CJ Arges a finalizat un proiect pe fonduri europene in zona medicala: reabilitarea Spitalului Bradet

S-au finalizat lucrările de reabilitare de la Spitalul de Recuperare Brădet  

# “Creșterea Eficienței Energetice a Spitalului de Recuperare Brădet”  - un proiect european al Consiliului Județean Argeș

Lucrările de reabilitare de la Spitalul de Recuperare Brădet, unitate sanitară aflată în administrarea Consiliului Județean Argeș, singurul spital de acest profil din regiunea noastră, au fost finalizate. Reabilitarea s-a făcut din fonduri europene, printr-un proiect european al Consiliului Județean Argeș, din cele 5 proiecte de reabilitare a construcțiilor din infrastructura de sănătate pe care consiliul le are.  

“Marea problemă cu care ne-am confruntat încă de la începutul mandatului a fost problema sănătății populației județului Argeș. Tocmai de aceea, Consiliul Județean Argeș a alocat sute de miliarde pentru sănătate. De altfel, cele mai importante proiecte ale consiliului, fie că vorbim de cele cu fonduri europene sau din bugetul propriu, vizează infrastructura sanitară. Mă bucur că s-a finalizat proiectul de la Spitalul de Recuperare Brădet pentru că și acest proiect reconfirmă preocuparea noastră constantă pentru creșterea calității serviciilor medicale.” – președinte Consiliul Județean Argeș, Ion Mînzînă.   

“Este primul proiect pe fonduri europene ce vizează infrastructura sanitară ce s-a încheiat în județul Argeș, în exercițiul financiar 2016 – 2020. Proiectul contribuie la sprijinirea tranziției către o economie cu emisie scăzute de carbon, prin îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere și utilizarea surselor de energie regenerabilă. Mă bucur mult că proiectul a fost finalizat și că astfel și confortul hotelier oferit de această unitate sanitară a fost mult îmbunătățit. Proiectele Consiliului Județean Argeș care privesc infrastructura sanitară sunt mari și importante, iar derularea lor este atent monitorizată de noi” – vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Marius Nicolaescu.  

Valoarea totală a contractului de finanțare a fost de 4.273.336,36 lei,  din care:  

- 3.160.266,77 lei reprezintă valoarea totalănerambursabilă  solicitată.  

- 1.113.069,59 lei  contribuția Consiliului Județean Argeș.  

Proiectul privind “Creșterea Eficienței Energetice a Spitalului de Recuperare Brădet”  a presupus următoarele intervenții:  

-lzolarea termică a pereților prin montarea pefața exterioară a unui strat termoizolant dinpolistiren expandat ignifug, protejat cu tencuialăsiliconică subțire, cu compoziție specială, armatăcu plasă din fibră de sticlă;  

-Montarea unor fâșii de vată minerală bazaltică în dreptul tuturor planșeelor clădirii, protejate cu tencuială siliconică subțire, cu compoziție specială, armată cu plasă din fibră de sticlă.  

- Termoizolarea la exterior a pereților supraterani aisubsolului(soclu) prin montarea pe fața exterioarăa pereților a unui strat termoizolant din polistirenextrudat ignifug, protejat cu tencuială siliconicăsubțire, cu compoziție specială, armată cu plasă din fibră de sticlă.  

- Termo-hidroizolarea terasei și refacereasistemului de colectare apă pluvială.  

-  Termo-hidroizolarea planșeului sub pod.  

- Au fost montate sisteme de preparare a apei calde de consum - boiler, hidrofor, panouri solare, grup de pompare pentru panouri  solare, controller solar.  

- Au fost înlocuite circuitele de alimentare cu energie electrică, corpurile de iluminat, sursele de iluminat tip LED, senzorii de prezență pentru spațiile circulate.  

- A fost reparată sau înlocuită instalația de distribuție a apei reci și/sau colectoarelor de canalizare și/sau pluvială din subsolul clădirii până la căminul de branșament.  

- A fost montată o scară din structură metalică pentru evacuare în caz de incendiu.  

Toate aceste investiții au drept rezultat:  

- Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră de la 548,98 [echivalent to C02/an] la 156,27 [echivalent to C02/an].  

- Scăderea consumului anual de energie primarăde la 2.538.214,17[kWh/an] la 828 .542,62  [kWh/an].  

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.