Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), filiala Argeș, aduce la cunoștința angajatorilor interesați faptul că, în baza Ordinului nr. 942/2017, Ministerul Sănătăţii organizează prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, programe de specializare pentru asistenți medicali cu pregătire universitară sau postliceală și pentru moașe.

Programele de specializare în vederea dobândirii de abilității profesionale sunt organizate astfel:
    pentru asistenții medicali generaliști sunt organizate programe de specilaizare în: pediatrie, îngrijiri paliative, psihiatrie, medicină dentară, neonatologie, pneumoftiziologie, bloc operator, diabet, oncologie, nefrologie/hemodializă și dializă peritoneală, cardiologie, gastroenterologie;
    pentru asistenții medicali de pediatrie sunt organizate programe de specilaizare în: îngrijiri paliative, psihiatrie, medicină dentară, neonatologie, pneumoftiziologie, bloc operator, diabet, oncologie, nefrologie/hemodializă și dializă peritoneală, cardiologie, gastroenterologie;
    pentru asistentii medicali  de radiologie imagistică sunt organizate programe de specializare în: radioterapie și operator CT/operator RM;
    pentru asistenții medicali de nutriţie şi dietetică sunt organizate programe de specializare în diabet;
    pentru moașe sunt organizate cursuri de specializare în: neonatologie, pediatrie, bloc operator, îngrijiri paliative.

Înscrierea la programele de specializare sus-menționate pentru anul 2018-2019, se realizează până la data de 1 septembrie 2018 numai pe platforma www.perfmed.ro.

Unitățile sanitare publice sau private interesate se vor înregistra pe platformă și vor trimite numai prin intermediul platformei solicitarea pentru înscriere, scanată în format electronic, și însoțită de următoarele documente de asemenea scanate:

    solicitarea unității sanitare în care se specifică numele și specializarea persoanelor pentru care se face solicitarea de înscriere;
    diploma/certificat de studii pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare - în copie;
    certificat de membru OAMGMAMR şi aviz anual de liberă practică - în copie;
    I. - în copie;
    adeverință din care reiese că asistentul medical este încadrat la unitatea sanitară privată care face solicitarea.

       Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare pentru obținerea de abilități profesionale găsiți pe platforma www.perfmed.ro

Președintele OAMGMAMR filiala Argeș, Estera Stămoiu, și-a exprimat speranța ca această posibilitate de perfecționare care le este oferită asistenților medicali să fie valorificată de cât mai mulți asistenți medicali:

,,Acest act normativ care își produce, în sfârșit, efectele reprezintă o șansă mult așteptată de către asistenții medicali care pot, iată, să participe la programe de specializare diversificate. Este de așteptat ca tot mai mulți angajatori să dea curs și să răspundă nevoilor de perfecționare a asistenților medicali contribuind astfel, în mod direct, la creșterea calității serviciilor furnizate în unitățile sanitare. Costurile acestor programe sunt suportate exclusiv de unitatea solicitantă responsabilizând astfel toți actorii implicați în furnizarea serviciilor. Într-o perioadă în care provocările din domeniul sănătății sunt din ce în ce mai mari, să formăm profesioniști în acest domeniu reprezintă o necesitate și o responsabilitate majoră. Este momentul ca angajatorii să investească în capital uman înțelegând că asistenții medicali au nevoie de acest suport care, în timp, se transform într-un beneficiu real atât pentru pacient cât și pentru angajator”.

