Încă de la preluarea mandatului de președinte al Consiliului European al Asistenților Medicali (ENC), Mircea Timofte, președinte al Ordinului Asistenților Medicali din România a subliniat necesitatea extinderii vizibilitatății și influenței ENC la nivelul Uniunii Europene, demersuri indispensabile susținerii profesiei de asistent medical, cât mai ales dezvoltării  îngrijirilor de sănătate pentru populație.
Având ca obiective prioritare ale agendei externe protecția profesioniștilor aflați în prima linie a crizei COVID-19 și investiția în educație, formare și dezvoltare profesională continuă a asistenților medicali pentru îmbunătățirea constantă a actului medical, în exercitarea mandatului de președinte al ENC, Mircea Timofte, președintele OAMGMAMR a transmis în luna mai a acestui an o scrisoare conducerii Comisiei Europene, Consiliului European și Parlamentului European în care a adus în atenție contextul și dificultățile cu care se confruntă asistenții medicali din sectorul sănătății. Todtodată, președintele ENC a subliniat necesitatea extinderii inițiativelor,  inclusiv   la   nivelul   Uniunii Europene,  dedicate   educației,   formării   și  dezvoltării profesionale continue a  asistenților medicali, precum și sprijinirea la nivel.
Apreciind  eforturile asistenților medicali ca fiind esențiale în protejarea sănătății publice și mulțumind profesioniștilor pentru devotamentul lor în contextul pandemiei COVID 19, instituția europeană a confirmat că aspectele semnalate în scrisoare sunt prioritare pe agenda europeană în domeniu precizând că un element fundamental pentru eficiența, accesibilitatea și rezistența sistemelor de sănătate din Uniunea Europeană este implicarea unei forțe de muncă din domeniul sănătății, în număr suficient, cu competențele adecvate și în locurile potrivite.   
În acest sens, Comisia Europeană a stabilit ca obiective: prognoza proactivă a viitoarelor abilități și competențe și reducerea lacunelor dintre ofertă și cerere; promovarea îmbunătățirii pregătirii profesionale continue prin intermediul dezvoltării profesionale continue (CPD); creșterea atractivității profesiei; analiza posibilei redistribuiri a rolurilor și schimbarea sarcinilor în forța de muncă din domeniul sănătății.
În susținerea obiectivelor enunțate, Comisia Europeană a menționat recentele activități demarate, respectiv  finanțarea din programul UE sănătate a unei “Acțiuni comune privind planificarea și progrnozarea forței de muncă din domeniul sănătății”  urmată de înființarea Rețelei de experți privind planificarea și prognozarea forței de muncă (SEPEN).
”Ordinul Asistenților Medicali din România are permanent pe agenda de lucru activități și acțiuni care să contribuie la intensificarea rolului asistentului medical în sistemul de sănătate, atât la nivel național, cât și la nivel internațional.
Consider că demersurile către Comisia Europeană intreprinse de președintele în exercițiu al Consiliului European al Asistenților Medicali, Mircea Timofte, sunt remarcabile și deplin justificate, punctele de vedere transmise de oficialii instituțiilor europene reprezentând un semnal pozitiv privind importanța acordată profesiei de asistent medical pe agenda europeană, preocuparea constantă pentru calitatea formării și dezvoltării profesionale și recunoașterea statutului ENC ca organizație reprezentativă la nivel european a intereselor profesiei.
Suntem datori să nu uităm nicio clipă, că în orice loc al lumii s-a manifestat pandemia cu SARS-COV2, în linia întâi a frontului de luptă cu acest virsus s-au aflat și asistenții medicali, iar unii dintre ei au plătit cu sacrificiul suprem, aspecte evidențiate și în reacțiile domnului David Sassoli, Președintele Parlamentului European și domnului Charles Michel, Președintele Consiliului European, care au subliniat că îngrijorările autorităților de reglementare a profesiei de asistent medical  trebuie luate în considerare proporțional cu  problemele evidențiate de această criză în sănătate.”, a declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.

