Ordinul Asistenților Medicali Filiala Argeș aduce la cunoștința membrilor săi ultimele modificări intervenite în metodologia de reatestare a competenței profesionale.

Este cunoscut faptul că, potrivit legii privind exercitarea profesiei de asistent medical, cei care nu îşi desfășoară activitatea ,,efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii”.

Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic şi va susţine o probă teoretică după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.

Procedura de reatestare este inițiată doar la solicitarea asistentului medical, iar pentru înscriere candidatul va depune un dosar care va conține următoarele documente:

  1. a) cerere de solicitare reatestare;
  2. b) copia actului de identitate;
  3. c) copia certificatului de membru, după caz;
  4. d) taxa pentru reatestarea competenței profesionale;
  5. e) certificate de sănătate fizică și psihică;
  6. f) documente care să ateste vechimea în exercitarea profesiei, după caz.

Noile reglementări adoptate prin Hotărârile nr. 18, 27 și 33/2018 ale Consiliului Național al OAMGMAMR pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 32/2009 privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali stabilesc prevederi importante, astfel:

  • în vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării avizului anual și/sau certificatului de membru, după caz;
  • nu se mai consideră continuitate în exercitarea profesiei, perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap, așa cum era prevăzut în vechiul act normativ;
  • asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care fac dovada că au acumulat cu normă întreagă cel puțin 12 luni de activitate profesională în decursul ultimilor 4 ani anterior datei solicitării reatestării vor fi reatestați profesional doar prin susținerea probei teoretice.

Durata stagiului practic este raportată la vechime, după caz. Stagiul se va efectua în unităţi sanitare stabilite de președinții filialelor OAMGMAMR.

Evaluarea şi validarea stagiului se vor face, în baza fişelor de evaluare, de către directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie/mentor. Punctajul minim de promovare a stagiului practic este 7. În caz de nepromovare a stagiului practic, la solicitarea candidatului, se poate organiza un stagiu suplimentar cu o durată stabilită de comisie.

Proba teoretică va consta într-un test grilă cu 40 de întrebări.

,,Este foarte important ca asistenții medicali să cunoască aceste reglementări în mod corect pentru că odată ce sunt îndeplinite condițiile care impun ca obligatorie reatestarea competențelor profesionale, această procedură trebuie urmată.

Nu sunt puține cazurile în care asistenții medicali au oportunități de participare la concurs, în vederea angajării în sistemul public sau privat, și nu le pot valorifica pentru că nu îndeplinesc condițiile legale de exercitare a profesiei.

Cunoașterea reglementărilor legale, responsabilitatea față de profesia aleasă, diligența manifestată pentru respectarea legislației sunt necesare fiecărui asistent medical pentru a evita posibile situații cu caracter juridic. Este interzisă angajarea unui asistent medical care se află în situația de neexercitare a profesiei pe o perioadă de 1 an în ultimii 5 ani” a precizat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali filial Argeș.

Asistenții medicali interesați pot obține informații suplimentare privind procedura de reatestare accesând site-ul filialei www.oammr-arges.ro secțiunea Legislație/Hotărâri Consiliu Național.

 

Începând cu luna februarie, filiala Argeș a Ordinului Asistenților Medicali reîncepe cursurile de educație medicală continuă adresate asistenților medicali membri ai organizației.
Educaţia medicală continuă reprezintă întreaga experienţă profesională acumulată de asistentul medical generalist, moașă și asistentul medical, actualizată permanent prin însuşirea de noi cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi necesare în exercitarea profesiei necesare pentru a furniza servicii de calitate pacienţilor.
,,Ne dorim ca pacienții argeșeni, atât cei care apelează la sistemul public de sănătate cât și cei care optează pentru sistemul privat, să beneficieze de îngrijiri medicale care se ridică la standarde de înaltă competență. Considerăm necesar să acordăm atenția cuvenită etapei de formare profesională, fie că ne adresăm asistenților medicali care au absolvit de puțin timp, fie că ne adresăm celor care profesează de mai mulți ani. De aceea, formatorii noștri sunt profesioniști cu vastă experiență în domeniu care pun experiența dobândită în slujba tuturor asistenților medicali înscriși în Ordinul Asistenților Medicali Filiala Argeș. Pregătirea  profesională a tuturor membrilor noștri reprezintă unul dintre obiectivele principale ale organizației argeșene, ea fiind un drept, dar și o obligație individuală prevăzută de reglementările exercitării profesiei de asistent medical.
Agenda  de cursuri pentru anul 2019 va cuprinde, prioritar, acele teme necesare procesului de acreditare al spitalelor din județul Argeș, cursuri impuse prin standardele Autorității Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS). Ne referim aici atât la cursurile online cât și la cele predate în sala de curs printre care se regăsesc următoarele: Planul de îngrijire, Activitate transfuzională, Curs de spălare, dezinfecție și sterilizare, Depășirea competențelor, Îmbunătățirea calității serviciilor și siguranței pacienților, Managementul deșeurilor.
          Dorim să venim, deopotrivă, în sprijinul asistenților medicali și al angajatorilor și să corelăm oferta noastră de cursuri cu nevoile de formare identificate de angajatori și cuprinse în planurile anuale de formare”, a precizat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Filiala Argeș.
Necesarul de credite EMC rămâne și pentru  anul 2019 neschimbat. Astfel,  în vederea obținerii Avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei sunt necesare tot 30 de credite, iar obligativitatea acumulării acestui număr de credite o au toți cei care își exercită profesia de asistent medical generalist, moașă și asistent medical pe perioada întregului an calendaristic. Excedentul de credite din anul 2018 nu se reportează.
Membrii Ordinului Asistenților Medicali au, de asemenea, obligația de a acumula cel puțin jumătate din cele 30 de credite prin participarea la cursurile de educație medicală continuă.
Cursurile organizate de OAMGMAMR ARGEȘ vor fi afișate pe site-ul http://oammr-arges.ro/ în secțiunea CURSURI, iar înscrierile se vor face tot online.
Menționăm că și în anul 2019 cursurile organizate de Ordinul Asistenților Medicali Argeș sunt gratuite.