Înființate din necesitate și din dorința de a degreva aglomerațiile de la unitățile de primiri urgențe ale spitalelor, centrele de permanență au reprezentat, la vremea inaugurării lor, colacul de salvare pentru o anumită ramură a sistemului medical. De fapt, centrele de permanenţă sunt cabinete ale medicilor de familie, cabinete care au programul de funcționare extins și care au fost gândite, pentru oraşele mici şi zonele rurale, cu scopul de a determina oamenii să nu mai meargă la spitalele de urgenţă pentru probleme medicale care pot fi tratate în cabinete.
Un proiect bun pentru care Sorina Pintea, Ministrul Sănătății, s-a văzut nevoită să ia atitudine deoarece aceste centre de permanență nu au fost deloc solicitate așa cum sperau cei care au inițiat proiectul înființării lor.
La un pas de la decizia de desființare a centrelor de permanență, s-a găsit, totuși, o soluție care ar salva situația. Guvernul a aprobat, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, Ordonanţa de urgenţă pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă şi pentru modificarea şi completarea Legii 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale prin centrele de permanenţă. Prin acest act normativ se suplimentează bugetul Ministerului Sănătății, pe anul în curs, cu suma de 25,095 milioane de lei. Această sumă va fi destinată asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă şi decontării acesteia, care se asigură, potrivit legii, de la bugetul de stat. Centrele de permanență reprezintă o pârghie importantă a sistemului sanitar care trebuie să asigure acces la servicii medicale indiferent de zona în care se află pacientul și indiferent de ora la care aceste servicii sunt solicitate.
Reducerea dificultăților existente și identificare unor soluții moderne pentru accesul la serviciile medicale în mediul rural, în special cele preventive, este o responsabilitate conjugată a tuturor decidenților din mediul politic și instituțional, a profesioniștilor din sistemul sanitar.
Cu privire la situația centrelor de permanență, președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala Argeș, Estera Stămoiu, a declarat: ,,Nu trebuie uitat că sunt încă în România sate și cătune pentru care asistența medicală primară este ca și inexistentă. Sunt ”fericiți” locuitorii acelor așezări, cu o populație predominant vârstnică și cu un standard al nivelului de trai scăzut, că au parte de un minim prim-ajutor din partea unui asistent medical, care prin conjuctura vecinității, le poate acorda îngrijiri limitate. Doar așa vom putea evita situațiile în care oamenii din acele comunități defavorizate ajung la medic în stadii avansate de boală, când recuperarea medicală este mult mai grea. Și nu pot să nu remarc, încă o dată, ceea ce Consiliul Internațional al Asistenților Medicali (ICN) a semnalat și a accentuat prin tema lansată în acest an, cu prilejul marcării Zilei Internaționale a Asistenților Medical: ,,Indiferent de loc, în orice condiții, acces la sănătate’’.
Apreciez ca pe un beneficiu extraordinar faptul că, în județul Argeș, nu există zone descoperite din punct de vedere al accesului la serviciile medicale. Cele șapte centre de permanență existente în comunele argeșene (Bogați, Boteni, Vulturești, Cuca, Cepari, Domnești, Mozăceni), înființate prin eforturile asociate ale administrației județene și cadrelor medicale din localitățile respective, asigură tocmai trecerea de la vorbă la faptă a principiului amintit ,,Indiferent de loc, în orice condiții, acces la sănătate’’. Pentru că, da, sănătatea este un drept al omului și trebuie respectat și asigurat.
Comunicarea dintre specialiști și pacienți precum și sprijinul din partea mass media, acordat pentru informare corectă a cetățenilor, sunt căi prin care se poate ajunge ca, într-adevăr, acest principiul nostrum să funcționeze ca o poartă de acces spre normalitate. Asistenții medicali sunt profesioniști pregătiți, pe toate planurile, să susțină demersul inițiat de Ministerul Sănătății pentru buna funcționare a centrelor de permanență, atât de necesare și de importante pentru sănătatea cetățenilor, mai ales a celor din mediul rural”.

 

În perioada 18-19 iunie s-a desfășurat Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Evenimentul a reunit președinții filialelor județene și a avut pe ordinea de zi o serie de reglementări deosebit de importante pentru desfășurarea profesiei de asistent medical.

După prezentarea raportului de activitate al Biroului Executiv pe trimestrul doi, Consiliul Național al OAMGMAMR a stabilit calendarul examenului de grad principal pentru sesiunea 2018, a procedat la modificarea și completarea bibliografiei de examen de grad principal – sesiunea 2018 și a fost informată cu privire la stadiul revizuirii procedurilor de practică.

De asemenea, dintre proiectele de hotărâre elaborate cu ocazia acestei întâlniri de lucru, se remarcă cel privind modificarea normelor de acreditare formatori-medici primari și specialiști în sensul aprobării ca medicii (specialiști și primari) care prestează activitate de EMC să poată fi acreditați fără îndeplinirea condiției de formator.

