De frică, din orgoliu, din rea-voință sau din prostie, accesul la sănătate pentru pacienții din Argeș a fost afectat din cauză că DSP și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Argeș nu au raportat către Ministerul Sănătății neajunsurile pe care unitățile medicale le-au întâmpinat/semnalat în procesul de achiziție a materialelor sanitare și de protecție în această perioadă prin modificarea dinamică a termenelor de livrare a produselor achiziționate, a prețurilor la sursă, lipsuri sau întârzieri în alimentarea stocurilor ale căror cantități erau supradimensionate nejustificat, produse neconforme și impactul nefavorabil atât în continuitatea asigurării materialelor și echipamentelor cât și în estimarea și fundamentarea bugetului de cheltuieli, se arată într-un raport al Avocatului Poporului, prin Biroul Teritorial Pitești.

Altfel spus, în plină pandemie COVID-19, spitalele au fost strânse cu ușa de către furnizori care ba au majorat prețul, ba au rămas fără stocuri, ba au livrat produse neconforme. Și, în ciuda faptului că aceste informații au existat, cel puțin la nivelul Comitetului Județean Pentru Situații de Urgență, acestea nu au ajuns mai departe către ministerul de Sănătății care ar fi putut să dea reglementări pentru a îndrepta situația. Spre exemplu, a fost o perioadă bună de timp în care autoritățile locale și județene nu au putut face achiziții în regim de urgență în aceleași condiții precum structurile guvernamentale, deși achizițiile vizau tot bunuri din zona medicală. Dacă aceste inadverdențe și efectele lor ar fi fost raportate de către comitetele județene pentru situații de urgență către structurile guvernamentale, astfel de sincope ar fi fost evitate mult mai repede. 

De altfel, în recomandarea făcută, Avocatul Poporului îi ere prefectul județului Argeș, prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, va identifice și să pună în practică modalități legale de raportare imediată a disfuncțiilor în procedurile de achiziție ale tuturor contractanților – unități medicale din județul Argeș -  pe perioada unei stări care impune o urgență imediată în achiziția echipamentelor individuale de protecție, a dispozitivelor medicale, a altor materiale medicale, dar și a infrastructurii spitalicești și informatice.
Prefectul județului Argeș este obligat, conform legii, să informeze Avocatul Poporului, prin Biroul Teritorial Pitești, cu privire la însușirea recomandării și măsurile dispuse în termen de 15 zile de la data emiterii prezentei".

Avocatul Poporului mai arată că "în jurisiprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene - Hotărârea Curții de Justiție în cauza C-352/12 din 20 iunie 2013, punctele 50-52 - se arată clar că în cazul în care este invocată o situație de extremă urgență, achizițiile trebuie să fie efectuate fără întârziere. De aceea, valorificarea și raportarea acestor neajunsuri de către fiecarea comitet local sau județean pentru situații de urgență este imperios necesară pentru ca autoritățile centrale de decizie să aibă o imagine de ansamblu și să implementeze o strategie care să limiteze la maxim apariția acestor sincope și neajunsuri prin aplicarea dispozițiilor art. 21 și art.25 din Ordonanța de Urgență nr. 70/14.05.2020  privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative coroborat cu art. 104 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare".

