Ordinul Asistenților Medicali Argeș aduce la cunoștința asistenților medicali că în baza Ordinului M.S. nr. 942/2017, cu modificări și completări, Ministerul Sănătății organizează prin Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, programe de specializare în vederea reconversiei profesionale în specialitățile: Radiologie-imagistică medicală, Laborator, Balneofizioterapie, Nutriție și dietetică, Igienă și sănătate publică.

Potrivit prevederilor actului normativ mai sus menționat, la programele de pregătire în vederea reconversiei profesionale pot participa numai asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie cu studii medii (postliceale).

Înscrierea pentru anul de învățământ 2018-2019 se realizează în perioada 25 martie-30 mai 2018.

Elementul de noutate pentru acest an constă în faptul că înscrierea se va face numai pe platforma SNSPMPDSB https://www.perfmed.ro/.

Unitățile sanitare publice sau private interesate se vor înregistra pe platformă conform instrucțiunilor publicate și vor trimite solicitarea pentru înscrierea unuia sau mai multor asistenți medicali angajați, scanată în format electronic și însoțită de următoarele documente, de asemenea scanate:

・solicitarea unității sanitare, semnată și ștampilată de managerul unității sanitare, în care se specifică numele asistentului/asistenților medicali și specializarea/specializările pentru care se face solicitarea de înscriere;

・diploma sau certificat de absolvire studii în specialitățile asistent medical generalist sau de pediatrie pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare, în copie.

・certificat de membru OAMGMAMR și aviz anual pentru exercitarea profesiei, în copie;

・carte de identitate, în copie;

・adeverință din care reiese că asistentul medical/asistenții medicali este/sunt încadrat(i) pe un post specific specializării respective pentru care se face solicitarea;

Ulterior validării dosarului de înscriere de către SNSPMPDSB se atașează și dovada achitării taxei de participare la program (integral), care va fi anunțată pe site-ul SNSPMPDSB până la data de 31.03.2018.

Dosarul complet de înscriere conținând documentele menționate mai-sus, se va depune în prima zi a programului la secretariatul cursului.

Repartiția participanților pe centre de pregătire, locația, perioada de pregătire, agenda activităților teoretice și practice, numele și coordonatele secretarului pentru fiecare program de specializare se vor afișa pe site-ul http://www,snspms.ro și pe platforma perfmed.ro, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea programului.

            Asistenții medicali generaliști/pediatrie nu pot participa concomitent la două programe de specializare.

Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare vor fi publicate pe site-ul Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (www.snspms.ro), pe platforma perfmed.ro și pe site-ul OAMGMAMR Argeș (www.oammr-arges.ro).

Pagina 12 din 12

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.