Cu același prilej, Consiliul Național a luat act de apariția Ordinului nr. 3499/2018 privind aprobarea standardului de pregătire profesională a planului de învățământ a programelor școlare pentru calificarea profesională Asistent Medical Generalist. Ordinul emis de Ministrul Educației cuprinde și o modificare propusă de OAMGMAMR.

În urma propunerilor făcute de OAMGMAMR, învățământul clinic pentru fiecare modul se va desfășura în secții specifice.

Județul Argeș a fost reprezentat la Consiliul Național al OAMGMAMR de către președintele filialei, Estera Stămoiu, care a subliniat importanța măsurilor adoptate în cadrul Consiliului Național.

Cu privire la examenul de grad principal, liderul argeșean a specificat faptul că ,,la examenul de grad principal se pot înscrie asistenții medicali care fac dovada unei experiențe profesionale cumulată de minim 5 ani în specialitatea în care au obținut titlul de calificare, dobândită în condițiile legii până la data susținerii examenului”.

De asemenea, președintele OAMGMAMR filial Argeș, Estera Stămoiu, a subliniat importanța acestui examen menționând că ”pentru asistenții medicali, obţi­ne­rea gradului principal este foarte așteptată în fiecare an pentru că poate aduce un plus la venitul salarial, și nu în ultimul rând, 10 credite emc în anul în care a fost obținut gradul profesional”.

Datele de desfășurare a examenului, pe specialități sunt:

    11.2018 – examen – asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali;
    11.2018 – examen – asistenţi medicali – alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti.

 

 

 

 

Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali din România filiala Argeș, a participat la ședința Consiliului Național al Ordinului,  în calitate de consilier național. La lucrări a fost prezent și secretarul de stat Cristian Grasu.

Unul din punctele agendei de lucru a fost prezentarea activității externe a organizației profesionale, context în care membrii consiliului au fost informați că la data de 12 martie, a avut loc la Bucureşti o nouă întâlnire a Adunării Generale a Consiliului European al Asistenţilor Medicali (ENC), prilej cu care a fost aleasă noua conducere a ENC. Astfel, preşedintele OAMGMAMR, Mircea Timofte,  a fost ales Președinte al organizaţiei europene. În lumina noii responsabilități încredințate, Mircea Timofte a lansat în dezbatere proiectul Planului strategic al ENC pentru perioada 2018-2022. Documentul conţine patru directii strategice  (leadership şi reformă managerială, sustenabilitate financiară, comunicare şi, respectiv vizibilitate şi impact internaţional), cu obiective şi acţiuni specifice pentru fiecare direcţie, care vor ghida mandatul noii conduceri executive în punerea în aplicare a viziunii şi misiunii ENC.

”În mandatul care mi-a fost încredințat vor fi continuate realizările înregistrate până în acest moment, cât şi extinderea vizibilității şi influenţei ENC la nivelul Uniunii Europene, astfel încât să sprijinim profesia asistentului medical în beneficiul îngrijirilor de sănătate şi al populaţiilor noastre. Este un mandat care pune o responsabilitate și mai mare pe OAMGMAMR în a continua să fie un exemplu de bune practici în plan internațional, în a continua să promoveze un model de succes al unei autorități de reglementare credibile și responsabile, precum și un model de colaborare interinstituțional apreciat în rândul comunității europene.”, a declarat Mircea Timofte, președintele OAMGMAMR.

Un alt punct pe ordinea de zi a ședinței Consiliului național a fost prezentarea a două acțiuni de succes ale Ordinului Asistenților Medicali din România privind derularea de proiecte europene. Prima se referă la includerea ca și beneficiar în POCU și posibilitatea dezvoltării unor proiecte de training, iar cea de-a doua este selectarea proiectului ”Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă-POLMED”.

”Proiectul are impact național și urmărește să îmbunătățească relația asistent medical-pacient printr-o politică publică de dezvoltare a unui set de valori fundamentale care să ghideze asistentul medical și moașa în relația cu pacientul, aceste demersuri fiind fundamentate pe dorința de a crește calitatea îngrijirilor medicale furnizate.

Pe lângă beneficiile pentru îngrijirile de sănătate, pentru imaginea profesionistului și pentru pacient, Proiectul vine în sprijinul obiectivelor de reformă asumate de autorități în sectorul de sănătate și susține îndeplinirea obiectivelor asumate prin Strategia Națională de Sănătate 2014-2020, respectiv creșterea calității serviciilor medicale centrate pe pacient”, a declarat Estera Stămoiu.

