Mircea Sararescu

Mircea Sararescu

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, îl amenință pe constructorul Drumului Expres Craiova-Pitești că va rezilia contractul, asta din cauză că mobilizarea lasă de dorit, iar lucrările au foarte mari întârzieri. Anunțul a fost făcut după o vizită pe teren.

”Termenele de execuție sunt deja depășite la Tronsonul 1 al Drumului Expres Craiova-Pitești, iar mobilizarea lasă de dorit!

I-am atras atenția constructorului italian că trebuia, încă de IERI să recupereze timpul pierdut!

Termenul de finalizare al contractului este sfârșitul anului, iar constructorul a ajuns la doar 45% progres fizic!

I-am atenționat că am schimbat cadrul legislativ și, în cazul unei rezilieri, putem să reluăm mult mai rapid proiectele cu alți constructori.

Nu îmi doresc să se ajungă la rezilierea contractului, însă vreau ca toți constructorii să își respecte prevederile contractuale”, scrie Sorin Grindeanu.

Luni, 28 martie 2022, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Argeș, în cadrul căreia au fost adoptate următoarele hotărâri privind:
? Stabilirea unor măsuri pentru asigurarea spațiilor de funcționare a Consiliului Județean Argeș.
Începând din această lună, pentru o perioadă de 2 ani, Consiliului Județean Argeș se va muta în clădirea fostului Centru de Calcul din B - dul Republicii nr. 71, Pitești.
În această perioadă clădirea Palatului Administrativ va intra într-un proces de reabilitare în cadrul proiectului “Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ”, un proiect cu fonduri europene accesat de Consiliul Județean Argeș, cu o valoare totală de 34.461.397,66 lei.
În imobilului situat în bulevardul Republicii nr. 71 se vor muta următoarelor structuri din cadrul Consiliului Județean Argeș:
1. Președintele Consiliului Județean Argeș
2. Vicepreședinții Consiliului Județean Argeș
3. Administratorul public al Județului Argeș
4. Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Argeș
5. Cabinetele Vicepreședinților Consiliului Județean Argeș
6. Secretarul General al Județului Argeș
7. Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională
8. Direcția Tehnică
9. Direcția Economică
10. Direcția Juridică Administrație Publică Locală
11. Direcția Cultură Turism și Tineret
12. Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism
13. Serviciul Resurse Umane
14. Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă
15.Control Intern Managerial
Serviciile Audit Public Intern și Asistență Medicală și protecție Socială vor funcționa în cadrul imobilului situat în Pitești, bulevardul Petrochimiștilor nr. 18, județul Argeș.
Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. și Serviciului Public Județean Salvamont – Argeș care, de asemenea, își aveau sediul în Palatul Administrativ se vor muta pe str. George Coșbuc nr. 40, în Municipiul Pitești (sediul Regiei Județene de Drumuri Argeș).
? Încheierea unui Acord de Asociere între Județul Argeș și Asociația Județeană de Fotbal Argeș pe anul 2022. În baza acestui acord Consiliul Județean Argeș va acorda un sprijin financiar Asociației Județene de Fotbal Argeș în cuantum de 70.000 lei pentru achiziționarea unui set echipament sportiv (kit echipament joc) pentru echipele înscrise în Campionatul Județean de Fotbal – Liga a 5-a. Echipamentele sportive vor fi inscripționate cu stema Consiliului Judeţean Argeş și vor fi distribuite echipelor de fotbal în cadrul competițiilor sportive desfășurate în cursul anului 2022, de către reprezentanți ai Consiliului Judeţean Argeş și ai Asociației Județene de Fotbal Argeș. Asociația Județeană de Fotbal Argeș, prin proiectele derulate, dorește să promoveze sportul ca alternativă de socializare în societate, încurajează și susține practicarea sportului la orice vârstă, a sportului pentru toți și a sportului de performanță, punând în valoare potențialul sportiv al tinerilor și asigurând promovarea imaginii partenerilor atât la nivel local cât și la nivel național. În contextul ,,2022 - Anului european al tineretului”, Consiliul Județean Argeș își propune să colaboreze în vederea susținerii financiare a achiziției de echipament sportiv pentru echipele participante la Campionatul Județean de Fotbal – Liga a 5-a, încurajând dezvoltarea unui climat favorabil pentru atingerea performanţei sportive la nivel județean.
? Protocolul de colaborare între UAT JUDEȚUL ARGEȘ și ARHIEPISCOPIA ARGEȘULUI ȘI MUSCELULUI, în vederea depunerii proiectului “Promovarea Bisericilor de lemn din Județul Argeș”, protocol ce are ca obiect conlucrarea în vederea depunerii proiectului în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și Cultură, Investiția 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale. Proiectul va fi depus de CJ Argeș.
? Aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizare DJ 679 D Malu (DJ 679 – km 38+940) – Colțu – Ungheni – Recea – Negrași - Mozacu, km 7+940-14+940, L = 7 km, comuna Ungheni, jud. Argeș”. Este vorba de un drum județean cu lungimea de 7 km, iar valoarea totală a investiției se ridică la 19.471.538,24 lei cu TVA. Durata de realizare – 14 luni (P+E).
?Aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizare DJ 703 B Morărești (DN 7 – km 148+980) –Saliștea – Vedea – Lim. Jud. Olt (km 34+714) – Marghia – Pădureți – Costești – Șerbănești – Siliștea – Căteasca – Leordeni (DN 7 – km 91+230), km 77+826 – 83+126, L = 5,3 km, comuna Căteasca, jud. Argeș”. Lungimea drumului este de 5,3 km km, iar valoarea investiției este de 16.925.529,06 lei cu TVA. Durata de realizare – 14 luni (P+E).
? Validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef laborator – Laborator radiologie și imagistică medicală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești. Postul a fost ocupat de dna. dr. Daniela Mirela Fianu.
? Validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef – Secția Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești, post ocupat de dna. dr. Ileana Ramona Ștefănache.
? Validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef – Secția Cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești. Postul a fost ocupat de dna. dr. Adriana Laura Dănuleț.
? Organigrama și Statul de funcţii ale Teatrului ,,Alexandru Davila” Pitești.
? Statul de funcții al Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești.
? Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Argeș.
? Achiziționarea unor servicii de asistență juridică pentru consultanță, asistare și reperezentare în fața instanțelor de judecată în care Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești este parte.
? Aviz în favoarea U.A.T. Bascov pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
? Aviz în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Bascov pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
? Aviz în favoarea U.A.T. Călinești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
? Aviz în favoarea U.A.T. Ciomăgești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
? Aviz în favoarea U.A.T. Dragoslavele pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
? Aviz în favoarea U.A.T. Popești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
? Aviz în favoarea U.A.T. Rociu pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
? Planul de analiză și acoperire a riscurilor al județului Argeș pentru anul 2022.
? Completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunul imobil Clădire birouri administrative P+1E, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni. Este vorba de o clădire birouri administrative ce a fost renovată și modernizată.
? Constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș asupra imobilelor – clădiri și terenuri în care își desfășoară activitatea, precum și a unui autoturism. În luna februarie a acestui an s-a aprobat înființarea Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș prin fuziunea prin contopire a Centrului Cultural Județean Argeș și a Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești, începând cu data de 01.04.2022. Pentru desfășurarea activității s-au dat în administrarea Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș imobilele în care au funcționat cele două instituții reorganizate.
? Constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș asupra imobilelor – clădiri în care își desfășoară activitatea.
? Constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Lerești, pe perioadă temporară asupra zonei de la marginea carosabilului până la limita de proprietate, aferentă drumului județean DJ 734, de la km 2 până la km 2+150, pe partea stângă (direcția Lerești - Voina), în vederea realizării obiectivului: rigolă betonată acoperită cu grilaj metalic.
? Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judetean Argeș nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul 2022.
? Majorarea indemnizației de ședință a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș, în procent de 5% din indemnizația lunară a președintelui Consiliului Județean Argeș, în limita sumelor disponibile din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Argeș.
? Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A., pe anul 2022.
?Actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022.
Hotărârile adoptate în această ședință precum și ghidurile privind alocarea sumelor pentru finanțarea proiectelor pot fi consultate pe site-ul instituției: www.cjarges.ro

