Anul 2020, Anul Internațional al Asistentului Medical și al Moașei este anul dedicat recunoașterii contribuției vitale a asistenților medicali și a moașelor la sănătatea și bunăstarea globală.
 
Un inamic neașteptat, imprevizibil îi pune în lumina reflectoarelor ca eroi în care cu toții ne punem speranța pentru salvare. Pandemia de coronavirus surprinde, mai evident ca orice discurs sau orice gală de celebrare și în forma cea mai sinceră de manifestare, esența profesiei și dăruirea acestor profesioniști aflați în linia întâi în lupta cu această amenințare globală.
 
Ordinul Național al Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este alături de asistenți medicali și moașe și va dona 1 milion de lei pentru achiziționarea în regim de urgență de echipamente de protecție pentru asistenții medicali aflați în prima linie a crizei COVID-19.

În contextul pandemiei coronavirusului COVID-19, Ordinul Asistenților Medicali Argeș a postat pe pagina de Facebook și pe site-ul organizației o serie de informații și de măsuri care să vină în sprijinul asistenților medicali argeșeni în scopul prevenției și siguranței la locul de muncă.
Coronavirusurile reprezintă un grup de virusuri ce aparțin familiei  Coronaviridae, care infectează atât animalele, cât și oamenii. Coronavirusurile umane pot provoca afecțiuni ușoare similare unei răceli comune, în timp ce altele pot provoca boli mai grave (precum MERS –Sindromul Respirator din Orientul Mijlociu și SARS –Sindromul respirator acut sever).

Un nou coronavirus ce nu fusese identificat anterior la oameni, a apărut în orașul Wuhan, China, în luna decembrie 2019. Semnele și simptomele bolii include simptome respiratorii, febră, tuse și dificultăți de respirație. În cazuri mai grave, infecția poate provoca penumonie, sindrom respirator sever acut și, uneori, decesul.

Recomandările standard de prevenire a răspândirii COVID-19 includ curățarea frecventă a mâinilor cu gel dezinfectant pe bază de alcool sau spălare cu apă și săpun, acoperirea nasului și a gurii cu încheietura cotului sau cu un șervețel de unică folosință atunci când tușim sau strănutăm, precum și evitarea contactului cu persoanele care prezintă febră și tuse.

OMS colaborează îndeaproape cu experți, guverne și parteneri de la nivel mondial, pentru a dezvolta rapid cunoștințele științifice privind acest nou virus și pentru a oferi sfaturi, în timp util, cu privire la măsurile de protecție a sănătății populației și prevenirea răspândirii acestei epidemii.

Drepturi, roluri, responsabilități ale cadrelor medicale, inclusiv siguranța și sănătatea profesională  

Cadrele medicale se află în prima linie a reacțiilor la epidemii, fiind astfel expuși riscurilor de infectare cu agenți patogeni (în cazul de față COVID-19). Riscurile includ expunerea la agentul patogen, orele de lucru prelungite,  extenuare psihică, oboseală, epuizare profesională, stigmat, precum și violență fizică și psihologică. Acest document evidențiază drepturile și reponsabilitățile cadrelor medicale, incluzând măsuri specifice necesare pentru protecția siguranței și sănătății profesionale.  

Printre drepturile cadrelor medicale, se numără obligațiile angajatorilor și managerilor unităților sanitare:

•asumarea responsabilității generale de a se asigura că sunt luate toate măsurile de prevenire și protecție, pentru minimizarea riscurilor asupra siguranței și sănătății profesionale;

• punerea la dispoziție a informațiior, instrucțiunilor și programelor de formare cu privire la siguranța și sănătatea profesională, printre care:

-instruire de îmbunătățire privind prevenirea și controlul infecțiilor (IPC);

Și

-utilizarea, îmbrăcarea, dezbrăcarea și înlăturarea echipamentului personal de protecție (PPE);

• punerea la dispoziție a echipamentului adecvat IPC și  PPE (măști, mânuși, ochelari de protecție, halate, dezinfectant pentru mâini, apă și săpun, produse de curățare) în cantitate suficientă, asistenților medicali și celorlalți membri ai personalului care au grijă de pacienți suspectați de COVID-19 sau cu afecțiune confirmată, astfel încât personalul să nu suporte cheltuieli pentru cerințele privind sănătatea și siguranța profesională;

• familiarizarea personalului cu actualizările tehnice privind COVID-19 și punerea la dispoziție a instrumentelor adecvate pentru evaluarea, triajul și tratarea paicenților și furnizarea de informații referitoare la prevenirea și controlul infecției, către pacienți și public;

• la nevoie, punerea la dispoziție a măsurilor de securitate adecvate pentru siguranța personală;

