Lectura unor comentarii pe o rețea de socializare, susceptibile de a aduce atingere profesiei de asistent medical, te determină să te întrebi: „Unde începe și unde se termină dreptul la liberă exprimare?” Un principiu de drept spune că „Dreptul tău se termină acolo unde începe dreptul meu“. Altfel spus, dreptul tău de a-ți exprima gândurile, opiniile, convingerile despre o persoană se termină acolo unde începe dreptul acelei persoane la propria imagine, la viață privată.
Poate cineva spune orice despre oricine, oriunde și oricum? Putem lua drept scut dreptul la liberă exprimare pentru orice afirmație, opinie?

Referitor la acest subiect, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș, Estera Stămoiu, a declarat:

”În contextul adus în discuție, asistenții medicali trebuie să cunoască normele juridice aplicabile în această materie, pentru a evita situații cu potențial risc juridic.

Articolul 10 din Convenția Europeană a drepturilor omului statuează: „Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a comunica informații ori idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere.

Exercitarea acestor libertăți ce comportă îndatoriri și responsabilități poate fi supusă unor formalități, condiții, restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea națională, integritatea teritorială sau siguranța publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, protecția sănătății sau a moralei, protecția reputației sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informații confidențiale sau pentru a garanta autoritatea și imparțialitatea puterii judecătorești.”

În România, din punct de vedere legislativ, libertatea, sub toate formele ei, este definită, limitată şi organizată prin legea fundamentală – Constituţia României - Capitolul II „Drepturile şi libertăţile fundamentale”.

„Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

Cenzura de orice fel este interzisă.

Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.”

Codul de etică și deontologie profesională al asistentului medical apără indirect dreptul asistentului medical la onoare, demnitate și prestigiu profesional, incriminând acele fapte care lezează aceste drepturi. Astfel, prevederile art. 19 ale Codului stipulează:

„Constituie încălcări ale regulilor etice:

a) jignirea şi calomnierea profesională;
b) blamarea şi defăimarea profesională;
c) orice alt act sau fapt care poate aduce atingere demnităţii profesionale a asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical.”
            În același timp, prin Statutul Ordinului Asistenților Medicali din România se stabilesc următoarele obligații ale asistentului medical:

să nu facă aprecieri în public sau pe reţelele de socializare neconforme cu realitatea, legate de activitatea OAMGMAMR, în scopul de a induce în eroare opinia publică;
să nu publice, în mediile tradiţionale de comunicare (ziare, reviste, televiziune, radio etc.) sau pe reţelele de socializare imagini care aduc atingere demnităţii umane;
să nu răspândească informaţii de natură să prejudicieze imaginea sau drepturile asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical;
să nu denigreze imaginea unei persoane în scopul de a vătăma sau păgubi, realizată prin intermediul mijloacelor media;
În contextul legal mai sus arătat, asistenții medicali trebuie să știe că mediul online e asimilat unui mediu public și ceea ce în mod firesc nu ne–am permite să spunem în public unei persoane, nu ar trebui să ne permitem nici în mediul online.

Având în vedere caracteristicile informației în mediul online, exercițiul dreptului la liberă exprimare trebuie să respecte principiile etice și de deontologie profesională, principii menite tocmai să prevină încălcarea drepturilor și libertăților și să garanteze dreptul la onoare, demnitate, proprie imagine, asigurând astfel un just echilibru între libertatea de expresie și respectarea drepturilor omului.

În concluzie, asistenții medicali trebuie să manifeste o atenție sporită a informațiilor, ideilor, aprecierilor pe care le oferă și le publică pe mediile de socializare, fiind un spațiu public, respectând întotdeauna dreptul fiecărei persoane la propria imagine, la demnitate, onoare, prestigiu și reputație profesională.”

 

 

 

 

 

Joi, 6 februarie, asistenții medicali argeșeni aflați în poziții de management, au răspuns invitației Ordinului Asistenților Medicali Argeș de a participa la evenimentul de deschidere al campaniei ”Anul 2020-Anul Internațional al Asistentului Medical și Moașei”.

Invitat special al evenimentului a fost doamna Ecaterina Gogel, profesor-instructor la Școala Postliceală Sanitară ”Ion Cantacuzino” din Pitești.