La sfârșitul lunii noiembrie consilierii naționali ai OAMGMAMR s-au reunit în ședință ordinară, având pe ordinea de zi subiecte de maxim interes pentru asistenții medicali.
Ședința a fost condusă de președintele organizației profesionale, Mircea Timofte și s-a bucurat de prezența reprezentantului Ministerului Sănătății, cu rang de secretar de stat.
Primele puncte ale agendei de lucru au vizat informări privind stadiul atins al unor activități prioritare derulate de către Ordin. Astfel, vestea bună este că amplul proces de revizuire al procedurilor de practică pentru asistenții medicali a fost finalizat. Documentul elaborat a fost transmis în filiale și se află în consultarea tuturor celor interesați.
”Este un obiectiv asumat al OAMGMAMR pentru anul 2019 care a fost atins, grație unor eforturi susținute cu profesionalism și competență, care în mod cert va asigura cadrul îmbunătățirii practicii profesiei noastre de către asistenții medicali. După consultare va fi înaintat Ministrului Sănătății în vederea aprobării lui.” a precizat Estera Stămoiu, președintele OAMGMAMR Argeș.    
O altă informare a fost cu privire la activitatea grupului de lucru pentru revizuirea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei în regim independent. De menționat că din grupul de lucru face parte și Estera Stămoiu. Au fost punctate problematicile identificate și propunerile pentru îmbunătățirea cadrului legal existent.
Un nou obiectiv pe care și l-a stabilit Ordinul pentru perioada următoare este elaborarea unui Manual de nursing pentru elevii Școlilor postliceale sanitare, specialitatea medicină generală.
Finalul  anului 2019 a adus cu sine și bilanțul activităților Comisiilor care funcționează la nivel central, prin prezentarea  de către președinții comisiilor a Rapoartelor de activitate, atât ale Comisiei naționale de etică și deontologie a Ordinului, cât și ale Comisiei de control financiar.
În cadrul lucrărilor, consilierii Ordinului au avut în dezbatere mai multe proiecte de Hotărâri de Consiliu național, privind: modificarea metodologiei de reatestare profesională a asistenților cu deficiențe de vedere în sensul susținerii examenelor prin probe organizate de o comisie de specialiăți; structura comisiilor de specialitate la nivelul Ordinului; eliminarea taxei de duplicat; creditarea cursurilor de EPC derulate de MS de către Biroul Executiv al OAMGMAMR.
Membrii Consiliului Național al OAMGMAMR  au  mai hotărât ca începând cu 1 ianuarie 2020, participarea la cursurile de educație medicală continuă organizate de OAMGMAMR să fie gratuită. Excepție fac cursurile de educație medicală continuă organizate pentru asistenții medicali și moașe cu credite restante.
Mai mult, OAMGMAMR va pune la dispoziție o platformă națională pentru cursuri online de educație medicală continuă. De asemenea, vor continua să fie disponibile și cursurile existente în prezent pe platformele filialelor judetene, fără taxă. Costurile de administrare, mentenanță și pentru dezvoltarea acestor platforme, precum și costurile legate de elaborarea suporturilor de curs de către specialiști vor fi susținute financiar de către OAMGMAMR.
”În județul nostru toată educația medicală este gratuită încă de acum cinci ani, inclusiv cea online, având și platformă proprie. Era nevoie de o practică unitară, care a fost adoptată de Consiliul Național. Vom continua să răspundem așteptărilor și nevoilor de educație ale asistenților medicali argeșeni. Vom îmbunătăți și profesionaliza acest domeniu, iar primul  și principalul nostru partener în derularea activității de educație este asistentul medical. Ca echipă de conducere a Ordinului ne dorim ca tot mai mulți asistenți medicali cu abilități în acest domeniu să se alăture formatorilor deja acreditați ca furnizori de EPC.” a adăugat Estera Stamoiu.
Totodată, la lucrările Consiliului Național (CN) al OAMGMAMR au fost discutate o serie de luări de poziție din spațiul public cu privire la cotizațiile membrilor. Având în vedere că opiniile formulate în spațiul public menționate mai sus reprezintă puncte de vedere contradictorii, s-a luat decizia în Consiliul Național de a realiza o analiză atentă și riguroasă comparativă, atât în raport cu alte organisme/autorități profesionale și de reglementare din spațiul european, cât și în raport cu alte organisme profesionale la nivel național, inclusiv în raport cu organizații patronale și sindicale finanțate conform legii, prin contribuțiile membrilor. Concluziile analizei vor fi prezentate în următoarea ședință a Consiliului Național.
De asemenea, membrii CN au fost informați cu privire la stadiul dezvoltării platformei informatice care va găzdui noul Registru unic național al asistenților medicali. Obiectivul OAMGMAMR este de a veni în sprijinul membrilor cu o platformă adaptată cerințelor actuale tehnologice, de securitate și de protecție a datelor cu caracter personal, dar și în susținerea unei relații deschise cu membrii organizației, cu instituții și cu publicul larg, platforma urmând a beneficia de o componentă care va permite accesul celor interesati la un set de date de interes public. Totodată, registrul va facilita extragerea de date și rapoarte statistice necesare susținerii și dezvoltării politicilor de resurse umane, precum și schimbul de informații cu autoritățile statelor membre.
Anul 2020, Anul international al asistentilor medicali
În cadrul ședinței Consiliului Național s-au prezentat direcțiile de acțiune internaționale pentru pregătirea Anului 2020, desemnat Anul internațional al asistentului medical și al moașei în cadrul celei de-a 72 Adunări a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care s-a desfășurat în luna mai 2019, la Geneva.
”Și la nivel local, în cadrul acestor direcții de acțiune stabilite la nivel național ne propunem o serie de actiuni care sa vizeze promovarea profesiei noastre,cresterea vizibilitatii organizatiei, dezvoltarea de parteneriate cu instituții și asociații din domeniu.” a concluzionat Estera Stamoiu.

