Începând cu data de 04.11.2019 OAMGMAMR filiala Argeș derulează activitatea de eliberare a avizului anual necesar exercitării profesiei de asistent medical generalist/asistent medical/moașă în anul 2020, care se va finaliza la data de 31.12.2019.
Acordarea avizului pentru anul 2020 se face în baza depunerii de către solicitant la secretariatul filialei a următoarelor documente:
– cerere tip (poate fi descărcată de pe site-ul www.oammr-arges.ro link-ul Informatii utile/Formulare tip sau poate fi pusă la dispoziția solicitantului la sediul filialei);
– copie a poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis) valabilă pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 (se păstrează limitele aplicate şi în anul 2019, respectiv valoarea minimă a poliței este:
a)    10.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi, centre de primire urgențe și unități de primire urgențe, serviciu de ambulanțe;
b)    4.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare;
c)    2.000 EURO pentru asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali specialitatea igienă și sănătate publică și asistenții care îți desfășoară activitatea în institute/secții de medicină legală;
d)    20.000 EURO pentru asistenții medicali care își desfășoară activitatea în regim independent (persoană fizică independentă-PFI sau ca titulari ai cabinetelor individuale de practică independentă)
– extras din Revisal (Raport per salariat) semnat și ștampilat de către angajator, excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația lunar;
– numărul mimim de 30 credite EMC cumulat în anul 2019 (se vor depune în copie doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Argeș);
– copie a Certificatului de membru;
– copie a documentelor care atestă modificări ale contractului individual de muncă, după caz.
Asistenții medicali aflați în una dintre situațiile enumerate mai jos vor schimba Certificatul de membru și vor avea în vedere următoarele precizări:
a)    Cei care și-au schimbat numele vor prezenta acte doveditoare, după caz:
・ copie CI;
・ copie certificat căsătorie;
・ copie hotărâre desfacere căsătorie
・ Certificatul de membru în original.
b)    Absolvenții de școală postliceală/facultate (anul 2019 sau anteriori), care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberată de unitatea de învățământ, vor prezenta copie legalizată după diploma de absolvire și Certificatul de membru în original.
NOTĂ: Asistenții medicali pensionari care își continuă activitatea vor depune și certificat se sănătate fizică și psihică în vederea eliberării avizului.
Program de lucru cu publicul: Luni – Joi, orele 08.00-16.00.
Informații suplimentare pot fi obținute la secretariatul OAMGMAMR Argeș, telefon 0348 401 082.
”Amintim asistenților medicali argeșeni că exercitarea legală a profesiei de asistent medical se face exclusiv cu respectarea condițiilor prevăzute de legea exercitării profesiei noastre, și anume, deținerea Certificatului de membru, însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei” a declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.


Ordinul Asistenților Medicali Filiala Argeș aduce la cunoștința tuturor asistenților medicali care nu și-au depus, până la această dată, actele necesare obținerii avizului pentru autorizarea exercitării profesiei în anul 2019 că au această obligație de îndată, în vederea exercitării legale a profesiei.
Menționăm că, în acest moment,  din evidențele noastre, există încă asistenți medicali angajați în cadrul unor unități medicale, altele decât cele publice, care își desfășoară activitatea fără a avea eliberat avizul pentru anul în curs.
Potrivit legislației în vigoare, profesia de asistent medical se exercită doar în baza Certificatului de membru însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei.
Reamintim tuturor celor care se regăsesc în situația mai sus menționată că documentele necesare pentru obținerea avizului anual sunt: copie după certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Filiala Argeș, asigurare de malpraxis valabilă pentru tot anul 2019, extras din Revisal, cerere pentru obținerea avizului (se găsește la sediul OAMGMAMR Argeș).
Adresăm rugămintea asistenților medicali în cauză să se adreseze Ordinului Asistenților Medicali Filiala Argeș, pentru autorizarea exercitării profesiei, până la data de 31 ianuarie 2019, în fiecare zi, de luni până joi, între orele 09-15.00.
Este necesar ca termenul să fie respectat în vederea finalizării acestei activități și demararea cursurilor și proiectelor noi pe anul 2019.


                       AU SOSIT DIPLOMELE DE GRAD PRINCIPAL

De asemenea, Ordinul Asistenților Medicali Filiala Argeș îi informează pe asistenții medicali care au susținut examenul de grad principal, în luna noiembrie 2018, că au fost eliberate certificatele care atestă promovarea celui mai important examen al profesiei.
Toți cei care au promovat examenul își pot ridica Certificatul de grad principal pâna la data de 31 martie 2019.
 Obligația ridicării acestui certificat le revine și asistenților medicali care au solicitat, anterior, eliberarea unei adeverințe de promovare a examenului de grad principal, deoarece actul respectiv le asigură titularilor drepturile ce decurg din prevederile legale în vigoare.

