În perioada 1-2 noiembrie a.c., Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) a organizat, prin filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2018. Examenul s-a desfășurat conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.
În județul Argeș, la examenul destinat asistenților medicali cu o experiență profesională de minimum cinci ani, s-au înscris 85 de asistenți medicali generaliști, 14 asistenți de farmacie și 6 asistenți medicali de radiologie. Trei dintre dosarele de înscriere depuse au fost respinse.
Cei 102 candidați care au susținut examenul au promovat cu succes trecând cu brio peste emoții.
,,Examenul de grad principal reprezintă o treaptă deosebit de importantă în profesia fiecărui asistent medical. Apreciind  nivelul ridicat de pregătire, cât și preocuparea lor pentru profesie, le dorim asistenților medicali ca, în timpul cel mai scurt, să fie încadrați corespunzător noului grad profesional obținut. Candidații promovați trebuie să cunoască faptul că promovarea examenului se atestă printr-un certificat de grad principal care se eliberează de către OAMGMAMR în termen de trei luni de la data validării rezultatelor examenului de grad principal. Pentru situații deosebite (încadrare pe post, participare la concurs de ocupare a unui post vacant, plecare în străinătate etc.), președinții filialelor O.A.M.G.M.A.M.R. pot elibera, la cererea candidaților promovați, adeverințe din care să rezulte că titularul a promovat examenul de grad principal, specialitatea, sesiunea, nota obținută și perioada de valabilitate a adeverinței” a precizat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali filiala Argeș.

”Reamintim asistenților medicali argeșeni care îndeplinesc condițiile participării și doresc să se înscrie la examenul de grad principal-sesiunea 2018, că, în perioada 08.10.2018-23.10.2018, în zilele de luni până vineri, între orele 8.00-16.00, pot depune dosarele la sediul OAMGMAMR Argeș, din Pitești str. Victoriei nr. 57”, a declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.
Documentele necesare înscrierii sunt:
-    cererea de înscriere cu datele de contact (este pusă la dispoziția asistenților medicali argeșeni la sediul filialei);
-    declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR (este pusă la dispoziția asistenților medicali argeșeni la sediul filialei);
-    copia actului de identitate;
-    copia diplomei de absolvire/licenţă în formarea ca asistent medical generalist, asistent medical, moașă (la înscriere candidatul prezintă și actele de studii în original);
-    adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă:
o     experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în condițiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;
o    condițiile de încadrare și de durată ale normei de lucru;
-    copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
-    dovada plăţii sumei de participare la examen.
Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul efectiv de lucru prestat.
În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.
La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină pe coperta căruia sunt completate numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care se înscrie la examen, numărul de telefon al candidatului.
Datele de desfășurare a examenului, pe specialități:
01.11.2018- examen – asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali;
02.11.2018- examen- asistenţi medicali- alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti;

- Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.
- Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;
         Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare      examen grad principal-2018”

•    Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa  https://www.oamr.ro/anunt-privind-organizarea-si-desfasurarea-examenului-de-grad-principal-pentru-asistenti-medicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2018/
•    De asemenea, informațiile pot fi accesate și pe site-ul http://oammr-arges.ro/index.php/info-media/381-s-a-stabilit-cuantumul-taxei-de-inscriere-pentru-examenul-de-grad-principal”Aducem la cunoștința asistenților medicali argeșeni care îndeplinesc condițiile participării și doresc să se înscrie la examenul de grad principal-sesiunea 2018, că, în perioada 08.10.2018-23.10.2018, în zilele de luni până vineri, între orele 8.00-16.00, pot depune dosarele la sediul OAMGMAMR Argeș, din Pitești str. Victoriei nr. 57”, a declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.

Documentele necesare înscrierii sunt:

 • cererea de înscriere cu datele de contact (este pusă la dispoziția asistenților medicali argeșeni la sediul filialei);
 • declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR (este pusă la dispoziția asistenților medicali argeșeni la sediul filialei);
 • copia actului de identitate;
 • copia diplomei de absolvire/licenţă în formarea ca asistent medical generalist, asistent medical, moașă (la înscriere candidatul prezintă și actele de studii în original);
 • adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă:
  • experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în condițiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;
  • condițiile de încadrare și de durată ale normei de lucru;
 • copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
 • dovada plăţii sumei de participare la examen.

Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul efectiv de lucru prestat.

În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină pe coperta căruia sunt completate numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care se înscrie la examen, numărul de telefon al candidatului.

Vom reveni cu informații suplimentare privind cuantumul taxei de participare și locul de desfășurare al examenului.