Avocatul Poporului a solicitat Direcției de Sănătate Publică Argeș să comunice punctual aspecte legate de necesarul de materiale, echipamente de  protecție, personalul medico-sanitar precum și costurile aferente, dacă au fost inițiate achizițiile necesare, inclusiv pentru unitățile sanitare din județul Argeș care nu sunt în subordinea Ministerului Sănătății, cu precădere pentru cele aflate pe lista unităților medicale care tratează pacienții CoVid 19 și a celor suport, dacă sunt sincope în onorarea comenzilor și dacă procedura de achiziție directă are întârzieri și care sunt motivele.
    Din răspunsul cu nr.1180/08.05.2020/45841/11.05.2020 atât de către DSP Argeș cât și de Instituția Prefectului județului Argeș, câteva aspecte reliefate în raport:
"- Direcția de Sănătate Publică Argeș a evaluat necesarul de materiale și echipamente de protecție și a solicitat Ministerului Sănătății suplimentarea bugetului aferent Programului național de prevenire, supraveghere și control al bolilor transmisibile cu sumele necesare pentru achiziția echipamentelor de protecție, materialelor sanitare, kiturilor VTM CoVid19, dezinfectanților de mâini și suprafețe, acestea fiind necesare pentru realizarea activităților specifice pentru recoltare și transport probe în vederea realizării testărilor RT PCR conform Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (CoVid19) elaborată de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.
A fost evaluat necesarul suplimentar pentru asigurarea echipamentelor, materialelor sanitare, până la finele anului, s-a cerut Ministerului Sănătății suplimentarea bugetului (26.04.2020) și a fost aprobată (08.05.2020). Direcția de Sănătate Publică dispune de stocul de materiale sanitare, echipamente, materiale de laborator, kituri de recoltare și dezinfectanți care permit desfășurarea activității în bune condiții, achizițiile fiind făcute în timp real fără dificultăți în aprovizionare sau sincope în asigurarea necesarului zilnic de consum;
- pentru unitățile sanitare aflate în subordinea sa, Consiliul Județean Argeș a alocat sumele necesare, prin mai multe hotărâri succesive, pentru dotarea și funcționarea Laboratorului de analiză biologie moleculară RT PCR, pregătirea unității sanitare și achiziția de materiale sanitare și de protecție a cadrelor medicale, cofinanțare pentru achiziția sistemului RT PCR și kit pentru detecția CoVid19 precum și amenajarea spațiului necesar (n.n. aprobat prin hotărâre la 06.05.2020 fără anularea celei prin care i-a fost atribuit BT Pitești până  în anul 2022), pregătirea unităților medicale și achiziția de materiale sanitare și de protecție a cadrelor medicale  – total 2305 mii lei. Consiliul Local Câmpulung a alocat pentru spitalele din subordinea sa sumele necesare  – total 393 mii lei. Consiliul Local Mioveni a asigurat pentru Spitalul orășănesc Mioveni infrastructura necesară instalației de oxigen, până la patul fiecărui pacient, în clădirea în care sunt tratați pacienții CoVid19.

Sincope, întârzieri și disfuncții în procedura de achiziții:

- Spitalul Județean de Urgență Pitești a primit negații din partea unor furnizori care au motivat creșterea considerabilă a prețului la producător, lipsa stocului, termene de livrare între 50-60 zile, termene de plată între 3-15 zile (necceptarea însemna neonorarea comenzii), numărul foarte mare al comenzilor;
- Spitalul de Pediatrie Pitești  - deși produsele din catalogul SICAP figurau existente în stoc, operatorii comunicau, telefonic, termene de livrare incerte între 10-30 zile iar la finalizarea procedurii de achiziție fie modificau prețul ofertat, fie nu mai livrau produsele pe motiv că lipseau din stoc, nu exista materialul de producție sau întârzia importul;
- Spitalul de Pneumatofiziologie din Valea Iașului a primit doar 50 de halate chirurgicale de protecție din cele 150 achiziționate deoarece producătorul era în incapacitate temporară de fabricație. Unitatea medicală a anulat angajamentul;
- Spitalul municipal Câmpulung fie nu a identificat produsele pe piață (la începutul stării de urgență), fie produsele au fost deficitare (măști FPP3), mulți furnizori au solicitat plata în avans sau la livrarea produselor iar alții au modificat prețul produselor de la o livrare la alta din cauza întârzierilor din vamă;
- Spitalul “Sfântul Spiridon“ Mioveni (în fapt, unitatea funcționează sub numele Spitalul orășenesc Mioveni) a restituit măști chirurgicale și de protecție pentru neconformitate, a întâmpinat greutăți în achiziționarea de dezinfectați, echipamente de protecție, halate chiurgicale U.F., măști chirugicale, capeline, botoși pentru că au lipsit din piață; creșterea nejustificată a prețurilor la unele produse – măști chirurgicale 0,07 lei/buc/ianuarie la 8 lei/buc/martie; halate chirugicale U.F. 1 leu/buc/ianuarie respectiv 9-15 lei/buc/martie, cu impact imprevizibil asupra costurilor reale.
- DSP Argeș nu are competențe în ceea ce privește propunerile consiliilor de administrație ale unităților medicale care au analizat angajarea de personal în condițiile art. 25 din Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență; în acord cu art. 37 din același decret, în urma stabilirii unor roluri diferite în acțiunile de prevenire și combatere a pandemiei CoVid19 prin ordin al ministrului sănătății pentru unități medicale din județul Argeș, DSP Argeș a avizat modificările stucturale propuse de Spitalul Județean de Urgență Pitești, Spitalul de Pediatrie Pitești, Spitalul orășenesc Mioveni – corp vechi, Spitalul municipal Câmpulung, Spitalul Pneumatofiziologie Câmpulung și Spitalul pneumatofiziologie Valea Iașului.

