A fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru obiectivul “Conservarea și consolidarea Cetății Poenari Argeș” de către conducerea Consiliului Județean Argeș, reprezentată de președintele Ion Mînzînă, vicepreședintele Adrian Dumitru Bughiu și administratorul public  Marius Cristian Puiu, în prezența echipei de implementare a proiectului.
Licitația a fost câștigată de asocierea firmelor:. SC EURAS SRL – SC ARHING SRL.
În cadrul prezentării, reprezentantul asocierii de firme SC EURAS SRL – SC ARHING SRL, a precizat faptul că printre obiectivele restaurate de firma se numără și Dealul Cetății Deva, Ansamblului Maria Radna-Timișoara, Cetatea Feldioara, Baia Populară din Sibiu, dar și numeroase alte biserici și mănăstiri, monumente istorice.
Președintele Ion Mînzînă a punctat faptul că pentru Consiliul Județean Argeș este un proiect foarte important și a cerut respectarea termenelor de execuție.  
Valoarea totală a contractului de proiectare și execuție lucrări este de 20.133.693,14 lei cu TVA, din care:
-  proiectare 1.222.985,25 lei;
-  asistență tehnică din partea proiectantului 190.400,00 lei;
-  execuție lucrări 18.720.307,89 lei.
Termen de execuție:
- 3 luni -  proiectarea
- 16 luni - execuția
Lucrările propuse vizează suprafața de 1.897 mp cuprinzând suprafața construită a cetății şi calea de acces pietonală (scări) existentă.
Principalele categorii de lucrări:
- reabilitarea paramentelor aparente degradate prin îndepărtarea mortarelor necorespunzătoare preparate cu ciment; plombări și rostuiri executate cu mortare de var;
- înlocuirea cărămizilor degradate;
- refacerea protecției părții superioare a zidurilor:
- restaurarea pavimentelor și pardoselilor degradate  cu materiale similare celor originale;
- restaurarea eventualelor componente artistice din piatră - ancadrament Turn 5 (Donjon);
- marcarea tuturor golurilor certe de uși si ferestre și/sau reîntregirea acestora după caz;
- marcarea caturilor acolo unde există urme certe;
- restaurarea cisternei;
- reîntregiri parțiale pe verticală și orizontală a unor ziduri, pe baza rezultatelor studiilor arheologice si istorico - arhitecturale, cu marcarea intervențiilor, pentru protecția vizitatorilor (Curtina Est).
După aproape 40 de ani de folosință permanentă (chiar dacă sezonieră) și expunere într­-un mediu de climă aspră, montană, sistemul de circulație și acces la cetate s-a păstrat, pe majoritatea traseului, în limita acceptabilului. Astfel, ca intervenții vor fi propuse următoarele:
- lucrări de refacere a tronsoanelor avariate,
- lucrări de reparații locale,
- reparații la balustradele metalice,
- reabilitarea platformelor belvedere,
-  reabilitarea porților de acces,
-  reabilitarea podețelor din lemn.
Proiectul va contribui la dezvoltarea comunității şi la construirea unui avantaj competitiv pe piața țintă, prin creșterea atractivității turistice şi investiționale, la consolidarea identității culturale, la revitalizarea economică și social-culturală.
Cetatea Poenari este ridicată în perioada de constituire a statelor feudale Țara Românească și Moldova (sec. XIII-XV) din necesitatea de a apăra independența obținută dar și datorită pericolului turcesc.
Cetatea Poenari, proprietate a Județului Argeș, aflată în administrarea Muzeului Judeţean Argeş, este încadrată ca Monument istoric de categoria A (de importanță națională și internaţională) - cod LMI AG-II-a-A-13507.
Proiectul privind “Conservarea și Consolidarea Cetății Poenari Argeș” a primit finanţare nerambursabilă în cadrul Axei Prioritare 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
Consiliul Județean Argeș are în implementare 12 proiecte cu fonduri europene. Argeșul este pe primul loc în Regiunea Sud Muntenia la atragerea de fonduri europene pentru investiții în infrastructură și pe locul trei în țară.

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.