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România a organizat în data de 9 octombrie, la București, o masă rotundă, în cadrul proiectlui POLMED ”Valorile profesiilor de asistent medical și moașă”.
Obiectivul principal al proiectului a constat în dezvoltarea unui set de valori profesionale, fundamentale, pentru asistenții medicali și moașe, în beneficiul relației personal medical-pacient.
În cadrul procesului de consultare realizat la nivel național au fost identificate ca valori esențiale pentru aceste profesii: profesionalismul, cooperarea și empatia.
La eveniment au fost invitați reprezentanți din conducerea Ministerului Sănătății, precum și alți profesioniști de referință în domeniul medical, cât și un reprezentant al organizației profesionale din Irlanda.
În cuvântul de deschidere, președintele OAMGMAMR, Mircea Timofte, a subliniat că: ”Asigurarea unui echilibru între siguranța pacientului, calitatea actului medical și resursele umane și financiare implică o schimbare de paradigmă de la un sistem de sănătate axat pe eficienţa economică la un sistem de sănătate centrat pe pacient. Inițiativa identificării valorilor profesiei urmărește o reformă de substanță în domeniu, orientată către performanță și având în centrul ei grija pentru pacient. Aceste valori promovate vor susține și vor ghida comportamente adecvate în practica clinică, vor oferi un sistem de referință pentru autoevaluare și evaluare a calității serviciilor de îngrijire medicală.”
Prezenți la eveniment, experții în politici publice au prezentat proiectul de politică publică elaborat în baza amplului proces de consultare și cercetare.
Noua politică publică a fost acceptată printr-o declarație comună a Ministerului Sănătății și OAMGMAMR, de cooperare pentru promovarea acestei politici la nivel național, din care cităm: ”Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și Ministerul Sănătății susțin promovarea acestor valori profesionale, care vor ghida comportamente adecvate în practica clinică, oferind un sistem de referință pentru autoevaluare și evaluare a calității serviciilor de îngrijire medicală, și vor contribui la o reformă sustenabilă în domeniul îngrijirilor medicale. Angajamentul comun al celor două instituții va sprijini îndeplinirea obiectivelor strategice asumate de Guvern, respectiv implementarea de servicii medicale de înaltă calitate, centrate pe nevoile și așteptările pacientului.”
Prezentă la eveniment, Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș, a declarat: ”Ca președinte al Comisiei Naționale de Etică și Deontologie, apreciez că valorile identificate trebuie să se regăsească în ansamblul normativ al eticii noastre profesionale. Aceasta este garanția pe care organizația noastră, și noi ca membri, o dăm pacienților și întregii societăți că suntem în mod constant preocupați de o bună practică medicală. Asistenții medicali se află într-un punct de convergență a unor relații sociale de maximă importanță. Legătura noastră cu ceea ce omul are mai de preț, sănătatea, ne angajează într-o relație personal medical-pacient, a cărei esență este profesionalismul, empatia și cooperarea. Sunt convinsă că demersul imediat al organizației noastre va fi acela de revizuire a Codului de etică, în acord cu cele trei valori incontestabile, identificate în urma derulării acestui proiect, transpuse în norme extinse și explicite, facil de înțeles și aplicat.”


