Exerciţiu de simulare și verificare a intervenției în caz de inundații pe râul Argeș în aval de barajul Vidraru, județele Argeș și Giurgiu

În perioada 23 – 24 mai 2018 Administrația Bazinală de Apă Argeș- Vedea defășoară în județele Argeș și Giurgiu un exercițiu cu sopul de a verifica modul de funcţionare a fluxului informaţional - decizional pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, modul de colaborare a structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, cunoașterea procedurilor elaborate de către Ministerul Apelor și Pădurilor pentru managementul riscurilor la inundaţii de către administraţiile publice locale, primirea şi transmiterea informaţiilor între structurile implicate în scenariul exerciţiului de simulare, cunoașterea prevederilor Planurilor Locale de Apărare Împotriva Inundaţiilor de către membrii Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă.
De asemenea se urmărește verificarea stocului de apărare împotriva inundațiilor existent la nivelul primăriilor, verificarea modului în care şefii Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă cunosc atribuţiile ce le revin pentru managementul riscului la inundaţii la nivel local, verificarea stadiului integrării hărților de risc la inundații în planurile de urbanism și amenajarea teritoriului de interes județean.
Ipoteza exerciţiului de simulare: evacuarea controlată a unui debit de aproximativ 280 mc/s din acumularea Vidraru – râul Argeș (corespunzător unei probabilități de 0.1%) care, împreună cu precipitaţiile înregistrate în bazinul hidrografic superior al râului Argeș și scurgerile de pe versanți, torenți și pâraie va conduce la formarea unei viituri aval de barajul Vidraru si va afecta localitățile Arefu, Corbeni, Albeștii de Argeș, Cicănești, Valea Danului, Valea Iașului, Curtea de Argeș din județul Argeș şi localitățile Găiseni, Florești Stoenesti, Bolintin Vale, Ogrezeni, Grădinari, Buturugeni, Mihăilești din județul Giurgiu.
Exercițiul va începe miercuri 23 mai, la ora 10 cu ședinţa CJSU Argeș la CHE Vidraru, iar între orele 12.30 - 14.00 pe lacul Marina (Curtea de Argeș) va avea loc prezentarea modului de intervenție a instituțiilor județene și locale implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații (Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Argeș, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Argeș, Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș Curtea de Argeș, Comitetul Local pentru Situații de Urgență Curtea de Argeș)

Structurile implicate sunt Administrația Națională de Meteorologie, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Ministerul Apelor și Pădurilor – Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, Administrația Națională „Apele Române”, ABA Argeş Vedea, CJSU Argeş, CJSU Giurgiu, IJSU Argeş, IJSU Giurgiu, SGA Argeş, SGA Giurgiu, Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, primăriile Arefu, Corbeni, Albeștii de Argeș, Cicănești, Valea Danului, Valea Iașului, Curtea de Argeș din județul Argeș şi primăriile Găiseni, Florești, Stoenesti, Bolintin Vale, Ogrezeni, Grădinari, Buturugeni, Mihăilești din județul Giurgiu.

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.