Ordinul Asistenților Medicali din Argeș a început un proiect de perfecționare a asistenților care activează în domeniul de imagistică medicală.

Pentru că o echipă medicală de succes înseamnă o bună colaborare între medici și asistenți. Și unii și ceilalți trebuie să fie întotdeauna foarte bine pregătiți pentru ca pacienții să beneficieze de un act medical de calitate. Vicepreședintele Ordinului Asistenților Medicali din Argeș, responsabil cu educația medicală continuă, Neli Homeghiu, a dezvăluit că asistenții medicali argeșeni fac cursuri de perfecționare în domeniul de imagistică medicală..

 

Asistenții medicali și moașele care își finalizează formarea în spitale din afara Europei, vor fi supuși unor testări mai scurte pentru a verifica dacă sunt apți să lucreze în Marea Britanie.

Consiliul de Asistenți Medicali și Moașe din Marea Britanie (NMC) afirmă că evaluările includ un examen pe calculator și teste cu scenarii clinice simulate. Autoritatea de reglementare spune că acestea vor înlocui perioada minimă de trei luni de stagiu, condiţie impusă în prezent. Însă, reprezentanţii asistenţilor medicali avertizează că sunt necesare mai multe detalii pentru a se confirma dacă aceste verificări sunt adecvate, informează Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

 În acest moment, asistenții medicali și moașele formate în străinătate, consitutie aproximativ 10% din forța de muncă înregistrată să profeseze în Marea Btiranie.

Aproximativ 1000 de asistenți medicali pe an, vin să lucreze în Marea Britanie, din afara Spațiului Economic European – majoritatea din Australia, India sau Filipine.

“Un proces agil”

NMC afirmă că unul din motivele ce stau în spatele modificării procedurilor de evaluare curente- care pot dura între trei luni și un an – nu sunt destul de rapide pentru a satisface cererea. Autoritatea de reglementare afirmă că sistemul “nu este destul de agil pentru angajatorii care sunt nevoiți să recruteze rapid”.

Şi experții în recrutare raportează că au constatat probleme întâmpinate de către aplicanți,  în obținerea de locuri în program, întrucât  acestea sunt limitate.  Noile teste, planificate să înceapă în toamnă, constau în două părți (un examen grilă pe calculator, analiza unor situații diverse și observarea aplicanților în timpul unor scenarii de îngrijiri simulate).

Conform NMC, verificări similare au fost deja adoptate şi de alte autorități de reglementare din alte state.

Autoritatea de reglementare afirmă: “Aceasta va garanta că sutele de asistenți medicali și moașe formați peste hotare și care doresc să practice în Mare Britanie, sunt evaluați într-un mod proporțional și robust, cu scopul de a proteja publicul.”

Jackie Smith, directorul executiv NMC, a declarat:  ”Noul sistem nu va înlocui necesitatea ca angajatorii să se asigure că personalul pe care îl rectrutează prezintă comportamentul, coompetențele și cunoștințele necesare pentru rolul specific pentru care sunt recrutați, ci să ofere susținere și dezvoltare suplimentară, în funcție de necesități.”

“Personal dedicat”

Janet Davies, director executiv de asistență medicală la Royal College of Nursing, a afirmat:  ”Asistenţa medicală în Marea Britanie se bazează pe munca și devotamentul multor asistenți medicali formați peste hotare. Aceste propuneri ar putea foarte bine face parte dintr-un mecanism mai puternic și mai consistent, care să garanteze faptul că asistenții medicali care lucrează în Marea Britanie, sunt apți să profeseze aici. Cu toate acestea, înainte de a putea judeca dacă sistemul este sau nu potrivit, trebuie să știm mai multe despre modul în care vor fi evaluați asistenții medicali, ca parte a acestui sistem.”

“Fie că asistenții medicali provin din Europa sau din restul lumii, este vital ca angajatorii să îi recruteze din motivele corecte și să le ofere sprijinul când ajung acolo. De prea multe ori, asistenții medicali sunt recrutați din străinătate pentru a umple golurile pe termen scurt și li se oferă sprijin inadecvat pentru îngrijirea pacienților.”

Cifrele oficiale sugerează că aproximativ 67000 de asistenți medicali și moașe care au urmat cursuri de formare în afara Europei, sunt în prezent,  înregistrați în NMC.

Aceștia se adaugă la actuala forță de muncă de peste 600000 de asistenți medicali și moașe formați în Europa și care au obținut înregistrare la autoritatea de reglementare din Marea Britanie.

 

Ordinul Asistenților Medicali Argeș aduce la cunoștința asistenților medicali că în baza Ordinului M.S. nr. 942/2017, cu modificări și completări, Ministerul Sănătății organizează prin Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, programe de specializare în vederea reconversiei profesionale în specialitățile: Radiologie-imagistică medicală, Laborator, Balneofizioterapie, Nutriție și dietetică, Igienă și sănătate publică.

Potrivit prevederilor actului normativ mai sus menționat, la programele de pregătire în vederea reconversiei profesionale pot participa numai asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie cu studii medii (postliceale).

Înscrierea pentru anul de învățământ 2018-2019 se realizează în perioada 25 martie-30 mai 2018.

Elementul de noutate pentru acest an constă în faptul că înscrierea se va face numai pe platforma SNSPMPDSB https://www.perfmed.ro/.

Unitățile sanitare publice sau private interesate se vor înregistra pe platformă conform instrucțiunilor publicate și vor trimite solicitarea pentru înscrierea unuia sau mai multor asistenți medicali angajați, scanată în format electronic și însoțită de următoarele documente, de asemenea scanate:

・solicitarea unității sanitare, semnată și ștampilată de managerul unității sanitare, în care se specifică numele asistentului/asistenților medicali și specializarea/specializările pentru care se face solicitarea de înscriere;

・diploma sau certificat de absolvire studii în specialitățile asistent medical generalist sau de pediatrie pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare, în copie.

・certificat de membru OAMGMAMR și aviz anual pentru exercitarea profesiei, în copie;

・carte de identitate, în copie;

・adeverință din care reiese că asistentul medical/asistenții medicali este/sunt încadrat(i) pe un post specific specializării respective pentru care se face solicitarea;

Ulterior validării dosarului de înscriere de către SNSPMPDSB se atașează și dovada achitării taxei de participare la program (integral), care va fi anunțată pe site-ul SNSPMPDSB până la data de 31.03.2018.

Dosarul complet de înscriere conținând documentele menționate mai-sus, se va depune în prima zi a programului la secretariatul cursului.

Repartiția participanților pe centre de pregătire, locația, perioada de pregătire, agenda activităților teoretice și practice, numele și coordonatele secretarului pentru fiecare program de specializare se vor afișa pe site-ul http://www,snspms.ro și pe platforma perfmed.ro, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea programului.

            Asistenții medicali generaliști/pediatrie nu pot participa concomitent la două programe de specializare.

Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare vor fi publicate pe site-ul Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (www.snspms.ro), pe platforma perfmed.ro și pe site-ul OAMGMAMR Argeș (www.oammr-arges.ro).

Pagina 11 din 11

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.