Concluzie: răspunsul nu reliefează dacă autoritățile locale responsabile – Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Argeș, Direcția de Sănătate Publică Argeș sau spitalele - au raportat la Ministerul Sănătății neajunsurile pe care unitățile medicale le-au întâmpinat/semnalat în procesul de achiziție a materialelor sanitare și de protecție în această perioadă prin modificarea dinamică a termenelor de livrare a produselor achiziționate, a prețurilor la sursă, lipsuri sau întârzieri în alimentarea stocurilor ale căror cantități erau supradimensionate nejustificat, produse neconforme și impactul nefavorabil atât în continuitatea asigurării materialelor și echipamentelor cât și în estimarea și fundamentarea bugetului de cheltuieli.
Disfuncțiile raportate în procedura de achiziție de către unitățile medicale din județul Argeș în contextul situației de urgență impusă de criza sanitară CoVid19 “ necesită soluții rapide, inteligente și îndemânare în tratarea unei creșteri imense a cererii de bunuri și servicii similare, în timp ce anumite lanțuri de aprovizionare sunt perturbate” așa cum se arată în Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19 - 2020/C 108 I/01 publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene CI 108/1/01.04.2020. În acest sens, Comisia Europeană recomandă achizitorilor publici să ia în considerare procedurile și termenele disponibile conform cadrului UE privind achizițiile publice – în special în cazuri de urgență și de urgență extremă, pentru că aceste evenimente, și mai ales evoluția lor specifică, trebuie considerate drept imprevizibile pentru orice autoritate contractantă. „Nevoile specifice ale spitalelor și ale altor instituții sanitare pentru a asigura tratamentul, echipamentele individuale de protecție, nu puteau fi prevăzute și planificate în prealabil și constituie, prin urmare, un eveniment imprevizibil pentru autoritățile contractante și trebuie satisfăcute cât mai rapid posibil” (CI 108/1/01.04.2020).
În jurisiprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene - Hotărârea Curții de Justiție în cauza C-352/12 din 20 iunie 2013, punctele 50-52 - se arată clar că în cazul în care este invocată o situație de extremă urgență, achizițiile trebuie să fie efectuate fără întârziere. De aceea, valorificarea și raportarea acestor neajunsuri de către fiecarea comitet local sau județean pentru situații de urgență este imperios necesară pentru ca autoritățile centrale de decizie să aibă o imagine de ansamblu și să implementeze o strategie care să limiteze la maxim apariția acestor sincope și neajunsuri prin aplicarea dispozițiilor art. 21 și art.25 din Ordonanța de Urgență nr. 70/14.05.2020  privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative coroborat cu art. 104 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

În sensul celor arătate și pentru a garanta respectarea dispozițiilor art. 21 și art. 35 din Constituția României, în temeiul art. 59 din Constituția României coroborat cu art. 15 alin. (1), șit.f), art. 24 și art. 26 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, pentru realizarea scopului constituțional și legal al Avocatului Poporului și anume apărarea drepturilor și libertăților persoanelor acestora cu autoritățile publice AVOCATUL POPORULUI emite următoarea