În perioada 9-12.06.2019 s-a desfășurat ședința Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali din România, la care a participat președintele filialei Argeș, Estera Stămoiu, membru al Consiliului  Național.
Ședința a fost condusă de Mircea Timofte, președinte al organizației profesionale, consilierii naționali având pe ordinea de zi subiecte de interes pentru asistenții medicali, din care enumerăm:
-    Analiza asupra structurii și activității comisiilor de specialitate ale OAMGMAMR;
-    Organizarea examenului de grad principal - sesiunea 2019;
-    Anul 2020 – Anul Internațional al Asistentului Medical;
-    Modificarea Programului Național de educație medicală continuă.
În ceea ce privește structura comisiilor de specialitate, s-a hotărât înființarea Comisiei Naționale de Asistenți Medicali Generaliști, subcomisii de specialitate, inclusiv subcomisia de gastroenterologie. S-a susținut desemnarea ca membri ai subcomisiilor/comisiilor de specialitate a asistenților medicali implicați, interesați, care au contribuit și contribuie la dezvoltarea profesiei de asistent medical.
De menționat că președintele filialei Argeș, Estera Stămoiu, conduce Comisia Națională de Etică și Deontologie.
Examenul de grad principal în anl 2019 se va organiza la sfârșitul lunii octombrie, urmând să fie stabilit calendarul de examen în perioada următoare. Condițiile de înscriere la examen rămân aceleași, respectiv 5 ani experiență profesională până la susținerea examenului.

ANUL 2020 – ANUL INTERNAȚIONAL AL ASISTENTULUI MEDICAL

Un alt subiect abordat, Anul 2020 – Anul Internațional al Asistentului Medical, în cadrul celei de-a 72-a Adunare Mondială a Sănătății, ce a avut loc la Geneva, pentu prima dată în istorie, națiunile lumii se vor uni în celebrarea beneficiilor aduse sănătății populației globale de către asistenții medicali și moașe.
”Anul 2020 va fi dedicat evidențierii sacrificiilor și contribuțiilor asistenților medicali și moașelor în domeniul sănătății. Avem oportunitatea de a demonstra cât de mult apreciem asistenții medicali și de a arăta ce pot oferi ei în plus, dacă au suportul necesar. Investiția în profesia de asistent medical va aduce o contribuție uriașă la creșterea calității asistenței medicale. Și la nivelul filialei noastre, cu peste 8.000 de asistenți medicali, anul 2020 va fi, o dată în plus, anul recunoașterii muncii asistenților medicali argeșeni, al rolului fundamental al acestora, în fiecare zi, pentru sănătatea argeșenilor.” a declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.
    În cadrul ședinței, președintele Mircea Timofte, a înmânat președinților filialelor diplome și distincții în semn de apreciere și recunoștință pentru contribuția la promovarea imaginii organizației, cu ocazia participării la evenimentul ”Provocări și perspective cu privire la profesia de asistent medical și moașă în context european și internațional”, organizat în marja reuniunii comune a medicilor șefi, asistenților medicali șefi și a dentiștilor șefi din Statele Membre ale Uniunii Europene
 

 În perioada 04-05 martie 2019 s-au desfășurat, la Băile Felix, lucrările Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali din România, la care a participat Estera Stămoiu, președintele filialei Argeș.
Încă din deschiderea lucrărilor, președintele Mircea Timofte a adresat un mesaj emoționant, plin de căldură și apreciere, tuturor asistentelor medicale, urându-le o primăvară frumoasă, cu împliniri personale și profesionale, pe măsura aspirațiilor.
Alături de conducerea Ordinului și de președinții fililelor județene, s-a aflat secretarul de stat, dr. Cristian Grasu.
Pe agenda de lucru a consilierilor naționali au fost teme relevante pentru profesia de asistent medical, respectiv: educația profesională continuă, procedurile de practică pentru asistenții medicali, dosarul de îngrijire, POLMED-proiect finanțat prin POCA.
Privind educația profesională continuă, s-a subliniat necesitatea întăririi colaborării între Ordin și unitățile sanitare, care au responsabilitatea elaborării programelor anuale de formare profesională, având principal scop creșterea gradului de pregătire profesională al asistenților medicali, cât și a calității actului de îngrijire.
Procesul de revizuire a procedurilor de practică pentru asistenții medicali este într-un stadiu avansat, fiind deja 110 proceduri revizuite, urmând ca în perioada următoare să se finalizeze acest proces.
Ghidul de elaborare a dosarului de îngrijire a fost finalizat de grupul de lucru constituit la nivelul Ordinului în acest scop, documentul a fost transmis ANMCS și poate fi consultat de cei interesați.
”Suntem permanent preocupați de reglementarea exercitării profesiei noastre, astfel încât statutul asistentului medical să fi clar definit. Atât procedurile de practică, cât și dosarul de îngrijire sunt esențiale pentru practica asistentului medical. Sunt procese de elaborare complexe, de durată, de maximă responsabilitate și avem satisfacția că-n mare parte am reușit finalizarea lor.”, a declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.Pagina 1 din 2

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.