Agenda evenimentului a cuprins:
・ Asistentul medical, de la Florance Nightingale, în sec XXI –・File de istorie ale profesiei de asistent medical – speaker Nelli Homeghiu, vicepreședinte OAMGMAMR Argeș
・ Reglementarea profesiei de asistent medical în România, în contextul legislației europene – Evoluția profesiei de asistent medical, de la o profesie vocațională către o profesie complexă –・speaker Estera Stămoiu, președinte OAMGMAMR Argeș
・ Asistenții medicali argeșeni, resursă esențială în abordarea unei game largi de probleme de sănătate – speaker Ioan Dumitrașcu, vicepreședinte OAMGMAMR Argeș
・ Agenda de activități a campaniei –・speaker Clelia Florea, director Departament programe dezoltare organizațională OAMGMAMR Argeș

Planul de îngrijiri – instrument cheie al independenței și identității profesionale a asistentului medical – Necesitate pentru exercitarea exclusivă a competențelor profesionale, precum și pentru a facilita îngrijirea bazată pe dovezi, a înregistra și cuntifica nivelul de îngrijire acordat, a asigura continuitatea planificată a îngrijirilor în vederea asigurării unui nivel crescut de calitate a îngrijirilor într-un mediu de siguranță pentru pacienți – speaker Ecaterina Gogel, profesor-instructor Școala Postliceală Sanitară ”Ion Cantacuzino”.

În cuvântul de deschidere, doamna Estera Stămoiu, președinte al Ordinului Asistenților Medicali Argeș, a declarat:

”€Sunt convinsă că la linia de start a campaniei, prin dumneavoastră, cei prezenți, sunt alături de noi toți asistenții medicali argeșeni. Anul 2020 va fi un maraton de acțiuni ale organizației profesionale, iar la linia de sosire ne dorim să ieșim câștigători printr-o profesie și un statut profesional mai întărit, mai consolidat, și nu în ultimul rând, cu identificarea unor soluții la problematici întâlnite în exercitarea profesiei noastre.

În centrul dezbaterii s-a aflat implementarea Dosarului de îngrijire, provocare actuală pentru asistenții medicali, document de referință care însumează toate informațiile și intervențiile asistentului medical în relația de îngrijire a pacientului.

Organizația profesională și-a propus ca asistenții medicali să cunoască și să conștientizeze beneficiile implementării planului de îngrijire, să înțeleagă și să integreze acest concept în practica medicală, să identifice o abordare și o viziune a conceptului Virginiei Henderson în vederea utilizării eficiente a acestui instrument, să identifice barierele și obstacolele pe care le au asistenții în implementarea planului de îngrijire, cât și măsuri și acțiuni necesare pentru ca acest instrument de profesionalizare a activității de îngrijire să devină o realitate.

Au prezentat modele de planuri de îngrijire Irina Georgescu-director de îngrijiri, Țânțu Monica-asistent șef, Adela Silveanu-director de îngrijiri, Ecaterina Lungu-asistent șef, Carmen Zamfir-asistent coordonator, Aida Cheche-director de îngrijiri, și, nu în ultimul rând, profesor-instructor Ecaterina Gogel. Dascăl al multor generații de asistenți medicali, doamna Gogel a încurajat asistenții medicali în abordarea îngrijirilor în baza procesului de nursing. A subliniat că dosarul de îngrijire este un instrument fundamental, care poate fi utilizat și dezvoltat eficient, atât în beneficiul asistenților meedicali, cât mai ales, în beneficiul pacienților.

Asistenții medicali prezenți au manifestat un interes crescut legat de acest subiect supus dezbaterii, prezentările fiind foarte utile în vederea înțelegerii și integrării procesului de nursing în actul medical.

Ca principal obstacol în implementarea dosarului de îngrijire, participanții au identificat numărul insuficient de personal pentru stabilirea și gestionarea dosarului de îngrijire.
Având în vedere concluziile acestei întâlniri, organizația profesională vizează în continuare acțiuni de sensibilizare a personalului asistent medical prin derularea de ateliere-curs cu privire la implementarea dosarului de îngrijire, efectuarea unui studiu privind volumul de muncă necesar pentru gestionarea dosarului de îngrijire, precum și propuneri de îmbunătățire privind cadrul legislativ referitor la normarea personalului medical.