R E C O M A N D A R E

Prefectul județului Argeș, prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, va identifica și va pune în practică modalități legale de raportare imediată a disfuncțiilor în procedurile de achiziție ale tuturor contractanților – unități medicale din județul Argeș -  pe perioada unei stări care impune o urgență imediată în achiziția echipamentelor individuale de protecție, a dispozitivelor medicale, a altor materiale medicale, dar și a infrastructurii spitalicești și informatice.
Prefectul județului Argeș va informa Avocatul Poporului, prin Biroul Teritorial Pitești, cu privire la însușirea recomandării și măsurile dispuse în termen de 15 zile de la data emiterii prezentei", se arată în materialul postat și pe site-ul Avocatului Poporului


Conform prefectului de Argeș, Guvernul s-a implicat prin distribuirea de materiale de protecție, dar și prin finanțarea cu 90%, prin Ministerul Sănătății, a achiziției de aparatură medicală de strictă necesitate, folositoare în tratarea cazurilor de coronavirus. În plus, serviciile medicale şi medicamentele necesare pentru tratarea cazurilor cu COVID-19 şi complicaţiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgenţă, şi se suportă din bugetul Fondului naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate.
Spitalele COVID au la dispoziție mai multe pârghii pentru a se dota cu aparatură medicală, nu toate folosindu-se însă de aceste facilități. Ca și până la declararea stării de urgență, Ministerul Sănătății acoperă plata personalului medical, iar UAT-urile care au în administrare spitale se ocupă, la rândul lor, de dotarea acestora. Spitalele au rămas în continuare, în perioada stării de urgență, subordonate aceluiași ordonator de credite pe care l-au avut și anterior.

Materiale de protecție distribuite de ISU Argeș

ISU Argeș a distribuit în județ materialele de protecție din partea DSU. Acestea au venit în completarea echipamentelor comandate și achiziționate de fiecare unitate medicală în parte.
Spitalul Județean de Urgență Pitești a primit cele mai multe materiale de protecție: 800 de combinezoane, 350 de măști FFP2, 650 de măști FFP3, 1350 de viziere și 20 litri de dezinfectant (concentrat). La acestea se adaugă materialele primite la UPU Pitești: 400 de combinezoane, 910 măști FFP2, 210 măști FFP3, 200 de viziere și 20 litri de dezinfectanți.
Spitalul de Pediatrie Pitești a primit: 840 de combinezoane, 445 măști FFP2, 500 măști FFP3, 945 de viziere și 25 litri de dezinfectant.
Spitalul Orășenesc Mioveni a primit: 880 de combinezoane, 445 măști FFP2, 500 măști FFP3, 345 de viziere și 15 litri de dezinfectanți.
Spitalul Municipal Câmpulung a primit: 130 de combinezoane, 295 măști FFP2, 200 măști FFP3, 245 de viziere și 10 litri de dezinfectanți.
Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung a primit: 100 combinezoane, 50 măști FFP2, 90 măști FFP3, 80 de viziere și 10 litri de dezinfectanți.
DSP Argeș a primit: 550 de de combinezoane, 1605 măști FFP2, 330 măști FFP3, 200 de mănuși și 13 litri de dezinfectanți.
CAS Argeș a primit: 5284 măști FFP2 și 34.200 măști cu trei pliuri. 684 de cutii cu câte 50 de măști chirugicale, cu trei pliuri, au fost distribuite medicilor de familie din Argeș.
Serviciul Județean de Ambulanță Argeș a primit: 800 de combinezoane, 420 măști FFP2, 225 măști FFP3, 150 de viziere și 20 litri de dezinfectant.
DGASPC Argeș a primit 13.150 de măști chirurgicale, cu trei pliuri.
Echipamente medicale și de protecție au primit și spitalele non-COVID din Argeș, dar și alte instituții implicate în lupta din prima linie cu coronavirusul.
În total, ISU Argeș a distribuit în județ: 4846 combinezoane, 11.059 măști FFP2, 2770 măști FFP3 și 52.750 de măști cu trei pliuri. La acestea se adaugă și 70 de echipamente medicale (10 la Spitalul Județean, 10 la Pediatrie, 5 la Spitalul Mioveni, 5 la Spitalul Câmpulung, 5 la Spitalul TBC Câmpulung, 15 la UPU Pitești, 5 la DSP Argeș și 15 la Serviciul de Ambulanță).