 

Aproximativ 300 de sportivi de la 21 de cluburi au participat, sâmbătă și duminică, la Campionatul Național de Skandenberg-Armwrestling și Para-Skandenberg-Armwrestling 2022, găzduit de Sala Lumina de la Centrul Cultural Județean. Evenimentul, la care președintele Federației, Mircea Simionescu Simicel, care este și Secretar General al Federației Mondiale de Skandenberg s-a implicat activ, a fost organizat de Asociația Română de Skandenberg ,,Braț de Fier" și Club Sportiv de Skandenberg ,,Armbenders Viorel Dobrin" sub egida Federației Române de Skandenberg-Armwrestling (în devenire) și cu sprijinul Consiliului Județean Argeș. Au fost două zile intense, în care sportivii de la toate grupele au dat tot ceea ce au avut mai bun. Marii favoriți și-au respectat blazonul. Printre aceștia, și Viorel Dobrin cel care a devenit din nou Campion național la categoria sa, la ambele brațe. De altfel, Viorel Dobrin a primit și titlul de cel mai bun sportiv român al anului 2021 în Skandenberg-Armwrestling, asta și datorită performanței excepționale a sportivului din Poiana Lacului, care a devenit, anul trecut, al doilea român după Oncescu, campion mondial. Mai mult, clubul pe care îl conduce a câștigat și titlul la general, cu 21 de medalii de aur, 21 argint, 14 bronz. Pe locul doi s-a clasat Unirea Șișești și pe trei Edi-Gym Club din Luduș.

Printre cei premiați s-au numărat și Florin Ghimișliu cadru universitar la Facultatea de Educației Fizică și Sport din cadrul Universității din Pitești, precum și Cristinel Gâju, primul mare sportiv de Skandenberg din Pitești.  “Este o mare onoare să fiu aici. Pentru a doua oară se desfășoară acest campionat național în Argeș. Vreau să le mulțumesc sportivilor care au venit din toată țara. Mulțumim Consiliului Județean Argeș pentru sprijinul acordat și personal dlui Adrian Bughiu. Suntem 300 de sportivi în această sală. Nu suntem spartani, suntem români. Vom fi și mai mulți. Aici, în acest minunat Argeș, Viorel Dobrin ne invită mereu cu brațele deschise. Îl felicit pe Viorel pentru performanța sa și pentru cum ne reprezintă țara. Este unul dintre cei mai buni sportivi români. Campionatul de aici, din punct de vedere al pregătirii sportivilor, a fost cel puțin la un nivel de campionat european. Nu putea fi organizat acest eveniment fără efortului lui Viorel Dobrin și fără sprijinul Consiliului Județean Argeș și al vicepreședintelui Adrian Bughiu” - Radu Valahu, vicepreședinte Federația Română de Skandenberg.  

 

“Așa este, suntem 300, mai mulți decât spartani.  Este o competiție de un nivel foarte ridicat, o competiție care, pe noi, Consiliul Județean Argeș, ne obligă să fim parteneri tradiționali. Asta înseamnă că ne vom revedea și la anul sau poate chiar de două ori pe an. Ne-a plăcut cum s-a desfășurat competiția și sperăm ca rezultatele cele mai bune să rămână în Argeș”, a declarat, înainte de debutul finalelor la mâna dreaptă, vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Adrian Dumitru Bughiu.  

