Important! Programe de specializare pentru asistenții medicali și moașe

By Proarges.ro August 13, 2018 1260

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), filiala Argeș, aduce la cunoștința angajatorilor interesați faptul că, în baza Ordinului nr. 942/2017, Ministerul Sănătăţii organizează prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, programe de specializare pentru asistenți medicali cu pregătire universitară sau postliceală și pentru moașe.

Programele de specializare în vederea dobândirii de abilității profesionale sunt organizate astfel:
    pentru asistenții medicali generaliști sunt organizate programe de specilaizare în: pediatrie, îngrijiri paliative, psihiatrie, medicină dentară, neonatologie, pneumoftiziologie, bloc operator, diabet, oncologie, nefrologie/hemodializă și dializă peritoneală, cardiologie, gastroenterologie;
    pentru asistenții medicali de pediatrie sunt organizate programe de specilaizare în: îngrijiri paliative, psihiatrie, medicină dentară, neonatologie, pneumoftiziologie, bloc operator, diabet, oncologie, nefrologie/hemodializă și dializă peritoneală, cardiologie, gastroenterologie;
    pentru asistentii medicali  de radiologie imagistică sunt organizate programe de specializare în: radioterapie și operator CT/operator RM;
    pentru asistenții medicali de nutriţie şi dietetică sunt organizate programe de specializare în diabet;
    pentru moașe sunt organizate cursuri de specializare în: neonatologie, pediatrie, bloc operator, îngrijiri paliative.

Înscrierea la programele de specializare sus-menționate pentru anul 2018-2019, se realizează până la data de 1 septembrie 2018 numai pe platforma www.perfmed.ro.

Unitățile sanitare publice sau private interesate se vor înregistra pe platformă și vor trimite numai prin intermediul platformei solicitarea pentru înscriere, scanată în format electronic, și însoțită de următoarele documente de asemenea scanate:

    solicitarea unității sanitare în care se specifică numele și specializarea persoanelor pentru care se face solicitarea de înscriere;
    diploma/certificat de studii pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare - în copie;
    certificat de membru OAMGMAMR şi aviz anual de liberă practică - în copie;
    I. - în copie;
    adeverință din care reiese că asistentul medical este încadrat la unitatea sanitară privată care face solicitarea.

       Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare pentru obținerea de abilități profesionale găsiți pe platforma www.perfmed.ro

Președintele OAMGMAMR filiala Argeș, Estera Stămoiu, și-a exprimat speranța ca această posibilitate de perfecționare care le este oferită asistenților medicali să fie valorificată de cât mai mulți asistenți medicali:

,,Acest act normativ care își produce, în sfârșit, efectele reprezintă o șansă mult așteptată de către asistenții medicali care pot, iată, să participe la programe de specializare diversificate. Este de așteptat ca tot mai mulți angajatori să dea curs și să răspundă nevoilor de perfecționare a asistenților medicali contribuind astfel, în mod direct, la creșterea calității serviciilor furnizate în unitățile sanitare. Costurile acestor programe sunt suportate exclusiv de unitatea solicitantă responsabilizând astfel toți actorii implicați în furnizarea serviciilor. Într-o perioadă în care provocările din domeniul sănătății sunt din ce în ce mai mari, să formăm profesioniști în acest domeniu reprezintă o necesitate și o responsabilitate majoră. Este momentul ca angajatorii să investească în capital uman înțelegând că asistenții medicali au nevoie de acest suport care, în timp, se transform într-un beneficiu real atât pentru pacient cât și pentru angajator”.

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.