Bani din fondul de rezervă al Guvernului pentru Spitalul Județean de Urgență Pitești

DSP Argeș asigură zilnic transportul probelor recoltate la unitățile de testare Real Time-PCR pentru identificarea virusului SARS-CoV-2, în cadrul Programului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare.
Prin OMS 489 din 23.03.2020 Spitalul Judetean de Urgență Pitești a fost nominalizat să desfășoare tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE), alocându-i-se în acest sens, de către Ministerul Sănătății, suma de 300.000 lei.
Ministerul Sănătății a suplimentat în luna aprilie 2020 suma alocată Spitalului Județean de Urgență Pitești, pentru derularea acțiunilor prioritare necesare îngrijirii și acordării tratamentului pacienților critici AP- ATI cu 720.000 lei, din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului.

Spitalul de Pediatrie Pitești și Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung nu au solicitat aparatură medicală

Ministerul Sănătății a solicitat necesarul de aparatură medicală de strictă necesitate pentru ca aceste unități să poată asigura asistența medicală pacienților testați pozitiv sau suspecți de coronavirus, cu cofinanțare de 10% de către autoritățile administrației publice locale. Necesarul a fost transmis cu adresa nr. 13949/24.04.2020 de către DSP Argeș (vezi foto). În total, unitățil spitalicești din județ au solicitat aparatură de 8,4 milioane lei. Urmează să se primească alocarea fondurilor necesare finanțării acestor investiții pentru spitalele care au solicitat fonduri. Menționam că Spitalul de Pediatrie Pitești și Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung au transmis DSP Argeș că nu au solicitări în acest sens.

În luna martie nicio unitate medicală nu a cerut CAS Argeș suplimentarea sumelor contractate

Conform datelor CAS Argeș, în luna martie au fost spitalizați pacienți diagnosticați cu COVID-19 doar în cadrul secției de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Pitești, contravaloarea acestor cazuri fiind decontată integral. În aceeași lună, la nivelul CAS Argeș, nu s-a înregistrat nicio solicitare de suplimentare a sumelor contractate din partea furnizorilor de servicii medicale pentru acoperirea cheltuielilor specifice tratării pacienților diagnosticați cu COVID-19. De exemplu, CAS Argeș a decontat în luna martie servicii în valoare de 6,2 milioane lei la Spitalul Județean de Urgență Pitești, de 2,2 milioane lei la Spitalul Municipal Câmpulung și servicii de 773.000 lei la Spitalul Orășenesc Mioveni.

Spitalele COVID din Argeș

Spitale suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 în Argeș sunt: Spitalul Județean de Urgență Pitești-secția boli infecțioase, Spitalul Orășenesc Mioveni-corp vechi, Spitalul Municipal Câmpulung- secția boli infecțioase, secția pediatrie, maternitate COVID-19, pozitivi sau suspecți, Spitalul de Pediatrie Pitești-urgențe chirurgie pediatrică.
Spitale care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 faza a II-a, din luna aprilie 2020 sunt: Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung și Spitalul de Pneumoftiziologie Valea Iașului.

Societatea care a preluat Oltchim lansează producția de biocid ce stă la baza dezinfectanților recomandați de Organizația Mondială a Sănătății în lupta cu noul coronavirus. Compania a primit aviz de biocid pentru hipoclorit de sodiu de la Ministerul Sănătății.
Compania va produce hipoclorit de sodiu într-o concentrație de 1,25%.

Biocidul va fi produs pe platformele de la Râmnicu Vâlcea și Onești.

Produsul va fi distribuit cu prioritate pentru urgențe și pentru instituțiile care au mare nevoie să dezinfecteze spațiile externe.

De asemenea, biocidul va fi distribuit cu prioritate pe teritoriul României, instituțiilor și agenților economici. Pentru început, pentru fiecare județ va fi distribuită o cantitate de aproximativ o mie de tone.