“Vreau să mulțumesc partenerilor noștri și Consiliului Județean Argeș.  Mi-am dorit foarte mult ca această competiție să fie organizată, din nou, în Argeș. Mi-aș dori să devină o tradiție și să dezvoltăm un campionat și în județul nostru. Reprezint cu mândrie județul Argeș și le mulțumesc tuturor celor care au crezut în mine” - Viorel Dobrin, vicepreședintele Federației Române de Skandenberg.

 

Primăria Pitești și Consiliul Județean Argeș au oferit astăzi echipamente sportive Centrului de Copii și Juniori FC Argeș, centru unde activează sute de copii, printre care și fete.
⚽️Astfel, au fost oferite echipamente sportive echipei de fete și echipelor de băieți de la U13 până U17.
▶️“Dumneavoastră, părinților vrem să vă dovedim, cred că am făcut-o și până acum, că avem grijă de cei mici. Dumneavoastră trebuie să aveți grijă de ei acasă, să-i țineți sănătoși și să fiți siguri că vă suntem tot timpul alături. Știți ce ne dorim, și eu și dl. Mînzînă, noi ne dorim ca viitoarea echipă a FC Argeș să plece de aici, din curtea noastră, să îi vedem peste câțiva ani în echipa mare. Voi, copiii, trebuie să fiți cuminți, să vă ascultați părinții, să învățați, este foarte important să învățați, să ascultați antrenori, iar noi vă vom fi alături” – Cristian Gentea, primar municipiul Pitești.
▶️“Este un gest, dacă vreți, minimal la eforturile pe care primăria Pitești le face ca această echipă să dăinuie. Ne-am aliniat și noi acestei politici de a ajuta în primul rând sportul juvenil. Suntem parteneri în a sprijini mai multe echipe din județ, dar eu rămân la ideea că totuși FC Argeș este echipa fanion a acestui județ. Le-am spus acestor copii că gloria le poate aparține dacă vor munci, se vor implica și vor iubi acest club așa cum au făcut cei dinaintea lor, iubind FC Argeș, iubind Piteștiul și iubind Argeșul.
Cred că simbolul acesta al FC Argeș va trebui să dăinuie pentru că, așa cum scrie în spatele nostru, <<legenda continuă>>. Această legendă frumoasă a unui sport iubit de toți argeșenii va continua și prin minima noastră implicare. Sperăm să facem eforturi mai mari în viitorul apropiat pentru că acești copii merită să primească tot efortul nostru pentru a performa pe viitor.
Viitorul sună bine pentru FC Argeș. În anul în care se împlinesc 50 de ani de la primul titlu de campioni, iată că reușim să intrăm în play-off, deși echipa a reintrat în prima ligă de doar doi ani. Eforturile Primăriei Pitești au făcut ca acum să avem și noi aceeași emulație pe care am trăit-o în copilăria mea, atunci când întregul stadion vibra la fiecare meci al marei echipe FC Argeș și bineînțeles de fiecare dată când juca inegalabilul Dobrin. Sperăm să atingem din nou gloria prin acești copii care vor umple din nou acest stadion, desigur, unul nou îmi doresc și eu. Cred în această echipă, cred în sportul argeșean și că trebuie să redăm gloria pe care am avut-o înainte.
Suntem aici, în primul rând, pentru că acum șase ani de zile actualul primar Cristian Gentea a dus adevărate lupte ca FC Argeș să redevină ceea ce a fost. A fost mândria Piteștiului, a fost mândria României. Acum 50 de ani, după primul titlul de campioni, pe acest stadion, FC Argeș învingea Real Madrid. Vă uitați, copii, la televizor și vedeți marea echipă Real Madrid. Aflați că în anul 1972 Argeșul învingea Real Madrid cu 2-1! ” – Ion Mînzînă, președinte C.J. Argeș.
➡️“Pentru că anul acesta este <<Anul Internațional al Tineretului>>, Consiliul Județean Argeș a încheiat un parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal Argeș. În cadrul acestui parteneriat vor fi achiziționate și alte seturi de echipamente sportive pentru echipele înscrise în Campionatul Județean de Fotbal – Liga a 5-a. Consiliul Județean Argeș încurajează și susține sportul de masă și sportul pentru copii și tineret” - Adrian Dumitru Bughiu, vicepreședinte C.J. Argeș.