Sursa Video: PROMEDIATV.RO

Organizația Mondială a Sănătății a nominalizat anul 2020 ca fiind Anul Internațional al Asistentului Medical și Moașei, oferind astfel tuturor țărilor și guvernelor o oportunitate unică, ce are loc o dată într-o generație, de a demonstra asistenților medicali și moașelor cât de mult sunt apreciați, nu doar prin cuvinte, cât mai ales prin acțiuni eficiente și decisive.
Astfel, pentru prima dată în istorie, națiunile lumii se vor uni în celebrarea beneficiilor aduse sănătății populației globale de către asistenți medicali și moașe, o confirmare a faptului că fără asistenți medicali și moașe nu vor putea fi atinse Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sau Acoperirea Universală cu Servicii Medicale.
În acest context, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș, Estera Stămoiu, a declarat: ,,Desemnarea anului 2020 ca ,,Anul Internațional al Asistentului Medical și al Moașei” de către Organizația Mondială a Sănătății reprezintă, pe de o parte, un motiv de satisfacție pentru recunoașterea profesiei noastre la un astfel de nivel, iar, pe de altă parte, este o provocare uriașă pentru fiecare dintre noi, o oportunitate pe care suntem datori să o fructificăm într-o muncă de echipă. Și pentru că suntem oamenii faptelor, vom da startul campaniei și deschidem seria de activități și manifestări științifice pe 6 februarie cu seminarul ”Anul 2020 - an istoric pentru asistenții medicali argeșeni”, la care vor participa directori de îngrijiri, asistenți șefi și asistenți coordonatori din spitale, evenimentul având ca obiective principale atât prezentarea evoluției profesiei de asistent medical, cât și implicarea activă a asistenților medicali aflați în poziții de management în proiectele derulate pe toată perioada campaniei.
Avem în vedere să fim prezenți în comunitate, mai mult ca niciodată.  Iar în acest sens unul dintre multele proiecte de suflet ale organizației este ” Descoperă Profesia de Asistent medical! Fii tu următorul Asistent Medical!”, care se va derula în luna aprilie în școli gimnaziale și licee din Pitești, Câmpulung, Curtea de Argeș, Mioveni. Elevilor participanți le vor fi furnizate informații privind profesia de asistent medical, vor cunoaște beneficiile, dar și dificultățile acestei profesii, calitățile și aptitudinile pe care ar trebui să le dețină și vor participa la vizitarea unei instituții sanitare din localitate.


Pentru a marca Ziua Mondială a Sănătății, pe 7 aprilie Ordinul Asistenților Medicali Argeș va organiza un simpozion al cărui obiectiv principal va fi de a evidenția rolul asistentului medical și contribuția acestuia, contextualizate în tema propusă de OMS.
Un alt eveniment, organizat în luna septembrie, va avea în prim-plan asistenții medicali din medicina de familie, ca voce a comunității, ei deținând un rol determinant în asistența medicală primară, pentru îmbunătățirea calității vieții pacienților și familiilor acestora.
Prin multitudinea de seminarii, workshopuri, dezbateri și conferințe pe care le vom derula pe parcursul întregului an, având alături de noi asistenții medicali, instituțiile sanitare argeșene, celelalte organizațiie profesionale, dar mai ales populația argeșeană, ne dorim să demonstrăm că asistenții medicali argeșeni sunt bine pregătiți, că au un înalt nivel profesional dublat de calități umane fără de care această profesie nu se poate exercita. Vorbim aici de dăruire, de empatie, de profesionalism, care se alătură educației permanente și tehnologiei avansate. Acestea sunt valorile pe care le au și le dăruiesc asistenții medicali argeșeni pacienților lor și acolo unde lucrurile nu stau chiar așa ne vom asigura că putem veni în sprijinul celor care asta așteaptă de la noi.
Avem potențial pentru mult mai mult, asistenții medicali sunt pregătiți pentru un rol avansat în domeniul medical menit să contribuie la creșterea stării de sănătatea a populației.
Dacă la 200 de ani de la nașterea lui Florence Nightingale, această profesie care cuprinde, la nivel internațional, peste douăzeci de milioane de asistenți medicali este omagiată grație dedicării și dăruirii sale, suntem datori să arătăm tuturor câți pași importanți s-au făcut și care este rolul nostru privind îmbunătățirea și îngrijirea stării de sănătate a populației. Nu există altă cale decât cea a profesionalismului pentru că, iată, ce înseamnă omul care sfințește locul. Atât eu, cât și întreaga echipă a asistenților medicali, dorim ca tot ceea ce am pregătit pentru acest an să reprezinte cartea noastră de vizită în fața argeșenilor. Cartea de vizită a unor profesioniști!”


Unul este Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului și, în ziua praznicului Său, doresc tuturor celor ocrotiți de Sfântul Prooroc Ioan să aibă binecuvântarea de a fi sănătoși, împliniți pe toate planurile, să aibă belșug în casă și inima deschisă mereu către faptele bune.
Fiți, dragi sărbătoriți, asemeni proorocului Ioan, înaintemergători ai binelui și semănători de nădejde, credință și iubire!
Aniversare frumoasă alături de cei dragi!
Estera STĂMOIU, președinte Ordinul Asistenților Medicali Argeș

Clepsidra timpului cerne ultimele clipe ale anului 2019. Să le petrecem cu recunoștință pentru ce a fost și cu speranță pentru ce va fi.

Să întâmpinăm anul 2020 cu încredere în forțele noastre că putem îndrăzni să visăm la tot ce ne dorim și în dragostea Lui Dumnezeu că ne va îngădui să împlinim.

Anul Nou să vină cu sănătate, cu reușite care să vă umple inima de bucurie, cu momente frumoase alături de cei dragi, cu împăcare și iubire.

2020 este un dar divin pentru fiecare dintre noi. Să-l primim și să-l prețuim!

AN NOU BINECUVÂNTAT!

ESTERA STĂMOIU, președinte Ordinul Asistenților Medicali Argeș

 

 

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.