Vonducerea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), filiala Argeş, a organizat, la Centrul Cultural Mioveni, o sesiune de instruire şi comunicări ştiinţifice în scopul prevenirii cancerului de col uterin.

 Evenimentul face parte din campania „Un test salvează o viaţă”, iniţiată de OAMGMAMR Argeş, din dorinţa de a răsturna statisticile potrivit cărora România se află pe primul loc în Europa la numărul deceselor cauzate de cancerul de col uterin.
Cu această ocazie, primarul orașului Mioveni Ion Georgescu le-a oferit asistenților medicali informații detaliate despre noul spital de la Mioveni.

 Marți, conducerea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), filiala Argeş, a organizat, la Centrul Cultural Mioveni, o sesiune de instruire şi comunicări ştiinţifice în scopul prevenirii cancerului de col uterin.

 Evenimentul face parte din campania „Un test salvează o viaţă”, iniţiată, la începutul acestui an, de OAMGMAMR Argeş, din dorinţa de a răsturna statisticile potrivit cărora România se află pe primul loc în Europa la numărul deceselor cauzate de cancerul de col uterin.

Prezenți la eveniment, atât primarul orașului Mioveni - Ion Georgescu, cât și directorul Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Mioveni - Marius Lupu  au felicitat asistenții medicali pentru implicare și participare la educația pentru sănătate a populației, asigurându-i de susținere în realizarea acestui demers, sănătatea comunității reprezentând o prioritate a administrației locale.

Începând cu data de 15.11.2018 OAMGMAMR filiala Argeș derulează activitatea de eliberare a avizului anual – 2019 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/asistent medical/moașă.
Acordarea avizului pentru anul 2019 se face în baza depunerii de către solicitant la secretariatul filialei a următoarelor documente:
- cerere tip (poate fi descărcată de pe site-ul www.oammr-arges.ro link-ul Informatii utile/Formulare tip sau poate fi pusă la dispoziție la sediul filialei);
- copie a poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis) valabilă pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, (se păstrează limitele aplicate şi în anul 2018, respectiv valoarea minimă a poliței este:
a) 10.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi;
b) 4.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii;
c) 2.000 EURO pentru asistenții medicali de farmacie);
- extras din Revisal (Raport per salariat) semnat și ștampilat de către angajator, excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația lunar;
- numărul mimim de 30 credite EMC cumulat în anul 2018 (se vor depune în copie doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Argeș);
- copie a Certificatului de membru;
- copie a documentelor care atestă modificări ale contractului individual de muncă, după caz.

Asistenții medicali aflați în una sau mai multe dintre situațiile enumerate mai jos vor avea în vedere următoarele precizări:
Cei care și-au schimbat numele sau cartea de identitate, vor prezenta acte doveditoare, după caz :
- copie CI;
- copie certificat căsătorie;
- copie hotărâre desfacere căsătorie.
Absolvenții de școală postliceală și facultate (anul 2018), care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberată de unitatea de învățământ, vor prezenta :
- copie legalizată după diploma de absolvire

NOTĂ: Asistenții medicali pensionari care își continuă activitatea vor depune și certificat se sănătate fizică și psihică în vederea eliberării avizului.
Program de lucru: Luni – Joi, orele 08.00-16.00.
Informații suplimentare pot fi obținute la secretariatul OAMGMAMR Argeș, telefon 0348 401 082.
”Amintim asistenților medicali argeșeni că exercitarea legală a profesiei de asistent medical se face exclusiv cu respectarea condițiilor prevăzute de legea exercitării profesiei noastre, și anume, deținerea Certificatului de membru, însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei”, a declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.

 

 

 

 

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.