 

La Centrul Cultural Județean, Sala Lumina, unde se desfășoară Campionatul Național de Skandenberg-Armwrestling și Para-Skandenberg-Armwrestling 2022. La eveniment și-au anunțat prezența 250 de sportivi din toată țara, inclusiv sportivi cu dizabilități.  

 

Cu această ocazie, astăzi, a avut loc o conferință de presă la care au participat vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Adrian Dumitru Bughiu, Mircea Simionescu Simicel, Secretar General al Federației Mondiale de Skandenberg și președinte al Federației Române de Skandenberg-Armwrestling, vicepreședintele Federației Române de Skandenberg-Armwrestling, Viorel Dobrin, argeșeanul care anul trecut a devenit Campion Mondial la Seniori și Radu Valahu - "Omul record", vicepreședintele Federației Române de Skandenberg-Armwrestling.  

  

“Iată-ne la un eveniment pe care noi, cei din Consiliul Județean Argeș, ne dorim să-l tradiționalizăm. Suntem parteneri la acest eveniment și pentru că anul acesta este <<Anul Internațional al Tineretului>> și ne dorim să fim alături de tot ceea ce înseamnă sport, cu precădere sportul de masă, dar și de performanță, sportul fiind cel mai bun ambasador al nostru. Trăim vremuri complicate, venim după o perioadă grea, și cred că genul acesta de competiții este bine-venit. În ceea ce privește această disciplină cred că se bucură de o publicitate mult prea mică și tocmai de ceea cred că este de datoria noastră să popularizăm rezultatele bune. Lucru acesta îl spun cu mândrie, având alături pe domnul Viorel Dobrin, argeșean, care este campion mondial la skandenberg. Și aceste rezultate ne obligă să fim alături de sportul pe care îl reprezintă cu drag. Dobrin – iată un nume predestinat în Argeș rezultatelor deosebite.” – Adrian Dumitru Bughiu, vicepreședinte C.J. Argeș.  

  

“Este o mare onoare să fiu aici, <<Pe Argeș în jos/Pe un mal frumos>>. A doua oară se desfășoară campionatul național în Argeș, o capitală a campionatelor naționale. Vreau să mulțumesc sportivilor care au venit din toate colțurile țării. Mulțumim Consiliului Județean Argeș, personal dlui. Adrian Bughiu, pentru sprijin și pentru că ne sunt din nou gazde. Îl felicit pe Viorel Dobrin pentru performanța lui și pentru că ne reprezintă țara. Este unul dintre cei mai buni sportivi români. Skandenberg-ul este un sport național și îi rog pe cei care ne conduc să susțină acest sport. Avem peste 160 de medalii europene și mondiale.” - Radu Valahu, vicepreședintele Federației Române de Skandenberg-Armwrestling.  

  

“Țin să mulțumesc partenerilor noștri și Consiliului Județean Argeș. Mi-am dorit mult această competiție. A mai fost și în 2019. Mi-aș dori să devină o tradiție, să dezvoltăm un campionat și în județul Argeș. Reprezint cu mândrie acest județ și mulțumesc tuturor celor care ați avut încredere în mine.” - Viorel Dobrin, vicepreședintele Federației Române de Skandenberg-Armwrestling, campion mondial.  