Începând cu data de 15.11.2018 OAMGMAMR filiala Argeș derulează activitatea de eliberare a avizului anual – 2019 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/asistent medical/moașă.
Acordarea avizului pentru anul 2019 se face în baza depunerii de către solicitant la secretariatul filialei a următoarelor documente:
- cerere tip (poate fi descărcată de pe site-ul www.oammr-arges.ro link-ul Informatii utile/Formulare tip sau poate fi pusă la dispoziție la sediul filialei);
- copie a poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis) valabilă pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, (se păstrează limitele aplicate şi în anul 2018, respectiv valoarea minimă a poliței este:
a) 10.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi;
b) 4.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii;
c) 2.000 EURO pentru asistenții medicali de farmacie);
- extras din Revisal (Raport per salariat) semnat și ștampilat de către angajator, excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația lunar;
- numărul mimim de 30 credite EMC cumulat în anul 2018 (se vor depune în copie doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Argeș);
- copie a Certificatului de membru;
- copie a documentelor care atestă modificări ale contractului individual de muncă, după caz.

Asistenții medicali aflați în una sau mai multe dintre situațiile enumerate mai jos vor avea în vedere următoarele precizări:
Cei care și-au schimbat numele sau cartea de identitate, vor prezenta acte doveditoare, după caz :
- copie CI;
- copie certificat căsătorie;
- copie hotărâre desfacere căsătorie.
Absolvenții de școală postliceală și facultate (anul 2018), care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberată de unitatea de învățământ, vor prezenta :
- copie legalizată după diploma de absolvire

NOTĂ: Asistenții medicali pensionari care își continuă activitatea vor depune și certificat se sănătate fizică și psihică în vederea eliberării avizului.
Program de lucru: Luni – Joi, orele 08.00-16.00.
Informații suplimentare pot fi obținute la secretariatul OAMGMAMR Argeș, telefon 0348 401 082.
”Amintim asistenților medicali argeșeni că exercitarea legală a profesiei de asistent medical se face exclusiv cu respectarea condițiilor prevăzute de legea exercitării profesiei noastre, și anume, deținerea Certificatului de membru, însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei”, a declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.

 

 

 

 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala Argeș, (re)aduce la cunoștiința membrilor filialei faptul că până la finalul anului trebuie să realizeze numărul de credite necesar pentru obținerea avizului anual în baza căruia își pot exercita profesia. Potrivit Normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă,  prezent, numărul anual de credite necesar avizării certificatului de membru este de 30 de credite.
Obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei.
Sunt exceptați de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic, membrii OAMGMAMR care au profesat o perioadă mai mică de șase luni în anul calendaristic respectiv, cât și asistenții medicali nevăzători;
Pentru obţinerea avizului anual al OAMGMAMR este obligatoriu ca, din totalul de credite necesar anual, cel puțin jumătate să fie realizate prin cursuri EMC. Fac excepție de la aceasta prevedere cei care au obținut necesarul anual de credite în baza obținerii diplomei de masterat, doctorat, a certificatului de specializări, competențe și autorii de cărți/capitole de cărți, grad principal.
Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care nu realizează, anual, cele 30 de credite nu primesc avizul pentru anul următor. Reamintim și faptul că, începând cu data de 01.01.2015 creditele EMC nu se mai reportează.
De asemenea, trebuie știut că pentru un curs efectuat de mai multe ori nu se obțin credite decât o singură dată. În plus, numărul maxim de credite acumulate din abonamente la publicații, care va fi luat în considerare la calculul numărului total de credite anual, este de 14 credite.
Ținând cont de cele menționate, filiala argeșeană a moașelor și asistenților medicali vine în sprijinul tuturor membrilor săi care nu au, până în acest moment, creditele necesare.
Astfel, pentru toți cei interesați de completarea numărului de credite, OAMGMAMR Argeș va organiza și în perioada următoare cursuri și simpozioane prin intermediul cărora vor avea posibilitatea să acumuleze numărul necesar de credite în vederea obținerii avizului anual în baza căruia își vor putea exercita profesia.
,,Având în vedere că, începând cu 15 noiembrie, vom da startul activității de avizare este important ca fiecare asistent medical să îndeplinească condițiile de exercitare a profesiei și pentru anul 2019. Avizarea pentru anul 2019 se va face, potrivit legii, până la 31 decembrie 2018” a precizat președintele OAMGMAMR Arges, Estera Stămoiu.


Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.