Examen de Grad Principal pentru asistenții medicali, Sesiunea 2018

By Proarges.ro Septembrie 25, 2018 2630

”Aducem la cunoștința asistenților medicali argeșeni care îndeplinesc condițiile participării și doresc să se înscrie la examenul de grad principal-sesiunea 2018, că, în perioada 08.10.2018-23.10.2018, în zilele de luni până vineri, între orele 8.00-16.00, pot depune dosarele la sediul OAMGMAMR Argeș, din Pitești str. Victoriei nr. 57”, a declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.

Documentele necesare înscrierii sunt:

 • cererea de înscriere cu datele de contact (este pusă la dispoziția asistenților medicali argeșeni la sediul filialei);
 • declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR (este pusă la dispoziția asistenților medicali argeșeni la sediul filialei);
 • copia actului de identitate;
 • copia diplomei de absolvire/licenţă în formarea ca asistent medical generalist, asistent medical, moașă (la înscriere candidatul prezintă și actele de studii în original);
 • adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă:
  • experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în condițiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;
  • condițiile de încadrare și de durată ale normei de lucru;
 • copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
 • dovada plăţii sumei de participare la examen.

Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul efectiv de lucru prestat.

În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină pe coperta căruia sunt completate numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care se înscrie la examen, numărul de telefon al candidatului.

Vom reveni cu informații suplimentare privind cuantumul taxei de participare și locul de desfășurare al examenului.

 

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.