Ulterior, biocidul va fi îmbuteliat și va putea fi distribuit și către populație.
Sursa: TVR

 

 

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a făcut apel, luni, ca lumea să se pregătească pentru "o eventuală pandemie" cu noul coronavirus.
"Trebuie să ne concentrăm pe izolarea (epidemiei), făcând tot posibilul pentru a ne pregăti de o eventuală pandemie", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, în timpul unei conferinţe de presă la Geneva. Ghebreyesus a declarat că există posibilitatea declarării unei pandemii de coronavirus, dar că, momentan, nu este îndeplinit criteriul răspândirii necontrolate a virusului la nivel global, informează CNN.
„Decizia noastră de a folosi sau nu acest cuvânt (pandemie, n. red.) se bazează pe o evaluare continuă a zonelor geografice afectate de virus, de severitatea afecţiunii pe care o produce şi impactul pe care îl are asupra societăţii în ansamblul său”, a spus directorul OMS, Tedros Ahanom Ghebreyesus.

Şeful OMS a informat că fiecare ţară este afectată în mod diferit de acest virus, motiv pentru care fiecare ţară ia decizii diferite în încercarea de a opri răspândirea acestuia. El spune că este nevoie ca măsurile să fie regândite şi adaptate.

Oficialul a mai spus că, în acest moment, utilizarea termenului de „pandemie” ar produce inutil panică la nivel mondial.