 

Asistenții medicali din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești au fost pionii principali ai simpozionului cu tema ”Actualități și perspective în serviciile de îngrijire a afecțiunilor acute și urgențelor medico-chirurgicale”. Evenimentul a fost organizat, la Hotel Victoria, sub egida Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Argeș.
Le-au fost alături profesioniștilor din domeniul asistenței medicale, directorul OAMGMAMR Argeș, Clelia Florea, dar și vicepreședintele Ioan Dumitrașcu, cel care i-a încurajat pe cei prezenți și i-a felicitat pentru implicare în desfășurarea corectă a actului medical. Invitatul special din cadrul SJU Pitești a fost medicul șef de la secția ATI, Luminița Galbenu.
Cea care a moderat simpozionul, cu îmbărbătare acolo unde emoțiile i-au copleșit pe cei aflați la prima expunere în fața colegilor, a fost Mariana Badiu, asistent medical la Dispensarul TBC al Spitalului Județean și consilier județean al OAMGMAMR Argeș. De altfel, aceasta i-a felicitat pe tinerii autori ai lucrărilor științifice prezentate la eveniment și i-a încurajat să urmeze exemplul colegilor cu ani buni de experiență în domeniu.
          Asistenții medicali de la Spitalul Județean au făcut dovada profesionalismului lor prin lucrările pregătite special pentru acest simpozion.
Autorii celor șase lucrări prezentate au abordat teme diferite: Abordul venos central – rolul asistentei în îngrijirea cateterului venos central, Îngrijirea pacientului cu pancreatită severă acută, Moarte cerebrală, potențialul donator de organe, Sondajul gastric, Îngrijiri ale pacientului cu fractură de col femural și Piciorul Diabetic.
Rând pe rând, lucrările au scos la iveală informații importante despre afecțiuni grave și au pus accent deosebit pe rolul asistentului medical care are în îngrijire pacienți astfel diagnosticați. Modul în care au fost structurate și prezentate lucrările i-a atras admirația medicului Luminița Galbenu. Aceasta le-a mărturisit asistenților medicali că este prima dată când participă la un astfel de eveniment și i-a sfătuit să nu uite cât de importanți sunt, mai ales că reprezintă legătura dintre pacient și medic.
Câteva dintre lucrările prezentate în cadrul simpozionului reprezintă rezultatul unei munci de echipă pe care președintele OAMGMAMR Argeș, Estera Stămoiu a încurajat-o întotdeauna: ,,Asistenții medicali de la Spitalul Județean de Urgență sunt cei din linia întâi, dacă ne raportăm la cazuistica diversă cu care se confruntă și la responsabilitatea ce le revine, de multe ori în condiții de maximă presiune. Apreciez implicarea lor pe plan profesional, dar și faptul că se fac remarcați în realizarea unor lucrări științifice. Acolo unde fiecare își dă măsura pregătirii sale și susține prin activitatea sa echipa din care face parte, acolo poți vorbi de profesionalism”.

Emoții mari, dar constructive, pentru o nouă generație de asistenți medicali. În această perioadă se desfășoară examenele de absolvire pentru elevii Școlilor Postliceale Sanitare. Dacă în iunie s-a dat startul examenelor pentru specialitatea farmacie și balnefiziokinetoterapie, luna august va fi cu emoții pentru absolvenții de la specialitatea medicină generală.

Din cei 166 de candidați care susțin examene în aceste zile, 135 sunt absolvenți în specialitatea farmacie și 31 în specialiatatea balnefiziokinetoterapie.

Centrele de examen sunt organizate în cadrul școlilor postliceale sanitare, și, potrivit datelor statistice, structura numerică în funcție de specialitatea de concurs a candidaților arată astfel: Liceul teoretic ”Ion Cantacuzino” – 37 de candidați specialitatea farmacie, Școala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” – 31 de candidați specialitatea farmacie și 18 specialitatea balnefiziokinetoterapie, Școala Postliceală Sanitară ”Christiana” - 27 de candidați specialitatea farmacie, Școala Postliceală Sanitară FEG - 27 de candidați specialitatea farmacie și 13 specialitatea balnefiziokinetoterapie și Școala Postliceală Sanitară ”Henri Coandă” din Curtea de Argeș - 13 candidați specialitatea farmacie.

Potrivit reglementărilor privind organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, Ordinul Asistenților Medicali Argeș a desemnat câte un reprezentant în fiecare comisie de absolvire, acesta având calitatea de vicepreședinte al respectivei comisii: Neli Homeghiu, Ioan Dumitrașcu, Irina Manu, Mihaela Oprea și Valentina Ghiold. Atribuţiile comisiilor, aşa cum sunt reglementate de actul normativ, prevăd implicarea şi responsabilitatea membrilor în scopul bunei organizări şi desfăşurări a examenului de certificare.

Candidații care susțin examenul de absolvire a şcolii postliceale vor participa la proba practică, urmată de o probă scrisă şi de susţinerea unui proiect.

„Absolvirea, startul către performanță“

”Momentul absolvirii este unic pentru fiecare dintre noi deoarece reprezintă granița dintre două etape importante ale vieții. Apreciez faptul că un număr semnificativ de elevi vor absolvi şcolile postliceale sanitare ceea ce reflectă interesul tinerei generaţii pentru profesia de asistent medical. Este singura profesie care, de multe ori, se face sub presiunea timpului, iar lupta pentru viața pacientului poate fi contra cronometru. De aceea, sistemul medical argeșean, și nu numai, are nevoie de specialiști dedicați cu adevărat celei mai nobile profesii, aceea de asistent medical, al cărei criteriu principal este performanța”.

Le doresc succes tuturor celor care susţin examenul! Îi aşteptăm pe toţi la sediul nostru, din strada Victoriei nr. 57, pentru a se înscrie în singura organizaţie profesională care, potrivit legii, îi autorizează în exercitarea profesiei”  a declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.