-punerea la dispoziție a un mediu în care lucrătorii să nu se simtă vinovați atunci când raportează incidente precum expunerea la sânge, la fluide corporale din sistemul respirator sau la cazuri de violență și adoptarea de  măsuri imediate, inclusiv sprijin pentru victime;

-sfătuirea cadrele medicale cu privire la auto-evaluare, raportarea simptomelor și izolarea la domiciliu în caz de boală;

•menținerea orelor de lucru adecvate, cu pauze;

•consultarea cu cadrelele medicale privind aspectele referitoare la siguranța și sănătatea profesională și notificarea inspectoratului muncii cu privire la cazurile de afecțiuni profesionale;

• să nu li se cere să se întoarcă la o situație profesională atunci când viața sau sănătatea le sunt puse în pericol continuu sau sever, până când angajatorul nu ia măsuri necesare de remediere;

• să permită personalului să își exercite dreptul de a se îndepărta dintr-o situație profesională despre care consideră, în mod justificat și rezonabil,  că prezintă un pericol iminent și grav la adresa vieții sau sănătății lor. Atunci când un membru al personalului își exercită acest drept, acesta va fi protejat de orice consecințe nejustificate;

• onorarea dreptului la compensații, reabilitare și servicii curative, în cazul infectării cu  COVID-19, în urma expunerii la locul de muncă. Aceasta va fi considerată expunere profesinlă, boala rezultată fiind considerată boală profesională.

• acces la resurse de sănătate mintală și consiliere;

Și

• a permite colaborarea între conducere și angajați și/sau reprezentanții acestora.

Cadrele medicale trebuie să:

• urmeze procedurile stabilite de siguranță și sănătate profesională, să evite expunerea altor persoane la riscuri de sănătate și siguranță și să participe la programe de formare privind siguranța și sănătatea profesională, oferite de angajator;

• folosească protocoalele puse la dispoziție pentru evaluarea, triajul și tratarea pacienților;

•trateze pacienții cu respect, compasiune și demnitate;

•mențină confidențialitatea pacientului;

•urmeze rapid procedurile stabilite de raportare a sănătății publice, a cazurilor suspecte sau confirmate;

• să ofere sau să consolideze informațile corecte privind prevenirea și controlul infecției și sănătatea publică, inclusiv persoanelor care nu prezintă nici simptome, nici riscuri;

•să îmbrace, să folosească, să dezbrace și să înlăture echipamentul personal de protecție, în mod corespunzător;

•să auto-monitorizeze semnele de boală și să se autoizoleze sau să raporteze boala conducerii, dacă aceasta apare;

• să notifice conducerea dacă prezintă  semne de stres nejustificat sau  problem de sănătate mintală care necesită intervenții de sprijin;

Și

• să raporteze supervizorului lor imediat orice situație despre care consideră în mod justificat și rezonabil, că prezintă pericol iminent și grav asupra vieții sau sănătății.

Decembrie este miracol! Vestea venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu ,,făcut om, pentru mântuirea noastră’’ ne este tuturor îndemn lăuntric spre iertare, generozitate și iubire.
      An de an, în decembrie, ne este vestit de colindători că, din iubire, a trimis Dumnezeu pe unicul Său fiu spre mântuirea noastră, din iubire ne suntem unii altora aproape, din iubire învățăm să ne dăruim ceea ce ne este de folos.
     Nu este nimic mai frumos decât gestul acesta al dărniciei față de semeni pe care profesia noastră îl exersează permanent. Noi împodobim, an de an, brăduțul faptelor bune cu fiecare gest de omenie si fiecare dovadă de profesionalism care se revarsă către pacienții mai mici sau mai mari. Pe unii dintre dumneavoastră sărbătorile îi vor găsi în slujba profesiei, mângâind frunți și dăruind speranțe, și abia mai apoi îmbrățișând pe cei dragi. Este menirea noastră să fim și să rămânem cei din linia întâi.
     De aceea, la ceas de sfântă sărbătoare, întreaga echipă de conducere a Ordinului Asistenților Medicali Argeș, îndreaptă către toți asistenții medicali argeșeni, urări de sănătate, împlinire sufletească și profesională.
Să primeniți casele și inimile ca să puteți primi cu adevărată bucurie Nașterea Domnului și darurile Sale binecuvântate! Anul Nou să vă fie luminat, încărcat cu roade bogate și cu toți cei dragi aproape!
Sărbători de poveste!
Cu gânduri bune,
Biroul Județean al Ordinului Asistenților Medicali Argeș

