REUNIUNE A CONSILIULUI NAȚIONAL AL ORDINULUI A ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

By Pro Arges Noiembrie 28, 2019 311

La sfârșitul lunii noiembrie consilierii naționali ai OAMGMAMR s-au reunit în ședință ordinară, având pe ordinea de zi subiecte de maxim interes pentru asistenții medicali.
Ședința a fost condusă de președintele organizației profesionale, Mircea Timofte și s-a bucurat de prezența reprezentantului Ministerului Sănătății, cu rang de secretar de stat.
Primele puncte ale agendei de lucru au vizat informări privind stadiul atins al unor activități prioritare derulate de către Ordin. Astfel, vestea bună este că amplul proces de revizuire al procedurilor de practică pentru asistenții medicali a fost finalizat. Documentul elaborat a fost transmis în filiale și se află în consultarea tuturor celor interesați.
”Este un obiectiv asumat al OAMGMAMR pentru anul 2019 care a fost atins, grație unor eforturi susținute cu profesionalism și competență, care în mod cert va asigura cadrul îmbunătățirii practicii profesiei noastre de către asistenții medicali. După consultare va fi înaintat Ministrului Sănătății în vederea aprobării lui.” a precizat Estera Stămoiu, președintele OAMGMAMR Argeș.    
O altă informare a fost cu privire la activitatea grupului de lucru pentru revizuirea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei în regim independent. De menționat că din grupul de lucru face parte și Estera Stămoiu. Au fost punctate problematicile identificate și propunerile pentru îmbunătățirea cadrului legal existent.
Un nou obiectiv pe care și l-a stabilit Ordinul pentru perioada următoare este elaborarea unui Manual de nursing pentru elevii Școlilor postliceale sanitare, specialitatea medicină generală.
Finalul  anului 2019 a adus cu sine și bilanțul activităților Comisiilor care funcționează la nivel central, prin prezentarea  de către președinții comisiilor a Rapoartelor de activitate, atât ale Comisiei naționale de etică și deontologie a Ordinului, cât și ale Comisiei de control financiar.
În cadrul lucrărilor, consilierii Ordinului au avut în dezbatere mai multe proiecte de Hotărâri de Consiliu național, privind: modificarea metodologiei de reatestare profesională a asistenților cu deficiențe de vedere în sensul susținerii examenelor prin probe organizate de o comisie de specialiăți; structura comisiilor de specialitate la nivelul Ordinului; eliminarea taxei de duplicat; creditarea cursurilor de EPC derulate de MS de către Biroul Executiv al OAMGMAMR.
Membrii Consiliului Național al OAMGMAMR  au  mai hotărât ca începând cu 1 ianuarie 2020, participarea la cursurile de educație medicală continuă organizate de OAMGMAMR să fie gratuită. Excepție fac cursurile de educație medicală continuă organizate pentru asistenții medicali și moașe cu credite restante.
Mai mult, OAMGMAMR va pune la dispoziție o platformă națională pentru cursuri online de educație medicală continuă. De asemenea, vor continua să fie disponibile și cursurile existente în prezent pe platformele filialelor judetene, fără taxă. Costurile de administrare, mentenanță și pentru dezvoltarea acestor platforme, precum și costurile legate de elaborarea suporturilor de curs de către specialiști vor fi susținute financiar de către OAMGMAMR.
”În județul nostru toată educația medicală este gratuită încă de acum cinci ani, inclusiv cea online, având și platformă proprie. Era nevoie de o practică unitară, care a fost adoptată de Consiliul Național. Vom continua să răspundem așteptărilor și nevoilor de educație ale asistenților medicali argeșeni. Vom îmbunătăți și profesionaliza acest domeniu, iar primul  și principalul nostru partener în derularea activității de educație este asistentul medical. Ca echipă de conducere a Ordinului ne dorim ca tot mai mulți asistenți medicali cu abilități în acest domeniu să se alăture formatorilor deja acreditați ca furnizori de EPC.” a adăugat Estera Stamoiu.
Totodată, la lucrările Consiliului Național (CN) al OAMGMAMR au fost discutate o serie de luări de poziție din spațiul public cu privire la cotizațiile membrilor. Având în vedere că opiniile formulate în spațiul public menționate mai sus reprezintă puncte de vedere contradictorii, s-a luat decizia în Consiliul Național de a realiza o analiză atentă și riguroasă comparativă, atât în raport cu alte organisme/autorități profesionale și de reglementare din spațiul european, cât și în raport cu alte organisme profesionale la nivel național, inclusiv în raport cu organizații patronale și sindicale finanțate conform legii, prin contribuțiile membrilor. Concluziile analizei vor fi prezentate în următoarea ședință a Consiliului Național.
De asemenea, membrii CN au fost informați cu privire la stadiul dezvoltării platformei informatice care va găzdui noul Registru unic național al asistenților medicali. Obiectivul OAMGMAMR este de a veni în sprijinul membrilor cu o platformă adaptată cerințelor actuale tehnologice, de securitate și de protecție a datelor cu caracter personal, dar și în susținerea unei relații deschise cu membrii organizației, cu instituții și cu publicul larg, platforma urmând a beneficia de o componentă care va permite accesul celor interesati la un set de date de interes public. Totodată, registrul va facilita extragerea de date și rapoarte statistice necesare susținerii și dezvoltării politicilor de resurse umane, precum și schimbul de informații cu autoritățile statelor membre.
Anul 2020, Anul international al asistentilor medicali
În cadrul ședinței Consiliului Național s-au prezentat direcțiile de acțiune internaționale pentru pregătirea Anului 2020, desemnat Anul internațional al asistentului medical și al moașei în cadrul celei de-a 72 Adunări a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care s-a desfășurat în luna mai 2019, la Geneva.
”Și la nivel local, în cadrul acestor direcții de acțiune stabilite la nivel național ne propunem o serie de actiuni care sa vizeze promovarea profesiei noastre,cresterea vizibilitatii organizatiei, dezvoltarea de parteneriate cu instituții și asociații din domeniu.” a concluzionat Estera Stamoiu.

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.