SFATURILE MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII


Care este sursa acestui focar epidemic?
Epidemia din Wuhan a fost iniţial legată de o piață mare de fructe de mare și animale, sugerând o posibilă cauză zoonotică. Cercetarea cauzelor epidemiei este în derulare.
Cum se transmite?
Se presupune că transmiterea este similară cu cea a MERS-CoV şi SARS, pe cale respiratorie, prin picaturi de secreţie, produse când o persoană infectată tuşeşte sau strănută. Transmiterea este posibilă şi când are loc contactul direct cu fluidele (sânge, materii fecale, urină, salivă, spermă) de la o persoană infectată. Este considerată şi transmiterea de la animale la om prin contactul cu animale bolnave sau cu produse de la acestea, de aceea se recomandă evitarea contactului cu animale bolnave şi aplicarea măsurilor generale legate de manipularea animalelor şi produselor de la acestea, prepararea alimentelor.
Se transmite de la om la om?
Da, autoritățile din China au confirmat transmiterea de la om la om a noului coronavirus, inclusiv la personalul medical care a îngrijit bolnavi.
Care este perioada de incubaţie?
De la infectare până la apariţia semnelor şi simptomelor este o perioadă de 2-14 zile, în medie 7 zile.
Care sunt simptomele?
Infecțiile umane cu coronavirusurile comune sunt mai mult asimptomatice sau cu simptome clinice medii, semănând cu o răceală comună (tuse, febră, nas înfundat, etc.), însa au fost observate infecții severe și chiar fatale. Aceste virusuri sunt capabile să cauzeze la om infecții ale tractului respirator inferior, inclusiv pneumonii.
Simptomele pentru infecţia cu 2019-nCoV observate până acum au fost: febră, tuse, dificultate în respiraţie (dispnee).
Care sunt opțiunile de tratament?
Nu există un tratament specific (antiviral), de aceea se tratează simptomatic, în funcție de starea pacientului. Tratamentul de susținere (de exemplu oxigenoterapie, administrarea de lichide și tratament empiric) pentru persoanele infectate, poate fi foarte eficace.
Exista vaccin?
Deocamdată nu există un vaccin împotriva coronavirusurilor.
Cine este la risc pentru infectia cu 2019 n-CoV?
Persoanele care trăiesc sau cele care călătoresc in zonele afectate de 2019 n-CoV, persoanele care au contact cu persoanele infectate inclusiv personalul medical.
Recomandări generale pentru protejarea sănătății
În vederea reducerii expunerii și a transmiterii virusurilor cu transmitere respiratorie includ igiena mâinilor și igiena respiratorie, precum și practici pentru o alimentați sigură:
- Spălați-vă des pe mâini cu apă și săpun, sau cu soluții pe bază de alcool;
- Când tușiți sau strănutați, acoperiți-vă gura și nasul cu pliul cotului sau cu o batistă de hârtie, apoi aruncați imediat batista și spălați-vă pe mâini; - Evitați contactul apropiat cu persoanele care tușesc și au febră;
- Dacă aveți febră, tușiți și respirați cu greutate, mergeți la medic și spuneți-i medicului dacă ați călătorit recent;
Recomandări pentru călătorii din Regiunea Europeană
OMS nu recomandă restricții pentru călătorii sau comerț. Se recomandă călătorilor spre zonele afectate (în prezent China- Wuhan, provincia Hubei ):
- evitarea contactului apropiat cu persoane care suferă de infecții respiratorii acute și cu animale (vii sau moarte) sălbatice sau domestice;
- spălarea frecventă a mâinilor, în special după contact direct cu persoanele bolnave sau cu obiectele acestora;
- acoperirea nasului și a gurii în timpul tusei și a strănutului, cu un șervețel sau cu pliul cotului, și contactarea medicului sau a autorităților naționale de sănătate în caz de simptome de infecție respiratorie acută.
- evitarea contactului direct și neprotejat cu animale vii și cu suprafețele aflate în contact cu animalele atunci când mergeți la piețele cu animale vii aflate în zonele în care au fost înregistrate cazuri de coronavirus nou;
- evitarea consumului de produse animale crude sau gătite foarte puțin. Carnea crudă, laptele crud (nefiert) și organele crude trebuie manevrate cu grijă, pentru a evita contaminarea cu alimentele gătite.
Pentru călătorii care se întorc din China - Wuhan provincia Hubei şi care prezintă semne clinice, de boală se recomanda :
- să se prezinte la cabinetul medical al aeroportului și sa menționeze istoricul de călătorie , dacă prezintă semne clinice de boală la sosirea pe aeroport,
- să sune la 112 şi să se prezinte imediat la Spitalul/Secţia de Boli Infecţioase dacă prezintă semne clinice de boală într-un interval de 14 zile de la revenirea în țară. Pentru a preveni transmiterea infecţiei persoanelor din jur, acestia trebuie să-şi acopere nasul şi gura cu o mască de protecţie.
----------------------
Sfaturi privind utilizarea măștilor în comunitate, în timpul îngrijirii la domiciliu și în spitale în contextul situației actuale de circulație a noului coronavirus (2019-nCoV)
Sfaturi generale
Purtarea măștii este una dintre măsurile de prevenire și limitare pentru răspândirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinată de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei măști nu este suficientă pentru a asigura un nivel adecvat de protecție și ar trebui adoptate și alte măsuri la fel de relevante. Folosirea măștii trebuie combinată cu igiena adecvată a mâinilor și cu alte măsuri de prevenire și control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.
Purtarea măștii, atunci când nu este indicată, poate provoca costuri inutile, încărcarea achizițiilor și poate crea un fals sentiment de securitate care poate duce la neglijarea altor măsuri esențiale, cum ar fi practicile de igienă a mâinilor. Mai mult decât atât, utilizarea incorectă a unei măști poate afecta eficacitatea acesteia în reducerea riscului de transmitere.
În comunitate
Persoanele fără simptome respiratorii ar trebui:
 să evite aglomerațiile și să evite frecventarea spațiilor închise aglomerate (de ex. supermarketuri, mall-uri);  să mențină o distanță de cel puțin 1 metru față de orice persoană cu simptome respiratorii (de ex. tuse, strănut);
 să-și spele frecvent mâinile, folosind apă și săpun atunci când mâinile sunt vizibil murdare sau antiseptic pe bază de alcool dacă mâinile nu sunt vizibil murdare;
 să utilizeze tehnica de a tuși sau a strănuta în interiorul cotului flectat sau să-și acoperă nasul și gura în timpul tusei și strănutului cu un șervetel de unică folosință, urmată de aruncarea acestuia după utilizare și spălarea IMEDIATĂ a mainilor cu apă și săpun;
 să se abțină de la atingerea gurii, nasului și ochilor;
 să respecte regulile privind modul de purtare, îndepărtare și eliminare a măștilor asociate cu o igienă corectă a mâinilor după îndepărtare.
Persoanele cu simptome respiratorii trebuie să respecte indicațiile de mai sus și următoarele:
 să poarte o mască dacă prezintă febră, tuse și respirație dificilă și să solicite consult medical la medicul de familie, cât mai curând posibil;  să urmeze sfaturile de mai jos cu privire la gestionarea adecvată a măștilor
Reguli de utilizare a măștilor
Utilizarea și eliminarea corespunzătoare a măștii reprezintă una din măsurile eficiente pentru a limita transmiterea noului coronavirus
- în timpul utilizării, trebuie să evitați atingerea măștii;
- să îndepărtați masca folosind tehnica adecvată (nu atingeți partea din față, ci îndepărtați snururile din spate), acțiune urmată de spălarea IMEDIATĂ a mâinilor cu apă și săpun;
- să nu reutilizați măștile de unică folosință.
- Măștile cu pânză (de ex. bumbac sau tifon) nu sunt recomandate în nicio situație

