţă "Asistent medical generalist" se realizează în aceleaşi condiţii şi în acelaşi timp cu ceilalţi candidaţi, cu respectarea prevederilor metodologiilor proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi a metodologiei-cadru privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat.
- Recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical la programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală" se poate realiza numai la solicitarea scrisă a acestora, prin completarea cererii prevăzute în anexa la prezenta metodologie.
- La solicitarea scrisă a absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, admişi la unul dintre programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală", ca urmare a promovării concursului de admitere, conducerea facultăţii sau a departamentului în cadrul căruia aceştia au fost admişi poate echivala parţial studiile şi stagiile de practică efectuate în cadrul şcolilor sanitare postliceale, conform planului de învăţământ, prin intermediul comisiilor de recunoaştere parţială a studiilor. Comisiile de recunoaştere parţială a studiilor pot emite un aviz favorabil dacă sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere.
- Instituţiile de învăţământ superior pot recunoaşte creditele pentru educaţie şi formare profesională obţinute de către absolvenţii şcolilor sanitare postliceale în urma avizului favorabil al comisiilor de recunoaştere parţială a studiilor

Vedeți AICI actul normativ 

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.