În cadrul ședinței de lucru, au mai fost supuse dezbaterii și aprobate o serie de hotărâri privind activitatea cabinetelor de practică independentă, exercitarea profesiei de asistent medical ca persoană fizică independentă, modificarea și completarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă și a Normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă.

După cum se știe, în primul semestru al anului 2019, România va deține Președinția Consiliului Uniunii Europene, pe durata căreia țara noastră are obligația de a organiza o serie de conferințe la nivel înalt. În calendarul de evenimente este inclusă Reuniunea medicilor șefi, asistenților șefi și a dentiștilor șefi, reuniune care se va desfășura sub patronajul Ministerului Sănătății. În acest context, doamna secretar de stat Rodica Nassar, coordonatorul activității de pregătire a Președinției RO2019, a solicitat OAMGMAMR sprijinul prin asumarea responsabilității de pregătire a organizării, cât și organizarea acestui eveniment. Solicitarea Ministerului Sănătății este o dovadă indubitabilă a încrederii în profesionalismul Ordinului Asistenților Medicali din România, dar și o maximă responsabilitate a organizației pentru realizarea unei sarcini de asemenea anvergură. Evaluând toate aspectele, membrii Consiliului național au aprobat asumarea pregătirii acestui eveniment, pentru care se va constitui un grup de lucru”, a mai declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali din România filiala Argeș.

 

 

Ordinul Asistenților Medicali Argeș aduce la cunoștința asistenților medicali că în baza Ordinului M.S. nr. 942/2017, cu modificări și completări, Ministerul Sănătății organizează prin Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, programe de specializare în vederea reconversiei profesionale în specialitățile: Radiologie-imagistică medicală, Laborator, Balneofizioterapie, Nutriție și dietetică, Igienă și sănătate publică.

Potrivit prevederilor actului normativ mai sus menționat, la programele de pregătire în vederea reconversiei profesionale pot participa numai asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie cu studii medii (postliceale).

Înscrierea pentru anul de învățământ 2018-2019 se realizează în perioada 25 martie-30 mai 2018.

Elementul de noutate pentru acest an constă în faptul că înscrierea se va face numai pe platforma SNSPMPDSB https://www.perfmed.ro/.

Unitățile sanitare publice sau private interesate se vor înregistra pe platformă conform instrucțiunilor publicate și vor trimite solicitarea pentru înscrierea unuia sau mai multor asistenți medicali angajați, scanată în format electronic și însoțită de următoarele documente, de asemenea scanate:

・solicitarea unității sanitare, semnată și ștampilată de managerul unității sanitare, în care se specifică numele asistentului/asistenților medicali și specializarea/specializările pentru care se face solicitarea de înscriere;

・diploma sau certificat de absolvire studii în specialitățile asistent medical generalist sau de pediatrie pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare, în copie.

・certificat de membru OAMGMAMR și aviz anual pentru exercitarea profesiei, în copie;

・carte de identitate, în copie;

・adeverință din care reiese că asistentul medical/asistenții medicali este/sunt încadrat(i) pe un post specific specializării respective pentru care se face solicitarea;

Ulterior validării dosarului de înscriere de către SNSPMPDSB se atașează și dovada achitării taxei de participare la program (integral), care va fi anunțată pe site-ul SNSPMPDSB până la data de 31.03.2018.

Dosarul complet de înscriere conținând documentele menționate mai-sus, se va depune în prima zi a programului la secretariatul cursului.

Repartiția participanților pe centre de pregătire, locația, perioada de pregătire, agenda activităților teoretice și practice, numele și coordonatele secretarului pentru fiecare program de specializare se vor afișa pe site-ul http://www,snspms.ro și pe platforma perfmed.ro, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea programului.

            Asistenții medicali generaliști/pediatrie nu pot participa concomitent la două programe de specializare.

Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare vor fi publicate pe site-ul Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (www.snspms.ro), pe platforma perfmed.ro și pe site-ul OAMGMAMR Argeș (www.oammr-arges.ro).

Pagina 5 din 5

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.