Începând cu data de 04.11.2019 OAMGMAMR filiala Argeș derulează activitatea de eliberare a avizului anual necesar exercitării profesiei de asistent medical generalist/asistent medical/moașă în anul 2020, care se va finaliza la data de 31.12.2019.
Acordarea avizului pentru anul 2020 se face în baza depunerii de către solicitant la secretariatul filialei a următoarelor documente:
– cerere tip (poate fi descărcată de pe site-ul www.oammr-arges.ro link-ul Informatii utile/Formulare tip sau poate fi pusă la dispoziția solicitantului la sediul filialei);
– copie a poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis) valabilă pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 (se păstrează limitele aplicate şi în anul 2019, respectiv valoarea minimă a poliței este:
a)    10.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi, centre de primire urgențe și unități de primire urgențe, serviciu de ambulanțe;
b)    4.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare;
c)    2.000 EURO pentru asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali specialitatea igienă și sănătate publică și asistenții care îți desfășoară activitatea în institute/secții de medicină legală;
d)    20.000 EURO pentru asistenții medicali care își desfășoară activitatea în regim independent (persoană fizică independentă-PFI sau ca titulari ai cabinetelor individuale de practică independentă)
– extras din Revisal (Raport per salariat) semnat și ștampilat de către angajator, excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația lunar;
– numărul mimim de 30 credite EMC cumulat în anul 2019 (se vor depune în copie doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Argeș);
– copie a Certificatului de membru;
– copie a documentelor care atestă modificări ale contractului individual de muncă, după caz.
Asistenții medicali aflați în una dintre situațiile enumerate mai jos vor schimba Certificatul de membru și vor avea în vedere următoarele precizări:
a)    Cei care și-au schimbat numele vor prezenta acte doveditoare, după caz:
・ copie CI;
・ copie certificat căsătorie;
・ copie hotărâre desfacere căsătorie
・ Certificatul de membru în original.
b)    Absolvenții de școală postliceală/facultate (anul 2019 sau anteriori), care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberată de unitatea de învățământ, vor prezenta copie legalizată după diploma de absolvire și Certificatul de membru în original.
NOTĂ: Asistenții medicali pensionari care își continuă activitatea vor depune și certificat se sănătate fizică și psihică în vederea eliberării avizului.
Program de lucru cu publicul: Luni – Joi, orele 08.00-16.00.
Informații suplimentare pot fi obținute la secretariatul OAMGMAMR Argeș, telefon 0348 401 082.
”Amintim asistenților medicali argeșeni că exercitarea legală a profesiei de asistent medical se face exclusiv cu respectarea condițiilor prevăzute de legea exercitării profesiei noastre, și anume, deținerea Certificatului de membru, însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei” a declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.


 Ordinul Asistenților Medicali Argeș vine cu precizări pentru asistenții medicali argeșeni privind condițiile de înscriere la examenul de grad principal sesiunea octombrie 2019, examen care se desfășoară astfel:
- în data de 24.10.2019– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;
- în data de 25.10.2019–examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti.
”La examen se pot înscrie asistenții medicali care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
a) sunt absolvenți cu diploma/certificat de absolvire/licență sau echivalentă ai uneia dintre următoarele categorii de instituții de învățământ:
- liceu sanitar/școală postliceală sanitară/colegiu medical universitar/facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe;
b) sunt titulari ai certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății;
c) fac dovada unei experiențe profesionale cumulate de minimum 5 ani în specialitatea în care au obținut titlul de calificare, dobândită în condițiile legii până la data susținerii examenului. Prin experiență profesională se înțelege exercitarea efectivă a activităților profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracții de normă și cu respectarea celorlalte condiții de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză.
De asemenea, la examenul organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în urma absolvirii programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază sau a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator, asistenții medicali de nutriție-dietetică și asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo- fizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică, de farmacie.”a declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.
La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină pe coperta căruia sunt completate numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care se înscrie la examen, numărul de telefon al candidatului.
Documentele necesare înscrierii sunt:
-    cererea de înscriere cu datele de contact (este pusă la dispoziția asistenților medicali argeșeni la sediul filialei);
-    declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR (este pusă la dispoziția asistenților medicali argeșeni la sediul filialei);
-    copia actului de identitate;
-    copia diplomei de absolvire/licenţă în formarea ca asistent medical generalist, asistent medical, moașă (la înscriere candidatul prezintă și actele de studii în original);
-    adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă:
o     experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în condițiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;
o    condițiile de încadrare și de durată ale normei de lucru;
-    copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
-    dovada plăţii sumei de participare la examen.
Vom reveni cu informații suplimentare privind perioada de depunere a dosarelor de înscriere ale candidaților, cuantumul taxei de participare și locul de desfășurare al examenului.

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.