  

“Mulțumim că ne-ați găzduit Campionatul Național Skandenberg, a 16-a ediție. Îi mulțumesc lui Viorel Dobrin, care este al doilea om din România după rezultate și primul campion mondial la categoria cea mai grea din lume, pentru eforturile pe care le face pentru a crește o nouă generație de sportivi. El lucrează cu 50 de copii și îi suntem alături. Vă doresc un eveniment nemaipomenit, cel mai bun să câștige, și fie ca spiritul de echipă, prietenia și fair-play-ul să câștige întotdeauna!”  - Mircea Simionescu Simicel, Secretar General al Federației Mondiale de Skandenberg și președinte al Federației Române de Skandenberg-Armwrestling.  

  

Evenimentul se desfășura la Centrul Cultural Lumina din B-dul Nicolae Bălcescu 141, Pitești, sâmbătă și duminică.  

  

Categorii:  

- masculin / feminin.  

- vârsta: 14-15 ani, 16-18 ani, 19-21 ani, peste 21 ani, 40-49 ani, peste 50 ani  

- brațul stâng și drept.  

  

 Sâmbătă 26 Martie 2022  

09:30 – Deschiderea Oficială  

10:00 – Preliminarii brațul stâng  

– Finale, premieri  

  

 Duminică 27 Martie 2022  

08:30 - 09:30 - Cântar oficial  

10:00 – Preliminarii brațul drept  

– Finale, premieri  

Ajunsă la cea de-a 45-a ediție, Simfonia Lalelelor va avea loc în perioada 15-17 aprilie, sub tematica ”Bloom of Honor – Înflorirea speranței”. Vedeta din acest an este planta ce poartă numele municipiului: Tulipa Pitești, cel mai nou soi de lalea creat în Olanda, pe care Piteștiul l-a primit în luna aprilie a anului trecut.
Anul acesta, administrația locală a pregătit o mulțime de surprize.
„Simfonia Lalelelor va fi organizată între 15-17 aprilie. În premieră, simfonia va fi organizată în Parcul Lunca Argeșului. Sunt plantați 60.000 de bulbi de lalelele în parc, iar în tot orașul sunt plantați 170.000. Sunt plantați si 30.000 de bulbi de Tulipa Pitești.”, a anunțat primarul Gentea.
De asemenea, în parcul Lunca Argeșului va fi amenajat și un Dino Parc, cu dinozauri care imită mișcările reale, va fi oganizat un concert cu Smiley și Theor Rose, prezenat de Ilinca Vandici și vom avea și un concert al Filarmonicii Pitești.

 

Din luna aprilie, aparatul Consiliului Județean Argeș se va muta la Centrul de Calcul. Această mutare, după cum a subliniat vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Adrian Bughiu, este impusă de începerea lucrărilor de reabiliare energetică a clădirii în care funcționează CJ Argeș și Prefectura județului. Proiectul, realizat pe fonduri europene, va fi finalizat în aproximativ doi ani.
Valoarea totală a proiectului este de 27.351.508,59 lei (cu TVA inclus), din care:
•    proiectare și asistență tehnică 595.894,88 lei (cu TVA inclus),;
•    execuție lucrări 26.755.613,71 lei (cu TVA inclus).
Clădirea are o suprafață de 10.510 mp, cu o lungime totală de 80,68 m şi o lăţime de 16,38 m. Aici își desfășoară activitatea Consiliul Județean Argeș, Prefectura Argeș, dar și alte instituții publice, precum Direcția Județeană de Statistică Argeș.
Palatul Administrativ este situat în piața civică centrală a municipiului Piteşti şi a fost construit în anii 1969-1970, după un proiect aparținând arhitecților Cezar Lăzărescu şi Mircea Ochinciuc. Dispunând de o arhitectură modernă care folosește o serie de elemente tradiționale, compusă liniar, clădirea are subsol, parter, mezanin şi cinci etaje.
Clădirea nu a fost reabilitată niciodată de când a fost construită, respectiv anii 1969-1970.
Printre lucrările ce urmează a fi executate sunt cuprinse:
•    izolarea termică a pereților de fațadă la partea de interior;
•    aplicarea unei tencuieli la exteriorul fațadei, cu rol termoizolant;
•    izolarea termică a planșeului peste subsol, a soclului clădirii, a balcoanelor şi consolelor, a planșeelor teraselor;
•    montarea unei tâmplării din lemn stratificat cu geam tripan;
•    hidroizolarea suplimentară în zona suporţilor pentru echipamentele de climatizare şi ventilare, precum şi în zona de amplasare a panourilor termice solare şi a celor fotovoltaice;
•    reabilitarea instalaţiei de încălzire;
•    înlocuirea distribuţiei de apă caldă menajeră şi realizarea unei conducte de recirculare a apei calde menajere;
•    reabilitarea instalaţiei de iluminat interior şi înlocuirea corpurilor fluorescente cu iluminat cu lămpi de tip LED;
•    amplasarea de panouri solare cu tuburi vidate pentru producerea din surse regenerabile a apei calde menajere;
•    realizarea unui sistem de producere a energiei electrice din surse regenerabile utilizând panouri fotovoltaice.
Prin realizarea lucrărilor de reabilitare termică se are în vedere înregistrarea unor economii majore prin: reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor energetice; reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire şi apă caldă de consum; reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie

În urmă cu ceva timp, vicepreședintele CJ Argeș Marius Nicolaescu a lansat o campanie de strângere de ajutoare pentru familiile afectate de incendiul din Vala Mare Pravăț, în care au fost mistuite șapte case. Ieri, primele ajutoare au ajuns la cei care aveau nevoie.
"Ieri am trimis primul transport cu materiale de construcție și mobilier pentru locuitorii din comuna Valea Mare Pravăț, a căror case au fost mistuite de flăcări.
Vă mulțumesc tuturor celor care ați răspuns pozitiv la apelul umanitar pe care l-am inițiat.
Datorită vouă am demonstrat din nou că uniți suntem mai puternici!", a anuntat Marius Nicolaescu.

 

Primarul Cristian Gentea a anunțat, în urmă cu câteva minute, că lucrările la bariera de pe Lânăriei au fost finalizate la termen, iar circulația a fost reluată. Nu au fost însă finalizate toate procedurile, fiind nevoie acum de corelarea automată a barieiri cu graficul de deplasare a trenurilor.
"Exact cum a promis, constructorul a terminat lucrările și a închis șantierul pentru amenajarea trecerii la nivel cu calea ferată, în Lânăriei, iar circulația s-a reluat la prânz, astăzi, 23 martie, conform programului anunțat.
Începe etapa următoare: măsurătorile senzoriale pentru corelarea automată a barierei cu graficul de deplasare a trenurilor și cu circulația rutieră.
Mulțumesc reprezentanților Ministerului Transporturilor, cu care am colaborat excepțional, de la începutul mandatului meu, așa încât am reușit împreună ceea ce nu s-a reușit timp de 30 de ani", a precizat primarul Piteștiului.

La sfârșitul lunii februarie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș erau înregistrați 7.905 șomeri (din care 3.742 femei), rata șomajului fiind de 3,09%.
Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,23%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,14 p.p. .

Din totalul de 7.905 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Argeș, 2.191 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 5.714 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.653 șomeri provin din mediul rural și 1.252 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:
 
Total 7.905
< 25 ani - 832
între 25-29 - 521
între 30-39 - 1.384
între 40-49 - 2.098
între 50-55 - 1.614
peste 55 ani - 1.456


              Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Argeș (32,55%), urmați de cei cu studii primare (24,76%) și de cei cu studii liceale sau postliceale (17,96%). Șomerii cu nivel de instruire profesional/arte și meserii reprezintă 15,46% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare 3,95%. Șomerii fără studii reprezintă 5,32 % din totalul șomerilor înregistrați.
              Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2.334 persoane foarte greu ocupabile, 2.614 greu ocupabile, 2.151 mediu ocupabile și 806 persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Argeș.

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.