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România a organizat în data de 9 octombrie, la București, o masă rotundă, în cadrul proiectlui POLMED ”Valorile profesiilor de asistent medical și moașă”.
Obiectivul principal al proiectului a constat în dezvoltarea unui set de valori profesionale, fundamentale, pentru asistenții medicali și moașe, în beneficiul relației personal medical-pacient.
În cadrul procesului de consultare realizat la nivel național au fost identificate ca valori esențiale pentru aceste profesii: profesionalismul, cooperarea și empatia.
La eveniment au fost invitați reprezentanți din conducerea Ministerului Sănătății, precum și alți profesioniști de referință în domeniul medical, cât și un reprezentant al organizației profesionale din Irlanda.
În cuvântul de deschidere, președintele OAMGMAMR, Mircea Timofte, a subliniat că: ”Asigurarea unui echilibru între siguranța pacientului, calitatea actului medical și resursele umane și financiare implică o schimbare de paradigmă de la un sistem de sănătate axat pe eficienţa economică la un sistem de sănătate centrat pe pacient. Inițiativa identificării valorilor profesiei urmărește o reformă de substanță în domeniu, orientată către performanță și având în centrul ei grija pentru pacient. Aceste valori promovate vor susține și vor ghida comportamente adecvate în practica clinică, vor oferi un sistem de referință pentru autoevaluare și evaluare a calității serviciilor de îngrijire medicală.”
Prezenți la eveniment, experții în politici publice au prezentat proiectul de politică publică elaborat în baza amplului proces de consultare și cercetare.
Noua politică publică a fost acceptată printr-o declarație comună a Ministerului Sănătății și OAMGMAMR, de cooperare pentru promovarea acestei politici la nivel național, din care cităm: ”Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și Ministerul Sănătății susțin promovarea acestor valori profesionale, care vor ghida comportamente adecvate în practica clinică, oferind un sistem de referință pentru autoevaluare și evaluare a calității serviciilor de îngrijire medicală, și vor contribui la o reformă sustenabilă în domeniul îngrijirilor medicale. Angajamentul comun al celor două instituții va sprijini îndeplinirea obiectivelor strategice asumate de Guvern, respectiv implementarea de servicii medicale de înaltă calitate, centrate pe nevoile și așteptările pacientului.”
Prezentă la eveniment, Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș, a declarat: ”Ca președinte al Comisiei Naționale de Etică și Deontologie, apreciez că valorile identificate trebuie să se regăsească în ansamblul normativ al eticii noastre profesionale. Aceasta este garanția pe care organizația noastră, și noi ca membri, o dăm pacienților și întregii societăți că suntem în mod constant preocupați de o bună practică medicală. Asistenții medicali se află într-un punct de convergență a unor relații sociale de maximă importanță. Legătura noastră cu ceea ce omul are mai de preț, sănătatea, ne angajează într-o relație personal medical-pacient, a cărei esență este profesionalismul, empatia și cooperarea. Sunt convinsă că demersul imediat al organizației noastre va fi acela de revizuire a Codului de etică, în acord cu cele trei valori incontestabile, identificate în urma derulării acestui proiect, transpuse în norme extinse și explicite, facil de înțeles și aplicat.”


Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.